Mag-ulat ng hindi naaangkop na content

Umaasa kaming iuulat o ifa-flag ng mga miyembro ng komunidad ng YouTube ang content na sa palagay nila ay hindi naaangkop. Anonymous ang pag-uulat ng content, kaya hindi malalaman ng ibang user kung sino ang nag-ulat.

Kapag may iniulat na content, hindi ito awtomatikong aalisin. Sinusuri ang iniulat na content batay sa mga sumusunod na alituntunin:

Paano mag-flag ng content

Mag-ulat ng video

Sinusuri ng staff ng YouTube ang mga iniulat na video 24 na oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo. Puwedeng iulat ang isang video anumang oras kapag na-upload ito sa YouTube. Kung walang makikitang paglabag ang aming team ng pagsusuri, hindi iyon mababago ng kahit ilang pag-uulat at mananatili ang video sa aming site.

 1. Pumunta sa video na gusto mong iulat.
 2. I-tap ang Higit Pa  sa itaas ng video.
 3. I-tap ang Iulat .
 4. Piliin ang dahilan ng pag-uulat.

Mag-ulat ng playlist

Puwede kang mag-ulat ng playlist kung lumalabag ang content, pamagat, paglalarawan, o mga tag nito sa aming Mga Alituntunin ng Komunidad.

 1. Mag-sign in sa YouTube.
 2. Pumunta sa page ng playlist. 
 3. I-tap ang Higit pa  sa kanang bahagi sa itaas ng screen.
 4. Piliin ang Iulat ang Playlist.
 5. Piliin ang Isumite.

Mag-ulat ng thumbnail

Puwede kang mag-ulat ng thumbnail ng video na nakikita mo sa iyong feed.

 1. Pumunta sa thumbnail na gusto mong iulat.
 2. Sa ibaba ng thumbnail, i-tap ang Higit pa .
 3. I-tap ang Iulat.
 4. Piliin ang dahilan ng pag-uulat.
 5. I-tap ang Iulat.
Mag-ulat ng komento

Ang link na "Iulat ang spam o pang-aabuso" ay nagbibigay-daan sa komunidad na maiulat ang mga spam na komentong iniiwan sa mga video na ina-upload o pinapanood nila. Kung mamarkahan ng sapat na bilang ng mga user ang isang komento bilang spam, itatago ito sa ilalim ng link na "Minarkahan bilang Spam." Sa pamamagitan ng pag-click sa "Ipakita ang link," makikita mo ulit ang komento. Puwede ring "i-unmark" ng uploader ng video ang isang komento bilang spam.

 1. Pumunta sa komentong gusto mong iulat.
 2. I-tap ang Higit pa  sa ibaba ng komento.
 3. I-tap ang Iulat.
 4. Piliin ang dahilan ng pag-uulat.

Gamitin ang feature na "Iulat ang spam o pang-aabuso" nang may lubos na pag-iingat. Kung mali ang paggamit mo rito, posible kang paghigpitan sa paggamit ng YouTube. 

Mali ang pagmarka sa aking komento bilang spam

Kung minarkahan bilang spam ang isang komentong ginawa mo pero naniniwala kang pagkakamali ito, puwede kang makipag-ugnayan sa uploader ng video at hilingin sa kanyang ibalik ang iyong komento.

Mag-ulat ng mensahe sa live chat

Puwedeng iulat ng mga miyembro ng komunidad ang mga hindi naaangkop na mensaheng iniiwan sa mga live stream.

 1. Pumunta sa mensaheng gusto mong iulat.
 2. I-tap ang Higit pa sa ibaba ng komento.
 3. I-tap ang Iulat.
 4. Piliin ang dahilan ng pag-uulat.
Mag-ulat ng channel

Para mag-ulat ng channel, dapat mo itong gawin sa isang computer. I-click ang tab ng Computer at sundin ang mga tagubilin sa ilalim ng “Mag-ulat ng channel”.

Mag-ulat ng ad

Kung makakakita ka ng ad na hindi naaangkop o lumalabag sa mga patakaran sa ad ng Google, puwede mo itong iulat. 

Para iulat ang ad, piliin ang Impormasyon Impormasyon sa ad at pagkatapos ay Bakit ipinapakita ang ad na ito at pagkatapos ayIulat ang ad na ito, o piliing punan at isumite ang form na ito. Pagkatapos ay susuriin ng aming team ang iyong ulat sa ad at magsasagawa sila ng pagkilos kung naaangkop. 

Available lang ang pag-uulat ng mga ad sa YouTube mobile at desktop.

Mag-ulat ng content sa YouTube sa TV

Puwede kang direktang mag-ulat ng video mula sa app na YouTube sa TV.

 1. Piliin ang Iulat sa Menu ng video player. 
 2. May lalabas na menu para mapili ang dahilan ng pag-uulat sa video.  
 3. Kapag napili mo na ang dahilan, makakakita ka ng mensahe ng pagkumpirma.

Iba pang opsyon sa pag-uulat

Kung hindi tumpak na makuha ng proseso ng pag-uulat ang iyong isyu, mayroon kaming iba pang mekanismo sa pag-uulat na magagamit mo.

 

Pag-uulat sa privacy

Para maghain ng reklamo sa privacy, simulan ang proseso ng pagrereklamo hinggil sa privacy. Iginagalang ang iyong privacy sa prosesong ito sa lahat ng oras.
Legal na pag-uulat
Para mag-ulat ng legal na isyu para sa iyong sarili o sa ngalan ng kliyente mo:
 1. Pumunta sa page sa panonood ng video na gusto mong iulat. 
 2. Sa ilalim ng video, i-click ang Menu na tatlong tuldok. 
 3. I-click ang Iulat.
 4. Piliin ang "Paglabag sa aking mga karapatan." 
 5. Piliin ang may kaugnayang isyu. Kung hindi nasaklaw ang iyong isyu, piliin ang "Iba pang legal na claim." 
 6. Punan ang form at isumite. 
Para mapabilis ang aming kakayahang siyasatin ang iyong claim, hinihikayat ka naming isumite ang claim mo gamit ang aming webform, sa halip na sa pamamagitan ng fax o post.
Tandaang posibleng humantong sa pagwawakas ng iyong YouTube account ang pang-aabuso sa aming mga legal na form.

Footage ng oras ng kamatayan o malubhang pinsala

Sinusubukan naming igalang ang mga kagustuhan ng mga pamilya tungkol sa footage ng kanilang mga mahal sa buhay na malubhang nasugatan. Kung may natukoy kang content na nagpapakita ng isang miyembro ng pamilya sa oras ng kamatayan/malubhang pinsala, at gusto mong hilingin ang pag-alis ng content, gamitin ang aming webform.
Sinusuri nang mabuti ang mga kahilingan, pero tandaang isinasaalang-alang namin ang interes ng publiko at pagiging karapat-dapat na ibalita kapag pinag-iisapan kung aalisin o hindi ang content.
Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?
Search
I-clear ang paghahanap
Isara ang paghahanap
Mga app ng Google
Pangunahing menu
Maghanap sa Help Center
true
59
false