Policyer om våldsamt eller explicit innehåll

Våra kreatörers, tittares och partners säkerhet är vår högsta prioritet. Vi behöver er för att kunna skydda den här unika och levande communityn. Det är viktigt att du förstår våra riktlinjer för communityn och vilken roll de spelar i vårt gemensamma ansvar att se till att YouTube är säkert. Se till att du läser policyn nedan noggrant.den här sidan finns en fullständig lista med våra riktlinjer.

Innehåll vars syfte är att chockera eller äckla tittare samt innehåll som uppmanar andra att begå våldsamma handlingar är inte tillåtet på YouTube.

Om du har anledning att tro att någon befinner sig i fara ska du omedelbart rapportera situationen till din lokala polismyndighet.

Om du hittar innehåll som strider mot policyn får du gärna rapportera det. Här hittar du anvisningar för hur du rapporterar brott mot våra riktlinjer för communityn. Om du hittar flera videor eller kommentarer du vill rapportera kan du rapportera kanalen.

Vad den här policyn innebär för dig

Om du lägger upp innehåll

Lägg inte upp innehåll på YouTube om det stämmer med någon av beskrivningarna nedan.

Våldsamt eller explicit innehåll:

 • Uppmuntra andra att begå våldshandlingar mot individer eller en definierad grupp människor.
 • Slagsmål med minderåriga deltagare.
 • Innehållet inkluderar video, ljud eller bilder som inbegriper trafikolyckor, naturkatastrofer, efterdyningar efter krig eller terroristattacker, gatuslagsmål, fysiska attacker, mordbränder, tortyr, lik, protester eller upplopp, rån, medicinska procedurer eller andra liknande scenarion med avsikt att chockera eller äckla tittare.
 • Innehållet inkluderar video eller bilder som avbildar kroppsvätskor, som blod eller kräkningar, med avsikt att chockera eller äckla tittare.
 • Innehållet avbildar lik med allvarliga skador som avskurna lemmar.

Djurplågeri:

 • Innehållet avbildar situationer där människor tvingar djur att slåss.
 • Innehållet avbildar en människa som avsiktligen skadar ett djur och utsätter det för lidande bortom traditionella tillvägagångssätt eller standardmetoder. Exempel på traditionella tillvägagångssätt och standardmetoder är jakt och livsmedelsberedning.
 • Innehåll där en människa i onödan utsätter ett djur för dåliga förhållanden bortom traditionella tillvägagångssätt eller standardmetoder. Exempel på traditionella tillvägagångssätt och standardmetoder är jakt och livsmedelsberedning.
 • Innehåll som förhärligar eller främjar allvarlig vanskötsel, misshandel eller skada på djur.
 • Innehåll som visar iscensatta räddningsscenarier där djur har försatts i skadliga situationer.
 • Explicit innehåll som visar djur och avser att chockera eller äckla tittare.

Dramatiserat och fiktivt innehåll:

 • Innehållet består av dramatiserat eller fiktivt material som är förbjudet enligt dessa riktlinjer där tittaren inte har tillräckligt med sammanhang för att avgöra om materialet är dramatiserat eller fiktivt.

Observera att vi inte tillåter följande typer av innehåll även om det finns utbildande, dokumentärt, vetenskapligt eller konstnärligt sammanhang:

 • Våldsamma fysiska sexuella övergrepp (video, stillbilder eller ljud).
 • Material som filmats av förövaren under en dödlig eller stor våldsam händelse där vapen, våld eller skadade offer syns eller hörs.

Observera att detta inte är en fullständig lista.

Tänk på att policyn även gäller videor, videobeskrivningar, miniatyrer, kommentarer, livestreamar och andra produkter och funktioner på YouTube. Tänk på att dessa policyer även gäller externa länkar i ditt innehåll. Det kan bland annat omfatta klickbara webbadresser och att muntligt hänvisa användare till andra webbplatser.

Utbildningsinnehåll

Vi kan tillåta ovannämnda typer av våldsamt eller explicit innehåll i utbildande, dokumentärt, vetenskapligt eller konstnärligt innehåll. Detta undantag får inte användas till att ladda upp innehåll som syftar till att chockera eller äckla, eller uppmuntra andra till att begå våldshandlingar. Vi gör heller inga undantag för vissa typer av innehåll, som videomaterial med våldsamma fysiska sexuella övergrepp. Utbildningsinnehåll med våldsamt eller explicit innehåll som nämns ovan måste visa sammanhanget i videons bild eller ljud. Det räcker inte att bara ange det i titeln eller beskrivningen.

För pedagogiskt, dokumentärt, vetenskapligt eller konstnärligt innehåll med barnförbjudet material eller våldsskildringar kan vi ta hänsyn till officiella klassificeringar från tredje part för att avgöra om innehållet får finnas kvar på YouTube. Innehåll som följer våra policyer men inte är lämpligt för alla tittare åldersbegränsas. Åldersbegränsat innehåll kan inte ses av personer som är under 18 år eller som inte är inloggade.

Åldersbegränsat innehåll

Vi kan tillämpa en åldersbegränsning snarare än att ta bort våldsamt eller explicit innehåll om innehållet ger tillräckligt med sammanhang för att det ska förstås. Exempelvis kan innehåll som visar offers skador i en trafikolycka tas bort, men vi kan åldersbegränsa samma innehåll om det presenteras med en nyhetsrapportering som förklarar situationen och sammanhanget. För utbildningsmässig användning av våldsamt eller explicit innehåll måste sammanhanget visas i bilderna eller ljudet i själva videon. Du kan lära dig mer om vikten av sammanhang här.

Vi tar även hänsyn till allmänintresset när vi avgör om innehåll ska tas bort eller åldersbegränsas. Vi kan till exempel åldersbegränsa explicit eller våldsamt innehåll som dokumenterar krigsområden.

Vi kan även åldersbegränsa fiktivt våld om det innehåller explicita scener med personer som blir styckade eller halshuggna, eller avbildar mänskliga lik med allvarliga skador. I allmänhet tillåter vi dramatiserat våld när innehållet eller metadatan informerar tittarna om att innehållet är fiktivt, eller när det tydligt framgår av innehållet att det är fiktivt för att det är tecknat eller en del av ett tv-spel.

När vi fattar beslut om åldersbegränsning eller borttagning av innehåll överväger vi följande. Observera att detta inte är en fullständig lista:

 • Om våldsamma eller motbjudande bilder är i fokus i videon. Till exempel om videon bara fokuserar på det mest explicita våldet i en film eller ett tv-spel.
 • Om titeln, beskrivningen, taggarna eller annan data tyder på att syftet är att chockera eller väcka avsky.
 • Om våldsamt bild- eller ljudmaterial har gjorts suddigt, maskerats eller förmörkats.
 • Hur länge de våldsamma bilderna eller ljudet förekommer i innehållet.
 • Om det finns sammanhang som låter tittarna veta att bildmaterialet är dramatiserat eller fiktivt. Till exempel genom att ange det i videon, titeln eller beskrivningen.
 • Om våldet är en del av en religiös eller kulturell praxis och tittaren delges det sammanhanget av uppladdaren.
 • Om innehållet visar ett djur som dödas genom traditionella tillvägagångssätt eller standardmetoder för jakt, religiös slakt eller livsmedelsberedning.

Denna policy gäller för videor, videobeskrivningar, kommentarer, livestreamar och alla andra produkter och funktioner på YouTube.

Exempel

Här är några exempel på vad som inte är tillåtet på YouTube.

 • Innehållet uppmuntrar andra att gå till en viss plats för att utföra våldshandlingar, att utföra våld vid en viss tidpunkt eller att rikta in sig på personer eller grupper med våld.
 • Faktiska slagsmål på skolgård mellan minderåriga. Vi kan tillåta innehåll om minderåriga bara låtsas och det är uppenbart för tittarna.
 • Slagsmål i ett annat sammanhang än professionella eller professionellt övervakade sportevenemang.

Fler exempel

Våldsamt eller explicit innehåll
Följande typer av innehåll är inte tillåtet på YouTube. Det här är inte en fullständig lista.
 • Film med medicinsk procedur där innehållet fokuserar på öppna sår och inte ger någon utbildning eller förklaring för tittare.
 • Filmer av brott, som våldsamma rån, som inte ger någon utbildning eller förklaring för tittare.
 • Bilder från mobiltelefoner, kameror på instrumentpaneler eller övervakningskameror som visar skadade personer eller dödsoffer i en trafikolycka med titlar som Galen olycka eller Varning för mycket blod.
 • Videor med halshuggningar.
 • Ensidiga slagsmål med titlar som Se när den här killen får stryk.
Djurplågeri
Djurplågeri avser innehåll som avbildar avsiktligt åsamkande av allvarlig fysisk eller psykisk skada på ett djur på sådant sätt att det orsakas lidande. Vi kan göra undantag om innehållet avbildar allmänt accepterade bruk som jakt, fällfångst, skadedjursbekämpning, livsmedelsberedning, medicinsk behandling eller slakt som visar skada på ett djur eller en grupp djur.

Här är några exempel på vad som inte är tillåtet på YouTube:

 • Slagsmål mellan hundar eller tuppar, eller tvingade djurslagsmål där människor tvingar djur att attackera varandra. Vi tillåter innehåll som visar djur som slåss i det vilda, som i en naturdokumentär.
 • Innehåll som visar djur som utsätts för lidande, vanskötsel eller misshandel i syfte att chockera tittaren eller förhärliga misshandeln och inte ger tillräckligt utbildande, dokumentärt, vetenskapligt eller konstnärligt sammanhang.
 • Tjurfäktning där tjurar skadas, till exempel om svärd används mot tjuren.
 • Jakt med ovanliga metoder, till exempel bomber eller gift.
 • Iscensatta djurräddningsscenarier där djur avsiktligen skadats eller försatts i farliga situationer för dramatisk effekt.

Det här är inte en fullständig lista.

Kom ihåg att det här bara är exempel. Lägg inte upp innehåll om du tror att det kan strida mot den här policyn.

Vad händer om innehåll bryter mot den här policyn?

Om ditt innehåll bryter mot den här policyn tar vi bort innehållet och skickar ett e-postmeddelande till dig. Om vi inte kan verifiera att länken du lägger upp är säker kan vi ta bort den. Observera att otillåtna webbadresser som läggs upp i själva videon eller i videons metadata kan leda till att videon tas bort.

Om det är första gången du bryter mot våra riktlinjer för communityn får du troligen en anmärkning på kanalen utan påföljder. Du får möjlighet att genomföra en policyutbildning så att anmärkningen kan upphöra att gälla efter 90 dagar. 90-dagarsperioden börjar när utbildningen är klar, inte när varningen utfärdas. Om du bryter mot samma policy inom de 90 dagarna löper anmärkningen inte ut och kanalen får en varning. Om du bryter mot en annan policy efter att du har slutfört utbildningen får du ytterligare en anmärkning.

Om du får tre varningar inom 90 dagar sägs din kanal upp. Läs mer om vårt varningssystem.

Vi kan säga upp din kanal eller ditt konto vid upprepade brott mot riktlinjerna för communityn eller användarvillkoren. Vi kan även säga upp din kanal eller ditt konto vid enstaka fall av allvarlig otillåten användning, eller om kanalens syfte i sig är ett brott mot våra policyer. Vi kan förhindra att personer som begått flera överträdelser gör policyutbildningar i framtiden. Läs mer om uppsägningar av kanaler och konton.

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny