Policyer om våldsamt eller chockerande innehåll


 
Våra kreatörers, tittares och partners säkerhet är vår högsta prioritet. Vi behöver er för att kunna skydda den här unika och levande communityn. Det är viktigt att du förstår våra riktlinjer för communityn och vilken roll de spelar i vårt gemensamma ansvar att se till att YouTube är säkert. Se till att du läser policyn nedan noggrant.den här sidan finns en fullständig lista med våra riktlinjer.

Innehåll vars syfte är att chockera eller äckla tittare samt innehåll som uppmanar andra att begå våldsamma handlingar är inte tillåtet på YouTube.

Om du har anledning att tro att någon befinner sig i fara ska du omedelbart rapportera situationen till din lokala polismyndighet.

Om du hittar innehåll som strider mot policyn får du gärna rapportera det. Här hittar du anvisningar för hur du rapporterar brott mot våra riktlinjer för communityn. Om du hittar flera videor eller kommentarer som du vill rapportera kan du rapportera kanalen.

Vad den här policyn innebär för dig

Om du lägger upp innehåll

Lägg inte upp innehåll på YouTube om det stämmer med någon av beskrivningarna nedan.

 • Innehållet uppmuntrar andra att begå våldshandlingar mot individer eller en definierad grupp människor.
 • Innehållet avbildar slagsmål med minderåriga deltagare
 • Innehållet inkluderar video, ljud eller bilder som inbegriper trafikolyckor, naturkatastrofer, efterdyningar efter krig eller terroristattacker, gatuslagsmål, fysiska attacker, sexuella övergrepp, självmord, tortyr, lik, protester eller upplopp, rån, medicinska procedurer eller andra liknande scenarion med avsikt att chocka eller äckla tittare
 • Innehållet inkluderar video eller bilder som avbildar kroppsvätskor, som blod eller kräkningar, med avsikt att chocka eller äckla tittare.
 • Innehållet avbildar situationer där man med avsikt utsätter djur för onödigt lidande.
 • Innehållet avbildar situationer där människor uppmuntrar eller tvingar djur att slåss.
 • Innehållet består av dramatiserat eller fiktivt material av något av ovanstående där tittaren inte har tillräckligt med sammanhang för att avgöra om materialet är dramatiserat eller fiktivt.
 • Innehållet avbildar lik med allvarliga skador som avskurna lemmar

Observera att det här inte är en fullständig lista.

Åldersbegränsat innehåll

Vi kan tillämpa en åldersbegränsning snarare än att ta bort innehåll om innehållet innehåller något av ovanstående men ger tillräckligt med kontext för att det ska förstås. Exempelvis kan innehåll som visar offers skador i en trafikolycka tas bort, men vi kan åldersbegränsa samma innehåll om det presenteras med en nyhetsrapportering som förklarar situationen och sammanhanget. För pedagogiskt innehåll som innehåller våld måste sammanhanget visas i bilderna eller ljudet i själva videon. Du kan lära dig mer om vikten av sammanhang här.

Vi kan även åldersbegränsa fiktivt våld om det innehåller explicita scener med personer som blir styckade eller halshuggna, eller avbildar mänskliga lik med allvarliga skador. I allmänhet tillåter vi dramatiserat våld när innehållet eller metadatan informerar tittarna om att innehållet är fiktivt, eller när det tydligt framgår av innehållet att det är fiktivt för att det är tecknat eller en del av ett tv-spel.

När vi fattar beslut om åldersbegränsning eller borttagning av innehåll överväger vi följande. Observera att det här inte är en fullständig lista.

 • Om våldsamma eller motbjudande bilder är i fokus i videon, till exempel om videon bara fokuserar på det mest grafiska våldet i en film eller ett tv-spel.
 • Om titeln, beskrivningen, taggarna eller andra data tyder på att syftet är att chockera eller väcka avsky.
 • Om våldsamt bild- eller ljudmaterial har gjorts suddigt, maskerats eller förmörkats.
 • Hur länge de våldsamma bilderna eller ljudet förekommer i innehållet.
 • Om det finns sammanhang som låter tittarna veta att bildmaterialet är dramatiserat eller fiktivt, t.ex. genom att ange det i videon, titeln eller beskrivningen.
 • Om våldet är en del av en religiös eller kulturell praxis och tittaren delges det sammanhanget.

Denna policy gäller för videor, videobeskrivningar, kommentarer, livestreamar och alla andra produkter och funktioner på YouTube.

Exempel

Här är några exempel på innehåll som inte är tillåtet på YouTube.

 • Innehållet uppmuntrar andra att gå till en viss plats för att utföra våldshandlingar, att utföra våld vid en viss tidpunkt eller att rikta in sig på personer eller grupper med våld.
 • Faktiska slagsmål på skolgård mellan minderåriga. Vi kan tillåta innehåll om minderåriga bara låtsas och det är uppenbart för tittarna.
 • Slagsmål i ett annat sammanhang än professionella eller professionellt övervakade sportevenemang.

Fler exempel 

Våldsamt, chockerande innehåll 
Följande typer av innehåll är inte tillåtet på YouTube. Det här är inte en fullständig lista.
 • Film med medicinsk procedur där innehållet fokuserar på öppna sår och inte ger någon utbildning eller förklaring för tittare.
 • Filmer av våldsbrott, som rån eller våldtäkt, som inte ger någon utbildning eller förklaring för tittare.
 • Bilder från mobiltelefoner, kameror på instrumentpaneler eller övervakningskameror som visar skadade personer eller dödsoffer i en trafikolycka med titlar som Galen olycka eller Varning för mycket blod.
 • Videor med halshuggningar. 
 • Ensidiga slagsmål med titlar som Se när den här killen får stryk.
 • Material som filmats av förövaren under en dödlig eller mycket våldsam händelse där vapen, våld eller skadade offer syns eller hörs. Obs! Det finns inga undantag för det här exemplet, även om det skulle finnas utbildningsmässigt, dokumentärt, vetenskapligt eller konstnärligt innehåll i videon.

Djurplågeri

Följande typer av innehåll är inte tillåtet på YouTube. Det här är inte en fullständig lista.
 • Slagsmål mellan hundar eller tuppar, eller andra videor där mänskliga åskådare tvingar djur att attackera varandra. Vi tillåter innehåll där djur slåss i det vilda, som i en naturdokumentär.  
 • Innehåll utan utbildande, dokumentärt, vetenskapligt eller konstnärligt syfte som visar onödigt lidande.
 • Tjurfäktning där tjurar skadas (t.ex. om svärd används mot tjuren).
 • Jakt med olagliga metoder som bomber eller gift.

Kom ihåg att det här bara är några exempel. Lägg inte upp innehåll om du tror att det kan strida mot den här policyn.

Vad händer om innehåll bryter mot den här policyn?

Om ditt innehåll bryter mot den här policyn tar vi bort innehållet och skickar ett e-postmeddelande till dig. Om det är första gången du bryter mot våra riktlinjer för communityn får du en anmärkning på kanalen utan påföljder. Om det inte är första gången får du en varning. Efter tre varningar sägs YouTube-kanalen upp. Du kan läsa mer om vårt varningssystem här.

Mer information finns i Akademin för kreatörer

Vill du hellre lära dig om våra riktlinjer för communityn genom videor och quiz? Kolla in vår kurs i Akademin för kreatörer.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?