Smurtiniam arba atviram turiniui taikoma politika


 
Kūrėjų, žiūrinčiųjų ir partnerių saugumas – didžiausias mūsų prioritetas ir iš kiekvieno jūsų tikimės, kad padėsite mums apsaugoti šią unikalią, gyvybe pulsuojančią bendruomenę. Svarbu, kad suprastumėte bendruomenės gaires ir kaip jos prisideda prie bendros mūsų atsakomybės pasirūpinti, kad „YouTube“ tinkle būtų saugu. Būtinai atidžiai perskaitykite toliau išdėstytą politiką. Be to, galite apsilankyti šiame puslapyje, kur rasite išsamų gairių sąrašą.

Turinys su smurto arba kruvinomis scenomis, kuriuo siekiama sukrėsti žiūrinčiuosius arba sukelti jiems pasibjaurėjimą, arba turinys, kuriame kiti skatinami vykdyti žiaurius veiksmus, neleidžiamas „YouTube“.

Jei manote, kad kam nors neišvengiamai gresia pavojus, turėtumėte susisiekti su vietine teisėsaugos įstaiga ir nedelsdami pranešti apie situaciją.

Radę turinio, kuris pažeidžia šią politiką, praneškite apie jį. Instrukcijos, kaip pranešti apie bendruomenės gairių pažeidimus, pateiktos čia. Radę kelis vaizdo įrašus arba komentarus, apie kuriuos norite pranešti, galite pranešti apie kanalą.

Ką tai reiškia jums

Jei skelbiate turinį

Neskelbkite turinio „YouTube“, jei jam tinka bet kuris iš toliau nurodytų punktų.

 • Kiti žmonės kurstomi imtis žiaurių veiksmų prieš atskirus asmenis arba apibrėžtą žmonių grupę.
 • Muštynės, kuriose dalyvauja nepilnamečiai.
 • Filmuota medžiaga, garso įrašai arba vaizdai, susiję su kelių eismo įvykiais, stichinėmis nelaimėmis, karo padariniais, teroristinio išpuolio padariniais, gatvių muštynėmis, fiziniais užpuolimais, seksualiniais užpuolimais, susideginimais, kankinimais, lavonais, protestais ar riaušėmis, plėšimais, medicininėmis procedūromis arba kitu panašiu turiniu, pateikiamu siekiant sukrėsti žiūrinčiuosius arba sukelti jiems pasibjaurėjimą.
 • Filmuotoje medžiagoje arba vaizduose rodomi tokie kūno skysčiai kaip kraujas arba vėmalai, siekiant sukrėsti žiūrinčiuosius arba sukelti jiems pasibjaurėjimą.
 • Turinyje be reikalo kankinama arba žalojama, tyčia siekiant sukelti gyvūnui kančias. 
 • Turinyje rodoma, kaip žmonės skatina arba verčia gyvūnus kovoti.
 • Suvaidinta arba išgalvota filmuota medžiaga, kurios turinys atitinka bet kurį iš pirmiau pateiktų punktų, kai žiūrinčiajam nepateikiama pakankamai konteksto, kad būtų aišku, jog tai suvaidinta arba išgalvota filmuota medžiaga.
 • Filmuota medžiaga, kurioje rodomi smarkiai sužaloti lavonai, pavyzdžiui, su nukirstomis galūnėmis.

Atminkite, kad šis sąrašas nėra baigtinis.

Turinio ribojimas pagal amžių

Jei turinys apima bet kurią iš pirmiau nurodytų temų, tačiau pateikiama pakankamai konteksto jam suprasti, gali būti, kad turinį ne pašalinsime, o ribosime pagal amžių. Pavyzdžiui, turinys, kuriame rodomi rimto kelių eismo įvykio aukų sužalojimai, gali būti pašalintas, tačiau tą patį turinį galime riboti pagal amžių, jei jis pateikiamas kaip naujienų reportažas, kuriame paaiškinama situacija ir kontekstas. Kai šviečiamajame turinyje rodomas smurtas, kontekstas turi būti nurodytas paties vaizdo įrašo vaizduose arba garso takelyje. Daugiau apie konteksto svarbą galite sužinoti čia.

Pagal amžių taip pat galime riboti išgalvotą smurtą, kai rodomos atviros scenos, pavyzdžiui, kaip sudraskomi ar sukapojami žmonės arba nukertama galva, arba rodomi žmonių lavonai su tokiais baisiais sužalojimais. Paprastai leidžiame suvaidintą smurtą, kai turinyje arba metaduomenyse mums nurodoma, kad turinys yra išgalvotas, arba kai tai aišku iš paties turinio, pavyzdžiui, jis yra animacinis arba iš vaizdo žaidimų. 

Spręsdami, ar turinį riboti pagal amžių, ar pašalinti, atsižvelgiame į toliau nurodytus aspektus. Atminkite, kad šis sąrašas nėra baigtinis.

 • Ar vaizdai su smurto arba kruvinomis scenomis yra pagrindinė vaizdo įrašo tema, pavyzdžiui, akcentuojant tik atviriausią ir žiauriausią filmo arba vaizdo žaidimo dalį.
 • Ar pavadinimas, aprašas, žymos arba kiti duomenys rodo tikslą sukrėsti žiūrinčiuosius arba sukelti jiems pasibjaurėjimą.
 • Ar žiaurūs vaizdai arba garsai yra sulieti, užmaskuoti arba paslėpti.
 • Kiek laiko žiauriems vaizdams arba garsams skiriama turinyje.
 • Ar pateikiamas kontekstas, informuojantis žiūrinčiuosius, kad tai suvaidinti arba išgalvoti vaizdai, pavyzdžiui, nurodžius tai vaizdo įraše, pavadinime arba apraše.
 • Ar smurtas yra susijęs su religine arba kultūrine praktika ir žiūrintysis informuojamas apie atitinkamą kontekstą.

Ši politika taikoma vaizdo įrašams, vaizdo įrašų aprašams, komentarams, tiesioginiams srautams ir visiems kitiems „YouTube“ produktams arba funkcijoms.

Pavyzdžiai

Toliau pateikiami keli turinio, kuris neleidžiamas „YouTube“, pavyzdžiai.

 • Kiti žmonės raginami eiti smurtauti į konkrečią vietą, imtis smurto konkrečiu metu arba smurtauti prieš asmenis ar grupes.
 • Realios nepilnamečių muštynės mokyklos kieme. Galime leisti turinį, jei nepilnamečiai tik apsimeta, kad mušasi, ir žiūrintiesiems tai akivaizdu.
 • Mušama arba vyksta peštynės su profesionalaus arba profesionalų prižiūrimo sporto renginiais nesusijusiame kontekste.

Daugiau pavyzdžių 

Smurtinis, sukrečiantis turinys 
Toliau nurodyti turinio tipai „YouTube“ neleidžiami. Šis sąrašas nėra baigtinis.
 • Filmuota medžiaga apie medicinines procedūras, kurioje akcentuojamos atviros žaizdos, nei suteikiant žiūrintiesiems šviečiamosios vertės, nei pateikiant paaiškinimus.
 • Filmuota medžiaga apie tai, kaip vykdomi tokie žiaurūs nusikaltimai kaip apiplėšimai arba prievartavimai, nei suteikiant žiūrintiesiems šviečiamosios vertės, nei pateikiant paaiškinimus.
 • Mobiliuoju telefonu, vaizdo registratoriumi arba stebėjimo kamera nufilmuota medžiaga, kurioje rodomi kelių eismo įvykyje sužaloti arba žuvę žmonės, pateikiama su tokiais pavadinimais kaip „Beprotiška avarija“ arba „Perspėjame: daug kraujo“.
 • Vaizdo įrašai, kuriuose rodoma, kaip nukertama galva. 
 • Vienpusiai užpuolimai, pateikiami su tokiais pavadinimais kaip „Pažiūrėkite, kaip šis vaikinas sumušamas!“
 • Nusikaltėlio nufilmuota medžiaga per mirtiną ar didelį smurtinį įvykį, kuriame matomi arba girdimi ginklai, smurtas ar sužeistos aukos. Pastaba: šiam pavyzdžiui išimtys netaikomos, net jei turinio kontekstas yra šviečiamasis, dokumentinis, mokslinis ar meninis. 

Žiaurus elgesys su gyvūnais

Toliau nurodyti turinio tipai „YouTube“ neleidžiami. Šis sąrašas nėra baigtinis.
 • Šunų, gaidžių kovos ar kiti vaizdo įrašai, kuriuose jas stebintys žmonės verčia gyvūnus pulti vienas kitą. Leidžiame turinį, kuriame rodoma, kaip gyvūnai kovoja gamtoje, pavyzdžiui, dokumentiką apie gamtą.  
 • Nešviečiamasis, dokumentinis, mokslinis ar meninis turinys, kuriame rodomos nereikalingos kančios.
 • Bulių kova, kai buliai žalojami (pvz., į bulių smeigiami kardai).
 • Medžioklė naudojant neteisėtus veiksmus, pvz., sprogmenis arba nuodus.

Atminkite, kad tai tik keli pavyzdžiai, ir neskelbkite turinio, jei manote, kad jis gali pažeisti šią politiką. 

Kas nutinka, kai turinys pažeidžia šią politiką

Jei jūsų turinys pažeidžia šią politiką, jį pašalinsime ir apie tai pranešime el. paštu. Jei bendruomenės gaires pažeidžiate pirmą kartą, gausite perspėjimą, bet nuobauda kanalui nebus skirta. Jei pažeidžiate ne pirmą kartą, kanalui skirsime įspėjimą. Jei gausite tris įspėjimus, bus nutrauktas kanalo teikimas. Daugiau apie mūsų įspėjimų sistemą sužinosite čia.

 Daugiau informacijos rasite apsilankę Kūrėjų akademijoje

O gal norėtumėte susipažinti su bendruomenės gairėmis žiūrėdami vaizdo įrašus ir dalyvaudami viktorinose? Pasidomėkite Kūrėjų akademijos siūlomu kursu.
Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?