Smurtiniam arba atviram turiniui taikoma politika

Kūrėjų, žiūrinčiųjų ir partnerių saugumas – didžiausias mūsų prioritetas. Iš kiekvieno jūsų tikimės, kad padėsite mums apsaugoti šią unikalią, gyvybingą bendruomenę. Svarbu, kad suprastumėte bendruomenės gaires ir kaip jos prisideda prie bendros mūsų atsakomybės pasirūpinti, kad „YouTube“ tinkle būtų saugu. Būtinai atidžiai perskaitykite toliau išdėstytą politiką. Be to, galite apsilankyti šiame puslapyje, kur rasite išsamų gairių sąrašą.

Turinys su smurto arba kruvinomis scenomis, kuriuo siekiama sukrėsti žiūrinčiuosius arba sukelti jiems pasibjaurėjimą, arba turinys, kuriame kiti skatinami vykdyti žiaurius veiksmus, „YouTube“ tinkle neleidžiamas.

Jei manote, kad kam nors neišvengiamai gresia pavojus, turėtumėte nedelsdami kreiptis į vietinę teisėsaugos įstaigą ir pranešti apie situaciją.

Radę turinio, kuris pažeidžia šią politiką, praneškite apie jį. Instrukcijos, kaip pranešti apie bendruomenės gairių pažeidimus, pateiktos čia. Radę kelis vaizdo įrašus arba komentarus, apie kuriuos norite pranešti, galite pranešti apie kanalą.

Ką ši politika reiškia jums

Jei skelbiate turinį

Neskelbkite turinio „YouTube“, jei jam tinka bet kuris iš toliau nurodytų punktų.

Smurtinis arba atviras turinys

 • Kiti žmonės kurstomi imtis žiaurių veiksmų prieš atskirus asmenis arba apibrėžtą žmonių grupę.
 • Muštynės, kuriose dalyvauja nepilnamečiai.
 • Filmuota medžiaga, garso įrašai arba vaizdai, susiję su kelių eismo įvykiais, stichinėmis nelaimėmis, karo padariniais, teroristinio išpuolio padariniais, gatvių muštynėmis, fiziniais užpuolimais, susideginimais, kankinimais, lavonais, protestais ar riaušėmis, plėšimais, medicininėmis procedūromis arba kitu panašiu turiniu, pateikiamu siekiant sukrėsti žiūrinčiuosius arba sukelti jiems pasibjaurėjimą.
 • Filmuota medžiaga arba vaizdai, kuriuose rodomi tokie kūno skysčiai kaip kraujas arba vėmalai, siekiant sukrėsti žiūrinčiuosius arba sukelti jiems pasibjaurėjimą.
 • Filmuota medžiaga, kurioje rodomi smarkiai sužaloti lavonai, pavyzdžiui, su nukirstomis galūnėmis.

Turinys, kuriame rodomas žiaurus elgesys su gyvūnais

 • Turinys, kuriame žmonės verčia gyvūnus kovoti.
 • Turinys, kuriame žmogus piktavališkai kenkia gyvūnui ir sukelia jam stresą, nebūdingą tradicinei ar įprastai praktikai. Tradicinės ar įprastos praktikos pavyzdžiai apima medžioklę arba maisto ruošimą.
 • Turinyje rodoma, kaip žmogus be reikalo laiko gyvūną prastomis sąlygomis, nebūdingomis tradicinei ar įprastai praktikai. Tradicinės ar įprastos praktikos pavyzdžiai apima medžioklę arba maisto ruošimą.
 • Turinys, kuriame giriamas arba skatinamas rimtas aplaidumas, netinkamas elgesys su gyvūnais arba žala gyvūnams.
 • Turinys, kuriame rodomas surežisuotas gyvūno gelbėjimas, dėl kurio gyvūnas atsiduria pavojuje.
 • Atviras turinys, kuriame rodomi gyvūnai, skirtas sukrėsti ar sukelti pasibjaurėjimą.

Suvaidintas arba išgalvotas turinys

 • Suvaidinta arba suklastota filmuota medžiaga, kurios turinį draudžia šios gairės, kai žiūrinčiajam nepateikiama pakankamai konteksto, kad būtų aišku, jog tai suvaidinta arba suklastota filmuota medžiaga.

Atminkite, kad neleidžiame toliau nurodytų tipų turinio, net jei pateikiamas šviečiamasis, dokumentinis, mokslinis arba meninis kontekstas.

 • Žiaurūs fiziniai seksualiniai užpuolimai (vaizdo įrašai, nuotraukos arba garso įrašai).
 • Nusikaltėlio nufilmuota medžiaga per mirtiną ar didelį smurtinį įvykį, kuriame matomi arba girdimi ginklai, smurtas ar sužeistos aukos.

Turėkite omenyje, kad šis sąrašas nėra baigtinis.

Atminkite, kad ši politika taikoma ir vaizdo įrašams, vaizdo įrašų aprašams, miniatiūroms, komentarams, tiesioginiams srautams ir visiems kitiems „YouTube“ produktams arba funkcijoms. Atminkite, kad šios politikos nuostatos taip pat taikomos turinyje pateikiamoms išorinėms nuorodoms. Tai gali apimti spustelėjamus URL, naudotojų nukreipimą į kitas svetaines žodžiu vaizdo įraše ir kitas formas.

Šviečiamasis turinys

Kai kuriais atvejais galime leisti skelbti pirmiau nurodytą smurtinį arba atvirą turinį šviečiamajame, dokumentiniame, moksliniame arba meniniame kontekste. Tai nesuteikia teisės įkelti turinį, kuriuo siekiama sukrėsti ar sukelti pasibjaurėjimą, arba skatinti kitus imtis smurtinių veiksmų; nedarome šių išimčių tam tikro tipo turiniui, pvz., filmuotai medžiagai, kurioje vaizduojamas žiaurus fizinis seksualinis užpuolimas. Kai šviečiamajame turinyje yra smurtinio arba atviro turinio, nurodyto pirmiau, šis kontekstas turi būti pateikiamas pačiame vaizdo įraše vaizdų arba garso pavidalu. Pateikti jo pavadinime arba apraše nepakanka.

Šviečiamojo, dokumentinio, mokslinio arba meninio turinio, kuriame yra suaugusiesiems skirtos medžiagos arba atviro smurto, atveju galime atsižvelgti į oficialius trečiųjų šalių teikiamus standartinius sektoriaus įvertinimus ir nuspręsti, ar turinys liks „YouTube“. Turiniui, kuris atitinka mūsų politiką, bet tinka ne visoms auditorijoms, taikomas ribojimas pagal amžių. Pagal amžių ribojamas turinys nerodomas jaunesniems nei 18 metų arba neprisijungusiems asmenims.

Pagal amžių ribojamas turinys

Jei tokiame turinyje pateikiama pakankamai konteksto jam suprasti, gali būti, kad turinį ne pašalinsime, o apribosime pagal amžių. Pavyzdžiui, turinys, kuriame rodomi kelių eismo įvykio aukų sužalojimai, gali būti pašalintas, tačiau tą patį turinį galime riboti pagal amžių, jei jis pateikiamas kaip naujienų reportažas, kuriame paaiškinama situacija ir kontekstas. Jei norite naudoti smurtinį ar atvirą turinį šviečiamaisiais tikslais, šis kontekstas turi būti pateikiamas pačiame vaizdo įraše vaizdų arba garso pavidalu. Daugiau apie konteksto svarbą galite sužinoti čia.

Spręsdami, ar turinį reikia pašalinti arba apriboti pagal amžių, atsižvelgiame ir į viešąjį interesą. Pavyzdžiui, galime pagal amžių apriboti atvirą ar smurtinį dokumentinį turinį iš karo veiksmų zonų.

Pagal amžių taip pat galime riboti išgalvotą smurtą, kai rodomos atviros scenos, pavyzdžiui, kaip sudraskomi ar sukapojami žmonės arba nukertama galva, arba rodomi žmonių lavonai su tokiais baisiais sužalojimais. Paprastai leidžiame suvaidintą smurtą, kai turinyje arba metaduomenyse mums nurodoma, kad turinys yra išgalvotas, arba kai tai aišku iš paties turinio, pavyzdžiui, jis yra animacinis arba tai ištraukos iš vaizdo žaidimų.

Spręsdami, ar turinį apriboti pagal amžių, ar jį pašalinti, įvertiname toliau pateiktus aspektus. Atminkite, kad šis sąrašas nėra baigtinis.

 • Ar vaizdai su smurto arba kruvinomis scenomis yra pagrindinė vaizdo įrašo tema. Pavyzdžiui, vaizdo įraše akcentuojama tik ta filmo arba vaizdo žaidimo dalis, kurioje smurtas rodomas atviriausiai.
 • Ar pavadinimas, aprašas, žymos arba kiti duomenys rodo tikslą sukrėsti žiūrinčiuosius arba sukelti jiems pasibjaurėjimą.
 • Ar žiaurūs vaizdai arba garsai yra sulieti, užmaskuoti arba paslėpti.
 • Kiek laiko žiauriems vaizdams arba garsams skiriama turinyje.
 • Ar pateikiamas kontekstas, informuojantis žiūrinčiuosius, kad tai suvaidinti arba išgalvoti vaizdai. Pavyzdžiui, informacija pateikiama vaizdo įraše, pavadinime ar apraše.
 • Ar smurtas susijęs su religine arba kultūrine praktika ir įkėlėjas paaiškina šį kontekstą žiūrintiesiems.
 • Ar turinyje rodomas gyvūno žudymas atliekamas vykdant tradicinę ar įprastą medžioklę, religinius ritualus arba ruošiant maistą.

Ši politika taikoma vaizdo įrašams, vaizdo įrašų aprašams, komentarams, tiesioginiams srautams ir visiems kitiems „YouTube“ produktams arba funkcijoms.

Pavyzdžiai

Toliau pateikiami keli turinio, kuris neleidžiamas „YouTube“, pavyzdžiai.

 • Kiti žmonės raginami eiti smurtauti į konkrečią vietą, imtis smurto konkrečiu metu arba smurtauti prieš asmenis ar grupes.
 • Realios nepilnamečių muštynės mokyklos kieme. Galime leisti turinį, jei nepilnamečiai tik apsimeta, kad mušasi, ir žiūrintiesiems tai akivaizdu.
 • Mušama arba vyksta peštynės su profesionalaus arba profesionalų prižiūrimo sporto renginiais nesusijusiame kontekste.

Daugiau pavyzdžių

Smurtinis arba atviras turinys
Toliau nurodyti turinio tipai „YouTube“ neleidžiami. Šis sąrašas nėra baigtinis.
 • Filmuota medžiaga apie medicinines procedūras, kurioje akcentuojamos atviros žaizdos, nei suteikiant žiūrintiesiems šviečiamosios vertės, nei pateikiant paaiškinimus.
 • Filmuota medžiaga apie tokius nusikaltimus kaip smurtiniai apiplėšimai, kai žiūrintiesiems nepateikiama jokios informacijos ar paaiškinimo.
 • Mobiliuoju telefonu, vaizdo registratoriumi arba stebėjimo kamera nufilmuota medžiaga, kurioje rodomi kelių eismo įvykyje sužaloti arba žuvę žmonės, pateikiama su tokiais pavadinimais kaip „Beprotiška avarija“ arba „Perspėjame: daug kraujo“.
 • Vaizdo įrašai, kuriuose rodoma, kaip nukertama galva.
 • Vienpusiai užpuolimai, pateikiami su tokiais pavadinimais kaip „Pažiūrėkite, kaip šis vaikinas sumušamas!“
Turinys, kuriame rodomas žiaurus elgesys su gyvūnais
Turinys, kuriame rodomas žiaurus elgesys su gyvūnais, laikomas tokiu, kai rodomas piktavališkas rimtos fizinės arba psichologinės žalos kėlimas, sukeliantis gyvūnui kančią. Galime daryti išimtis turiniui, kuriame vaizduojami visuotinai priimtini veiksmai, pavyzdžiui, medžioklė, gaudymas spąstais, kenkėjų naikinimas, maisto ruošimas, gydymas ar gyvūnų skerdimas, kai vaizduojama žala gyvūnui ar gyvūnų grupei.

Toliau pateikiama daugiau turinio, kuris neleidžiamas „YouTube“ tinkle, pavyzdžių.

 • Šunų, gaidžių kautynės ar kitos priverstinės gyvūnų kautynės, kai žmonės verčia gyvūnus pulti vienas kitą. Leidžiame turinį, kuriame rodoma, kaip gyvūnai kovoja gamtinėje aplinkoje, pavyzdžiui, dokumentiką apie gamtą.
 • Turinys, kuriame rodomos gyvūnų kančios, aplaidumas jų atžvilgiu arba netinkamas elgesys su jais, siekiant sukrėsti žiūrintįjį arba giriamas žiaurus elgesys, ir nepateikiama pakankamai šviečiamojo, dokumentinio, mokslinio arba meninio konteksto.
 • Bulių kova, kai buliai žalojami (pvz., į bulių smeigiami kardai).
 • Medžioklė naudojant nestandartinę praktiką, pavyzdžiui, sprogmenis arba nuodus.
 • Surežisuotas gyvūnų gelbėjimas, kai gyvūnai tyčia sužalojami arba pastatomi į pavojingas padėtis, siekiant dramatiško efekto.

Pirmiau pateiktas sąrašas nėra baigtinis.

Atminkite, kad tai tik keli pavyzdžiai, ir neskelbkite turinio, jei manote, kad jis gali pažeisti šią politiką.

Kas nutinka, jei turinyje pažeidžiama ši politika

Jei jūsų turinys pažeidžia šią politiką, jį pašalinsime ir apie tai pranešime el. paštu. Jei mums nepavyksta patvirtinti, kad jūsų paskelbta nuoroda saugi, galime ją pašalinti.

Jei bendruomenės gaires pažeisite pirmą kartą, greičiausiai gausite perspėjimą be nuobaudų kanalui. Jei pažeisite ne pirmą kartą, kanalui galime skirti įspėjimą. Jei per 90 dienų gausite tris įspėjimus, bus nutrauktas kanalo teikimas. Daugiau apie mūsų įspėjimų sistemą sužinosite čia.

Galime nutraukti jūsų kanalo arba paskyros teikimą už pakartotinius bendruomenės gairių arba paslaugų teikimo sąlygų pažeidimus. Kanalo arba paskyros teikimą taip pat galime nutraukti už vienkartinį rimto piktnaudžiavimo atvejį arba kai kanalas yra skirtas politikos pažeidimui. Daugiau apie kanalo ar paskyros teikimo nutraukimą galite sužinoti čia.

Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?
Paieška
Išvalyti paiešką
Uždaryti paiešką
Google Apps
Pagrindinis meniu
false
Paieška pagalbos centre
true
true
true
true
true
59
false