Väkivaltaista tai järkyttävää sisältöä koskeva käytäntö


 
Sisällöntuottajien, katsojien ja kumppaneiden turvallisuus on meille ensiarvoisen tärkeää, ja toivomme, että teistä jokainen auttaa suojelemaan tätä ainutlaatuista ja aktiivista yhteisöä. On tärkeää, että ymmärrät yhteisön säännöt, sillä ne auttavat meitä huolehtimaan YouTuben turvallisuudesta yhdessä. Luethan alla olevan käytännön huolellisesti. Tällä sivulla voit tutustua kaikkiin sääntöihin.

YouTubessa ei ole sallittua julkaista väkivaltaista tai veristä sisältöä, jonka tarkoitus on järkyttää, aiheuttaa inhoa tai kannustaa väkivaltaisiin tekoihin.

Jos uskot, että joku on välittömässä vaarassa, tee asiasta heti ilmoitus paikalliselle poliisiviranomaiselle.

Jos näet sisältöä, joka rikkoo tätä käytäntöä, tee siitä ilmoitus. Ohjeet yhteisön sääntöjen rikkomuksista ilmoittamiseen löydät täältä. Jos haluat tehdä ilmoituksen useasta videosta tai kommentista, voit tehdä ilmoituksen kanavasta.

Merkitys käyttäjille

Jos julkaiset sisältöä

Älä julkaise YouTubessa sisältöä, johon sopii jokin alla mainituista kuvauksista.

 • Katsojien kannustaminen väkivaltaisiin tekoihin toisia ihmisiä tai ihmisryhmiä vastaan
 • Tappelu, johon osallistuu alaikäisiä
 • Video-, ääni- tai kuvamateriaali, joka liittyy tieliikenneonnettomuuksiin, luonnonkatastrofeihin, sodan seurauksiin, terroritekojen seurauksiin, katutappeluihin, fyysisiin hyökkäyksiin, seksuaaliseen väkivaltaan, uhraukseen, kidutukseen, ruumiisiin, mielenosoituksiin tai mellakoihin, ryöstöihin, lääketieteellisiin operaatioihin tai muihin vastaaviin tapahtumiin tai asioihin, joiden tarkoitus on järkyttää tai aiheuttaa inhoa
 • Video- tai kuvamateriaali, jossa näytetään kehon nesteitä, kuten verta tai oksennusta, tarkoituksena järkyttää tai aiheuttaa inhoa
 • Sisältö, jossa eläimille aiheutetaan tarpeetonta kärsimystä tai vahinkoa 
 • Sisältö, jossa eläimiä houkutellaan tai pakotetaan tappelemaan
 • Dramatisoitu tai kuvitteellinen materiaali edellä luetellusta sisällöstä esitettynä siten, ettei katsojaa auteta riittävästi ymmärtämään materiaalin fiktiivistä luonnetta
 • Sisältö, jossa näytetään vahingoittuneita ruumiita, kuten irronneita ruumiinosia.

Huomaa, että tämä ei ole kaikenkattava lista.

Ikärajoitettu sisältö

Jos video sisältää edellä mainittua materiaalia mutta tarjoaa riittävästi kontekstia sen ymmärtämiseen, poistamisen sijaan videolle voidaan antaa ikärajoitus. Jos sisällössä esimerkiksi näytetään liikenneonnettomuuden uhrien vammoja, se voidaan poistaa, mutta sama sisältö voidaan sallia ikärajoitettuna, mikäli sen yhteydessä näytetään uutinen tilanteesta ja kontekstista. Jos opetuksellisessa sisällössä käsitellään väkivaltaa, kontekstin on käytävä ilmi videon kuva- tai äänimateriaalista. Lisätietoja kontekstin tärkeydestä on täällä.

Voimme myös lisätä ikärajan fiktiivistä väkivaltaa sisältäviin videoihin, jos niissä näytetään järkyttävää sisältöä, kuten ihmisten silpomista tai mestausta, tai vahingoittuneita ruumiita. Yleisesti ottaen dramatisoitu väkivalta on sallittua, jos sen fiktiivisyys mainitaan sisällössä tai sisällönkuvaustiedoissa tai se käy ilmi itse sisällöstä (esimerkiksi animaatiot ja videopelit).

Kiinnitämme huomiota seuraaviin seikkoihin päättäessämme, asetammeko videolle ikärajan vai poistammeko sisällön. Huomaa, että tämä ei ole kaikenkattava lista.

 • Onko väkivaltainen tai verinen kuvamateriaali videon keskeisessä osassa? Keskitytäänkö videossa vain elokuvan tai videopelin väkivaltaisimpiin kohtiin?
 • Pyritäänkö nimen, kuvauksen, tagien tai muiden tietojen avulla järkyttämään katsojia tai herättämään heissä inhoa?
 • Onko väkivaltaista kuva- tai äänisisältöä sumennettu tai peitetty?
 • Kuinka kauan väkivaltaista kuva- tai äänisisältöä esitetään?
 • Onko videossa tai sen nimessä tai kuvauksessa tarjottu kontekstia, jonka perusteella katsoja ymmärtää kuvaston olevan dramatisoitua tai fiktiivistä?
 • Onko väkivalta osa uskonnollista tai kulttuurista rituaalia ja onko tämä konteksti kerrottu katsojalle?

Tätä käytäntöä sovelletaan videoihin, videoiden kuvauksiin, kommentteihin, livestriimeihin sekä muihin YouTuben tuotteisiin ja ominaisuuksiin.

Esimerkkejä

Seuraavassa on esimerkkejä sisällöstä, jota ei sallita YouTubessa.

 • Katsojien kannustaminen suorittamaan väkivaltaisia tekoja tietyssä paikassa tai tiettyyn aikaan tai väkivallan kohdistaminen ihmisiin tai ihmisryhmiin
 • Alaikäisten kesken käydyt koulutappelut (sisältö voidaan sallia, jos tappelu on ilmiselvästi vain leikkimistä)
 • Muu kuin virallisesti valvotuissa urheilutapahtumissa tapahtuva tappeleminen tai hakkaaminen

Lisää esimerkkejä 

Väkivaltainen ja järkyttävä sisältö 
Seuraavia sisältötyyppejä ei sallita YouTubessa (tämä ei ole täydellinen luettelo):
 • Lääketieteelliset operaatiot, joissa sisältö keskittyy avohaavoihin ilman opetussisältöä tai selitystä katsojille
 • Väkivaltaiset rikokset, kuten ryöstöt tai raiskaukset, ilman opetussisältöä tai selitystä katsojille
 • Liikenneonnettomuudessa loukkaantuneita tai kuolleita kuvaava kännykällä, kojelautakameralla tai valvontakameralla taltioitu materiaali, jonka otsikossa mainostetaan pahaa onnettomuutta tai verisyyttä
 • Kaulan katkaisua kuvaavat videot 
 • Yksipuoliset hyökkäykset, joiden otsikoissa mainostetaan jonkun hakatuksi tulemista
 • Tekijän kuvaamat videot kuolemaan johtavista tai erittäin väkivaltaisista tapahtumista, joissa voi nähdä tai kuulla aseita, väkivaltaa tai loukkaantuneita uhreja. Huom. Tästä esimerkistä ei sallita poikkeuksia, vaikka sisällöllä olisi opetuksellinen, dokumentaarinen, tieteellinen tai taiteellinen konteksti. 

Eläinrääkkäys

Seuraavia sisältötyyppejä ei sallita YouTubessa (tämä ei ole täydellinen luettelo):
 • Koira-, kukko- tai muut tappeluvideot, joissa ihmiset pakottavat eläimiä tappelemaan toisiaan vastaan (esimerkiksi luontodokumentissa esiintyvä eläinten tappelu luonnossa on sallittu)  
 • Ei-koulutuksellinen, dokumentaarinen, tieteellinen tai taiteellinen sisältö, joka esittää tarpeetonta kärsimystä
 • Härkätaistelut, joissa härkiä vahingoitetaan (esim. miekkoja työnnetään härkään)
 • Metsästys laittomilla keinoilla, kuten pommituksella tai myrkyllä.

Huom. Tässä on vain muutamia esimerkkejä. Älä julkaise sisältöä, jos epäilet sen rikkovan käytäntöämme. 

Mitä tapahtuu, jos sisältö rikkoo tätä käytäntöä?

Jos sisältösi rikkoo tätä käytäntöä, poistamme sisällön ja ilmoitamme sinulle asiasta sähköpostitse. Jos kyseessä on ensimmäinen kerta, kun sisältösi rikkoo yhteisön sääntöjä, saat huomautuksen, mutta kanavaasi ei rangaista. Jos kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, annamme kanavallesi varoituksen. Jos saat kolme varoitusta, YouTube-kanavasi suljetaan. Katso lisätietoja varoitusjärjestelmästämme.

 Katso lisää Creator Academysta

Haluatko mieluummin tutustua yhteisön sääntöihin videoiden ja testien avulla? Tutustu Creator Academyn kurssiin.
Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?