Policy för nakenhet och sexuellt innehåll

Obs! Den 7 september 2022 uppdaterade vi vår policy för nakenhet och sexuellt innehåll i syfte att tillämpa våra riktlinjer för communityn på ett mer konsekvent sätt. Du kan läsa mer om ändringarna i vårt forum. Policyn har uppdaterats med dessa ändringar.
Våra kreatörers, tittares och partners säkerhet är vår högsta prioritet. Vi behöver er för att kunna skydda den här unika och levande communityn. Det är viktigt att du förstår våra riktlinjer för communityn och vilken roll de spelar i vårt gemensamma ansvar att se till att YouTube är säkert. Se till att du läser policyn nedan noggrant.den här sidan finns en fullständig lista med våra riktlinjer.

Explicit innehåll som är tänkt att vara sexuellt tillfredsställande är inte tillåtet på YouTube. Om du lägger upp pornografiskt innehåll kan det tas bort eller kanalen stängas av. Videor med fetischinnehåll tas bort eller åldersbegränsas. I allmänhet får inte våldsamma, chockerande eller förnedrande fetischer visas på YouTube.

Om du hittar innehåll som strider mot policyn får du gärna rapportera det. Här hittar du anvisningar för hur du rapporterar brott mot våra riktlinjer för communityn. Om du hittar flera videor eller kommentarer du vill rapportera kan du rapportera kanalen.

Sexuellt explicit innehåll med minderåriga och innehåll som framställer sexuellt utnyttjande av minderåriga är strängt förbjudet på YouTube. Vi rapporterar allt innehåll som visar sexuellt övergrepp mot barn till National Center for Missing and Exploited Children, som samarbetar med polis och andra brottsbekämpande myndigheter över hela världen.

Vad den här policyn innebär för dig

Om du lägger upp innehåll

Explicit innehåll som bryter mot policyn kan leda till avstängning av kanalen. Policyn gäller verkligt, dramatiserat, illustrerat och animerat innehåll som sexscener, tv-spel och musik.

Lägg inte upp innehåll på YouTube om det visar

 • skildringar av könsorgan, bröst eller rumpor med eller utan kläder som är avsedda för sexuell tillfredsställelse
 • pornografi och skildringar av sexuella handlingar eller fetischer som är avsedda för sexuell tillfredsställelse.

Andra typer av innehåll som bryter mot den här policyn:

 • onani
 • smekning eller tafsande på könsorgan, bröst eller rumpor
 • användning av sexleksaker för att ge tittarna sexuell tillfredsställelse
 • nakenhet eller viss nakenhet där syftet är sexuell tillfredsställelse
 • sexhandlingar utan samtycke eller främjande eller förhärligande av sexhandlingar utan samtycke, till exempel sexuella övergrepp, incest, tidelag eller zoofili
 • oönskad sexualisering, som bilder eller voyeurism som delats utan samtycke
 • nakenskandaler eller nakenbilder av dem som läckts
 • att zooma in och fokusera långvarigt utan samtycke på bröst, skinkor eller genitalier i syfte att väcka sexuell tillfredsställelse
 • våldsamt, chockerande eller förnedrande fetischinnehåll där syftet är sexuell tillfredsställelse
 • sammanställning av innehåll som är avsett för sexuell tillfredsställelse
 • alla typer av sexuellt innehåll som inbegriper minderåriga. Mer information finns på sidan Barnsäkerhet på YouTube.

Obs! Det här är inte en fullständig lista.

Åldersbegränsat innehåll

Vi kan åldersbegränsa innehåll om det förekommer nakenhet eller annat sexuellt innehåll, även om det inte skildrar något av det som beskrivs ovan. När vi fattar beslut om åldersbegränsning eller borttagning av innehåll överväger vi följande:

 • om videons fokus är bröst, skinkor eller könsorgan med eller utan kläder
 • om subjektet framställs i en kroppsställning som är avsedd att sexuellt egga upp betraktaren
 • om det språk som används i videon är vulgärt och/eller obscent
 • om personen i videon försöker väcka sexuella känslor, till exempel genom att ta på bröst eller könsorgan, eller visa avslöjande underkläder
 • om klädseln skulle vara acceptabel i offentliga sammanhang (t.ex. underkläder)
 • om sexuellt bild- eller ljudmaterial har gjorts suddigt, maskerats eller förmörkats
 • om sexuellt bild- eller ljudmaterial är kort- eller långvarigt i innehållet
 • om innehållet inbjuder andra att delta i en utmaning med sexakter.

Obs! Det här är inte en fullständig lista.

Denna policy gäller för videor, videobeskrivningar, kommentarer, livestreamar, ljud och alla andra produkter och funktioner på YouTube. Kom ihåg att det här bara är några exempel. Lägg inte upp innehåll om du tror att det kan strida mot den här policyn.

Utbildningsinnehåll

Vi kan tillåta sexuellt innehåll när det primära syftet är pedagogiskt, dokumentärt, vetenskapligt eller konstnärligt. Det får dock inte vara opåkallat chockerande. En dokumentär om bröstcancer som visar nakna bröst kan till exempel vara lämplig, medan lösryckta videor ur dokumentären där syftet är sexuell tillfredsställande inte är tillåtna. Lösryckt innehåll som visar nakenhet hos ursprungsbefolkning, till exempel vid medicinska förfaranden, födslar, amning eller konstnärliga framträdanden, kanske inte uppfyller kraven för undantag för dokumentärt innehåll. 

Samma sak gäller skildringar av sexscener i konstnärligt innehåll som filmer, ljudberättelser, musik och tv-spel. En film med en sexscen kan till exempel vara tillåten om den innehåller information som filmens namn, regissör och skådespelare i videon och dess beskrivning. Om du tydligt anger sammanhanget i videons titel och beskrivning blir det enklare för oss och för tittarna att avgöra videons primära syfte.

För utbildande, dokumentärt, vetenskapligt eller konstnärligt innehåll med barnförbjudet material eller våldsskildringar kan vi ta hänsyn till officiella klassificeringar från tredje part för att avgöra om innehållet får finnas kvar på YouTube. Innehåll som följer våra policyer men inte är lämpligt för alla tittare åldersbegränsas. Åldersbegränsat innehåll kan inte ses av personer som är under 18 år eller som inte är inloggade.

Exempel

Här är några exempel på vad som inte är tillåtet på YouTube.

 • videosekvenser som tagits ur icke-pornografiska filmer, program eller annat innehåll, i syfte att fokusera på sexuellt innehåll (verkligt eller konstnärligt)
 • tafsande, kyssar, offentlig onani, ”upskirting” (filma eller fotografera någon under kjolen), voyeurism, sjuklig exhibitionism eller annat innehåll som skildrar någon i en sexualiserad situation som de inte samtyckt till
 • innehåll som skildrar sexuella handlingar, beteenden eller sexleksaker i syfte att ge sexuell tillfredsställelse.

Obs! Det här är bara några exempel. Lägg inte upp innehåll om du tror att det kanske bryter mot policyn.

Fler exempel

 • spellistor med innehåll där det förekommer nakenhet eller sexuella teman där syftet är sexuell tillfredsställelse
 • utmanande dans med fokus på dansarens könsorgan, skinkor eller bröst, eller som innehåller smekning eller tafsande
 • innehåll där våldtäkt sexualiseras i någon form, eller sammanställningar bestående av klipp av dramatiserade våldtäktsscener
 • ljud- eller textskildringar av sexuella handlingar där syftet är sexuell tillfredsställelse
 • innehåll som visar kroppsvätskor eller exkretion, såsom urin, där syftet är sexuell tillfredsställelse
 • innehåll där vardagliga föremål eller handlingar, som injektioner eller ätande, framställs så att syftet är sexuell tillfredsställelse.
 • Tv-spelsinnehåll som har utvecklats eller modifierats (”moddats”) för sexuell tillfredsställelse, eller som fokuserar på teman om oönskad sexualisering

Vad händer om innehåll bryter mot den här policyn?

Om ditt innehåll bryter mot den här policyn tar vi bort innehållet och skickar ett e-postmeddelande till dig. Om vi inte kan verifiera att länken du lägger upp är säker kan vi ta bort den. Observera att otillåtna webbadresser som läggs upp i själva videon eller i videons metadata kan leda till att videon tas bort.

Om det är första gången du bryter mot våra riktlinjer för communityn får du troligen en anmärkning på kanalen utan påföljder. Du får möjlighet att genomföra en policyutbildning så att anmärkningen kan upphöra att gälla efter 90 dagar. 90-dagarsperioden börjar när utbildningen är klar, inte när varningen utfärdas. Om du bryter mot samma policy inom de 90 dagarna löper anmärkningen inte ut och kanalen får en varning. Om du bryter mot en annan policy efter att du har slutfört utbildningen får du ytterligare en anmärkning.

Om du får tre varningar inom 90 dagar sägs din kanal upp. Läs mer om vårt varningssystem.

Vi kan säga upp din kanal eller ditt konto vid upprepade brott mot riktlinjerna för communityn eller användarvillkoren. Vi kan även säga upp din kanal eller ditt konto vid enstaka fall av allvarlig otillåten användning, eller om kanalens syfte i sig är ett brott mot våra policyer. Vi kan förhindra att personer som begått flera överträdelser gör policyutbildningar i framtiden. Läs mer om uppsägningar av kanaler och konton.

Om ditt innehåll inkluderar pornografi kan vi säga upp ditt konto.

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny