Zásady ohledně bezpečnosti dětí

Bezpečnost našich tvůrců, diváků a partnerů je pro nás na prvním místě. Obracíme se na každého z vás s prosbou o pomoc při ochraně této jedinečné a živé komunity. Je důležité porozumět našim pokynům pro komunitu a roli, kterou hrají v naší společné odpovědnosti za udržení bezpečného YouTube. Pečlivě si pročtěte níže uvedené zásady. Celý seznam našich pokynů najdete také na této stránce.
Aktualizace: Obsah, který cílí na nezletilé a rodiny, ale obsahuje sexuálně explicitní témata, násilí, obscénní scény nebo jiná závažná témata nevhodná pro mladší diváky, není na YouTube povolen. Kromě názvů, popisů a značek se ujistěte, že výběr publika odpovídá publiku, pro které je váš obsah vhodný.

Obsah, který ohrožuje emocionální nebo fyzické zdraví nezletilých, není na YouTube povolen. Nezletilá osoba je osoba mladší 18 let.

Pokud narazíte na obsah, který tyto zásady porušuje, nahlaste ho. Pokud se domníváte, že dochází k ohrožení dítěte, obraťte se na policii a situaci okamžitě nahlaste.

Instrukce pro nahlášení porušení pokynů pro komunitu naleznete zde. Pokud narazíte na více videí nebo komentářů, které byste chtěli nahlásit, můžete nahlásit celý kanál.

Co pro vás tyto zásady znamenají

Pokud obsah zveřejňujete

Nezveřejňujte na YouTube obsah, pokud se ho týká některý z níže uvedených popisů.

 • Sexuální vykreslování nezletilých: sexuálně explicitní obsah zobrazující nezletilé a obsah, který nezletilé sexuálně zneužívá, včetně nahoty nezletilých zveřejněné s komediálním záměrem. Obsah zobrazující sexuální zneužívání dětí ohlašujeme organizaci NCMEC (Národní centrum pro pohřešované a zneužívané děti), která spolupracuje se světovými policejními a bezpečnostními složkami.
 • Škodlivé nebo nebezpečné činnosti zahrnující nezletilé osoby: obsah zobrazující nezletilou osobu, která se účastní nebezpečné činnosti, nebo podněcující nezletilé osoby k tomu, aby se účastnily nebezpečných činností, zejména pokud by po zhlédnutí obsahu mohly nebezpečný čin napodobit nebo pokud obsah k nebezpečné činnosti vybízí nebo ji oslavuje. Nikdy nevystavujte nezletilé nebezpečným situacím, které by mohly vést ke zranění, včetně nebezpečných triků, výzev nebo žertů. Mezi nebezpečné činy patří mimo jiné jakékoli chování popsané v kategoriích v části Mimořádně nebezpečné výzvy, jako je udušení nebo zásah elektrickým proudem.
  • Jedná se například o obsah zobrazující nezletilé při následujících činnostech:
   • Pití alkoholu.
   • Používání vaporizérů, elektronických cigaret, tabáku nebo marihuany.
   • Nevhodné používání ohňostrojů.
   • Používání střelných zbraní bez dohledu.
 • Podpora nebo obhajoba fyzického, sexuálního nebo emocionálního ubližování nebo zanedbávání dítěte, včetně způsobování emoční újmy nezletilým.
  • Výjimkou může být obsah, který zahrnuje fyzické, sexuální či emoční ubližování dítěti ve vzdělávacím, dokumentárním, vědeckém nebo uměleckém kontextu a je rozmazaný.
  • Obsah, který by mohl způsobit nezletilým účastníkům nebo divákům emoční újmu, včetně:
   • Vystavení nezletilých námětům pro dospělé.
   • Simulace týrání rodiči.
   • Zneužívání nezletilých.
   • Násilí.
 • Zavádějící rodinný obsah: obsah, který cílí na nezletilé a rodiny, ale obsahuje:
  • Sexuální témata.
  • Násilí.
  • Obscénní scény nebo jiná závažná témata nevhodná pro mladší diváky.
  • Lékařské zákroky.
  • Sebepoškozování.
  • Použití hororových postav, které jsou cíleny na dospělé.
  • Další nevhodné motivy, které mají šokovat mladé publikum.
  • Obsah, který cílí na nezletilé a rodiny, ale obsahuje témata nevhodná pro danou věkovou skupinu, může dostat výjimku, pokud je to ve vzdělávacím, dokumentárním, vědeckém nebo uměleckém kontextu. Tato potenciální výjimka ale nemůže sloužit jako alibi pro cílení obsahu s nevhodnými tématy na nezletilé a rodiny.
  • Rodinné kreslené filmy, které cílí na nezletilé a obsahují náměty pro dospělé nebo náměty nevhodné pro mladší diváky, jako je násilí, sex, smrt, drogy a podobně. Nepovolujeme obsah označený jako vhodný pro děti (v názvu, popisu či štítcích nebo volbou publika), pokud obsahuje témata nevhodná pro děti.
  • Dbejte na to, aby názvy, popisy a štítky odpovídaly publiku, na které cílíte. Kromě toho zajistěte, aby váš výběr publika přesně odpovídal publiku, pro které je váš obsah vhodný. U videa, které je určeno pro dospělé publikum, také můžete při nahrávání omezit věk.
 • Kyberšikana a obtěžování zahrnující nezletilé osoby: Obsah, který:
  • má za cíl zostudit, oklamat nebo urazit nezletilou osobu,
  • odhaluje osobní informace, jako jsou e-mailové adresy nebo čísla bankovních účtů,
  • obsahuje sexualizaci,
  • vyzývá ostatní k šikanování či obtěžování.

Tyto zásady se vztahují na videa, popisy videí, komentáře, příběhy, příspěvky pro komunitu, živé přenosy, playlisty a další služby a funkce YouTube. Připomínáme, že se nejedná o úplný výčet.

Tyto zásady se vztahují také na externí odkazy ve vašem obsahu. To zahrnuje klikatelné adresy URL, verbální směřování uživatelů na jiné weby a další podoby odkazů.

Obsah s věkově omezeným přístupem

Obsah, který zahrnuje některé z následujících věcí, můžeme věkově omezit.

 • Škodlivé nebo nebezpečné aktivity, které mohou dospělí nebo nezletilí napodobit: Obsah zobrazující dospělé osoby účastnící se nebezpečné činnosti, kterou mohou dospělí nebo nezletilí snadno napodobit.
 • Témata pro dospělé v rodinném obsahu: Obsah určený pro dospělé publikum, který by se však mohl snadno zaměnit s rodinným obsahem. Patří sem například kreslené seriály, které obsahují náměty pro dospělé, jako je násilí, sex nebo smrt. Pamatujte, že při nahrávání obsahu můžete nastavit věkové omezení, pokud je váš obsah určen pro dospělé publikum.
 • Vulgární mluva: Určité výrazy nejsou vhodné pro mladší uživatele. Obsah zahrnující vulgární výrazy může vést k uplatnění věkového omezení.
Obsah zobrazující nezletilé
Z důvodu ochrany nezletilých na YouTube může obsah, který neporušuje naše zásady, ale zobrazuje nezletilé, mít zakázané některé funkce na úrovni kanálu i obsahu. Tyto funkce mohou zahrnovat:
 • Komentáře
 • Chat u živého streamování
 • Živé streamování
 • Doporučení videa (jak a kdy je video doporučeno)
 • Příspěvky komunity
 • Remixování videí Shorts

Jak v obsahu zajistit ochranu nezletilých

Než zveřejníte obsah zobrazující vaši osobu, rodinu nebo přátele, pečlivě zvažte, zda někoho nevystavujete riziku negativní pozornosti. Nezletilí jsou zranitelná skupina a na YouTube platí zásady, které je mají chránit před nežádoucí pozorností.

 • Zajistěte, aby nezletilý byl pod dohledem dospělého a vykonával činnosti úměrné svému věku, jako je předvádění koníčků, vzdělávacího obsahu či veřejných vystoupení.
 • Zajistěte, aby byl oblečen úměrně svému věku. Vyhněte se oblečení, které nezletilého zbytečně odhaluje nebo je příliš přiléhavé.
 • Pomocí nastavení ochrany soukromí YouTube omezte přístup ke zveřejněnému videu.

Nezveřejňujte na YouTube obsah, který zobrazuje nezletilé a splňuje jedno nebo více z následujících kritérií:

 • Je natočen doma v soukromých prostorách, například v ložnici či koupelně.
 • Zobrazuje nezletilé osoby, které žádají o kontakt s cizími lidmi, jsou vyzývavé nebo diskutují o tématech pro dospělé.
 • Zobrazuje činnosti, které mohou nezletilému přinést nežádoucí pozornost, jako je předvádění ohebnosti nebo použití metody ASMR.
 • Odhaluje osobní údaje nezletilého.

Uvádíme tu jen několik příkladů, více postupů pro ochranu bezpečnosti dětí najdete zde. Pokud jste nedosáhli 18 let nebo hranice zletilosti ve vaší zemi, s bezpečím na internetu vám může pomoci projekt Be internet awesome.

Příklady

Následuje několik příkladů obsahu, který na YouTube není povolen:

 • Videa nebo příspěvky, v nichž se nezletilé osoby účastní aktivit, výzev či sázek, které mají provokativní či sexuální charakter nebo sexuální podtext, například líbání nebo osahávání.
 • Zobrazování nezletilých zapojených do nebezpečných aktivit. Například kaskadérské kousky, používání zbraní nebo výbušnin nebo užívání regulovaných látek, jako je alkohol nebo nikotin, včetně elektronických cigaret.
 • Video se značkami typu „pro děti“, nebo u kterého je publikum nastaveno jako „Ano, je určeno pro děti“, obsahující kreslené filmy zachycující nevhodné chování, například vpichování jehel.

Upozorňujeme, že uvádíme jen několik příkladů. Pokud si myslíte, že by váš obsah mohl tyto zásady porušovat, nezveřejňujte ho.

Další příklady

 • Nabízení peněz, pochvaly, lajků nebo jakákoliv jiná pobídka pro nezletilého, aby navázal fyzický kontakt s někým jiným.
 • Videa nebo příspěvky propagující sexuální obsah, ve kterém vystupují nezletilí, či obsah, ve kterém je s nezletilými nevhodně zacházeno.
 • Agresivní chování zahrnující komunikaci s nezletilými nebo o nich.
 • Agregace neškodného obsahu s nezletilými za účelem sexuálního uspokojení.
 • Videa rvaček nebo šikany zobrazující děti bez vzdělávacího, dokumentárního, vědeckého nebo uměleckého kontextu a rozmazání.
 • Výzvy, žertíky nebo kousky, které představují riziko fyzického zranění nebo vážného emočního utrpení. Další informace o tom, co není dovoleno, najdete v zásadách ohledně výzev a žertíků.
 • Povzbuzování nezletilých k tomu, aby se účastnili nebezpečných činností, i když v samotném obsahu žádné nezletilé osoby nevystupují.
 • Obsah simulující týrání rodiči či opuštění dítěte, obsah simulující smrt nebo násilí, obsah způsobující nezletilým pocit zahanbení nebo ponížení.
 • Použití oblíbených kreslených postav, loutek nebo postav z rodinného obsahu pro zobrazení závažných témat, jako je násilí nebo sex.

Co se stane, pokud obsah zásady poruší

Pokud váš obsah tyto zásady poruší, odstraníme ho a informujeme vás e‑mailem. Pokud se nám nepodaří ověřit, zda je vámi zveřejněný odkaz bezpečný, můžeme ho odstranit. Upozorňujeme, že pokud ve videu nebo jeho metadatech objevíme adresy URL, které porušují naše zásady, můžeme video odstranit.

Pokud jste pokyny pro komunitu porušili poprvé, pravděpodobně obdržíte varování bez postihů pro váš kanál. Budete mít možnost absolvovat školení k zásadám, aby jeho platnost po 90 dnech vypršela. Období 90 dní nezačíná vydáním varování, ale až okamžikem dokončení školení. Pokud ale během těchto 90 dní znovu porušíte stejné zásady, platnost varování nevyprší a vašemu kanálu bude udělena sankce. Pokud po dokončení školení porušíte jiné zásady, obdržíte další varování.

Když obdržíte tři sankce během 90 dní, bude váš kanál ukončen. Další informace o sankcích

Váš kanál nebo účet můžeme zrušit za opakované porušování pokynů pro komunitu nebo smluvních podmínek. Dalším důvodem zrušení může být jednotlivý případ závažného zneužití nebo případ, kdy se kanál na porušování zásad zaměřuje. Autorům, kteří zásady poruší opakovaně, můžeme školení znepřístupnit. Přečtěte si další informace o zrušení kanálu nebo účtu.

Na YouTube uplatňujeme nulovou toleranci vůči agresivnímu chování. Pokud se domníváme, že vinou nahlášeného obsahu dochází k ohrožení dítěte, ve spolupráci s policií obsah prošetříme.

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Vyzkoušejte tyto další kroky:

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka