นโยบายความปลอดภัยของเด็ก

ความปลอดภัยของครีเอเตอร์ ผู้ชม และพาร์ทเนอร์คือสิ่งสำคัญสูงสุดของเรา เราจึงต้องการความร่วมมือจากพวกคุณทุกคนเพื่อช่วยปกป้องชุมชนที่มีชีวิตชีวาและโดดเด่นนี้ คุณจำเป็นต้องทำความเข้าใจหลักเกณฑ์ของชุมชนและบทบาทที่หลักเกณฑ์มีต่อความรับผิดชอบร่วมกันของเราในการปกป้อง YouTube ให้ปลอดภัย โปรดสละเวลาอ่านนโยบายด้านล่างนี้อย่างละเอียด และดูรายการหลักเกณฑ์ทั้งหมดได้ที่หน้านี้
อัปเดต: เนื้อหาที่กำหนดเป้าหมายไปยังผู้เยาว์และครอบครัว แต่ยังมีส่วนประกอบที่เป็นเรื่องเพศ ความรุนแรง เรื่องลามกอนาจาร หรือเรื่องที่มีประเด็นอื่นๆ สำหรับผู้ใหญ่ซึ่งไม่เหมาะสมกับผู้ชมที่อายุน้อยจะไม่ได้รับอนุญาตให้แสดงบน YouTube ดังนั้น นอกจากตรวจสอบชื่อ คำอธิบาย และแท็กแล้ว โปรดตรวจสอบด้วยว่าการเลือกผู้ชมของคุณตรงกับผู้ชมที่เหมาะสำหรับเนื้อหานั้นๆ หรือไม่ 

YouTube ไม่อนุญาตให้มีเนื้อหาที่เป็นอันตรายต่อสภาพร่างกายและจิตใจของผู้เยาว์ ทั้งนี้ ผู้เยาว์หมายถึงบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ซึ่งในหลายประเทศ/ภูมิภาคคือผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี

โปรดรายงานเนื้อหาที่ละเมิดนโยบายนี้ หากพบเนื้อหาดังกล่าว หากเชื่อว่ามีเด็กกำลังตกอยู่ในอันตราย คุณควรติดต่อหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายในท้องถิ่นเพื่อรายงานสถานการณ์ทันที

ดูวิธีการรายงานการละเมิดหลักเกณฑ์ของชุมชนได้ที่นี่ หากพบเห็นวิดีโอหรือความคิดเห็นหลายรายการที่ต้องการรายงาน คุณจะรายงานช่องได้ 

นโยบายนี้ส่งผลต่อคุณอย่างไร

หากคุณกำลังจะโพสต์เนื้อหา

อย่าโพสต์เนื้อหาบน YouTube หากเนื้อหานั้นสอดคล้องกับคำอธิบายด้านล่าง

 • เนื้อหาเรื่องเพศเกี่ยวกับผู้เยาว์: เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศอย่างโจ่งแจ้งซึ่งมีผู้เยาว์และเนื้อหาที่แสวงหาผลประโยชน์ทางเพศจากผู้เยาว์ โดยเราจะรายงานเนื้อหาที่มีภาพการล่วงละเมิดทางเพศเด็กไปที่ศูนย์เพื่อเด็กหายและถูกฉวยผลประโยชน์แห่งชาติของสหรัฐอเมริกา ซึ่งทำงานร่วมกับหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายทั่วโลก
 • พฤติกรรมที่ให้โทษหรือเป็นอันตรายซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้เยาว์: เนื้อหาที่แสดงการมีส่วนร่วมของผู้เยาว์ในกิจกรรมที่เป็นอันตราย หรือส่งเสริมให้ผู้เยาว์ทำกิจกรรมที่เป็นอันตราย อย่านำพาผู้เยาว์ไปอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นอันตรายซึ่งอาจนำไปสู่การบาดเจ็บ รวมถึงการแสดงโลดโผน การท้า หรือการเล่นแกล้งกัน
 • การสร้างความบอบช้ำทางจิตใจให้กับผู้เยาว์: เนื้อหาที่อาจทำให้ผู้เยาว์ในวิดีโอหรือผู้เยาว์ที่รับชมเกิดความบอบช้ำทางจิตใจ เช่น
  • การให้ผู้เยาว์ดูเนื้อหาที่เป็นประเด็นสำหรับผู้ใหญ่
  • การจำลองการใช้ความรุนแรงโดยผู้ปกครอง
  • การบังคับข่มขู่ผู้เยาว์
  • การใช้ความรุนแรงกับผู้เยาว์
 • เนื้อหาที่ทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นเนื้อหาที่เหมาะกับครอบครัว: เนื้อหาที่กำหนดเป้าหมายไปยังผู้เยาว์และครอบครัว แต่กลับมีส่วนประกอบที่เป็นเนื้อหาดังต่อไปนี้
  • ประเด็นทางเพศ
  • การใช้ความรุนแรง
  • เรื่องลามกอนาจาร หรือเรื่องที่มีประเด็นอื่นๆ สำหรับผู้ใหญ่ซึ่งไม่เหมาะสมกับผู้ชมที่อายุน้อย
  • การ์ตูนที่เหมาะสำหรับครอบครัวซึ่งกำหนดเป้าหมายไปยังผู้เยาว์ แต่มีประเด็นสำหรับผู้ใหญ่หรือประเด็นที่ไม่เหมาะสมกับอายุของผู้ชม เช่น ความรุนแรง เพศ ความตาย ยาเสพติด และอื่นๆ โปรดตรวจสอบว่าชื่อ คำอธิบาย และแท็กเหมาะกับผู้ชมที่คุณกำหนดเป้าหมาย และตรวจสอบด้วยว่าการเลือกผู้ชมของคุณแสดงถึงผู้ชมที่เหมาะกับเนื้อหาอย่างถูกต้องแล้ว ทั้งนี้คุณจะจำกัดอายุผู้ชมเนื้อหาได้ขณะอัปโหลดหากเนื้อหานั้นเหมาะสำหรับผู้ชมที่เป็นผู้ใหญ่
 • การกลั่นแกล้งในโลกออนไลน์และการล่วงละเมิดที่เกี่ยวข้องกับผู้เยาว์หมายถึงเนื้อหาที่มีลักษณะดังนี้
  • จงใจคุกคามหรือสร้างความอับอายต่อบุคคลหนึ่งๆ
  • เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เช่น อีเมลหรือหมายเลขบัญชีธนาคาร
  • บันทึกภาพหรือเสียงของผู้อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอม
  • ล่วงละเมิดทางเพศ
  • ส่งเสริมให้มีการกลั่นแกล้งหรือคุกคาม

นโยบายนี้ใช้กับวิดีโอ คำอธิบายวิดีโอ ความคิดเห็น เรื่องราว โพสต์ชุมชน สตรีมแบบสด เพลย์ลิสต์ และผลิตภัณฑ์หรือฟีเจอร์อื่นๆ ของ YouTube โปรดทราบว่ายังมีกรณีอื่นๆ นอกเหนือจากรายการนี้

เนื้อหาที่จำกัดอายุผู้ชม

เราอาจเพิ่มการจำกัดอายุผู้ชมในเนื้อหาที่สอดคล้องกับกรณีต่อไปนี้

 • พฤติกรรมที่ให้โทษหรือเป็นอันตรายซึ่งผู้เยาว์อาจเลียนแบบได้: เนื้อหาที่แสดงการมีส่วนร่วมของผู้ใหญ่ในกิจกรรมที่เป็นอันตราย ซึ่งผู้เยาว์อาจเลียนแบบได้โดยง่าย
  • หมายเหตุ: เราอาจอนุญาตเนื้อหานี้โดยไม่มีการจำกัดหากมีคำเตือนไม่ให้ผู้เยาว์ทำกิจกรรมที่เป็นอันตรายนั้นๆ ในเนื้อหา และอธิบายถึงความจำเป็นที่ต้องมีการควบคุมดูแลจากผู้ใหญ่ที่เป็นมืออาชีพ
 • ประเด็นสำหรับผู้ใหญ่ในเนื้อหาที่เหมาะกับครอบครัว: เนื้อหาที่เหมาะสมสำหรับผู้ชมที่เป็นผู้ใหญ่ แต่อาจทำให้เกิดความสับสนว่าเป็นเนื้อหาที่เหมาะกับครอบครัวได้โดยง่าย รวมถึงการ์ตูนที่มีประเด็นสำหรับผู้ใหญ่ เช่น ความรุนแรง เพศ ความตาย เป็นต้น ทั้งนี้คุณจะจำกัดอายุผู้ชมเนื้อหาได้ขณะอัปโหลด หากเนื้อหานั้นเหมาะสำหรับผู้ชมที่เป็นผู้ใหญ่
 • ภาษาหยาบคาย: ภาษาที่ใช้บางครั้งอาจไม่เหมาะสมสำหรับผู้ชมที่อายุน้อย เนื้อหาที่ใช้ภาษาที่แสดงออกถึงเรื่องเพศอย่างโจ่งแจ้งหรือใช้คำหยาบคายที่มากเกินไปอาจต้องมีการจำกัดอายุผู้ชม
เนื้อหาที่มีผู้เยาว์
เราต้องการปกป้องผู้เยาว์บน YouTube เราจึงอาจปิดใช้ฟีเจอร์บางอย่างทั้งในระดับวิดีโอและช่องสำหรับเนื้อหาที่มีเด็ก แม้เนื้อหาดังกล่าวจะไม่ละเมิดนโยบายก็ตาม ซึ่งอาจรวมถึงฟีเจอร์ต่างๆ ต่อไปนี้
 • ความคิดเห็น
 • แชทสด
 • สตรีมมิงแบบสด
 • การแนะนำวิดีโอ (วิธีและเวลาที่ระบบจะแนะนำวิดีโอของคุณ)
 • โพสต์ชุมชน

วิธีปกป้องผู้เยาว์ที่อยู่ในเนื้อหาของคุณ

เป้าหมายของเราคือการปกป้องผู้อัปโหลดและผู้ชม ดังนั้นก่อนที่คุณจะโพสต์เนื้อหาเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว หรือเพื่อนๆ ของคุณ โปรดพิจารณาอย่างรอบคอบว่าวิดีโอนั้นอาจเป็นผลให้มีการมุ่งร้ายต่อใครหรือไม่ 

 • ตรวจสอบว่าผู้เยาว์อยู่ในการดูแลของผู้ใหญ่และทำกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย เช่น การสาธิตงานอดิเรก เนื้อหาเพื่อการศึกษา หรือการแสดงในที่สาธารณะ
 • ตรวจสอบว่ามีการสวมใส่เครื่องแต่งกายที่เหมาะสมกับวัย โปรดหลีกเลี่ยงเครื่องแต่งกายที่เปิดเผยหรือรัดรูปสำหรับผู้เยาว์ 
 • ใช้การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของ YouTube เพื่อจำกัดผู้ที่มองเห็นวิดีโอที่คุณโพสต์

อย่าโพสต์เนื้อหาบน YouTube หากเนื้อหานั้นมีผู้เยาว์และมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

 • ถ่ายทำในพื้นที่ส่วนตัวในบ้าน เช่น ห้องนอนหรือห้องน้ำ
 • มีเนื้อหาที่ผู้เยาว์ได้รับการติดต่อในเชิงชักชวนเพื่อการค้าประเวณีจากคนแปลกหน้า การท้าผ่านทางออนไลน์ หรือพูดคุยเกี่ยวกับหัวข้อสำหรับผู้ใหญ่
 • แสดงกิจกรรมที่อาจทำให้ผู้เยาว์ตกเป็นเป้าหมายของความสนใจอันไม่พึงประสงค์ เช่น การแสดงกายกรรมบิดร่างกายหรือ ASMR
 • เปิดเผยรายละเอียดส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้เยาว์

นี่เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วน ดูแนวทางปฏิบัติแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยของเด็กได้ที่นี่ หากคุณอายุต่ำกว่า 18 ปีหรือต่ำกว่าอายุที่บรรลุนิติภาวะในพื้นที่ของคุณ Be internet awesome จะช่วยให้คุณปลอดภัยในโลกออนไลน์

ตัวอย่าง

ตัวอย่างเนื้อหาที่ YouTube ไม่อนุญาตมีดังนี้

 • วิดีโอที่แสดงการมีส่วนร่วมของผู้เยาว์ในเชิงยั่วยุ เรื่องเพศ หรือกิจกรรมที่มีการชี้นำทางเพศ รวมถึงการท้าให้ทำสิ่งต่างๆ เช่น การจูบหรือการลูบคลำ
 • การแสดงการมีส่วนร่วมของผู้เยาว์ในกิจกรรมที่เป็นอันตราย เช่น การแสดงโลดโผน การใช้อาวุธหรือวัตถุระเบิด หรือการใช้สารควบคุม เช่น แอลกอฮอล์หรือนิโคติน
 • วิดีโอที่มีแท็ก เช่น "สำหรับเด็ก" หรือมีการกำหนดผู้ชมเป็น "ใช่ วิดีโอนี้สร้างมาเพื่อเด็ก" ซึ่งมีตัวการ์ตูนที่เหมาะสำหรับครอบครัวที่มีส่วนร่วมในการกระทำที่ไม่เหมาะสม เช่น การแทงเข็มฉีดยา

โปรดทราบว่านี่เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วน และอย่าโพสต์เนื้อหาที่คิดว่าอาจเป็นการละเมิดนโยบายนี้

ตัวอย่างอื่นๆ

 • การเสนอเงิน คำชื่นชม การกดชอบ หรือสิ่งจูงใจอื่นๆ เพื่อให้ผู้เยาว์มีส่วนร่วมในการสัมผัสทางกายกับผู้อื่น
 • วิดีโอที่มีการโฆษณาเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศที่เกี่ยวข้องกับผู้เยาว์ หรือเนื้อหาที่เป็นการละเมิดที่เกี่ยวข้องกับผู้เยาว์
 • พฤติกรรมแสวงหาประโยชน์จากผู้อื่นที่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้เยาว์หรือเกี่ยวกับผู้เยาว์
 • การรวมเนื้อหาที่แสดงความไร้เดียงสาของผู้เยาว์โดยมีจุดประสงค์เพื่อความพึงพอใจทางเพศ
 • วิดีโอการต่อสู้หรือกลั่นแกล้งที่เกี่ยวข้องกับเด็ก
 • การท้า การเล่นแกล้งกัน หรือการแสดงโลดโผนที่มีความเสี่ยงให้เกิดการบาดเจ็บทางร่างกายหรือความบอบช้ำทางจิตใจอย่างร้ายแรง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่ได้รับอนุญาตในนโยบายด้านการท้าหรือการเล่นแกล้งกัน
 • การสนับสนุนให้ผู้เยาว์มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นอันตราย แม้จะไม่มีผู้เยาว์อยู่ในเนื้อหาก็ตาม
 • เนื้อหาที่จำลองความรุนแรงที่ผู้ปกครองกระทำต่อผู้เยาว์หรือการทอดทิ้งผู้เยาว์ รวมถึงการจำลองให้เห็นถึงความตายหรือความรุนแรง ตลอดจนการทำให้ผู้เยาว์เกิดความละอายหรืออับอายอย่างรุนแรง
 • การใช้ตัวการ์ตูน หุ่นมือ หรือตัวละครด้านความบันเทิงสำหรับครอบครัวเพื่อดึงดูดเด็กๆ โดยที่เนื้อหามีประเด็นสำหรับผู้ใหญ่ เช่น ความรุนแรงและเพศ

สิ่งที่จะเกิดขึ้นหากเนื้อหาละเมิดนโยบายนี้

หากมีการละเมิดนโยบายนี้ เราจะนำเนื้อหาที่ละเมิดออกและส่งอีเมลแจ้งให้คุณทราบ หากนี่เป็นการละเมิดหลักเกณฑ์ของชุมชนครั้งแรก คุณจะได้รับคำเตือนโดยไม่มีการลงโทษในช่อง แต่หากไม่ใช่ครั้งแรก เราจะออกประกาศเตือนให้กับช่องของคุณ และหากช่องได้รับประกาศเตือนครบ 3 ครั้ง เราจะยุติการใช้งานช่องของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบประกาศเตือนที่นี่

 

เราอาจยกเลิกการใช้งานช่องหรือบัญชีของคุณหากมีการละเมิดหลักเกณฑ์ของชุมชนหรือข้อกำหนดในการให้บริการซ้ำหลายครั้ง รวมถึงหากมีการละเมิดอย่างรุนแรงเพียงครั้งเดียวหรือเมื่อเนื้อหาส่วนใหญ่ในช่องละเมิดนโยบาย ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยกเลิกการใช้งานช่องหรือบัญชีที่นี่

เราไม่ยอมรับพฤติกรรมแสวงหาประโยชน์จากผู้อื่นบน YouTube และหากเราคิดว่ามีเด็กกำลังตกอยู่ในอันตรายตามเนื้อหาที่มีการรายงานมา เราจะช่วยหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายในการตรวจสอบเนื้อหาดังกล่าว

ไปที่ Creator Academy เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

หากคุณต้องการดูข้อมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ของชุมชนผ่านวิดีโอและทำแบบทดสอบ โปรดไปที่หลักสูตร Creator Academy ใหม่ของเรา

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร