Policy för barnsäkerhet

Våra kreatörers, tittares och partners säkerhet är vår högsta prioritet. Vi behöver er för att kunna skydda den här unika och levande communityn. Det är viktigt att du förstår våra riktlinjer för communityn och vilken roll de spelar i vårt gemensamma ansvar att se till att YouTube är säkert. Se till att du läser policyn nedan noggrant.den här sidan finns en fullständig lista med våra riktlinjer.
Uppdatering: Innehåll som riktar sig mot unga minderåriga och familjer men som innehåller sexuella teman, våld, obscena eller andra barnförbjudna teman som inte är lämpliga för en ung publik är inte tillåtet på YouTube. Se till att titlar, beskrivningar, taggar och målgruppsvalet stämmer överens med den publik som ditt innehåll lämpar sig för.

YouTube tillåter inte innehåll som äventyrar minderårigas känslomässiga eller fysiska välbefinnande. En minderårig är någon som inte är myndig, och i de flesta länder är myndighetsåldern 18 år.

Om du hittar innehåll som strider mot policyn får du gärna rapportera det. Om du har anledning att tro att ett barn befinner sig i fara ska du omedelbart rapportera situationen till din lokala polismyndighet.

Här hittar du anvisningar för hur du rapporterar brott mot våra riktlinjer för communityn. Om du hittar flera videor eller kommentarer som du vill rapportera kan du rapportera kanalen

Vad den här policyn innebär för dig

Om du lägger upp innehåll

Lägg inte upp innehåll på YouTube om det stämmer med någon av beskrivningarna nedan.

 • Sexualisering av minderåriga: Sexuellt explicit innehåll med minderåriga och innehåll som framställer sexuellt utnyttjande av minderåriga. Vi rapporterar allt innehåll där barn utnyttjas sexuellt till National Center for Missing and Exploited Children, som samarbetar med polis och andra brottsbekämpande myndigheter över hela världen.
 • Skadliga eller farliga handlingar med minderåriga deltagare: Innehåll som visar en minderårig som deltar i en farlig aktivitet eller som uppmuntrar minderåriga att delta i farliga aktiviteter. Minderåriga får aldrig utsättas för något som kan leda till skada, som farliga stunt, utmaningar eller skämt.
 • Åsamkande av känslomässig skada hos minderåriga: Innehåll som kan göra att minderåriga deltagare eller tittare åsamkas emotionell skada, som att
  • utsätta minderåriga för barnförbjudna teman
  • simulera att minderåriga blir misshandlade av en förälder
  • tvång av minderåriga
  • våld.
 • Vilseledande familjeinnehåll: Innehåll som riktar sig till unga minderåriga och familjer, men som innehåller
  • sexuella teman
  • våld
  • anstötliga eller andra barnförbjudna teman som inte är lämpliga för en ung publik.
  • Tecknat material för familjer som riktar sig mot unga minderåriga men som innehåller teman som är barnförbjudna eller olämpliga för yngre åldrar, exempelvis våld, sex, död och droger. Se till att titlar, beskrivningar och taggar stämmer överens med målgruppen du riktar in dig på. Kontrollera även att ditt målgruppsval på ett korrekt sätt representerar den publik som ditt innehåll lämpar sig för. Du kan också åldersbegränsa ditt eget innehåll vid uppladdning om det är avsett för en mogen publik.
 • Cybermobbning och trakasserier som involverar minderåriga: Innehåll som
  • riktar in sig på individer i syfte att trakassera eller förnedra
  • avslöjar personlig information, till exempel e-postadresser eller bankkontonummer
  • spelar in någon utan deras samtycke
  • är sexuellt trakasserande
  • uppmuntrar andra till mobbing eller trakasserier.

Den här policyn gäller för videor, videobeskrivningar, kommentarer, Snabbklipp, community-inlägg, livestreamar, spellistor samt alla andra produkter och funktioner på YouTube. Tänk på att det här inte är en fullständig lista.

Tänk på att dessa policyer även gäller externa länkar i ditt innehåll. Det kan bland annat inbegripa klickbara webbadresser och att muntligt hänvisa användare till andra webbplatser.

Åldersbegränsat innehåll

Vi kan åldersbegränsa innehåll som innefattar något av följande.

 • Skadliga eller farliga handlingar som minderåriga kan härma: Innehåll som visar vuxna som deltar i farliga aktiviteter som minderåriga kan härma.
  • Obs! Vi kan tillåta innehållet utan begränsning om innehållet i sig varnar minderåriga om att inte utföra de farliga aktiviteterna. Det behöver även framgå att professionella vuxna ska närvara.
 • Barnförbjudna teman i familjeinnehåll: Innehåll som är menat för en vuxen publik men som lätt kan förväxlas med familjeinnehåll. Detta innefattar tecknade videor med barnförbjudna teman som våld, sex och död. Kom ihåg att du kan åldersbegränsa ditt eget innehåll vid uppladdning om det är avsett för en mogen publik.
 • Vulgärt språk: En del ord är inte lämpliga för yngre tittare. Innehåll med sexuellt explicit språk eller mycket svordomar kan leda till en åldersbegränsning.
Innehåll med minderåriga
För att minderåriga ska skyddas på YouTube kan vissa funktioner inaktiveras för innehåll som inte bryter mot våra policyer men som visar barn. Detta kan ske på både kanal- och videonivå. Funktionerna kan komma att innefatta:
 • kommentarer
 • livechatt
 • livestreaming
 • videorekommendationer (hur och när din video blir rekommenderad)
 • Community-inlägg

Så skyddar du minderåriga i ditt innehåll

Vårt mål är att skydda både innehållsleverantörer och tittare. Innan du lägger upp innehåll med dig själv, din familj eller dina vänner bör du fundera på om det kan leda till risker för negativ uppmärksamhet.

 • Se till att den minderåriga övervakas av en vuxen och ägnar sig åt aktiviteter som är lämpliga för åldersgruppen, till exempel att visa upp hobbyer, utbildningsinnehåll eller offentliga uppträdanden.
 • Se till att hela utstyrseln är lämplig för åldersgruppen. Undvik klädsel som är för avklädd eller åtsittande.
 • Använd YouTubes sekretessinställningar för att begränsa vem som ser videorna du lägger upp.

Lägg inte upp innehåll på YouTube med minderåriga som uppfyller en eller flera av följande punkter: 

 • filmat i privata utrymmen i hemmet, till exempel sovrum och badrum
 • visar minderåriga som försöker kontakta främlingar, uppmanar till utmaningar på nätet eller tar upp ämnen som inte är barntillåtna
 • visar aktiviteter som kan skapa oönskad uppmärksamhet kring den minderåriga, till exempel förvridning av kroppen eller ASMR
 • avslöjar personliga uppgifter om en minderårig person.

Det här var bara några exempel. Fler tips om barnsäkerhet finns här. Om du är under 18 år eller tillämplig myndighetsålder i ditt land kan du ta hjälp av Be internet awesome för att surfa tryggt.

Exempel

Här är några exempel på innehåll som inte är tillåtet på YouTube.

 • En video med minderåriga som sysslar med provocerande, sexuella eller sexuellt anspelande aktiviteter och utmaningar som kyssar eller tafsande.
 • Bildmaterial med minderåriga som är involverade i farliga aktiviteter, som fysiska stunt, vapenanvändning eller sprängämnen, eller använder reglerade substanser som alkohol eller nikotin.
 • En video med taggar som ”för barn” – eller vars målgrupp har ställts in som Ja, den är avsedd för barn – där familjekaraktärer sysslar med olämpliga handlingar som att injicera droger.

Kom ihåg att det här bara är några exempel. Lägg inte upp innehåll om du tror att det kan strida mot den här policyn.

Fler exempel

 • Att erbjuda pengar, beröm, gillamarkeringar eller andra incitament för att en minderårig ska ägna sig åt fysisk kontakt med någon annan.
 • En video som annonserar sexuellt innehåll med minderåriga eller otillåtet innehåll med minderåriga.
 • Exploaterande beteende som involverar kommunikation med eller om minderåriga.
 • Sammanslagning av oskyldigt innehåll med deltagande minderåriga för sexuell tillfredsställelse.
 • Videor med barn som slåss eller mobbas.
 • Utmaningar, skämt eller stunt som utgör en risk för fysisk skada eller allvarligt känslomässigt lidande. Du kan lära dig mer om vad som inte är tillåtet i vår policy om utmaningar och spratt.
 • Minderåriga uppmuntras att delta i farliga aktiviteter, även om det inte finns några minderåriga i innehållet.
 • Innehåll som simulerar barnmisshandel eller övergivande, som simulerar exponering för död eller våld eller som gör att minderåriga upplever intensiv skam eller förnedring.
 • Använda tecknat material, dockor eller karaktärer inom familjeunderhållning för att locka barn till innehåll som har barnförbjudna teman som våld och sex.

Vad händer om innehåll bryter mot den här policyn?

Om ditt innehåll bryter mot den här policyn tar vi bort innehållet och skickar ett e-postmeddelande till dig. Om det är första gången du bryter mot våra riktlinjer för communityn får du troligen en anmärkning på kanalen utan påföljder. Om det inte är första gången kan du få en varning. Om du får tre varningar inom 90 dagar sägs din kanal upp. Du kan läsa mer om vårt varningssystem här.

Vi kan säga upp din kanal eller ditt konto vid upprepade brott mot riktlinjerna för communityn eller användarvillkoren. Vi kan även säga upp din kanal eller ditt konto vid enstaka fall av allvarlig otillåten användning, eller om kanalens syfte i sig är ett brott mot våra policyer. Du kan läsa mer om uppsägningar av kanaler och konton här.

 

Vi har ingen tolerans för exploaterande beteende på YouTube. Vi hjälper polismyndigheter att undersöka rapporterat innehåll om vi tror att ett barn far illa.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
59
false