Kinderveiligheid op YouTube

De bescherming van het emotionele en fysieke welzijn van minderjarigen is een prioriteit voor YouTube. Een minderjarige wordt gedefinieerd als een persoon die jonger is dan de wettelijke leeftijd van meerderjarigheid; in de meeste landen is dit doorgaans iedereen jonger dan 18 jaar. 

Ongepaste content melden

We vertrouwen erop dat onze YouTube-communityleden content melden die ze ongepast vinden. Als je video's tegenkomt die volgens jou in strijd zijn met onze onderstaande beleidsregels, laat dit ons dan weten. Het melden van content is anoniem; andere gebruikers weten niet wie de melding heeft gedaan. Meer informatie.

Beleid over het in gevaar brengen van kinderen 

Seksualisering van minderjarigen
Seksueel expliciete content met minderjarigen en content waarin minderjarigen seksueel worden uitgebuit, zijn ten strengste verboden. Het uploaden van, reageren op of meedoen aan activiteiten waarbij minderjarigen in een seksuele context worden geplaatst, kan leiden tot verwijdering van de video's en beëindiging van het account. 
Als een video beelden van seksueel misbruik van kinderen bevat, meldt ons team dit bij het Amerikaanse National Center for Missing and Exploited Children, dat wereldwijd samenwerkt met wetshandhavende instanties.
Schadelijke of gevaarlijke handelingen met minderjarigen
We vatten schadelijke of gevaarlijke video's waar minderjarigen bij betrokken zijn, zeer ernstig op. Als je video's beelden bevatten van een minderjarige die deelneemt aan schadelijke of gevaarlijke activiteiten, kunnen we deze verwijderen en een waarschuwing toevoegen aan je account. We voegen mogelijk leeftijdsbeperkingen toe om minderjarigen te beschermen tegen het bekijken of imiteren van video's waarin volwassenen meedoen aan activiteiten met een hoog risico op letsel of overlijden.
Het in gevaar brengen van kinderen melden
Als je denkt dat een kind in direct gevaar is, moet je dit onmiddellijk melden bij de plaatselijke politie.

Als je video's ziet waarvan je denkt dat deze een kind in gevaar bevatten, kun je: 
 • De video markeren: Markeer video's die ongepaste seksuele content bevatten en waarbij minderjarigen zijn betrokken zijn 'Kindermishandeling'.
 • Dien een misbruikrapport in: Als je meerdere video's, reacties of het volledige account van een gebruiker wilt melden, gebruik je onze rapportagetool. Hiermee kun je meer informatie aan je klacht toevoegen.
Als we op basis van de gemelde video's denken dat een kind in gevaar is, helpen we de politie bij het onderzoek naar de video's.

Volwassen thema's in content voor gezinnen

Op YouTube staan video's die zijn bedoeld om mensen te informeren en te vermaken. Video's die ogenschijnlijk voor gezinnen zijn bedoeld maar die volwassen thema's behandelen, krijgen in principe een leeftijdsbeperking. Zo kunnen ze alleen worden bekeken door personen van achttien jaar en ouder. Sommige video's misleiden kijkers: het lijkt alsof ze gericht zijn op gezinnen, maar ze bevatten seksueel getinte onderwerpen of aanstootgevende beelden. Deze content is verboden op YouTube en wordt verwijderd.

Cyberpesten en intimidatie 

Het is ten strengste verboden om anderen te kwetsen of intimideren. Hierbij gaat het onder andere om het volgende: 
 • Beledigende video's, reacties en berichten plaatsen
 • Iemands persoonlijke gegevens onthullen, waaronder gevoelige persoonlijk identificeerbare informatie, zoals burgerservicenummers, paspoortnummers of bankrekeningnummers
 • Met kwade bedoelingen een opname van iemand maken, zonder dat diegene daar toestemming voor heeft gegeven
 • Doelbewust video's plaatsen om iemand te vernederen
 • Kwetsende en negatieve reacties/video's over iemand anders plaatsen
 • Ongewenste seksualisering, inclusief seksuele intimidatie en seksueel geweld in welke vorm dan ook
 • Aansporen tot het intimideren van andere gebruikers of videomakers
Volg deze stappen om video's of opmerkingen te melden voor beoordeling.

Praktische tips voor videomakers

We willen dat videomakers plezier blijven houden en creatief blijven, maar vragen je wel onze communityrichtlijnen te volgen. Je moet altijd nadenken over de video's die je online plaatst en toestemming vragen voordat je een video met beelden van iemand naar YouTube uploadt. Als je een videomaker bent en je video's minderjarigen bevatten, moet je bovendien het volgende doen:

 • Zorg voor de fysieke veiligheid van minderjarigen. Breng ze nooit in gevaarlijke situaties die tot letsel kunnen leiden, zoals gevaarlijke stunts, uitdagingen en grappen.
 • Veroorzaak geen emotionele schade. Vermijd situaties die emotioneel leed kunnen veroorzaken, zoals blootstelling aan thema's voor volwassen. 
 • Respecteer de privacy van minderjarigen. Vraag de ouders of wettelijke voogden van minderjarigen om toestemming voordat je ze laat deelnemen aan je video. Zorg dat de deelname aan je video vrijwillig is.
 • Beheer reacties van gebruikers op je video's. Er zijn tools die je kunt gebruiken om reacties te filteren en te beoordelen. Ook kun je reacties altijd markeren als spam of misbruik.
 • Beheer de instellingen voor de privacy en insluiting van je video's. Je hebt meerdere opties om te bepalen wie je video kan bekijken en hoe deze wordt gedeeld op externe sites.

Wet- en regelgeving inzake kinderarbeid

Je moet niet alleen zorgen voor toestemming, maar je ook houden aan alle wetten, regels en voorschriften rondom het werken met minderjarigen. Zorg dat je de wet begrijpt en je er ook aan houdt. Enkele belangrijke zaken waarvan je op de hoogte moet zijn: 

 • Vergunningen: Raadpleeg de lokale wet- en regelgeving om na te gaan of minderjarigen in je video's een vergunning of registratie nodig hebben. Je moet ook weten of je een vergunning of toestemming nodig hebt om minderjarigen in dienst te nemen.
 • Lonen/opbrengstenaandeel: Je moet je houden aan de toepasselijke wetgeving inzake de betaling van minderjarigen voor hun werk. In sommige gevallen moet je minderjarigen mogelijk verplicht loon betalen. In andere gevallen moet je mogelijk een deel van de opbrengst van de video's rechtstreeks aan de minderjarigen verstrekken, of een gedeelte reserveren voor de minderjarige.
 • School en onderwijs: Wanneer minderjarigen meewerken aan je video's, moet je voldoen aan alle toepasselijke wetten die waarborgen dat minderjarigen ongehinderd goede scholing en goed onderwijs kunnen ontvangen.
 • Werkomgeving, werktijden en pauzes: De werkomgeving moet veilig zijn voor minderjarigen. Ze moeten elke dag voldoende tijd hebben voor rust, onderwijs en recreatie. Minderjarigen mogen niet 's nachts werken. Je moet je ook houden aan alle lokale werktijdwetten en de toepasselijke limieten voor het aantal gewerkte uren per dag/week. 
   

Betaalde productplaatsingen en aanbevelingen

Als je video een betaalde productplaatsing of aanbeveling bevat, moet je het selectievakje 'video bevat betaalde promotie' aanvinken in je geavanceerde instellingen. Meer informatie.
Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?