Pravilniki o neželeni vsebini, goljufivem ravnanju in prevarah

Varnost naših ustvarjalcev, gledalcev in partnerjev je za nas najpomembnejša in zanašamo se, da nam boste pomagali zaščititi našo edinstveno in živahno skupnost. Pomembno je, da dobro poznate naše smernice za skupnost in vlogo, ki jo smernice igrajo pri naši skupni odgovornosti za zagotavljanje varnosti uporabnikov YouTuba. Pozorno preberite spodnji pravilnik. Celoten seznam naših smernic najdete tudi na tej strani.
Od 9. decembra za ameriške predsedniške volitve 2020 velja naš pravilnik o integriteti predsedniških volitev (spodaj), kar pomeni, da bomo odstranjevali vsebino, naloženo 9. decembra ali pozneje, ki ljudi zavaja s trditvami, da so obsežne prevare ali napake spremenile rezultat ameriških predsedniških volitev 2020. Začeli smo izdajati opomine za novo vsebino, naloženo 7. januarja 2021 ali pozneje, ki krši pravilnik.

Neželena vsebina, prevare in druga goljufiva ravnanja za izkoriščanje YouTubove skupnosti v YouTubu niso dovoljeni. Prav tako ne dovoljujemo vsebine, katere glavni namen je napeljevanje uporabnikov, da zapustijo YouTube in obiščejo drugo spletno mesto.

Če opazite vsebino, ki krši ta pravilnik, jo prijavite. Navodila za prijavo kršitev naših smernic za skupnost najdete tukaj. Če ste našli več videoposnetkov ali komentarjev, ki jih želite prijaviti, lahko prijavite kanal.

Kaj ti pravilniki pomenijo za vas

Če objavljate vsebino

V YouTubu ne objavljajte vsebine, če ustreza kateremu koli spodnjemu opisu.

 • Integriteta predsedniških volitev: Vsebina, ki navaja lažne trditve, da so obsežne prevare, težave ali napake spremenile rezultat katerih koli ameriških predsedniških volitev v preteklosti. (Opomba: To velja samo za volitve v ZDA). Za ameriške predsedniške volitve 2020 to velja za vsebino, naloženo 9. decembra 2020 ali pozneje.
 • Neželeni videoposnetki: Vsebina, ki se prekomerno objavlja, se ponavlja ali je neciljana in za katero velja kar koli od naslednjega:
  • gledalcem obljublja, da bodo videli določeno stvar, vendar jih usmeri na drugo spletno mesto;
  • pridobiva klike, oglede ali promet zunaj YouTuba tako, da gledalcem obljublja hiter zaslužek;
  • uporabnike pošilja na spletna mesta, ki vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali zbirajo osebne podatke, ali druga spletna mesta z negativnim vplivom.
 • Zavajajoči metapodatki ali sličice: Uporaba naslova, sličic, opisov ali oznak, zaradi katerih uporabniki mislijo, da je vsebina nekaj, kar ni.
 • Spremenjena predstavnost: Vsebina, ki je bila tehnično spremenjena ali preoblikovana tako, da zavaja uporabnike (ne samo izrezki brez konteksta) in lahko predstavlja resno nevarnost velike škode.
 • Goljufije: Vsebina, ki ponuja denarna darila, sheme za hitro obogatitev ali piramidne sheme (pošiljanje denarja brez fizičnih izdelkov v piramidni strukturi).
 • Prikrivanje informacij volivcem: Vsebina, ki volivce zavaja o času, kraju ali načinu izvajanja volitev oziroma zahtevah glede upravičenosti do udeležbe na volitvah, ali lažne trditve, ki bi lahko pomembno vplivale na to, da se gledalci odločijo proti udeležbi na volitvah.
 • Zavajanje o sodelovanju v popisu prebivalstva: Vsebina, ki udeležence zavaja o času ali načinu izvajanja popisa prebivalstva oziroma zahtevah glede upravičenosti za sodelovanje v popisu prebivalstva. 

 • Primernost kandidatov: Vsebina, ki navaja lažne trditve o tehničnih zahtevah glede izpolnjevanja pogojev trenutnih političnih kandidatov in izvoljenih državnih uradnikov za opravljanje funkcij. Upoštevane zahteve glede izpolnjevanja pogojev temeljijo na veljavni nacionalni zakonodaji in vključujejo starost, državljanstvo ali rojstne podatke.
 • Napeljevanje k poskusu vplivanja na demokratične postopke: Vsebina, ki spodbuja druge k poskusu vplivanja na demokratične postopke, kot je oviranje ali motenje volilnih postopkov.
 • Distribucija z vdorom pridobljene vsebine: Vsebina s podatki, ki so bili pridobljeni z vdorom, njihovo razkritje pa lahko vpliva na demokratične postopke, kot so volitve in popisi.
 • Neželena vsebina za spodbujanje dejavnosti: Vsebina, ki prodaja meritve dejavnosti, kot so ogledi, všečki, komentarji ali druge meritve v YouTubu. To vključuje tudi vsebino, katere edini namen je povečanje števila naročnikov, ogledov ali drugih meritev (npr. ponudbe, da se na kanal drugega ustvarjalca naročite samo zato, da se on naroči na vašega, imenovane tudi »naročnina za naročnino«).
 • Neželena vsebina v komentarjih: Komentarji, katerih edini namen je zbiranje osebnih podatkov gledalcev, zavajajoče usmerjanje gledalcev iz YouTuba ali katera koli druga prepovedana dejavnost, opisana zgoraj.
 • Ponavljajoči se komentarji: Objavljanje velikih količin identičnih, neciljanih ali ponavljajočih se komentarjev.
 • Zloraba v pretočnih predvajanjih v živo: Pretočna predvajanja v živo, ki predvajajo vsebino v lasti druge osebe in glede katerih uporabnik ni ukrepal kljub več opozorilom o morebitni zlorabi. Lastnik kanala mora pretočna predvajanja v živo redno spremljati in morebitne težave odpraviti v najkrajšem možnem času.

Ta pravilnik velja za videoposnetke, opise videoposnetkov, komentarje, pretočna predvajanja v živo in druge YouTubove izdelke ali funkcije. Ta seznam ni izčrpen.

Opomba: Gledalce lahko spodbujate, naj se naročijo na vaš kanal ali všečkajo, delijo ali komentirajo vašo vsebino.

Primeri

Tu je nekaj primerov vsebine, ki v YouTubu ni dovoljena.

 • Vsebina, ki gledalcem sporoča, da lahko volijo prek lažnih načinov, kot je pošiljanje besedilnih sporočil na določeno številko. 
 • Vsebina, ki navaja izmišljene zahteve glede upravičenosti do udeležbe na volitvah, npr. trdi, da lahko na določenih volitvah sodelujejo samo volivci, starejši od 50 let.
 • Vsebina, ki gledalcem namerno sporoča napačen datum volitev.

Več primerov

Integriteta predsedniških volitev 

Naslednje vrste vsebine v YouTubu niso dovoljene. Ta seznam ni izčrpen.
 • Trditve, da je kandidat na ameriških predsedniških volitvah 2020 v posamezni zvezni državi zmagal zgolj zaradi napak glasovalnih naprav, ki so spremenile glasove.
 • Trditve, da so bili upoštevani številni glasovi mrtvih oseb, kar je spremenilo rezultat ameriških predsedniških volitev 2016.
 • Trditve, da so bile na katerih od preteklih ameriških predsedniških volitev množično oddane ponarejene glasovnice z namenom enemu od kandidatov zagotoviti dovolj glasov za zmago v posamezni zvezni državi.

Vsebino, navedeno v zgornjih primerih, bomo morda dovolili, če v sliki ali zvoku videoposnetka vključuje nasprotne poglede ali zadosten kontekst. Morda ne bo dovolj, če to vključite le v naslov ali opis.

Neželeni videoposnetki

Naslednje vrste vsebine v YouTubu niso dovoljene. Ta seznam ni izčrpen.

 • Vsebina, ki gledalcem obljublja, da bodo videli določeno stvar, vendar jih usmeri na drugo spletno mesto. 
 • Ponavljajoče se objavljanje iste vsebine v enem kanalu oziroma več kanalih.
 • Množično nalaganje vsebine, ki ste jo povzeli od drugih ustvarjalcev.
 • Spodbujanje gledalcev k nameščanju zlonamerne programske opreme ali usmerjanje uporabnikov na spletna mesta, ki lahko ogrozijo njihovo zasebnost.
 • Samodejno ustvarjena vsebina, ki jo računalniki objavljajo hitro in ne glede na kakovost ali izkušnjo gledalcev.
 • Vsebina, ki gledalcem obljublja brezplačne ugodnosti, povezane z denarjem, izdelki, programsko opremo ali igrami, pod pogojem, da namestijo programsko opremo, prenesejo aplikacijo ali izvedejo druga dejanja.
 • Množično objavljanje povezane vsebine v namenskih računih.

Zavajajoči metapodatki ali sličice 

Naslednje vrste vsebine v YouTubu niso dovoljene. Ta seznam ni izčrpen.
 • Vstavljanje čezmerne količine oznak v opis videoposnetka (»polnjenje z oznakami«), namesto da bi jih vstavili kot oznake med postopkom nalaganja.
 • Sličica s sliko priljubljenega zvezdnika, ki ni na noben način povezan z vsebino. 
 • Uporaba naslova, sličic, opisov ali oznak, zaradi katerih uporabniki mislijo, da je vsebina nekaj, kar ni, zlasti če obstaja resna nevarnost hude škode v resničnem svetu.

Spremenjena predstavnost

Naslednje vrste vsebine v YouTubu niso dovoljene. Ta seznam ni izčrpen.
 • Napačno prevedeni podnapisi videoposnetka, ki razvnemajo geopolitično napetost in povzročajo resno nevarnost hude škode.
 • Tehnično spremenjeni videoposnetki (ne samo izrezki brez konteksta), v katerih je videti, kot da je državni uradnik mrtev.  
 • Tehnično spremenjeni videoposnetki (ne samo izrezki brez konteksta), ki prikazujejo izmišljene dogodke, če obstaja resna nevarnost hude škode. 
 • Napačno navajanje, da je bil 10 let star videoposnetek, ki prikazuje polnjenje volilne skrinjice, posnet med nedavnimi volitvami. 

Zavajanje o volitvah in sodelovanju v popisu prebivalstva

Naslednje vrste vsebine v YouTubu niso dovoljene. Ta seznam ni izčrpen.
 • Vsebina, ki gledalcem sporoča, da lahko volijo prek lažnih načinov, kot je pošiljanje besedilnih sporočil na določeno številko.
 • Vsebina, ki navaja izmišljene zahteve glede upravičenosti do udeležbe na volitvah, kot so trditve, da lahko na določenih volitvah sodelujejo samo volivci, starejši od 50 let.
 • Vsebina, ki gledalcem sporoča napačen datum volitev.
 • Napačna navodila za sodelovanje v popisu prebivalstva.
 • Trditve, da so na ovojnici za glasovanje po pošti vidni podatki o volivčevi pripadnosti politični stranki.
 • Lažne trditve, da so izidi preteklih volitev posledica glasovanja nedržavljanov.  

Primernost kandidatov

Naslednje vrste vsebine v YouTubu niso dovoljene. Ta seznam ni izčrpen.
 • Trditve, da kandidat ali trenutni državni uradnik ne izpolnjuje pogojev za opravljanje funkcije na podlagi lažnih informacij o zahtevah glede starosti za opravljanje funkcije v določeni državi.   
 • Trditve, da kandidat ali trenutni državni uradnik ne izpolnjuje pogojev za opravljanje funkcije na podlagi lažnih informacij o zahtevah glede državljanstva za opravljanje funkcije v določeni državi.   
 • Trditve, da kandidat ali trenutni državni uradnik ne izpolnjuje pogojev za opravljanje funkcije na podlagi lažnih trditev, da je ta oseba pokojna, premlada ali kako drugače ne izpolnjuje pogojev za opravljanje funkcije.

Napeljevanje k poskusu vplivanja na demokratične postopke

Naslednje vrste vsebine v YouTubu niso dovoljene. To ni izčrpen seznam.

 • Vsebina, ki gledalce nagovarja k ustvarjanju dolgih vrst pred volišči, s katerimi bi drugim otežili možnost oddaje glasu.
 • Vsebina, ki gledalce nagovarja k vdoru v uradna spletna mesta, da bi zakasnili objavo rezultatov volitev. 

Distribucija z vdorom pridobljene vsebine

Naslednje vrste vsebine v YouTubu niso dovoljene. Ta seznam ni izčrpen.

 • Videoposnetki, ki vsebujejo z vdorom pridobljene informacije o političnem kandidatu in so deljeni z namenom vplivanja na volitve. 

Goljufije

Naslednje vrste vsebine v YouTubu niso dovoljene. Ta seznam ni izčrpen.
 • Vsebina s pretiranimi obljubami, kot so trditve, da lahko gledalci hitro obogatijo ali da lahko čudežno zdravilo pozdravi kronične bolezni, kot je rak.
 • Promoviranje denarnih daril ali drugih piramidnih shem. 
 • Računi, namenjeni shemam denarnih daril. 
 • Videoposnetki z obljubami, kot je »S tem načrtom lahko že jutri zaslužite 50.000 USD!«. 

Neželena vsebina za spodbujanje dejavnosti

Naslednje vrste vsebine v YouTubu niso dovoljene. Ta seznam ni izčrpen.
 • Videoposnetki, ki so ustvarjeni z namenom, da gledalce spodbujajo k naročanju. 
 • Videoposnetki, ki obljubljajo naročnike v zameno za naročnike.
 • Videoposnetki, ki prodajajo všečke. 
 • Videoposnetek, ki kanal ponuja uporabniku, ki se bo kot stotisoči naročil na kanal, in ne vsebuje druge vsebine. 

Neželena vsebina v komentarjih 

Naslednje vrste vsebine v YouTubu niso dovoljene. Ta seznam ni izčrpen.
 • Komentarji o anketah ali brezplačnih izdelkih, ki promovirajo piramidne sheme.
 • Referenčne povezave s plačilom na klik v komentarjih.
 • Komentarji, ki lažno trdijo, da zagotavljajo videovsebino v celoti. Ta vsebina so lahko denimo filmi, TV-oddaje ali koncerti.
 • Objavljanje povezav na spletna mesta z zlonamerno programsko opremo ali lažnim predstavljanjem v komentarjih. Primer: »OMG tukaj sem zaslužil ogromno denarja! – [xyz spletno mesto z lažnim predstavljanjem].com«.
 • Komentarji s povezavami na spletna mesta trgovin s ponarejenim blagom. 
 • Vabila, kot je »Živijo, tukaj si oglejte moj kanal/videoposnetek!«, pri čemer kanal/videoposnetek ni na noben način povezan z videoposnetkom, v katerem je bil objavljen. 
 • Nenehno objavljanje istega komentarja s povezavo do kanala. 

Zloraba v pretočnih predvajanjih v živo

Naslednje vrste vsebine v YouTubu niso dovoljene. Ta seznam ni izčrpen.
 • Pretočno predvajanje televizijske oddaje prek telefona.
 • Pretočno predvajanje skladb iz albuma v živo prek programske opreme drugega ponudnika.

Upoštevajte, da so to samo primeri, in ne objavljajte vsebine, če menite, da morda krši ta pravilnik. 

Kaj se zgodi, če vsebina krši ta pravilnik

Če vaša vsebina krši ta pravilnik, bomo vsebino odstranili in vas o tem obvestili po e-pošti. Če ste tokrat prvič kršili naše smernice za skupnost, bo vaš kanal prejel opozorilo brez kazni. Če to ni prvič, bo vaš kanal prejel opomin. Če prejmete 3 opomine, bo vaš kanal ukinjen. Več o našem sistemu opominov preberite tukaj.

  Več informacij je na voljo v Akademiji za ustvarjalce

Ali želite več znanja o tem pravilniku pridobiti v videoposnetkih in kvizih? Oglejte si naš tečaj v Akademiji za ustvarjalce.

Je bilo to uporabno?
Kako lahko to izboljšamo?