Zasady dotyczące spamu, nieuczciwych praktyk i oszustw

Bezpieczeństwo naszych twórców, widzów i partnerów jest dla nas najważniejsze, dlatego chcemy, by wszyscy dbali o ochronę tej wyjątkowej i aktywnej społeczności. Niezwykle istotne jest zapoznanie się z wytycznymi dla społeczności oraz zrozumienie tego, jaką rolę odgrywają one we wspólnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo w YouTube. Poświęć chwilę, by dokładnie przeczytać poniższe zasady. Możesz też zajrzeć na tę stronę, gdzie znajdziesz kompletną listę naszych wytycznych.

Spam, oszustwa i inne nieuczciwe praktyki wykorzystujące społeczność YouTube są niedozwolone w naszym serwisie. Nie zezwalamy też na publikowanie treści, których głównym celem jest skłonienie użytkowników, by opuścili YouTube i przeszli do innego serwisu.

Jeśli zobaczysz treści, które są niezgodne z tą zasadą, zgłoś je. Instrukcje zgłaszania naruszeń wytycznych dla społeczności znajdziesz tutaj. Jeżeli znajdziesz kilka filmów i komentarzy, które warto zgłosić, możesz zgłosić cały kanał.

Co te zasady oznaczają dla Ciebie

Jeśli publikujesz treści

Nie publikuj w YouTube treści, które pasują do któregokolwiek z tych opisów.

 • Filmy zawierające spam: treści publikowane w nadmiernych ilościach, powtarzające się lub nieukierunkowane, które mają co najmniej jedną z tych cech:
  • Zawierają obietnicę pokazania czegoś użytkownikom, a zamiast tego kierują ich poza witrynę.
  • Wykorzystują kliknięcia, wyświetlenia lub ruch z serwisu YouTube do przekierowania na inną stronę, obiecując użytkownikom szybki zarobek.
  • Odsyłają odbiorców do stron, które rozprzestrzeniają złośliwe oprogramowanie, zbierają dane osobowe lub w inny sposób wywierają negatywny wpływ na użytkownika.
 • Wprowadzające w błąd metadane lub miniatury: użycie mylącego tytułu, miniatury, opisu lub tagów, aby przekonać użytkowników, że materiał zawiera inną treść niż w rzeczywistości.
 • Manipulacja mediami: treści, które zostały przerobione (daleko poważniej niż tylko wyjęte z kontekstu) w taki sposób, by wprowadzić użytkowników w błąd, i mogą stanowić poważne zagrożenie.
 • Oszustwa: treści, w których oferowane są prezenty gotówkowe, recepty na szybkie wzbogacenie się lub piramidy finansowe (przesyłanie pieniędzy bez namacalnego produktu w strukturze piramidy).
 • Eliminacja głosujących: treści mające na celu wprowadzenie wyborców w błąd poprzez rozpowszechnianie błędnych informacji o czasie, miejscu, środkach lub wymaganiach dotyczących głosowania albo przedstawianie nieprawdziwych stwierdzeń, które w istotny sposób zniechęcają do głosowania.
 • Powstrzymywanie od uczestnictwa w spisie ludności: treści mające na celu wprowadzenie uczestników w błąd co do czasu, środków lub wymagań dotyczących udziału w spisie ludności.

 • Kwalifikacje kandydatów: treści przedstawiające fałszywe informacje dotyczące kwalifikacji obecnych kandydatów na stanowiska polityczne oraz urzędników państwowych. Wymagania dotyczące kandydatów opierają się na obowiązujących przepisach i dotyczą m.in. wieku, obywatelstwa lub tego, czy dany kandydat żyje.
 • Zachęcanie do wpływania na procesy demokratyczne: treści zachęcające innych do wpływania na procesy demokratyczne, np. do utrudniania lub przerywania procedur głosowania.
 • Rozpowszechnianie zhakowanych materiałów: treści zawierające zhakowane informacje, których ujawnienie może zakłócać procesy demokratyczne, takie jak wybory i spisy ludności.
 • Spam tworzony dla osiągnięcia korzyści: treści, których celem jest sprzedaż wskaźników zaangażowania, takich jak wyświetlenia, polubienia, komentarze lub inne dane w YouTube. Obejmuje to również treści, których jedynym celem jest zwiększenie liczby subskrybentów, wyświetleń lub innych wartości (np. oferowanie innemu twórcy zasubskrybowania jego kanału w zamian za rozpoczęcie subskrypcji Twojego, tzw. treści „subskrypcja za subskrypcję”).
 • Spam w komentarzach: komentarze, których jedynym celem jest zbieranie danych osobowych od użytkowników, podstępne przekierowywanie ich poza YouTube lub wykonywanie innych zabronionych czynności wymienionych powyżej.
 • Powtarzające się komentarze: publikowanie dużej liczby identycznych, nieukierunkowanych lub powtarzających się komentarzy.
 • Nadużycia transmisji na żywo: prowadzenie transmisji na żywo, która zawiera treści należące do kogoś innego, pomimo wielokrotnych ostrzeżeń o potencjalnym naruszeniu. Transmisje na żywo powinny być aktywnie monitorowane przez właściciela kanału, a wszystkie potencjalne problemy rozwiązywane w odpowiednim czasie.

Te zasady dotyczą filmów, opisów filmów, komentarzy, transmisji na żywo i wszelkich innych usług lub funkcji YouTube. Pamiętaj, że ta lista nie jest wyczerpująca.

Uwaga: możesz zachęcać widzów do subskrybowania, kliknięcia przycisku „Podoba mi się”, udostępnienia filmu lub dodawania komentarzy.

Przykłady

Oto kilka przykładów treści, które nie są dozwolone w YouTube.

 • Przekonywanie użytkowników, że mogą głosować za pomocą fałszywych metod, takich jak wysyłanie SMS-ów pod konkretny numer.
 • Podawanie zmyślonych wymagań dotyczących udziału w wyborach, np. twierdzenie, że w danych wyborach mogą uczestniczyć tylko osoby powyżej 50 roku życia.
 • Celowe informowanie użytkowników o nieprawidłowej dacie wyborów.

Więcej przykładów

Filmy zawierające spam

Treści tego typu nie są dozwolone w YouTube. Lista nie jest wyczerpująca.

 • Treści, które zawierają obietnicę pokazania czegoś użytkownikom, a zamiast tego kierują ich poza witrynę, by uzyskać wyświetlenia.
 • Regularne publikowanie tego samego na jednym lub kilku kanałach.
 • Masowe przesyłanie treści skradzionych innym użytkownikom.
 • Próby zmuszenia użytkowników do zainstalowania złośliwego oprogramowania lub skierowania ich na strony, które mogą zagrozić ich prywatności.
 • Materiały generowane automatycznie przez komputery w celu szybkiego opublikowania, bez względu na jakość lub wrażenia użytkownika.
 • Obiecywanie pieniędzy, produktów, oprogramowania lub dodatków do gier za darmo, pod warunkiem że użytkownicy zainstalują oprogramowanie, pobiorą aplikację lub wykonają inne działania.
 • Masowe publikowanie materiałów należących do podmiotów stowarzyszonych na przeznaczonych do tego kontach.

Wprowadzające w błąd metadane lub miniatury

Treści tego typu nie są dozwolone w YouTube. Lista nie jest wyczerpująca.
 • Umieszczanie zbyt wielu tagów w opisie filmu („upychanie tagów") zamiast jako znaczników po przesłaniu filmu.
 • Miniatura ze zdjęciem popularnej osoby, która nie ma nic wspólnego z treścią filmu.
 • Użycie tytułu, miniatury, opisu lub tagów w celu przekonania użytkowników, że materiał zawiera inną treść niż w rzeczywistości, szczególnie jeśli może to doprowadzić do poważnych rzeczywistych szkód.

Manipulowanie mediami

Treści tego typu nie są dozwolone w YouTube. Lista nie jest wyczerpująca.
 • Niepoprawnie przetłumaczone napisy do filmu, które wywołują napięcia geopolityczne i mogą doprowadzić do poważnych szkód.
 • Filmy, które zostały przerobione (w sposób poważniejszy niż wyrwanie klipu z kontekstu) tak, aby przekonać innych, że dany urzędnik państwowy nie żyje.
 • Filmy, które zostały przerobione (w sposób poważniejszy niż wyrwanie klipu z kontekstu), aby przedstawić fałszywy bieg wydarzeń, i mogą mieć katastrofalne skutki.
 • Wykorzystanie filmu przedstawiającego fałszowanie wyników głosowania 10 lat temu w kontekście ostatnich wyborów.

Eliminacja głosujących i powstrzymywanie od uczestnictwa w spisie ludności

Treści tego typu nie są dozwolone w YouTube. Lista nie jest wyczerpująca.
 • Przekonywanie użytkowników, że mogą głosować za pomocą fałszywych metod, takich jak wysyłanie SMS-ów pod konkretny numer.
 • Podawanie zmyślonych wymagań dotyczących udziału w wyborach, np. twierdzenie, że w danych wyborach mogą uczestniczyć tylko osoby powyżej 50 roku życia.
 • Podawanie użytkownikom nieprawidłowej daty wyborów.
 • Przekazywanie fałszywych instrukcji uczestnictwa w spisie ludności.
 • Twierdzenie, że informacja o partii, na którą głosuje dana osoba, jest widoczna na kopercie do głosowania korespondencyjnego.
 • Nieprawdziwe stwierdzenia, że o wynikach poprzednich wyborów zadecydowały głosy osób niebędących obywatelami danego kraju.  

Kwalifikacje kandydatów

Treści tego typu nie są dozwolone w YouTube. Lista nie jest wyczerpująca.
 • Stwierdzenia, że dany kandydat lub urzędnik państwowy nie może sprawować urzędu, oparte na fałszywych informacjach o wymaganiach w danym kraju dotyczących wieku.
 • Stwierdzenia, że dany kandydat lub urzędnik państwowy nie może sprawować urzędu, oparte na fałszywych informacjach o wymaganiach dotyczących obywatelstwa.
 • Stwierdzenia, że dany kandydat lub urzędnik państwowy nie może sprawować urzędu, oparte na fałszywych informacjach o tym, że dana osoba nie żyje, jest zbyt młoda lub w inny sposób nie spełnia wymagań.

Zachęcanie do zakłócania procesów demokratycznych

Treści tego typu nie są dozwolone w YouTube. To nie jest pełna lista.

 • Namawianie widzów do tworzenia długich kolejek do lokali wyborczych w celu utrudniania oddania głosu innym osobom.
 • Zachęcanie widzów, by włamywali się na strony organów państwowych w celu opóźnienia ogłoszenia wyników wyborów.

Rozpowszechnianie zhakowanych materiałów

Treści tego typu nie są dozwolone w YouTube. Lista nie jest wyczerpująca.

 • Filmy zawierające zhakowane informacje dotyczące kandydata na stanowisko polityczne, które zostały udostępnione w celu zakłócenia przebiegu wyborów.

Oszustwa

Treści tego typu nie są dozwolone w YouTube. Lista nie jest wyczerpująca.
 • Składanie wyolbrzymionych obietnic, takich jak twierdzenie, że widzowie mogą szybko się wzbogacić lub że cudowna kuracja może wyleczyć przewlekłe choroby, np. raka.
 • Promowanie piramid finansowych i prezentów gotówkowych.
 • Konta założone do prowadzenia piramidy finansowej.
 • Filmy z obietnicami typu „Dzięki temu planowi zarobisz jutro 50 000 USD!”.

Spam tworzony dla osiągnięcia korzyści

Treści tego typu nie są dozwolone w YouTube. Lista nie jest wyczerpująca.
 • Filmy, których celem jest zachęcenie użytkowników do zasubskrybowania kanału.
 • Filmy proponujące „subskrypcję za subskrypcję”.
 • Filmy, które oferują sprzedaż polubień.
 • Film, w którym twórca proponuje, że odda kanał stutysięcznemu subskrybentowi (poza tym na kanale nie ma żadnych innych treści).

Spam w komentarzach

Treści tego typu nie są dozwolone w YouTube. Lista nie jest wyczerpująca.
 • Komentarze na temat ankiet i upominków promujących piramidy finansowe.
 • Komentarze, które oferują płatność za kliknięcie linku odsyłającego.
 • Komentarze, które oferują fałszywy dostęp do pełnych treści wideo. Dotyczy to filmów, seriali, programów telewizyjnych czy koncertów.
 • Komentarze z linkami do złośliwego oprogramowania lub witryn wyłudzających informacje: „OMG – tutaj można zdobyć mnóstwo kasy: [witryna wyłudzająca pieniądze].com”.
 • Komentarze z linkami do sklepów z podróbkami produktów.
 • Komentarze typu: „Hej, zobaczcie mój kanał/film tutaj!”, podczas gdy kanał/film nie ma nic wspólnego z filmem, pod którym ten komentarz został opublikowany.
 • Ciągłe publikowanie tego samego komentarza z linkiem do kanału.

Nadużycia transmisji na żywo

Treści tego typu nie są dozwolone w YouTube. Lista nie jest wyczerpująca.
 • Używanie telefonu do strumieniowania programu lub serialu telewizyjnego.
 • Używanie oprogramowania firm zewnętrznych do transmitowania na żywo utworów z albumu.

Pamiętaj, że to tylko przykłady. Nie publikuj treści, jeśli uważasz, że mogą one naruszać te zasady.

Co się stanie, jeśli treść narusza te zasady

Jeśli Twój materiał narusza te zasady, usuniemy go i wyślemy Ci e-maila z powiadomieniem. Jeżeli po raz pierwszy zdarzyło Ci się naruszyć wytyczne dla społeczności, otrzymasz od nas upomnienie, ale na Twój kanał nie zostanie nałożona żadna kara. Jeśli taka sytuacja zdarzyła się już wcześniej, nałożymy ostrzeżenie na Twój kanał. Gdy otrzymasz 3 ostrzeżenia, Twój kanał zostanie usunięty. Dowiedz się więcej o naszym systemie ostrzeżeń.

 Więcej informacji znajdziesz w Akademii twórców

Wolisz poznać zasady, oglądając filmy i rozwiązując quizy? Obejrzyj kurs w Akademii twórców.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?