Beleid voor spam, misleidende praktijken en scams

De veiligheid van onze creators, kijkers en partners heeft onze hoogste prioriteit. We hebben jullie hulp nodig om deze unieke en levendige community te beschermen. Het is belangrijk dat je begrijpt wat de Communityrichtlijnen inhouden en welke rol ze spelen in onze gedeelde verantwoordelijkheid om YouTube veilig te houden. Neem de tijd om het beleid hieronder zorgvuldig door te lezen. Je kunt ook naar deze pagina gaan voor een volledige lijst van onze richtlijnen.
Op 9 december ging ons Beleid voor eerlijke presidentsverkiezingen (hieronder) in voor misleidende content over de presidentsverkiezingen in de VS van 2020. Content wordt als misleidend beschouwd als hierin wordt gesuggereerd dat de uitslag van de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020 is veranderd door grootschalig bedrog of fouten. Dergelijke content die is geüpload op of na 9 december, wordt verwijderd. We geven nu ook waarschuwingen voor nieuwe content die het beleid schendt en die op of na 7 januari 2021 is geüpload.

YouTube verbiedt spam, scams en andere misleidende praktijken waarbij de YouTube-community wordt uitgebuit. We staan ook geen content toe die als hoofddoel heeft om anderen over te halen YouTube te verlaten en naar een andere site te gaan.

Meld het als je content ziet die dit beleid schendt. Hier lees je hoe je schendingen van onze Communityrichtlijnen meldt.Als je meerdere video's of reacties wilt melden, kun je het kanaal melden.

Wat dit beleid voor jou betekent

Als je content post

Post geen content op YouTube die voldoet aan een van de beschrijvingen hieronder.

 • Presidentsverkiezingen: Content waarin onjuist wordt beweerd dat de uitslag van de Amerikaanse presidentsverkiezingen is veranderd door fouten, grootschalig bedrog of technische storingen. (Opmerking: Dit geldt alleen voor verkiezingen in de VS.) Voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020 is dit van toepassing op content die is geüpload op of na 9 december 2020.
 • Videospam: Content die te vaak wordt gepost, die repetitief of niet-getarget is en die een of meer van de volgende kenmerken heeft:
  • Belooft kijkers dat ze iets zullen zien, maar stuurt ze in plaats daarvan naar een andere site.
  • Trekt klikken, weergaven of verkeer weg van YouTube door kijkers te beloven dat ze snel geld kunnen verdienen.
  • Stuurt doelgroepen naar sites die malware verspreiden, sites die proberen persoonlijke informatie te verzamelen of andere sites die een negatieve impact hebben.
 • Misleidende metadata of thumbnails: Het gebruik van een bepaalde titel, thumbnail, beschrijving of tags om gebruikers te laten geloven dat de content iets anders is dan wat deze in werkelijkheid is.
 • Gemanipuleerde media: Content die technisch zo is gemanipuleerd of vervalst dat gebruikers worden misleid (meer dan door clips die uit hun verband worden getoond) en er een groot risico op ernstige schade kan ontstaan.
 • Scams: Content waarin het volgende wordt aangeboden: geldgiften, manieren om snel rijk te worden of piramideconstructies (geld sturen zonder een tastbaar product in een piramidestructuur).
 • Kiezers onderdrukken: Content waarin wordt geprobeerd kiezers te misleiden over de tijd, plaats, middelen of deelnamevereisten bij het stemmen, of waarin onjuiste beweringen worden gedaan die mensen kunnen ontmoedigen om te stemmen.
 • Deelname aan een volkstelling bemoeilijken: Content waarin wordt geprobeerd om deelnemers te misleiden over de tijd, methode of deelnamevereisten voor een volkstelling. 

 • Geschiktheid van kandidaten: Content waarin valse beweringen worden gedaan over de technische deelnamevereisten waaraan nieuwe politieke kandidaten en zittende verkozen overheidsfunctionarissen moeten voldoen om een overheidsfunctie te mogen uitoefenen. De deelnamevereisten zijn gebaseerd op de toepasselijke nationale wetgeving en kunnen zaken omvatten als leeftijd, staatsburgerschap of vitaliteit.
 • Aansporen tot het beïnvloeden van democratische processen: Content die anderen oproept om democratische processen te beïnvloeden, bijvoorbeeld door stemprocedures te verstoren of verhinderen.
 • Distributie van gehackt materiaal: Content met gehackt materiaal dat democratische processen zoals verkiezingen en volkstellingen kan verstoren als het openbaar wordt gemaakt.
 • Spam die beloningen belooft: Content waarin betrokkenheidscijfers zoals weergaven, likes, reacties of andere statistieken op YouTube worden verkocht. Hiertoe behoort ook content waarvan het enige doel is om abonnees, weergaven of andere statistieken te stimuleren (bijvoorbeeld door aan te bieden om je te abonneren op het kanaal van een andere creator in ruil voor een abonnement op je eigen kanaal, ook wel Sub4Sub-content genoemd).
 • Reactiespam: Reacties waarbij het enige doel is om persoonlijke informatie van kijkers te verzamelen, kijkers op een bedrieglijke manier weg te leiden van YouTube of een van de hierboven genoemde verboden gedragingen te laten uitvoeren.
 • Repetitieve reacties: Grote hoeveelheden identieke, ongerichte of repetitieve reacties achterlaten.
 • Misbruik van livestreams: Livestreams die als doel hebben om content van iemand anders te streamen en die niet worden aangepast na meerdere waarschuwingen van mogelijk misbruik. De kanaaleigenaar moet livestreams actief controleren en alle mogelijke problemen op tijd oplossen.

Dit beleid is van toepassing op video's, videobeschrijvingen, reacties, livestreams en andere YouTube-producten en -functies. Bedenk dat dit geen volledige lijst is.

Opmerking: Je mag kijkers wel aanmoedigen om een abonnement te nemen, een like te geven, iets te delen of te reageren.

Voorbeelden

Hier zijn enkele voorbeelden van content die niet is toegestaan op YouTube.

 • Kijkers vertellen dat ze kunnen stemmen via nepmethoden, zoals hun stem sms'en naar een bepaald nummer. 
 • Zeggen dat kijkers alleen kunnen stemmen als ze voldoen aan verzonnen vereisten (bijvoorbeeld dat een bepaalde verkiezing alleen voor kiezers ouder dan vijftig jaar is).
 • Kijkers opzettelijk een verkeerde verkiezingsdatum geven.

Meer voorbeelden

Beleid voor eerlijke presidentsverkiezingen 

De volgende soorten content zijn niet toegestaan op YouTube. Dit is geen volledige lijst.
 • Content waarin wordt geclaimd dat een presidentskandidaat tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020 een swing state alleen maar heeft gewonnen vanwege technische fouten in stemmachines.
 • Content waarin wordt geclaimd dat de uitslag van de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 is veranderd vanwege een groot aantal stemmen van overleden mensen.
 • Content waarin wordt geclaimd dat er bij eerdere Amerikaanse presidentsverkiezingen nepstembiljetten zijn gedumpt, waardoor één kandidaat voldoende stemmen kreeg om een staat te winnen.

Content waarin de bovenstaande voorbeelden voorkomen, kan worden toegestaan als die content compenserende informatie bevat of als de beelden of audio in de video voldoende context bieden. Het is mogelijk niet voldoende om de context aan de titel of beschrijving toe te voegen.

Videospam

De volgende soorten content zijn niet toegestaan op YouTube. Dit is geen volledige lijst.

 • Content die kijkers belooft dat ze iets zullen zien, maar ze in plaats daarvan naar een andere site stuurt. 
 • Op een of meer kanalen herhaaldelijk dezelfde content plaatsen.
 • Massaal content uploaden die je bij andere creators hebt gevonden.
 • Proberen om kijkers malware te laten installeren of ze doorsturen naar sites die hun privacy in gevaar kunnen brengen.
 • Content die automatisch wordt gegenereerd en snel door computers wordt gepost, zonder oog voor de kwaliteit of kijkerservaring.
 • Geld, producten, software of gratis gamevoordelen beloven als kijkers software installeren, een app downloaden of andere taken uitvoeren.
 • Grote hoeveelheden partnercontent posten via accounts die uitsluitend voor dit doel bestaan.

Misleidende metadata of thumbnails 

De volgende soorten content zijn niet toegestaan op YouTube. Dit is geen volledige lijst.
 • Overmatig veel tags in de videobeschrijving plaatsen (tag stuffing) in plaats van ze tijdens het uploaden als tags te plaatsen.
 • Een thumbnail met een foto van een populaire celebrity die niets te maken heeft met de content. 
 • Het gebruik van een bepaalde titel, thumbnail, beschrijving of tags om gebruikers te laten geloven dat de content iets anders is dan wat deze in werkelijkheid is, vooral als dit leidt tot een aanzienlijk risico op ernstige, feitelijk aantoonbare schade.

Gemanipuleerde media

De volgende soorten content zijn niet toegestaan op YouTube. Dit is geen volledige lijst.
 • Verkeerd vertaalde ondertiteling van video's die geopolitieke spanningen aanwakkert, wat leidt tot een aanzienlijk risico op ernstige schade.
 • Video's die technisch zo zijn gemanipuleerd (meer dan alleen met clips die uit hun verband worden getoond) dat het lijkt alsof een overheidsfunctionaris dood is.  
 • Videocontent die technisch is gemanipuleerd (meer dan alleen met clips die uit hun verband worden getoond) om gebeurtenissen te construeren, wat leidt tot een aanzienlijk risico op ernstige schade. 
 • Een tien jaar oude video waarin fraude met stembiljetten te zien is, gebruiken op een manier dat het lijkt alsof het over een recente verkiezing gaat. 

Kiezers onderdrukken en deelname aan een volkstelling bemoeilijken

De volgende soorten content zijn niet toegestaan op YouTube. Dit is geen volledige lijst.
 • Kijkers vertellen dat ze kunnen stemmen via onjuiste methoden, zoals hun stem sms'en naar een bepaald nummer.
 • Zeggen dat kijkers alleen kunnen stemmen als ze voldoen aan verzonnen vereisten (bijvoorbeeld dat een bepaalde verkiezing alleen voor kiezers ouder dan vijftig jaar is).
 • Kijkers een verkeerde verkiezingsdatum geven.
 • Onjuiste instructies geven over hoe kijkers kunnen deelnemen aan een volkstelling.
 • Beweren dat de partijverbondenheid van een kiezer zichtbaar is op de envelop als er per post wordt gestemd.
 • Onjuiste beweringen dat stemmen van niet-burgers de doorslag hebben gegeven bij vorige verkiezingen.  

Geschiktheid van kandidaten

De volgende soorten content zijn niet toegestaan op YouTube. Dit is geen volledige lijst.
 • Beweringen dat een kandidaat of zittende overheidsfunctionaris geen overheidsfunctie kan bekleden op basis van valse informatie over de minimum leeftijd waarop iemand een overheidsfunctie mag vervullen in dat land.   
 • Beweringen dat een kandidaat of zittende overheidsfunctionaris geen overheidsfunctie kan bekleden op basis van valse informatie over het vereiste staatsburgerschap voor een overheidsfunctie in dat land.   
 • Beweringen dat een kandidaat of zittende overheidsfunctionaris geen overheidsfunctie kan bekleden op basis van valse beweringen dat de kandidaat of functionaris dood is, niet oud genoeg is of op een andere manier niet voldoet aan de deelnamevereisten.

Aansporen tot het beïnvloeden van democratische processen

De volgende soorten content zijn niet toegestaan op YouTube. Dit is geen volledige lijst.

 • Kijkers aansporen om lange rijen te vormen voor stembureaus om het voor anderen moeilijker te maken hun stem uit te brengen
 • Kijkers aansporen om overheidswebsites te hacken om de bekendmaking van verkiezingsuitslagen te vertragen 

Distributie van gehackt materiaal

De volgende soorten content zijn niet toegestaan op YouTube. Dit is geen volledige lijst.

 • Video's die gehackte informatie over een politieke kandidaat bevatten die wordt gedeeld met de intentie om een verkiezing te beïnvloeden 

Scams

De volgende soorten content zijn niet toegestaan op YouTube. Dit is geen volledige lijst.
 • Overdreven beloften doen, zoals beweringen dat kijkers snel rijk kunnen worden of dat een wondermiddel een chronische ziekte zoals kanker kan genezen.
 • Promotie van geldgiften of andere piramideconstructies. 
 • Accounts die zijn gewijd aan constructies voor geldgiften. 
 • Video's waarin beloften worden gedaan zoals 'Morgen verdien je hiermee $ 50.000!' 

Spam die beloningen belooft

De volgende soorten content zijn niet toegestaan op YouTube. Dit is geen volledige lijst.
 • Video's die bedoeld zijn om kijkers aan te moedigen zich te abonneren. 
 • Video's met abonnee-uitwisseling (Subs 4 Subs).
 • Video's waarin likes te koop worden aangeboden. 
 • Een video waarin wordt aangeboden een kanaal aan de 100.000e abonnee te helpen zonder aanvullende content. 

Reactiespam 

De volgende soorten content zijn niet toegestaan op YouTube. Dit is geen volledige lijst.
 • Reacties over enquêtes of weggeefacties waarin piramideconstructies worden gepromoot.
 • Verwijzingslinks voor 'betalen per klik' in reacties.
 • Reacties waarin ten onrechte wordt beweerd dat er volledige videocontent wordt aangeboden. Hierbij kan het gaan om content zoals films, tv-programma's en concerten.
 • Het posten van links naar malware of phishingsites in reacties: 'OMG ik heb hier heel veel geld mee verdiend! - [phishingsite xyz].com'.
 • Reacties met links naar winkels waar namaakproducten worden verkocht. 
 • 'Bezoek mijn kanaal!/Bekijk mijn video!' terwijl het kanaal of de video niets te maken heeft met de video waarbij de reactie is gepost. 
 • Herhaaldelijk dezelfde reactie posten met een link naar je kanaal. 

Misbruik van livestreams

De volgende soorten content zijn niet toegestaan op YouTube. Dit is geen volledige lijst.
 • Je telefoon gebruiken om een tv-programma te streamen.
 • Software van derden gebruiken om nummers van een album te livestreamen.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Post geen content als je denkt dat deze dit beleid schendt. 

Wat er gebeurt als content dit beleid schendt

Als je content dit beleid schendt, verwijderen we de content en sturen we je een e-mail om je dit te laten weten. Als dit de eerste keer is dat je onze communityrichtlijnen schendt, krijg je een melding, maar worden er geen maatregelen genomen tegen je account. Als het niet de eerste keer is, geven we je kanaal een waarschuwing. Als je drie waarschuwingen krijgt, wordt je YouTube-kanaal beëindigd. Hier vind je meer informatie over ons waarschuwingssysteem.

 Meer informatie in de Creator Academy

Verdiep je je liever in dit beleid via video's en quizzen? Bekijk dan onze Creator Academy-cursus.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?