Roskasisältöä, vilpillistä toimintaa ja huijauksia koskeva käytäntö

Sisällöntuottajien, katsojien ja kumppaneiden turvallisuus on meille ensiarvoisen tärkeää, ja toivomme, että teistä jokainen auttaa suojelemaan tätä ainutlaatuista ja aktiivista yhteisöä. On tärkeää, että ymmärrät yhteisön säännöt, sillä ne auttavat meitä huolehtimaan YouTuben turvallisuudesta yhdessä. Luethan alla olevan käytännön huolellisesti. Tällä sivulla voit tutustua kaikkiin sääntöihin.

YouTube ei salli roskasisältöä, huijauksia tai muuta vilpillistä toimintaa, joilla pyritään hyväksikäyttämään YouTube-yhteisöä. Emme salli myöskään sisältöä, jonka päätarkoituksena on huijata muita poistumaan YouTubesta toiselle sivustolle.

Jos näet sisältöä, joka rikkoo tätä käytäntöä, tee siitä ilmoitus. Ohjeet yhteisön sääntöjen rikkomuksista ilmoittamiseen löydät täältä. Jos haluat tehdä ilmoituksen useasta videosta tai kommentista, voit tehdä ilmoituksen kanavasta.

Näiden käytäntöjen merkitys sinun kannaltasi

Jos julkaiset sisältöä

Älä julkaise YouTubessa sisältöä, johon sopii jokin alla mainituista kuvauksista.

 • Videoroskasisältö: Sisältö, jota julkaistaan liian usein tai joka on toistuvaa tai kohdistamatonta ja joka täyttää vähintään yhden seuraavista määritelmistä:
  • Sisältö lupaa näyttää katsojille jotakin, mutta sen sijaan ohjaakin heidät pois sivustolta.
  • Sisältö kerää klikkauksia, katselukertoja tai liikennettä YouTubesta lupaamalla katsojille, että he voivat ansaita nopeasti rahaa.
  • Sisältö ohjaa katsojia sivustoille, jotka levittävät haittaohjelmia tai yrittävät kerätä henkilötietoja tai joilla on muutoin negatiivinen vaikutus käyttäjään.
 • Harhaanjohtavat sisällönkuvaustiedot tai pikkukuvat: Nimen, pikkukuvien, kuvauksen tai tagien avulla huijataan käyttäjiä uskomaan, että sisältö on jotakin muuta kuin se oikeasti on.
 • Manipuloitu media: Sisältö, jota on teknisesti manipuloitu tai käsitelty siten, että se johtaa käyttäjää harhaan (muut kuin leikkeet, jotka on irrotettu kontekstistaan) ja josta voi aiheutua todellista haittaa.
 • Huijaukset: Sisältö, johon liittyy käteislahjoja, äkkirikastumislupauksia tai pyramidijärjestelmiä (rahaa lähetetään ilman vastineeksi saatavaa konkreettista tuotetta pyramidirakenteessa).
 • Äänestäjien harhaanjohtaminen: Sisältö, jonka tarkoituksena on antaa äänestäjille virheellistä tietoa äänestyksen ajankohdasta, äänestyspaikasta, äänestystavoista tai kelpoisuusvaatimuksista.
 • Väestönlaskentaan osallistumisen rajoittaminen: Sisältö, jolla käyttäjille kerrotaan virheellisiä tietoja väestönlaskentaan osallistumisen ajankohdasta, tavoista tai kelpoisuusehdoista. 

 • Ehdokkaan kelpoisuus: Sisältö, joka antaa virheellistä tietoa poliittisen ehdokkaan ja hallituksen jäsenten kelpoisuudesta virassaan toimimiseen. Kelpoisuusvaatimukset perustuvat sovellettavaan kansalliseen lakiin ja koskevat henkilön ikää, kansalaisuutta tai terveydentilaa.
 • Demokraattisten menettelytapojen häirintään kannustaminen: Sisältö, jossa kannustetaan häiritsemään demokraattisia menettelytapoja, kuten vaikeuttamaan äänestyskäytäntöjä.
 • Hakkeroidun materiaalin levittäminen: Sisältö, jossa on hakkeroituja tietoja, joiden julkaiseminen voi häiritä demokraattisia menettelytapoja, kuten äänestystä tai väestönlaskentaa.
 • Kannustinroskasisältö: Sisältö, joka myy aktivointituloksia, kuten katselukertoja, tykkäyksiä, kommentteja tai muita YouTubessa mitattavia tietoja. Tämä käsittää myös sisällön, jonka ainoa tarkoitus on lisätä tilaajia, näyttökertoja tai muita mittareita (esimerkiksi tarjoamalla toisen sisällöntuottajan kanavan tilaamista vastineeksi oman kanavasi tilaamisesta, tätä kutsutaan ns. sub4sub-sisällöksi).
 • Kommenttiroskasisältö: Kommentit, joiden ainoana tarkoituksena on kerätä katsojilta henkilötietoja, ohjata katsojia harhaanjohtavasti pois YouTubesta tai suorittaa jokin edellä mainituista kielletyistä toimista.
 • Toistuvat kommentit: Suuri määrä samanlaisia, kohdistamattomia tai toistuvia kommentteja.
 • Livestriimin väärinkäyttö: Livestriimissä on sisältöä, joka kuuluu toiselle omistajalle, eikä asiaa ole korjattu toistuvista väärinkäytösvaroituksista huolimatta. Kanavan omistajan on valvottava livestriimejään aktiivisesti ja ratkaistava mahdolliset ongelmat niin pian kuin mahdollista.

Tätä käytäntöä sovelletaan videoihin, videoiden kuvauksiin, kommentteihin, livestriimeihin sekä muihin YouTuben tuotteisiin ja ominaisuuksiin. Huomaa, että tämä ei ole kaikenkattava lista.

Huom. On sallittua kehottaa katsojia tilaamaan kanavasi, painamaan tykkäyspainiketta, jakamaan videoitasi tai jättämään kommentteja.

Esimerkkejä

Seuraavassa on esimerkkejä sisällöstä, jota ei sallita YouTubessa.

 • Katsojille kerrotaan epäaitoja äänestyskeinoja, kuten äänen lähettäminen tekstiviestillä tiettyyn numeroon. 
 • Katsojille kerrotaan virheellisiä äänestäjien kelpoisuusvaatimuksia, esimerkiksi että tietyissä vaaleissa saavat äänestää vain yli 50-vuotiaat.
 • Katsojille kerrotaan tarkoituksenmukaisesti väärä vaalipäivä.

Lisää esimerkkejä

Videoroskasisältö

Seuraavia sisältötyyppejä ei sallita YouTubessa (tämä ei ole kaikenkattava lista):

 • Sisältö lupaa näyttää katsojille jotakin, mutta sen sijaan ohjaakin heidät pois sivustolta. 
 • Samaa sisältöä julkaistaan toistuvasti yhden tai useamman kanavan kautta.
 • Muilta sisällöntuottajilta kerättyä sisältöä ladataan suurina määrinä.
 • Katsojat yritetään saada asentamaan haittaohjelmia tai heidät ohjataan sivustoille, jotka saattavat vaarantaa heidän yksityisyytensä.
 • Tietokoneella automaattisesti luotua sisältöä julkaistaan nopeasti välittämättä laadusta tai käyttäjäkokemuksesta.
 • Katsojille luvataan rahaa, tuotteita, ohjelmistoja tai pelietuja maksutta, jos he asentavat ohjelmiston, lataavat sovelluksen tai suorittavat muita toimia.
 • Omilla tileillä julkaistaan suuri määrä kumppanisisältöä.

Harhaanjohtavat sisällönkuvaustiedot tai pikkukuvat. 

Seuraavia sisältötyyppejä ei sallita YouTubessa (tämä ei ole kaikenkattava lista):
 • Videon kuvaukseen merkitään paljon tageja (ns. turha taggaus) sen sijaan, että tagit lisättäisiin latauksen yhteydessä.
 • Pikkukuva, jossa on suosittu julkkis, jolla ei ole mitään tekemistä sisällön kanssa. 
 • Nimen, pikkukuvien, kuvauksen tai tagien avulla käyttäjiä huijataan uskomaan, että sisältö on jotakin muuta kuin se oikeasti on, mikä voi aiheuttaa todellista haittaa oikeassa elämässä.

Manipuloitu media

Seuraavia sisältötyyppejä ei sallita YouTubessa (tämä ei ole kaikenkattava lista):
 • Epätarkasti käännetyt tekstitykset, joista koituu geopoliittisia jännitteitä ja voivat aiheuttaa todellista haittaa.
 • Videot, joita on teknisesti manipuloitu (muut kuin leikkeet, jotka on irrotettu kontekstistaan) siten, että katsoja voi luulla valtion viranomaisen kuolleen.
 • Videosisältö, jonka teknisellä manipuloinnilla (muut kuin leikkeet, jotka on irrotettu kontekstistaan) on luotu epätodellisia tapahtumia, joista voi olla todellista haittaa. 
 • Vaalivilppiä kuvaavan 10 vuotta vanhan videon julkaiseminen väittäen sen liittyvän nykyisiin vaaleihin. 

Äänestäjien harhaanjohtaminen ja väestönlaskentaan osallistumisen rajoittaminen

Seuraavia sisältötyyppejä ei sallita YouTubessa (tämä ei ole kaikenkattava lista):
 • Katsojille kerrotaan epäaitoja äänestyskeinoja, kuten äänen lähettäminen tekstiviestillä tiettyyn numeroon.
 • Katsojille kerrotaan virheellisiä äänestäjien kelpoisuusvaatimuksia, esimerkiksi että tietyissä vaaleissa saavat äänestää vain yli 50-vuotiaat.
 • Katsojille kerrotaan väärä vaalipäivä.
 • Katsojille kerrotaan virheellisiä tietoja, miten väestönlaskentaan voi osallistua.

Ehdokkaan kelpoisuus

Seuraavia sisältötyyppejä ei sallita YouTubessa (tämä ei ole kaikenkattava lista):
 • Väitteet, joiden mukaan ehdokas tai nykyinen viranhaltija ei ole kelvollinen hoitamaan tehtäväänsä väittämällä valheellisesti, että henkilön on oltava tietyn ikäinen hoitaakseen virkaa kyseisessä maassa.
 • Väitteet, joiden mukaan ehdokas tai nykyinen viranhaltija ei ole kelvollinen hoitamaan tehtäväänsä väittämällä valheellisesti, että henkilöllä on oltava tietty kansalaisuus hoitaakseen virkaa kyseisessä maassa.
 • Väitteet, joiden mukaan ehdokas tai nykyinen viranhaltija ei ole kelvollinen hoitamaan tehtäväänsä väittämällä valheellisesti, että henkilö on kuollut tai liian nuori tai ei muutoin vastaa kelpoisuusvaatimuksia.

Demokraattisten menettelytapojen häirintään kannustaminen

Seuraavia sisältötyyppejä ei sallita YouTubessa (tämä ei ole kaikenkattava lista):

 • Katsojia pyydetään muodostamaan äänestyspaikoille pitkiä jonoja äänestyksen vaikeuttamiseksi
 • Katsojia pyydetään hakkeroimaan valtion verkkosivustoja, jotta äänestystulosten julkaiseminen viivästyisi

Hakkeroitujen tietojen levittäminen

Seuraavia sisältötyyppejä ei sallita YouTubessa (tämä ei ole kaikenkattava lista):

 • Videot, joissa on poliittiseen ehdokkaaseen liittyviä hakkeroituja tietoja, joilla pyritään vaikuttamaan vaaleihin

Huijaukset

Seuraavia sisältötyyppejä ei sallita YouTubessa (tämä ei ole kaikenkattava lista):
 • Liioiteltujen lupausten tekeminen, kuten väitteet siitä, että katsojat voivat rikastua nopeasti tai että ihmehoito voi parantaa jonkin kroonisen sairauden, kuten syövän
 • Käteislahjoitusten tai muiden pyramidijärjestelmien edistäminen 
 • Käteislahjoitusjärjestelmiä varten luodut tilit
 • Videot, joissa luvataan: "Tällä idealla tienaat huomenna 50 000 euroa!"

Kannustinroskasisältö

Seuraavia sisältötyyppejä ei sallita YouTubessa (tämä ei ole kaikenkattava lista):
 • Videot, joissa kannustetaan katsojia tilauksen tekemiseen
 • Tilaajien keskinäiseen vaihtoon kannustavat videot
 • Videot, joissa myydään tykkäyksiä
 • Video, jossa luvataan antaa kanava 100 000. tilaajalle ilman mitään muuta sisältöä

Kommenttiroskasisältö

Seuraavia sisältötyyppejä ei sallita YouTubessa (tämä ei ole kaikenkattava lista):
 • Kommentit pyramidijärjestelmiä edistävistä kyselyistä tai ilmaislahjoista
 • Klikkauskohtaisia maksuja käyttävät suosittelulinkit kommenteissa
 • Kommentit, jotka lupaavat virheellisesti tarjoavansa täydellisen videosisällön, kuten elokuvan, TV-ohjelman tai konsertin
 • Haittaohjelma- tai tietojenkalastelusivustolle ohjaavien linkkien postaaminen kommentteihin: "Vau, tienasin juuri isot rahat täällä – [xyz-kalastelusivusto].com"
 • Kommentit, joissa on linkkejä väärennettyjä tuotteita myyviin kauppoihin
 • Kommentointi tapaan "Hei, katso kanavani/videoni tästä!!", vaikkei kyseinen kanava/video liity mitenkään kommentoituun videoon
 • Saman kanavalinkin sisältävän kommentin postaaminen useita kertoja

Livestriimin väärinkäyttö

Seuraavia sisältötyyppejä ei sallita YouTubessa (tämä ei ole kaikenkattava lista):
 • TV-ohjelman striimaaminen puhelimella
 • Kolmannen osapuolen ohjelmiston käyttäminen kappaleen livestriimaukseen albumista

Huom. Tässä on vain muutamia esimerkkejä. Älä julkaise sisältöä, jos epäilet sen voivan rikkoa käytäntöämme.

Mitä tapahtuu, jos sisältö rikkoo tätä käytäntöä?

Jos sisältösi rikkoo tätä käytäntöä, poistamme sisällön ja ilmoitamme sinulle asiasta sähköpostitse. Jos kyseessä on ensimmäinen kerta, kun sisältösi rikkoo yhteisön sääntöjä, saat huomautuksen, mutta kanavaasi ei rangaista. Jos kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, annamme kanavallesi varoituksen. Jos saat kolme varoitusta, YouTube-kanavasi suljetaan. Katso lisätietoja varoitusjärjestelmästämme.

 Katso lisätietoja Creator Academysta

Haluatko perehtyä käytäntöön mieluummin videoiden ja testien avulla? Tutustu Creator Academyn kurssiin.

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?