Retningslinjer om skadelig og farlig innhold


  

Vi tar sikkerheten til skaperne, seerne og partnerne våre svært alvorlig. Derfor ber vi hver og en av dere om å hjelpe oss med å beskytte dette unike og fargerike fellesskapet. Det er viktig at du forstår retningslinjene for brukere og hvordan disse bidrar til holde YouTube trygt, noe vi alle har et felles ansvar for. Ta deg tid til å lese nøye gjennom retningslinjene nedenfor. På denne siden finner du en uttømmende liste over retningslinjene våre.

På YouTube er det ikke tillatt med innhold som oppfordrer til farlige eller ulovlige aktiviteter som kan føre til alvorlig personskade eller dødsfall.

Hvis du ser innhold som er i strid med disse retningslinjene, ber vi deg om å rapportere det. Her finner du informasjon om hvordan du rapporterer brudd på retningslinjene for brukere.Hvis du har funnet flere videoer eller kommentarer som du ønsker å rapportere, kan du rapportere hele den aktuelle kanalen.

Slik påvirker disse retningslinjene deg

Når du legger ut innhold

Ikke legg ut innhold på YouTube hvis det stemmer overens med noen av beskrivelsene nedenfor:

 • Ekstremt farlige utfordringer: Utfordringer som medfører overhengende fare for fysisk skade.
 • Farlige eller truende skøyerstreker: Skøyerstreker der ofrene lures til å tro at de er i alvorlig fysisk fare, eller som medfører alvorlige følelsesmessige påkjenninger for mindreårige.
 • Informasjon om hvordan man dreper eller skader andre: Innhold som viser hvordan man utfører handlinger i den hensikt å drepe eller lemleste andre. Dette kan for eksempel være informasjon om hvordan man lager en bombe for å drepe eller skade folk.
 • Bruk eller fremstilling av tunge narkotiske stoffer: Skildring av misbruk av eller informasjon om hvordan man fremstiller tunge narkotiske stoffer som kokain eller opioider. Tunge narkotiske stoffer defineres som stoffer som (ofte) fører til fysisk avhengighet.
 • Spiseforstyrrelser: Innhold som hyller, forherliger eller oppfordrer til å etterligne mennesker med anoreksi eller andre spiseforstyrrelser. Spiseforstyrrelser kjennetegnes ved unormale eller forstyrrede matvaner som får negative konsekvenser for helsen til den det gjelder (inkludert inntak av artikler som ikke er mat).
 • Voldelige hendelser: Innhold som fremmer eller forherliger voldelige tragedier, for eksempel skolemassakrer.
 • Instruksjoner for tyveri: Innhold som viser hvordan man stjeler penger eller materielle goder.
 • Hacking: Innhold som viser hvordan man bruker datamaskiner og informasjonsteknologi til å stjele legitimasjonsopplysninger, avsløre personlige data eller påføre andre alvorlig skade, innbefattet hacking av kontoer i sosiale medier.
 • Markedsføring av farlige kurer eller botemidler: Innhold med påstander om at skadelige stoffer eller behandlinger kan være helsefremmende.

Husk at listen ikke er uttømmende.

Ikke legg ut innhold som viser mindreårige som deltar i farlige aktiviteter, eller som oppfordrer mindreårige til å delta i farlige aktiviteter. Mindreårige skal aldri utsettes for farlige situasjoner som kan føre til personskade, for eksempel risikable vågestykker, utfordringer eller skøyerstreker. Du finner mer informasjon om barns sikkerhet her.

Aldersbegrenset innhold

Vi kan se på faktorene nedenfor når vi skal vurdere om innhold skal aldersbegrenses eller fjernes – husk at listen ikke er uttømmende:

 • om den aktuelle handlingen kan føre til alvorlig personskade eller dødsfall
 • om personene som deltar i handlingen, er fagfolk som tar nødvendige forholdsregler for å forhindre skader
 • om det er enkelt for mindreårige å imitere handlingen
 • om innholdet kan brukes til å begå alvorlige voldshandlinger
 • om den opplastede videoen er av pedagogisk, dokumentarisk, vitenskapelig eller kunstnerisk art
 • om det finnes et kommentarspor som advarer mot handlingen
 • om det fremgår tydelig for seeren om innholdet er ekte eller falskt
 • om innholdet fremmer et produkt som inneholder nikotin eller et regulert stoff

Eksempler på aldersbegrenset innhold

 •  videoer om skadelige skøyerstreker som er falske, men som virker så ekte at seerne ikke kan se forskjell
 • videoer med reaksjoner på farlige utfordringer uten kommentarer som advarer mot dem
 • videoer som promoterer steder der cannabis selges
 • videoanmeldelser av forskjellige merker av e-juice med nikotin

Vi kan tillate videoer som viser farlige handlinger, hvis formålet er pedagogisk, dokumentarisk, vitenskapelig eller kunstnerisk. For eksempel kan en nyhetssak om farene ved kvelningsleker være formålstjenlig, mens det å legge ut klipp uten kontekst fra den samme nyhetssaken kanskje ikke er det.

Disse retningslinjene gjelder videoer, videobeskrivelser, kommentarer, direktesendinger og alle andre YouTube-produkter og -funksjoner.

Eksempler

Her følger noen eksempler på innhold som ikke er tillatt på YouTube:

Ekstremt farlige utfordringer

Følgende typer innhold er ikke tillatt på YouTube. Listen er ikke uttømmende. 

 • Kvelning: Aktiviteter som forhindrer pusteevnen eller kan sperre luftveiene – for eksempel
  • leker knyttet til kvelning, drukning eller henging
  • inntak av artikler som ikke er mat
 • Misbruk av våpen: Bruk av våpen, som skytevåpen eller kniver, uten at det tas tilstrekkelige forholdsregler, eller på en måte som kan forårsake fysisk skade. Dette omfatter No Lackin'-utfordringen (en utfordring som består i å trekke skytevåpen mot en annen person for å se om vedkommende gjør det samme). 
 • Inntak av skadelige stoffer: Spising, drikking eller annet inntak av artikler som ikke er mat, eller kjemikalier som kan forårsake sykdom eller forgiftning. Dette omfatter utfordringer som innebærer spising av rengjøringsmidler. 
 • Forbrenning, forfrysning eller elektrisk sjokk: Aktiviteter med overhengende fare for alvorlig forbrenning, forfrysning, frostskade eller elektrisk sjokk. Dette omfatter utfordringer knyttet til brann, varmt vann osv. 
 • Lemlestelse eller kroppsskade: Aktiviteter som
  • selvskading
  • å unnlate å utføre vanlige helsemessige rutiner
  • fall, spidding, kollisjoner, kroppsskading eller klemming/knusing
 • Utfordringer som omhandler barn: Videoer som viser mindreårige som drikker alkohol, røyker e-sigaretter eller bruker fordampere, bruker tobakk eller marihuana eller misbruker fyrverkeri. 

Merk: Vi kan aldersbegrense videoer der det ovennevnte innholdet forklares på pedagogiske eller dokumentariske måter. For eksempel kan en dokumentar om selvskading være tillatt, men den blir ikke tilgjengelig for alle. 

Farlige eller truende skøyerstreker 

Følgende typer innhold er ikke tillatt på YouTube. Listen er ikke uttømmende. 

 • Tilsiktet fysisk skade: Videoer som viser at intetanende personer påføres fysisk skade i forbindelse med skøyerstreker, for eksempel knyttneveangrep, avføringsmidler i mat eller drikke eller skøyerstreker som dreier seg om elektrisk støt. 
 • Å få folk til å tro at de er i umiddelbar fare: Innhold der folk lures til å tro at de er i reell fare, selv om de ikke påføres fysisk skade. Dette omfatter
  • trusler med våpen
  • bombetrusler
  • «swatting» (lure en beredskapstjeneste til å sende politi eller andre etater til en annen persons adresse) eller annen tulleringing til beredskapstjenester
  • falske innbrudd eller ran
  • falske kidnappinger
 • Følelsesmessige påkjenninger for mindreårige: Skøyerstreker der barn eller andre sårbare personer utsettes for følelsesmessige påkjenninger. Dette omfatter
  • falske dødsfall eller selvmord
  • falsk vold
  • å late som en forelder eller annen omsorgsperson forlater et barn
  • å vise en forelder eller omsorgsperson som utsetter et barn for verbal misbruk eller skam

Merk: Vi kan aldersbegrense innhold som viser skøyerstreker med voksne, hvis innholdet ikke bryter med retningslinjene våre. For eksempel kan en skøyerstrek med en skade som ser ekte ut, være tillatt. Den blir imidlertid ikke tilgjengelig for alle seere. 

Voldelige hendelser eller informasjon om hvordan man skader andre 

Følgende typer innhold er ikke tillatt på YouTube. Listen er ikke uttømmende.
 • Fremstilling av bomber: innhold som viser hvordan man lager bomber med det formål å skade eller drepe folk, for eksempel
  • rørbomber
  • brevbomber
  • selvmordsvester
  • molotovcocktailer
 • Vold blant barn: ekte slagsmål eller vold mellom barn. 

Merk: Vi kan aldersbegrense denne typen innhold hvis det er dokumentarisk eller pedagogisk. For eksempel kan innhold som gir et medisinsk, akademisk, historisk, filosofisk eller nyhetsmessig perspektiv på en voldelig hendelse, være tillatt. Den blir imidlertid ikke tilgjengelig for alle seere. 

Bruk av narkotika 

Følgende typer innhold er ikke tillatt på YouTube – listen er ikke uttømmende:

 • Bruk av tunge narkotiske stoffer: Ikke-pedagogisk innhold som viser personer som injiserer intravenøse stoffer som heroin, eller som innånder eller sniffer lim. 
 • Fremstilling av tunge narkotiske stoffer: Ikke-pedagogisk innhold som viser hvordan man fremstiller narkotika. 
 • Mindreårige som drikker alkohol eller bruker narkotika: Videoer som viser mindreårige som drikker alkohol, røyker e-sigaretter eller bruker fordampere, bruker tobakk eller marihuana eller misbruker fyrverkeri. 
 • Salg av narkotiske stoffer: Innhold som viser narkotiske stoffer med salg som formål. Kanalen din blir sagt opp hvis du prøver å selge tunge narkotiske stoffer via linker i videobeskrivelsen.
 • Bruk av steroider: Ikke-pedagogisk innhold som viser hvordan man bruker steroider til rekreasjonsformål (for eksempel kroppsbygging).

Merk: Hvis denne typen innhold er av pedagogisk, dokumentarisk, vitenskapelig eller kunstnerisk art, kan vi likevel aldersbegrense det. For eksempel kan det være tillatt med en dokumentar om intravenøs narkotikabruk der det vises injeksjon av narkotika, men den blir ikke tilgjengelig for alle seere. Innholdet kan også bli aldersbegrenset hvis det viser utstyr til narkotikabruk.

Spiseforstyrrelser

Følgende typer innhold er ikke tillatt på YouTube. Merk at listen ikke er uttømmende. 
 • bruk av ord eller fraser i metadata som fremmer eller forherliger spiseforstyrrelser
 • videoer som fremmer eller forherliger inntak av artikler som ikke er mat

Skadelige kurer og botemidler

Det er ikke tillatt å markedsføre eller anbefale bruk av skadelige stoffer eller behandlinger. Nedenfor ser du noen eksempler (merk at listen ikke er uttømmende): 
 • Miracle Mineral Solution (MMS)
 • svart salve («black salve»)

Husk at dette bare er eksempler. Ikke legg ut innhold hvis du tror det kan være i strid med disse retningslinjene.

Hva skjer når innhold er i strid med disse retningslinjene?

Hvis innholdet ditt er i strid med disse retningslinjene, fjerner vi det og gir deg beskjed per e-post. Hvis det er første gang du bryter med retningslinjene for brukere, får du et varsel uten videre konsekvenser for kanalen din. Hvis det ikke er første gang, får kanalen din en advarsel. Hvis du får tre advarsler, blir kanalen din sagt opp. Her kan du lese mer om advarselssystemet vårt.

 •   Gå til Skaperskolen for å finne ut mer

Vil du heller lære om retningslinjene for brukere via videoer og quizer? Ta en titt på Skaperskole-kurset vårt.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?