Haitallista tai vaarallista sisältöä koskeva käytäntö


  

Sisällöntuottajien, katsojien ja kumppaneiden turvallisuus on meille ensiarvoisen tärkeää, ja toivomme, että teistä jokainen auttaa suojelemaan tätä ainutlaatuista ja aktiivista yhteisöä. On tärkeää, että ymmärrät yhteisön säännöt, sillä ne auttavat meitä huolehtimaan YouTuben turvallisuudesta yhdessä. Luethan alla olevan käytännön huolellisesti. Tällä sivulla voit tutustua kaikkiin sääntöihin.

YouTubessa ei sallita sisältöä, joka kannustaa vaaralliseen tai laittomaan toimintaan, johon liittyy vakavan fyysisen loukkaantumisen tai kuoleman riski.

Jos näet sisältöä, joka rikkoo tätä käytäntöä, tee siitä ilmoitus. Ohjeet yhteisön sääntöjen rikkomuksista ilmoittamiseen löydät täältä. Jos haluat tehdä ilmoituksen useasta videosta tai kommentista, voit tehdä ilmoituksen kanavasta.

Käytännön merkitys sinulle

Jos julkaiset sisältöä

Älä julkaise YouTubessa sisältöä, johon sopii jokin alla mainituista kuvauksista.

 • Erittäin vaaralliset haasteet: Välittömän loukkaantumisen vaaran aiheuttavat haasteet
 • Vaaralliset tai uhkaavat kepposet: Välittömän vahingoittumisen vaaran aiheuttavat kepposet tai vakavaa henkistä ahdistusta alaikäisille aiheuttavat kepposet
 • Ohjeita tappamiseen tai vahingoittamiseen: Muiden tappamiseen tai vahingoittamiseen tarkoitettujen ohjeiden kuten pomminrakennusoppaiden, näyttäminen
 • Kovien huumeiden käyttäminen tai valmistaminen: Kovien huumausaineiden, kuten kokaiinin tai opioidien, käyttämisen kuvaaminen tai valmistusohjeiden antaminen – kovat huumeet ja vahvat lääkkeet ovat (enimmäkseen) fyysiseen riippuvuuteen johtavia aineita
 • Syömishäiriöt: Sisältö, jossa ihannoidaan anoreksiaa tai muita syömishäiriöitä tai katsojia kannustetaan jäljittelemään niitä – syömishäiriöihin liittyy epätavallisia tai haitallisia syömistapoja, jotka heikentävät henkilön terveydentilaa (tähän liittyy myös muiden kuin ruoka-aineiden syöminen)
 • Väkivaltaiset tapahtumat: Väkivaltaisten tapahtumien, kuten kouluampumisten, ihannointi
 • Ohjeistus varkauteen tai huijaamiseen: Ohjeiden näyttäminen tuotteiden varastamiseen tai epärehellisen käytöksen edistäminen 
 • Hakkerointi: Sisältö, jossa kuvataan, miten tietokoneiden tai tietotekniikan avulla voi varastaa käyttäjätunnuksia, väärinkäyttää henkilötietoja tai aiheuttaa vakavaa vahinkoa muille esimerkiksi hakkeroimalla henkilön sometilin.
 • Digitaalisten sisältöjen tai palveluiden maksun ohittaminen: Sisältö, jossa katsojille näytetään, miten audio- tai audiovisuaalista sisältöä, kokonaisia videopelejä, ohjelmistoja tai striimauspalveluita voi käyttää sovellusten, verkkosivustojen tai muun tietotekniikan avulla luvatta ilman maksua, vaikka palvelut normaalisti olisivat maksullisia
 • Vaarallisten hoito- tai parannuskeinojen mainostaminen: Sisältö, jossa väitetään haitallisten aineiden tai hoitojen olevan hyödyksi terveydelle

Huomaa, että tämä ei ole kaikenkattava lista.

Älä julkaise sisältöä, jossa alaikäiset osallistuvat vaaralliseen toimintaan tai jossa heitä kannustetaan siihen. Älä koskaan aseta alaikäisiä tilanteisiin, joissa on loukkaantumisriski (esimerkiksi vaaralliset temput, haasteet ja kepposet). Lisätietoja lasten turvallisuudesta on täällä.

Ikärajoitettu sisältö

Seuraavat tekijät vaikuttavat siihen, poistetaanko sisältö vai annetaanko sille ikärajoitus. Huomaa, että tämä ei ole kaikenkattava lista.

 • Voiko kyseinen toiminta johtaa vakavaan vammaan tai kuolemaan?
 • Ovatko toimintaan osallistuvat koulutettuja ammattilaisia, jotka ovat ottaneet huomioon kaikki riskit?
 • Onko alaikäisten helppo matkia toimintaa?
 • Voiko sisältöä käyttää vakavien väkivaltaisten tekojen toteuttamiseen?
 • Onko ladattu video luonteeltaan koulutuksellinen, dokumentaarinen, tieteellinen tai taiteellinen?
 • Onko videolla selostusta tai kommentteja, jotka varoittavat toiminnan vaarallisuudesta?
 • Voiko katsoja päätellä, onko toiminta todellista vai näyteltyä?
 • Mainostaako sisältö tuotetta, joka sisältää lääke- tai huumausainetta, nikotiinia tai säänneltyä ainetta?

Esimerkkejä ikärajoitetusta sisällöstä

 •  Video, jolla näytetään teeskenneltyjä vahingollisia kepposia, jotka näyttävät niin aidoilta, että katsojat luulevat niitä todellisiksi.
 • Reaktiovideo vaaralliseen haasteeseen ilman selostusta tai kommentteja, jotka varoittaisivat haasteen vaarallisuudesta.
 • Video, jossa esitellään kannabis-myymälöitä.
 • Video, jossa esitellään nikotiinipitoisia sähkötupakkanesteitä edustavia brändejä.
 • Video, jossa annetaan ohjeita huijaamiseen tai edistetään sitä

Saatamme hyväksyä vaarallista toimintaa kuvaavan sisällön, jos se on luonteeltaan koulutuksellinen, dokumentaarinen, tieteellinen tai taiteellinen. Esimerkiksi uutisjuttu kuristusleikin vaaroista voi olla soveliasta sisältöä, mutta samasta raportista ilman asiayhteyttä julkaistut otteet välttämättä eivät.

Tätä käytäntöä sovelletaan videoihin, videoiden kuvauksiin, kommentteihin, livestriimeihin sekä muihin YouTube-tuotteisiin ja ‑ominaisuuksiin.

Esimerkkejä

Seuraavassa on esimerkkejä sisällöstä, jota ei sallita YouTubessa.

Erittäin vaaralliset haasteet

Seuraavia sisältötyyppejä ei sallita YouTubessa (tämä ei ole kaikenkattava lista): 

 • Tukehtuminen: Toiminta, joka estää hengittämisen tai voi johtaa tukehtumiseen, kuten
  • kuristaminen, hukkuminen, hirttoleikit
  • muiden kuin ruoka-aineiden syöminen
 • Aseiden väärinkäyttö: Aseiden, kuten ampuma-aseiden tai veitsien, käyttäminen ilman asianmukaisia turvatoimia tavalla, joka voi aiheuttaa fyysisiä vammoja (esimerkiksi no lackin' ‑haaste) 
 • Haitallisten aineiden nauttiminen: Sairastumisen tai myrkytyksen mahdollisesti aiheuttavien muiden kuin ruoka-aineiden tai kemikaalien syöminen tai nauttiminen (esimerkiksi pesuaineiden syömishaasteet) 
 • Polttaminen, jäädyttäminen ja sähköiskut: Toiminta, johon liittyy olennainen vakavien palovammojen, jäätymisen, paleltumisen tai sähkötapaturmien riski (esimerkiksi tulihaaste ja kuumaa vettä sisältävät haasteet) 
 • Silpominen ja ruhjeet: Esimerkiksi:
  • itsensä vahingoittaminen
  • normaaleista terveyskäytännöistä kieltäytyminen
  • putoaminen, seivästäminen, törmääminen, ruhjeiden aiheuttaminen, murskaaminen
 • Lapsiin liittyvät haasteet: Sisältö, jossa näytetään alaikäisiä käyttämässä alkoholia, sähkötupakkaa, tupakkaa tai marihuanaa tai väärinkäyttämässä ilotulitteita. 

Huom. Saatamme asettaa ikärajoituksen sisällölle, jossa kerrotaan tämäntyyppisistä aiheista opetuksellisella tai dokumentaarisella tavalla. Esimerkiksi itsensä vahingoittamista käsittelevä dokumentti voidaan sallia, mutta ei kaikkien yleisöjen saataville. 

Vaaralliset tai uhkaavat kepposet 

Seuraavia sisältötyyppejä ei sallita YouTubessa (tämä ei ole kaikenkattava lista): 

 • Tarkoituksellinen fyysinen vahingoittaminen: Fyysisten vammojen aiheuttaminen pahaa-aavistamattomille uhreille esimerkiksi lyömällä yllättäen, lisäämällä ruokaan tai juomaan laksatiiveja tai antamalla sähköiskuja 
 • Välittömän vaaran tunteen herättäminen: Ihmisten huijaaminen niin, että he uskovat olevansa todellisessa vaarassa, vaikka heille ei oikeasti aiheutuisikaan fyysistä vahinkoa, esimerkiksi:
  • aseella uhkaaminen
  • pommiuhkaukset
  • swattaus tai väärennetyt hätäpuhelut
  • lavastetut kotiin tunkeutumiset tai ryöstöt
  • lavastetut sieppaukset
 • Henkisen kärsimyksen aiheuttaminen lapsille: Kepposet, jotka aiheuttavat henkistä kärsimystä lapsille tai muille haavoittuvassa asemassa oleville, esimerkiksi:
  • lavastettu kuolema tai itsemurha
  • lavastettu väkivalta
  • tilanne, jossa vanhemman tai hoitajan uskotellaan hylkäävän lapsi
  • sisältö, jossa vanhempi tai hoitaja nimittelee ja häpäisee lasta.

Huom. Saatamme asettaa ikärajoituksen kepposille, joihin osallistuu vain aikuisia ja jotka eivät riko käytäntöjämme. Esimerkiksi kepponen, johon liittyy aidon näköinen vamma, voidaan sallia, mutta ei kaikkien yleisöjen saataville. 

Väkivaltaiset tapahtumat tai ohjeet vahingoittamiseen 

Seuraavia sisältötyyppejä ei sallita YouTubessa (tämä ei ole kaikenkattava lista):
 • Pommin rakentaminen: Ohjeet pommin rakentamiseen tappamis- tai vahingoittamistarkoituksessa, esimerkiksi
  • putkipommit
  • laukkupommit
  • räjähdeliivit
  • polttopullot
 • Väkivalta, johon liittyy lapsia: Aidot tappelut tai lasten välinen väkivalta 

Huom. Saatamme asettaa ikärajoituksen tämäntyyppiselle sisällölle, jos se on luonteeltaan dokumentaarista tai opetuksellista. Esimerkiksi sisältö, joka käsittelee väkivaltaista tekoa lääketieteellisestä, akateemisesta, historiallisesta, filosofisesta tai uutisnäkökulmasta, voidaan sallia, mutta ei kaikkien yleisöjen saataville. 

Huumeiden käyttö 

Seuraavia sisältötyyppejä ei sallita YouTubessa (tämä ei ole kaikenkattava lista):

 • Kovien huumeiden käytön näyttäminen: Muu kuin opetuksellinen sisältö, jossa näytetään ihmisiä käyttämässä suonensisäisesti huumeita, kuten heroiinia, tai haistelemassa liimaa 
 • Kovien huumeiden valmistaminen: Muu kuin opetuksellinen sisältö, jossa opetetaan katsojia valmistamaan huumeita 
 • Alaikäisten alkoholin- tai huumeidenkäyttö: Sisältö, jossa näytetään alaikäisiä käyttämässä alkoholia, sähkötupakkaa, tupakkaa tai marihuanaa tai väärinkäyttämässä ilotulitteita 
 • Kovien tai mietojen huumeiden myyminen: Sisältö, jossa näytetään huumeita myyntitarkoituksessa; jos käytät kuvauksessasi linkkejä, jotka johtavat kovia huumeita myyville sivustoille, kanavasi suljetaan
 • Steroidien käyttö: Muu kuin opetuksellinen sisältö, jossa opetetaan steroidien viihdekäyttöä (esimerkiksi kehonrakennuksessa).

Huom. Jos sisältö on luonteeltaan koulutuksellinen, dokumentaarinen, tieteellinen tai taiteellinen, voimme asettaa videolle ikärajan. Esimerkiksi suonensisäisten huumeiden käyttöä kuvaava dokumentti voidaan sallia, mutta ei kaikkien yleisöjen saataville. Jos sisällössäsi näytetään huumeidenkäyttöön tarvittavia välineitä, sille saatetaan myös asettaa ikäraja.

Syömishäiriöt

Seuraavia sisältötyyppejä ei sallita YouTubessa (tämä ei ole kaikenkattava lista): 
 • Syömishäiriöitä ihannoivien tai niihin kannustavien termien ja lauseiden käyttö sisällönkuvaustiedoissa.
 • Muiden kuin ruoka-aineiden syömistä ihannoivat tai siihen kannustavat videot.

Haitalliset hoito- tai parannuskeinot

Haitallisten aineiden tai hoitokeinojen mainostaminen tai suosittelu ei ole sallittua. Alla on joitakin esimerkkejä (tämä ei ole täydellinen luettelo): 
 • MMS-liuos (Mineral Solution)
 • musta salva.

Tässä on vain muutamia esimerkkejä. Älä julkaise sisältöä, jos epäilet sen rikkovan käytäntöämme.

Mitä tapahtuu, jos sisältö rikkoo tätä käytäntöä?

Jos sisältösi rikkoo tätä käytäntöä, poistamme sisällön ja ilmoitamme sinulle asiasta sähköpostitse. Jos kyseessä on ensimmäinen kerta, kun sisältösi rikkoo yhteisön sääntöjä, saat huomautuksen, mutta kanavaasi ei rangaista. Jos kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, annamme kanavallesi varoituksen. Jos saat kolme varoitusta, YouTube-kanavasi suljetaan. Katso lisätietoja varoitusjärjestelmästämme.

 •  Katso lisää Creator Academysta

Haluatko mieluummin tutustua yhteisön sääntöihin videoiden ja testien avulla? Tutustu Creator Academyn kurssiin.

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?