Chính sách về lời nói căm thù


 
Chúng tôi vẫn luôn áp dụng những chính sách nhằm cấm lời nói căm thù xuất hiện trên YouTube. Tuy nhiên, vào ngày 5 tháng 6, chúng tôi đã thông báo một số thay đổi đối với chính sách về lời nói căm thù. Bạn có thể tìm hiểu thêm về những thay đổi đó tại đây. Chúng tôi đã cập nhật chính sách dưới đây để thể hiện những thay đổi đó.

Lời nói căm thù không được phép xuất hiện trên YouTube. Chúng tôi xóa nội dung kích động hành vi bạo lực hoặc thái độ hận thù đối với các cá nhân hoặc nhóm người dựa trên bất kỳ đặc điểm nào sau đây:

 • Độ tuổi
 • Địa vị trong xã hội
 • Tình trạng khuyết tật
 • Sắc tộc
 • Bản dạng giới
 • Quốc tịch
 • Chủng tộc
 • Tình trạng nhập cư
 • Tôn giáo
 • Giới tính sinh học/Giới tính xã hội
 • Khuynh hướng tình dục
 • Nạn nhân của một sự kiện bạo lực lớn và người thân của họ
 • Tình trạng cựu chiến binh

Nếu bạn phát hiện nội dung vi phạm chính sách này, vui lòng báo cáo nội dung đó. Bạn có thể xem hướng dẫn về cách báo cáo các trường hợp vi phạm Nguyên tắc cộng đồng của chúng tôi tại đây. Nếu bạn phát hiện và muốn báo cáo nhiều video, nhận xét hoặc toàn bộ kênh của một người sáng tạo nào đó, hãy sử dụng công cụ báo cáo của chúng tôi.

Điều này có ý nghĩa gì với bạn

Nếu bạn là người đăng nội dung

Bạn không được đăng nội dung trên YouTube nếu mục đích của nội dung đó là nhằm thực hiện một trong những hành động sau đây:

 • Khuyến khích hành vi bạo lực đối với cá nhân hoặc nhóm người dựa trên bất kỳ đặc điểm nào nêu trên. Chúng tôi không cho phép các hành vi đe dọa xuất hiện trên YouTube và chúng tôi coi những lời kêu gọi hành vi bạo lực ngụ ý là hành vi đe dọa thực sự. Bạn có thể tìm hiểu thêm về các chính sách của chúng tôi đối với các hành vi đe dọa và quấy rối.
 • Kích động hận thù đối với cá nhân hoặc nhóm người dựa trên bất kỳ đặc điểm nào nêu trên.

Các loại nội dung khác vi phạm chính sách này

 • Phỉ báng nhân cách của các cá nhân hoặc nhóm người bằng cách gọi họ là sinh vật hạ đẳng, so sánh họ với động vật, côn trùng, sâu bọ, bệnh tật hoặc các đối tượng khác không phải con người.
 • Khen ngợi hoặc tôn vinh hành vi bạo lực đối với cá nhân hoặc nhóm người dựa trên các đặc điểm nêu trên.
 • Sử dụng chủng tộc, sắc tộc, tôn giáo hoặc những lời nói xấu khác với mục đích chính là kích động hận thù.
 • Sử dụng các định kiến nhằm xúi giục hoặc kích động hận thù dựa trên bất kỳ đặc điểm nào nêu trên. Những hành động này có thể ở dạng lời nói, văn bản hoặc hình ảnh cổ xúy cho những định kiến đó hoặc coi những định kiến đó là sự thật hiển nhiên.
 • Tuyên bố rằng cá nhân hoặc nhóm người nào đó mắc bệnh, khiếm khuyết hoặc yếu kém về thể chất hoặc tinh thần dựa trên bất kỳ đặc điểm nào nêu trên, nhằm mục đích kích động hận thù. Điều này bao gồm việc tuyên bố rằng một nhóm người này không bằng một nhóm khác, gọi họ là kém thông minh hơn, năng lực kém hơn, hoặc tàn phế.
 • Khẳng định sự vượt trội của một nhóm người nào đó so với các nhóm có bất kỳ đặc điểm nào nêu trên để biện hộ cho hành vi bạo lực, phân biệt đối xử, cô lập hoặc loại trừ.
 • Các thuyết âm mưu đổ thừa ý định xấu xa, đồi bại hoặc độc hại cho cá nhân hoặc nhóm người dựa trên bất kỳ đặc điểm nào nêu trên.
 • Kêu gọi chinh phục hoặc thống trị đối với cá nhân hoặc nhóm người dựa trên bất kỳ đặc điểm nào nêu trên.
 • Phủ nhận rằng một sự kiện bạo lực, có tư liệu đầy đủ đã diễn ra.

Nội dung mang tính giáo dục

Chúng tôi có thể cho phép nội dung có chứa lời nói căm thù nếu mục đích chính của nội dung đó là mang tính chất giáo dục, cung cấp tư liệu, phục vụ khoa học hoặc nghệ thuật. Bạn không được lợi dụng điều này để truyền bá lời nói căm thù. Ví dụ:

 • Một bộ phim tài liệu về một nhóm thù hận: Nội dung mang tính giáo dục, không ủng hộ nhóm hoặc truyền bá các tư tưởng của nhóm được phép xuất hiện trên YouTube. Một bộ phim tài liệu kích động bạo lực hoặc thái độ hận thù sẽ không được phép xuất hiện.
 • Phim tài liệu về việc nghiên cứu khoa học về con người: Một bộ phim tài liệu về những thay đổi của lý thuyết theo thời gian, dù có bao gồm lý thuyết về sự thấp kém hoặc ưu việt của các nhóm người cụ thể sẽ được phép xuất hiện trên YouTube vì phim tài liệu đó mang tính giáo dục. Chúng tôi không cho phép đăng tải phim tài liệu tuyên bố rằng hiện nay đã có bằng chứng khoa học chứng minh sự thấp kém hoặc hạ đẳng của một cá nhân hoặc một nhóm người.

Chính sách này áp dụng cho video, nội dung mô tả video, nhận xét, sự kiện trực tiếp và bất kỳ sản phẩm hoặc tính năng nào khác của YouTube. Đối với nội dung mang tính giáo dục có chứa lời nói căm thù, bối cảnh này phải xuất hiện trong phần hình ảnh hoặc âm thanh của chính video đó. Nếu bạn chỉ cung cấp bối cảnh trong tiêu đề hoặc phần mô tả thì chưa đủ.

Ví dụ

Dưới đây là những ví dụ về lời nói căm thù không được phép xuất hiện trên YouTube.

 • "Tôi mừng vì [sự kiện bạo lực] này đã xảy ra. Chúng đáng phải nhận những điều đó [đề cập đến những người có các đặc điểm nêu trên]."
 • "[Người có đặc điểm nêu trên] là con chó" hoặc "[người có đặc điểm nêu trên] trông cứ như súc vật."

Ví dụ khác

 • "Hãy tìm và đánh [người có đặc điểm nêu trên] một trận."
 • "Tất cả những người trong [nhóm người có đặc điểm nêu trên] đều là tội phạm và du côn."
 • "[Người có đặc điểm nêu trên] là cặn bã của xã hội."
 • "[Những người có đặc điểm nêu trên] là một kẻ bệnh hoạn."
 • "[Những người có đặc điểm nêu trên] kém thông minh hơn chúng ta vì có não nhỏ hơn."
 • “Sự tồn tại của chúng ta bị [nhóm người có bất kỳ đặc điểm nào nêu trên] đe dọa. Vì vậy, chúng ta phải xua đuổi họ bằng mọi giá.”
 • “[Nhóm người có bất kỳ đặc điểm nào nêu trên] có âm mưu thâu tóm thế giới và tiêu diệt chúng ta.”
 • "[Đặc điểm nêu trên] là một loại bệnh lý thần kinh cần chữa trị."
 • “[Người có bất kỳ đặc điểm nào nêu trên] không nên đi học vì họ không cần được giáo dục.”
 • “Tất cả những người gọi là nạn nhân của sự kiện bạo lực này đều là diễn viên. Không có ai bị thương cả và đây chỉ là một chiêu trò.”

Xin lưu ý rằng đây chỉ là một số ví dụ. Bạn không được đăng nội dung nếu cho rằng nội dung đó có thể vi phạm chính sách này.

 

 

Điều gì xảy ra khi nội dung vi phạm chính sách này

Nếu nội dung của bạn vi phạm chính sách này thì chúng tôi sẽ xóa nội dung đó và gửi email thông báo cho bạn. Nếu đây là lần đầu tiên bạn đăng nội dung vi phạm Nguyên tắc cộng đồng của chúng tôi thì bạn sẽ nhận được cảnh báo, nhưng kênh của bạn sẽ không bị phạt. Nếu đây không phải lần đầu tiên thì chúng tôi sẽ đưa ra cảnh cáo đối với kênh của bạn. Kênh của bạn sẽ bị chấm dứt khi bạn nhận 3 cảnh cáo. Bạn có thể tìm hiểu thêm về hệ thống cảnh cáo của chúng tôi tại đây.

Nếu cho rằng nội dung của bạn có bao gồm lời nói căm thù, chúng tôi có thể giới hạn các tính năng YouTube đối với nội dung đó. Bạn có thể tìm hiểu thêm về việc hạn chế tính năng ở đây.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?