Policy för hatretorik


 
Våra kreatörers, tittares och partners säkerhet är vår högsta prioritet. Vi behöver er för att kunna skydda den här unika och levande communityn. Det är viktigt att du förstår våra riktlinjer för communityn och vilken roll de spelar i vårt gemensamma ansvar att se till att YouTube är säkert. Se till att du läser policyn nedan noggrant.den här sidan finns en fullständig lista med våra riktlinjer.
Obs! Den 5 juni 2019 skickade vi ut ett meddelande om att vi har gjort några ändringar i våra policyer om hatretorik. Du kan läsa mer om de här ändringarna här. Nedanstående policy har uppdaterats med dessa ändringar.

Hatretorik är inte tillåtet på YouTube. Vi tillåter inte innehåll som främjar våld eller hat mot personer eller grupper på grund av någon av följande egenskaper, som utgör en tillhörighet till en skyddad grupp enligt YouTubes policy:

 • Ålder
 • Kast
 • Funktionsnedsättning
 • Etnicitet
 • Könsidentitet och könsuttryck
 • Nationalitet
 • Etnicitet
 • Invandringsstatus
 • Religion
 • Kön
 • Sexuell läggning
 • Offer för en stor våldsam händelse och deras anhöriga
 • Krigsveteranstatus

Om du hittar innehåll som strider mot policyn får du gärna rapportera det. Här hittar du anvisningar för hur du rapporterar brott mot våra riktlinjer för communityn. Om du hittar flera videor eller kommentarer som du vill rapportera kan du rapportera kanalen.

Vad den här policyn innebär för dig

Om du lägger upp innehåll

Lägg inte upp innehåll på YouTube om syftet med innehållet är att göra något av följande.

 • Uppmuntra till våld mot personer eller grupper på grund av tillhörighet till en skyddad grupp. Vi tillåter inte hot på YouTube, och vi bedömer underförstådda uppmaningar till våld som verkliga hot. Du kan läsa mer om våra policyer om hot och trakasserier.
 • Uppmuntra till hat mot individer eller grupper på grund av tillhörighet till en skyddad grupp.

Andra typer av innehåll som bryter mot policyn

 • Avhumanisering av enskilda personer eller grupper genom att kalla dem icke-mänskliga, jämföra dem med djur, insekter, skadedjur, sjukdomar eller någon annan lägre stående varelse på grund av deras tillhörighet till en skyddad grupp.
 • Berömma eller förhärliga våld mot personer eller grupper på grund av tillhörighet till en skyddad grupp.
 • Använda rasistiskt, religiöst eller på annat sätt nedsättande anmärkningar eller stereotyper som främjar hat utifrån tillhörighet till en skyddad grupp. Det kan utgöras av tal, text eller bilder som främjar dessa stereotyper eller behandlar dem som faktiska.
 • Hävda att personer eller grupper är fysiskt eller psykiskt underlägsna, efterblivna eller sjuka på grund av tillhörighet till en skyddad grupp. Det innefattar uttalanden om att en grupp är mindre värd och att kalla dem mindre intelligenta, mindre kompetenta eller skadade. Detta inkluderar även uppmuntran till underkuvande eller förtryck av enskilda personer eller grupper utifrån deras tillhörighet till en skyddad grupp.
 • Främjande av hatiska åsikter genom att påstå att en viss grupp står över en annan grupp som har skyddad status, för att rättfärdiga våld, diskriminering, segregering eller uteslutning. Detta omfattar innehåll med hatisk propaganda från personer som anser att vissa människor står över andra, inklusive rekrytering av nya medlemmar eller förfrågningar om ekonomiskt stöd för den ideologin, samt musikvideor som främjar sådan hatisk propaganda i texter, metadata eller bildmaterial.
 • Konspirationsteorier om att individer eller grupper är onda, korrupta eller illasinnade baserat på grund av deras tillhörighet till en skyddad grupp.
 • Förnekande eller förminskande av väldokumenterade våldsamma händelser eller dess offer.
 • Angrepp mot personer eller grupper på grund av deras känslomässiga, romantiska och/eller sexuella attraktion för andra personer.

Pedagogiskt, dokumentärt, vetenskapligt och konstnärligt innehåll

Vi kan tillåta innehåll som inkluderar hatretorik om det har pedagogiskt, dokumentärt, vetenskapligt eller konstnärligt sammanhang. Sammanhang kan till exempel vara fördömande, tillbakavisande, åsiktsmotsättningar eller satirisk hatretorik. Detta undantag får inte användas till att sprida hatretorik. Några exempel:

 • En dokumentär om en hatgrupp: Pedagogiskt innehåll som inte stöder gruppen eller främjar gruppens idéer skulle tillåtas. En dokumentär som främjar våld eller hat skulle inte tillåtas.
 • En dokumentär om vetenskapliga studier om människan: En dokumentär om hur teorier har förändrats över tid, även om innehållet behandlar teorier om specifika gruppers under- eller överlägsenhet, skulle tillåtas eftersom den är pedagogisk. Vi tillåter inte dokumentärer där det hävdas att det finns aktuella vetenskapliga bevis för att någon individ eller grupp är underlägsen eller lägre stående.
 • Historiskt videomaterial om en händelse, till exempel andra världskriget, som inte förespråkar våld eller hat.

Denna policy gäller för videor, videobeskrivningar, kommentarer, livestreamar och alla andra produkter och funktioner på YouTube. Tänk på att dessa policyer även gäller externa länkar i ditt innehåll. Det kan bland annat inbegripa klickbara webbadresser och att muntligt hänvisa användare till andra webbplatser. 

För pedagogiskt, dokumentärt, vetenskapligt eller konstnärligt innehåll som innehåller hatretorik måste sammanhanget ingå i bild- eller ljudmaterialet i själva videon. Det räcker inte att bara ange det i titeln eller beskrivningen.

Intäktsgenerering och andra påföljder 

I sällsynta fall kan vi ta bort innehåll eller vidta andra åtgärder om en kreatör:

 • upprepade gånger uppmuntrar olämpligt uppträdande hos tittare
 • upprepade gånger kränker, förolämpar och trakasserar en grupp på grund av dess skyddade status i flera uppladdningar
 • utsätter en grupp med skyddad status för risker för fysisk skada på grund av det lokala sociala eller politiska klimatet
 • skapar innehåll som skadar YouTubes ekosystem genom att konstant uppmuntra till fientlighet mot en grupp med skyddad status för egen ekonomisk vinning.

Exempel

Här är några exempel på hatretorik som inte är tillåten på YouTube.

 • ”Jag är glad att [våldsam händelse] inträffade. De fick vad de förtjänade [hänvisning till personer som tillhör en skyddad grupp].”
 • ”[Personer som tillhör en skyddad grupp] är hundar” eller ”[personer som tillhör en skyddad grupp] är som djur.”

Fler exempel

 • ”Ge dig ut och slå en [person som tillhör en skyddad grupp].”
 • ”Alla i [grupper med skyddad status] är kriminella.”
 • ”[Personer som tillhör en skyddad grupp] är jordens avskum.”
 • ”[Personer som tillhör en skyddad grupp] är en sjukdom.”
 • ”[Personer som tillhör en skyddad grupp] är mindre intelligenta än oss eftersom de har mindre hjärnor.”
 • ”[Grupp med skyddad status] hotar vår existens, så vi måste ta alla chanser att fördriva dem.”
 • ”[Grupp med skyddad status] har som mål att styra världen och göra sig av med oss.”
 • ”[Tillhörighet till en skyddad grupp] är bara en psykisk sjukdom som måste botas.”
 • ”[Personer som hör till en skyddad grupp] borde inte gå i skolan eftersom de inte borde få någon utbildning över huvud taget.”
 • ”Alla så kallade offer för den här våldsamma händelsen är skådespelare. Ingen skadades och det här är bara en falsk nyhet.”
 • ”Personer dog vid händelsen, men det var ett obetydligt antal.”
 • Att skrika ”[personer som tillhör en skyddad grupp] är skadedjur!” till någon oavsett om personen tillhör den skyddade gruppen som det påstås eller inte. 
 • Tv-spelsinnehåll som har utvecklats eller modifierats (”moddats”) för att uppmuntra till våld eller hat mot en grupp med någon av de egenskaper som anges ovan.

Kom ihåg att detta bara är några exempel. Lägg inte upp innehåll om du tror att det kan bryta mot denna policy.

Vad händer om innehåll bryter mot den här policyn?

Om ditt innehåll bryter mot den här policyn tar vi bort innehållet och skickar ett e-postmeddelande till dig. Om vi inte kan verifiera att länken du lägger upp är säker kan vi ta bort den. Observera att otillåtna webbadresser som läggs upp i själva videon eller i videons metadata kan leda till att videon tas bort.

Om det är första gången du bryter mot våra riktlinjer för communityn får du troligen en anmärkning på kanalen utan påföljder. Du får möjlighet att genomföra en policyutbildning så att anmärkningen kan upphöra att gälla efter 90 dagar. Om du bryter mot samma policy inom de 90 dagarna löper anmärkningen inte ut och kanalen får en varning. Om du bryter mot en annan policy efter att du har slutfört utbildningen får du ytterligare en anmärkning.

Om du får tre varningar inom 90 dagar sägs din kanal upp. Läs mer om vårt varningssystem.

Vi kan säga upp din kanal eller ditt konto vid upprepade brott mot riktlinjerna för communityn eller användarvillkoren. Vi kan även säga upp din kanal eller ditt konto vid enstaka fall av allvarlig otillåten användning, eller om kanalens syfte i sig är ett brott mot våra policyer. Vi kan förhindra att personer som begått flera överträdelser gör policyutbildningar i framtiden. Läs mer om uppsägningar av kanaler och konton.

Om vi bedömer att ditt innehåll är på gränsen till hatretorik begränsar vi de tillgängliga YouTube-funktionerna för innehållet. Du kan läsa mer om begränsade funktioner här.

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
18016527451665504023
true
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
true
59