Policy om hatretorik


 
Våra kreatörers, tittares och partners säkerhet är vår högsta prioritet. Vi behöver er för att kunna skydda den här unika och levande communityn. Det är viktigt att du förstår våra riktlinjer för communityn och vilken roll de spelar i vårt gemensamma ansvar att se till att YouTube är säkert. Se till att du läser policyn nedan noggrant.den här sidan finns en fullständig lista med våra riktlinjer.
Obs! Den 5 juni 2019 skickade vi ut ett meddelande om att vi har gjort några ändringar i våra policyer om hatretorik. Du kan läsa mer om de här ändringarna här. Nedanstående policy har uppdaterats med dessa ändringar.

Hatretorik är inte tillåtet på YouTube. Vi tar bort innehåll som främjar våld eller hat mot enskilda personer eller grupper baserat på någon av följande egenskaper:

 • Ålder
 • Kast
 • Funktionshinder
 • Etnicitet
 • Könsidentitet och könsuttryck
 • Nationalitet
 • Etnicitet
 • Invandringsstatus
 • Religion
 • Kön
 • Sexuell läggning
 • Offer för en stor våldsam händelse och deras anhöriga
 • Veteranstatus

Om du hittar innehåll som strider mot policyn får du gärna rapportera det. Här hittar du anvisningar för hur du rapporterar brott mot våra riktlinjer för communityn. Om du hittar flera videor eller kommentarer som du vill rapportera kan du rapportera kanalen.

Vad den här policyn innebär för dig

Om du lägger upp innehåll

Lägg inte upp innehåll på YouTube om syftet med innehållet är att göra något av följande.

 • Uppmuntra till våld mot personer eller grupper utifrån de egenskaper som anges ovan. Vi tillåter inte hot på YouTube, och vi bedömer underförstådda uppmaningar till våld som verkliga hot. Du kan läsa mer om våra policyer om hot och trakasserier.
 • Uppmuntra till hat mot individer eller grupper utifrån de egenskaper som anges ovan.

Andra typer av innehåll som bryter mot policyn

 • Avhumanisera enskilda personer eller grupper genom att kalla dem icke-mänskliga, jämföra dem med djur, insekter, skadedjur, sjukdomar eller någon annan lägre stående varelse.
 • Berömma eller förhärliga våld mot enskilda personer eller grupper utifrån de egenskaper som anges ovan.
 • Använda rasistiskt, religiöst eller på annat sätt nedsättande anmärkningar eller stereotyper som främjar hat utifrån någon av egenskaperna som anges ovan. Det kan vara tal, text eller bilder som främjar dessa stereotyper eller behandlar dem som faktiska.
 • Hävda att enskilda personer eller grupper är fysiskt eller psykiskt underlägsna, efterblivna eller sjuka utifrån någon av egenskaperna som anges ovan. Det innefattar uttalanden om att en grupp är mindre värd och att kalla dem mindre intelligenta, mindre kompetenta eller skadade.
 • Påstå att en grupp är överlägsen andra med någon av de egenskaper som anges ovan för att rättfärdiga våld, diskriminering, segregering eller uteslutning.
 • Konspirationsteorier om att individer eller grupper är onda, korrupta eller illasinnade baserat på någon av de egenskaper som nämns ovan.
 • Uppmuntran till underkuvande eller förtryck av enskilda personer eller grupper utifrån någon av egenskaperna som anges ovan.
 • Förneka att en väldokumenterad, våldsam händelse har ägt rum.
 • Angrepp på en persons känslomässiga, romantiska och/eller sexuella attraktion för en annan person.
 • Innehåll som omfattar hatisk propaganda från personer som anser att vissa människor står över andra, inklusive rekrytering av nya medlemmar eller förfrågningar om ekonomiskt stöd för den ideologin.
 • Musikvideor som framför hatisk propaganda från personer som anser att vissa människor står över andra i texter, metadata eller bilder.

Utbildningsinnehåll

Vi kan tillåta innehåll som innehåller hatretorik om huvudsyftet är pedagogiskt, dokumentärt, vetenskapligt eller konstnärligt. Detta undantag får inte användas till att sprida hatretorik. Några exempel:

 • En dokumentär om en hatgrupp: Pedagogiskt innehåll som inte stöder gruppen eller främjar gruppens idéer skulle tillåtas. En dokumentär som främjar våld eller hat skulle inte tillåtas.
 • En dokumentär om vetenskapliga studier om människan: En dokumentär om hur teorier har förändrats över tid, även om innehållet behandlar teorier om specifika gruppers under- eller överlägsenhet, skulle tillåtas eftersom den är pedagogisk. Vi tillåter inte dokumentärer där det hävdas att det finns aktuella vetenskapliga bevis för att någon individ eller grupp är underlägsen eller lägre stående.
 • Historiskt videomaterial om en händelse, till exempel andra världskriget, som inte förespråkar våld eller hat.

Denna policy gäller för videor, videobeskrivningar, kommentarer, livestreamar och alla andra produkter och funktioner på YouTube. För pedagogiskt innehåll som innehåller hatretorik måste sammanhanget visas i bilderna eller ljudet i själva videon. Det räcker inte att bara ange det i titeln eller beskrivningen.

Intäktsgenerering och andra påföljder 

I sällsynta fall kan vi ta bort innehåll eller vidta andra åtgärder om en kreatör:

 • upprepade gånger uppmuntrar olämpligt uppträdande hos tittare
 • upprepade gånger kränker, förolämpar och trakasserar en grupp på grund av egenskaperna som anges ovan i flera uppladdningar
 • utsätter en grupp med egenskaperna som anges ovan för risker för fysisk skada på grund av det lokala sociala eller politiska klimatet
 • skapar innehåll som skadar YouTubes ekosystem genom att konstant uppmuntra till fientlighet mot en grupp med egenskaperna som anges ovan för egen ekonomisk vinning.

Exempel

Här är några exempel på hatretorik som inte är tillåten på YouTube.

 • ”Jag är glad att [våldsam händelse] inträffade. De fick vad de förtjänade [hänvisning till personer med någon av egenskaperna som anges ovan].”
 • ”[Person med egenskaperna som anges ovan] är som hundar” eller ”[person med egenskaperna som anges ovan] är som djur.”

Fler exempel

 • ”Ge dig ut och slå en [person med någon egenskap som anges ovan].”
 • ”Alla i [grupper med egenskaperna som anges ovan] är kriminella.”
 • ”[Personer med egenskaperna som anges ovan] är jordens avskum.”
 • ”[Personer med egenskaperna som anges ovan] är en sjukdom.”
 • ”[Personer med egenskaperna som anges ovan] är mindre intelligenta än oss eftersom de har mindre hjärnor.”
 • ”[Grupp med någon av egenskaperna som anges ovan] hotar vår existens, så vi måste ta alla chanser att fördriva dem.”
 • ”[Grupp med någon av egenskaperna som anges ovan] har som mål att styra världen och göra sig av med oss.”
 • ”[Egenskap som anges ovan] är bara en psykisk sjukdom som måste botas.”
 • ”[Person med någon egenskaperna som anges ovan] borde inte gå i skolan eftersom de inte borde få någon utbildning över huvud taget.”
 • ”Alla så kallade offer för den här våldsamma händelsen är skådespelare. Ingen skadades och det här är bara en falsk nyhet.”
 • ”Alla så kallade offer för detta är skådespelare. Ingen skadades.”
 • Att skrika ”[Personer med egenskaperna som anges ovan] är skadedjur!” till någon oavsett om personen har de påstådda egenskaperna eller inte.
 • Tv-spelsinnehåll som har utvecklats eller modifierats (”moddats”) för att uppmuntra till våld eller hat mot en grupp med någon av de egenskaper som anges ovan.

Kom ihåg att det här bara är några exempel. Lägg inte upp innehåll om du tror att det kan bryta mot den här policyn.

Vad händer om innehåll bryter mot den här policyn?

Om ditt innehåll bryter mot den här policyn tar vi bort innehållet och skickar ett e-postmeddelande till dig. Om det är första gången du bryter mot våra riktlinjer för communityn får du en anmärkning på kanalen utan påföljder. Om det inte är första gången får du en varning. Efter tre varningar sägs YouTube-kanalen upp. Du kan läsa mer om vårt varningssystem här.

 

Vi kan säga upp din kanal eller ditt konto vid upprepade brott mot riktlinjerna för communityn eller användarvillkoren. Vi kan även säga upp din kanal eller ditt konto vid enstaka fall av allvarlig otillåten användning, eller om kanalens syfte i sig är ett brott mot våra policyer. Du kan läsa mer om uppsägningar av kanaler och konton här.

Om vi bedömer att ditt innehåll är på gränsen till hatretorik begränsar vi de tillgängliga YouTube-funktionerna för innehållet. Du kan läsa mer om begränsade funktioner här.

 Mer information finns i Akademin för kreatörer

Vill du hellre lära dig om våra riktlinjer för communityn genom videor och quiz? Kolla in vår kurs i Akademin för kreatörer.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?