Retningslinjer om hatsk innhold


 
Vi tar sikkerheten til skaperne, seerne og partnerne våre svært alvorlig. Derfor ber vi hver og en av dere om å hjelpe oss med å beskytte dette unike og fargerike fellesskapet. Det er viktig at du forstår retningslinjene for brukere og hvordan disse bidrar til holde YouTube trygt, noe vi alle har et felles ansvar for. Ta deg tid til å lese nøye gjennom retningslinjene nedenfor. På denne siden finner du en uttømmende liste over retningslinjene våre.
Selv om YouTube alltid har hatt retningslinjer som forbyr hatsk innhold, kunngjorde vi noen endringer i disse retningslinjene 5. juni. Her kan du lese mer om dette. Retningslinjene nedenfor er oppdatert med disse endringene.

Hatsk innhold er ikke tillatt på YouTube. Vi fjerner innhold som fremmer vold eller hat mot enkeltpersoner eller grupper basert på følgende egenskaper:

 • alder
 • kaste
 • funksjonshemning
 • etnisitet
 • kjønnsidentitet og -uttrykk
 • nasjonalitet
 • rase
 • innvandringsstatus
 • religion
 • biologisk kjønn / kjønnsidentitet
 • seksuell legning
 • ofre for alvorlige voldshendelser og slektningene deres
 • veteranstatus

Hvis du ser innhold som er i strid med disse retningslinjene, ber vi deg om å rapportere det. Her finner du informasjon om hvordan du rapporterer brudd på retningslinjene for brukere.Hvis du har funnet flere videoer eller kommentarer som du ønsker å rapportere, kan du rapportere hele den aktuelle kanalen.

Slik påvirker disse retningslinjene deg

Når du legger ut innhold

Ikke legg ut innhold på YouTube hvis formålet er noe av følgende:

 • Oppfordringer til vold mot enkeltpersoner eller grupper basert på egenskapene som er nevnt ovenfor. Vi tillater ikke trusler på YouTube, og vi behandler implisitte oppfordringer til vold som reelle trusler. Finn ut mer om retningslinjene om trusler og trakassering.
 • Fremming av hat mot enkeltpersoner eller grupper basert på egenskapene nevnt ovenfor.

Andre typer innhold som bryter med disse retningslinjene

 • Umenneskeliggjøring av enkeltpersoner eller grupper ved å omtale dem som laverestående eller sammenligne dem med dyr, insekter, skadedyr, sykdommer eller andre ikke-menneskelige vesener.
 • Berømmelse eller forherligelse av vold mot enkeltpersoner eller grupper basert på egenskapene nevnt ovenfor.
 • Bruk av skjellsord om rase eller religion eller andre skjellsord og stereotypier som ansporer til eller fremmer hat basert på egenskapene nevnt ovenfor. Dette kan være i form av tale, tekst eller bilder som fremmer disse stereotypiene eller behandler dem som faktiske.
 • Påstander om at enkeltpersoner eller grupper er fysisk eller mentalt underlegne, mangelfulle eller syke basert på egenskapene nevnt ovenfor. Dette inkluderer å omtale en gruppe som skadet eller mindre intelligent eller kapabel sammenlignet med andre grupper.
 • Påstander om at en gruppe er overlegen sammenlignet med andre grupper basert på egenskapene ovenfor og med det formål å rettferdiggjøre vold, diskriminering, segregering eller ekskludering.
 • Konspirasjonsteorier om at enkeltpersoner eller grupper er onde, ondskapsfulle eller korrupte basert på egenskapene nevnt ovenfor.
 • Oppfordringer til å undertrykke eller dominere enkeltpersoner eller grupper basert på egenskapene nevnt ovenfor.
 • Benektelser av at veldokumenterte voldshendelser har funnet sted.
 • Angrep på en persons følelsesmessige, romantiske og/eller seksuelle tiltrekning til en annen person. 
 • Innhold med hatsk propaganda knyttet til overlegenhet, inkludert rekruttering av nye medlemmer eller forespørsler om økonomisk støtte til ideologien.
 • Musikkvideoer som promoterer hatske ideologier knyttet til overlegenhet i sangtekster, metadata eller bilder.

Pedagogisk innhold

Innhold med hatske elementer kan tillates dersom hovedformålet er pedagogisk, dokumentarisk, vitenskapelig eller kunstnerisk. Dette medfører ikke noe «grønt lys» til fremming av hatsk innhold. Noen eksempler:

 • Dokumentarer om hatgrupper: Pedagogisk innhold som ikke støtter den aktuelle gruppen eller fremmer ideene deres, er tillatt. Dokumentarer som fremmer vold eller hat, er ikke tillatt.
 • Dokumentarer om vitenskapelige studier av mennesket: Dokumentarer om hvordan teorier har endret seg over tid, selv om dette omfatter teorier om bestemte gruppers mindreverdighet eller overlegenhet, er tillatt på grunn av den opplysende verdien. Vi tillater ikke dokumentarer som hevder at det foreligger vitenskapelige bevis i dag for at enkeltpersoner eller grupper er mindre verdt eller laverestående.
 • Opptak fra historiske hendelser, som andre verdenskrig, som ikke fremmer hat eller vold.

Disse retningslinjene gjelder videoer, videobeskrivelser, kommentarer, direktesendinger og alle øvrige YouTube-produkter og -funksjoner. Når det gjelder pedagogisk materiale med hatsk innhold, må den pedagogiske konteksten komme frem i bildene eller høres i lyden i selve videoen. Det er ikke tilstrekkelig å oppgi konteksten i tittelen eller beskrivelsen.

Eksempler

Her følger noen eksempler på hatsk innhold som ikke er tillatt på YouTube:

 • «Jeg er glad for at denne [voldelige begivenheten] skjedde. De fikk som fortjent [med henvisning til personer med noen av egenskapene nevnt ovenfor].»
 • «[Personer med noen av egenskapene nevnt ovenfor] er hunder» eller «[personer med noen av egenskapene nevnt ovenfor] er som dyr».

Flere eksempler

 • «Kom dere ut og slå en [person med noen av egenskapene nevnt ovenfor].»
 • «Alle som tilhører [grupper med noen av egenskapene nevnt ovenfor], er banditter og forbrytere.»
 • «[Personer med noen av egenskapene nevnt ovenfor] er søppel.»
 • «[Personer med noen av egenskapene nevnt ovenfor] er en sykdom.»
 • «[Personer med noen av egenskapene nevnt ovenfor] er mindre intelligente enn oss fordi de har mindre hjerner.»
 • «[Gruppe med noen av egenskapene nevnt ovenfor] er en trussel mot tilværelsen vår, så vi må benytte enhver anledning til å jage dem vekk.»
 • «[Gruppe med noen av egenskapene nevnt ovenfor] har som mål å styre verden og kvitte seg med oss.»
 • «[En av egenskapene nevnt ovenfor] er bare en type psykisk lidelse som må kureres.»
 • «[Personer med noen av egenskapene nevnt ovenfor] bør ikke få gå på skole, for sånne folk bør ikke få utdanning overhodet.»
 • «Alle de såkalte ofrene for denne voldshendelsen er skuespillere. Ingen ble skadet, og det hele er bare en dekkoperasjon.»
 • «Alle de såkalte ofrene for denne hendelsen er skuespillere. Ingen ble skadet.»
 • Å rope «[Personer med noen av egenskapene nevnt ovenfor] er en pest og en plage!» til noen, uavhengig av hvorvidt vedkommende faktisk har noen av de aktuelle egenskapene.
 • Videospillinnhold som er utviklet eller modifisert («moddet») for å fremme vold eller hat mot en gruppe med noen av egenskapene nevnt ovenfor.

Husk at dette bare er eksempler. Ikke legg ut innhold hvis du tror det kan være i strid med disse retningslinjene.

Hva skjer når innhold er i strid med disse retningslinjene?

Hvis innholdet ditt er i strid med disse retningslinjene, fjerner vi det og gir deg beskjed per e-post. Hvis det er første gang du bryter med retningslinjene for brukere, får du et varsel uten videre konsekvenser for kanalen din. Hvis det ikke er første gang, får kanalen din en advarsel. Hvis du får tre advarsler, blir kanalen din sagt opp. Her kan du lese mer om advarselssystemet vårt.

Hvis vi mener at det du legger ut, grenser til hatsk innhold, kan vi begrense YouTube-funksjonene som er tilgjengelige for det aktuelle innholdet. Her kan du lese mer om begrensede funksjoner.

 Gå til Skaperskolen for å finne ut mer

Vil du heller lære om retningslinjene for brukere via videoer og quizer? Ta en titt på Skaperskole-kurset vårt.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?