Neapykantos kurstymo politika


 
Kūrėjų, žiūrinčiųjų ir partnerių saugumas – didžiausias mūsų prioritetas ir iš kiekvieno jūsų tikimės, kad padėsite mums apsaugoti šią unikalią, gyvybe pulsuojančią bendruomenę. Svarbu, kad suprastumėte bendruomenės gaires ir kaip jos prisideda prie bendros mūsų atsakomybės pasirūpinti, kad „YouTube“ tinkle būtų saugu. Būtinai atidžiai perskaitykite toliau išdėstytą politiką. Be to, galite apsilankyti šiame puslapyje, kur rasite išsamų gairių sąrašą.
Nors visada taikėme politiką, kuri draudžia „YouTube“ platformoje kurstyti neapykantą, birželio 5 d. pristatėme keletą neapykantos kurstymo politikos pakeitimų. Čia apie šiuos pakeitimus sužinosite daugiau. Toliau pateikta politika buvo atnaujinta, įtraukus atitinkamus pakeitimus.

Neleidžiama kurstyti neapykantos „YouTube“. Pašaliname turinį, kurstantį smurtą ar neapykantą atskirų asmenų ar grupių atžvilgiu pagal bet kurį iš toliau išvardytų požymių.

 • Amžius
 • Luomas
 • Negalia
 • Tautybė
 • Lytinė tapatybė ir išraiška
 • Pilietybė
 • Rasė
 • Imigranto statusas
 • Religija
 • Biologinė arba socialinė lytis
 • Seksualinė orientacija
 • Rimto žiauraus įvykio aukos ir jų giminaičiai
 • Veterano statusas

Radę turinio, kuris pažeidžia šią politiką, praneškite apie jį. Instrukcijos, kaip pranešti apie bendruomenės gairių pažeidimus, pateiktos čia. Radę kelis vaizdo įrašus arba komentarus, apie kuriuos norite pranešti, galite pranešti apie kanalą.

Ką ši politika reiškia jums

Jei skelbiate turinį

Neskelbkite turinio „YouTube“, jei juo siekiama vieno ar kelių toliau išvardytų dalykų.

 • Skatinti smurtą atskirų asmenų ar grupių atžvilgiu pagal bet kurį pirmiau išvardytų požymių. „YouTube“ neleidžiami grasinimai, o numanomus raginimus smurtauti laikome tikrais grasinimais. Galite sužinoti daugiau apie mūsų grasinimų ar priekabiavimo politiką.
 • Kurstyti neapykantą atskirų asmenų ar grupių atžvilgiu pagal bet kurį pirmiau išvardytų požymių.

Kitas turinys, kuris pažeidžia šią politiką

 • Asmenų ar grupių nužmoginimas juos vadinant antrarūšiais žmonėmis, lyginant su gyvūnais, vabzdžiais, kenkėjais, ligomis ar kitais nežmogiškais dalykais.
 • Smurto atskirų asmenų ar grupių atžvilgiu pagal pirmiau išvardytus požymius gyrimas arba šlovinimas.
 • Rasiniai, religiniai ar kiti užgauliojimai ir stereotipai, kurie kursto arba skatina neapykantą pagal bet kurį iš pirmiau išvardytų požymių. Tai gali būti kalbos, tekstas ar vaizdai, kuriuose propaguojami šie stereotipai arba vertinami kaip tikri.
 • Teiginiai, kad atskiri asmenys ar grupės yra fiziškai ar protiškai prastesni, jiems kažko trūksta arba jie serga, remiantis bet kuriuo iš pirmiau nurodytų požymių. Tai apima teiginius, kad viena grupė yra prastesnė už kitą, vadinant žmones mažiau protingais, mažiau gabiais arba sugadintais.
 • Tvirtinimas, kad kuri nors grupė yra pranašesnė už asmenis, turinčius bet kurį iš pirmiau išvardytų požymių, siekiant pateisinti smurtą, diskriminaciją, segregaciją arba atskirtį.
 • Sąmokslo teorijos, kuriose asmenys arba grupės vadinami blogio įsikūnijimu, korumpuotais arba piktavaliais, remiantis bet kuriuo iš pirmiau išvardytų požymių.
 • Raginimas pavergti atskirus asmenis ar grupes arba dominuoti jų atžvilgiu, remiantis bet kuriuo iš pirmiau išvardytų požymių.
 • Neigimas, kad išsamiai aprašytas smurtinis įvykis iš tiesų buvo.
 • Asmens puolimas dėl to, kad jis jaučia emocinę, romantinę ir (arba) lytinę trauką kitam asmeniui. 
 • Turinyje skleidžiama neapykantos kupina pranašumo idėjomis pagrįsta propaganda, įskaitant naujų narių verbavimą arba prašymus finansiškai paremti tokią ideologiją.
 • Muzikiniuose vaizdo įrašuose propaguojamos neapykantos kupinos pranašumo idėjos – dainų žodžiuose, metaduomenyse arba vaizduose.

Šviečiamasis turinys

Galime leisti turinį, kuriame yra neapykantos kurstymo, jei šio turinio pagrindinis tikslas pagal savo pobūdį susijęs su švietimu, dokumentika, mokslu ar menu. Tai nėra leidimas kurstyti neapykantą. Toliau išvardyti tinkamo šviečiamojo turinio pavyzdžiai.

 • Dokumentika apie neapykantos kurstymo grupes: leidžiamas šviečiamasis turinys, kuriuo nėra palaikoma atitinkama grupė ir nėra propaguojamos jos idėjos. Neleidžiama dokumentika, kurstanti smurtą ar neapykantą.
 • Dokumentika apie mokslinius tyrimus, kurių objektas yra žmonės: dokumentika, kaip ilgainiui kito teorijos, būtų leidžiama, net jei įtraukiamos teorijos, kuriose teigiama, kad tam tikros grupės yra blogesnės arba geresnės, nes tai šviečiamoji dokumentika. Neleidžiame dokumentikos, kurioje teigiama, kad šiuo metu turima mokslinių įrodymų, jog tam tikras asmuo arba grupė yra blogesnis ar antrarūšis.
 • Istorinė filmuota įvykio, pavyzdžiui, Antrojo pasaulinio karo, medžiaga, kurioje neskatinamas smurtas ar neapykanta.

Ši politika taikoma vaizdo įrašams, vaizdo įrašų aprašams, komentarams, tiesioginiams srautams ir visiems kitiems „YouTube“ produktams arba funkcijoms. Šviečiamojo konteksto, apimančio neapykantą kurstančią kalbą, atveju šis kontekstas turi būti pateikiamas pačiame vaizdo įraše kaip vaizdai arba garso įrašai. Pateikti jo pavadinime arba apraše nepakanka.

Pajamų gavimas ir kitos nuobaudos 

Retais atvejais galime pašalinti turinį arba skirti kitų nuobaudų, kai kūrėjas:

 • nuolat skatina priekabiaujamą auditorijos elgesį;
 • įvairiame įkeltame turinyje nuolat puola, įžeidinėja ir priekabiauja prie grupės dėl pirmiau nurodytų požymių;
 • sukelia pirmiau nurodytų požymių turinčiai grupei fizinės žalos pavojų dėl vietinio socialinio arba politinio konteksto;
 • kuria turinį, kuris kenkia „YouTube“ ekosistemai, nes dėl asmeninės finansinės naudos nuolat kursto priešiškumą prieš pirmiau nurodytų požymių turinčią grupę.

Pavyzdžiai

Toliau pateikiami neleidžiamo neapykantos kurstymo „YouTube“ pavyzdžiai.

 • „Džiaugiuosi, kad šis [smurtinis įvykis] įvyko. Jie gavo, ko nusipelnė [taikoma asmenims, kuriems priskirtini pirmiau išvardyti požymiai].“
 • „[Asmuo, kuriam priskirtini pirmiau išvardyti požymiai] yra šunsnukis“ arba „[asmuo, kuriam priskirtini pirmiau išvardyti požymiai] panašus į gyvulį“.

Daugiau pavyzdžių

 • „Eikite ir primuškite [asmenį, kuriam priskirtini pirmiau išvardyti požymiai].“
 • „Visi [iš grupės, kuriai priskirtini pirmiau išvardyti požymiai] yra nusikaltėliai ir banditai.“
 • „[Asmuo, kuriam priskirtini pirmiau išvardyti požymiai] yra didžiausias niekšas.“
 • „[Žmonės, kuriems priskirtini pirmiau išvardyti požymiai] yra infekcija.“
 • „[Žmonės, kuriems priskirtini pirmiau išvardyti požymiai] yra mažiau protingi nei mes, nes jų smegenys yra mažesnės.“
 • „[Grupė, kuriai priskirtinas bet kuris iš pirmiau išvardytų požymių] kelia grėsmę mūsų egzistavimui, todėl turėtume juos išvaryti, kai tik pasitaiko proga.“
 • „[Grupė, kuriai priskirtinas bet kuris iš pirmiau išvardytų požymių] turi planą valdyti pasaulį ir atsikratyti mūsų.“
 • „[Pirmiau išvardytas požymis] yra tik psichikos ligos forma, kurią reikia išgydyti.“
 • „[Asmuo, kuriam priskirtinas bet kuris pirmiau išvardytų požymių] neturėtų būti mokomas mokyklose, nes tokie kaip jis neturėtų būti mokomi apskritai.“
 • „Visos vadinamosios šio smurtinio įvykio aukos yra aktoriai. Sužeistųjų nebuvo, o šis įvykis – surežisuotas.“
 • „Visos vadinamosios to aukos – aktoriai. Niekas nenukentėjo.“
 • Šūkavimai „[žmonės, kuriems priskirtini pirmiau išvardyti požymiai] – tikri parazitai!“, nepriklausomai nuo to, ar asmuo, kuriam tai skirta, turi tariamuosius požymius.
 • Vaizdo žaidimų turinys, sukurtas arba pakeistas (modifikuotas) siekiant skatinti smurtą arba neapykantą grupei žmonių, kuriai priskirtini bet kurie iš pirmiau nurodytų požymių.

Atminkite, kad tai tik keli pavyzdžiai, ir neskelbkite turinio, jei manote, kad jis gali pažeisti šią politiką.

Kas nutinka, kai turinys pažeidžia šią politiką

Jei jūsų turinys pažeidžia šią politiką, jį pašalinsime ir apie tai pranešime el. paštu. Jei bendruomenės gaires pažeidžiate pirmą kartą, gausite perspėjimą, bet nuobauda kanalui nebus skirta. Jei pažeidžiate ne pirmą kartą, kanalui skirsime įspėjimą. Jei gausite tris įspėjimus, bus nutrauktas kanalo teikimas. Daugiau apie mūsų įspėjimų sistemą sužinosite čia.


Taip pat galime nutraukti jūsų kanalo arba paskyros teikimą už pakartotinius bendruomenės gairių ar paslaugų teikimo sąlygų pažeidimus, taip pat už vienkartinius rimtus piktnaudžiavimus ar atvejus, kai kanalas skirtas politikos pažeidimams. Galite daugiau sužinoti apie kanalo ar paskyros teikimo nutraukimą čia.

Jei nuspręsime, kad jūsų turinys artimas neapykantos kurstymui, tam turiniui galime apriboti „YouTube“ funkcijas. Čia galite sužinoti daugiau apie funkcijų ribojimą.

 Daugiau informacijos rasite apsilankę Kūrėjų akademijoje

O gal norėtumėte susipažinti su bendruomenės gairėmis žiūrėdami vaizdo įrašus ir dalyvaudami viktorinose? Pasidomėkite Kūrėjų akademijos siūlomu kursu.

Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?