Gyűlöletkeltésre vonatkozó irányelv


 
Bár mindig is voltak olyan irányelveink, amelyek tiltották a gyűlöletkeltést a YouTube-on, június 5-én bejelentettük a gyűlöletkeltésre vonatkozó irányelveink módosítását. A változásokról itt található további információ. Az alábbi irányelveket frissítettük ezekkel a módosításokkal.

A gyűlöletkeltés nem engedélyezett a YouTube-on. Minden olyan tartalmat eltávolítunk, amely erőszakra buzdít vagy gyűlöletet kelt egyének vagy csoportok ellen az alábbi tulajdonságaik alapján:

 • Életkor
 • Kaszt
 • Fogyatékosság
 • Nemzetiség
 • Nemi identitás és annak kifejezése
 • Állampolgárság
 • Származás
 • Bevándorlási állapot
 • Vallás
 • Nem/társadalmi nem (gender)
 • Szexuális beállítottság
 • Súlyos erőszakos esemény áldozatai és hozzátartozóik
 • Veterán státusz

Ha az irányelvet sértő tartalmat látsz, kérjük, jelentsd be. A közösségi irányelveink megsértésének bejelentésére vonatkozó útmutató itt található. Ha több videót, megjegyzést vagy egy felhasználó teljes csatornáját szeretnéd bejelenteni, használd bejelentési eszközünket.

Mit jelent ez a számodra?

Tartalom közzététele esetén

Ne tegyél közzé olyan tartalmat a YouTube-on, amelynek célja az alábbiak bármelyike:

 • Egyének vagy csoportok elleni erőszak ösztönzése a fentiekben felsorolt tulajdonságok bármelyike alapján. A YouTube-on nem engedélyezzük a fenyegetéseket, és az erőszakra buzdítást akkor is valós fenyegetésként kezeljük, ha csak burkoltan jelenik meg. A fenyegetésekkel és zaklatásokkal kapcsolatos irányelveinkről ezen a linken további információ is található.
 • Egyének vagy csoportok elleni gyűlöletkeltés a fentiekben felsorolt tulajdonságok bármelyike alapján.

Egyéb típusú tartalmak, amelyek sértik ezt az irányelvet

 • Egyének vagy csoportok emberi mivoltának megkérdőjelezése azáltal, hogy az emberinél alacsonyabb szintűnek nevezik őket; állatokhoz, rovarokhoz, kártevőkhöz, betegségekhez vagy bármely más, nem emberi jelenséghez hasonlítják őket.
 • A fentiekben felsorolt tulajdonságok alapján egyének vagy csoportok ellen elkövetett erőszak dicsőítése vagy magasztalása.
 • Származással vagy vallással kapcsolatos, illetve egyéb gyalázkodás vagy sztereotípiák használata gyűlöletkeltés céljából a fentiekben felsorolt tulajdonságok bármelyike alapján.Ez megjelenhet az ilyen sztereotípiákat népszerűsítő vagy azokat tényszerűnek beállító beszéd, írott szöveg vagy képek formájában.
 • Olyan állítások megfogalmazása, amelyek szerint egyének vagy csoportok fizikailag vagy mentálisan alacsonyabb rendűek, selejtek, illetve betegek a fentiekben felsorolt tulajdonságok bármelyike alapján. Idetartoznak például az olyan megállapítások, melyek szerint egy csoport alacsonyabb rendűnek minősül a másiknál, és tagjai kevésbé intelligensek, gyengébb képességűek vagy sérültek.
 • Valamely csoport felsőbbrendűségének hirdetése a fentiekben felsorolt tulajdonságok bármelyikével rendelkező egyéb csoportok felett az erőszak, a hátrányos megkülönböztetés, az elkülönítés vagy a kizárás igazolása céljából.
 • Összeesküvés-elméletek, amelyek a fentiekben felsorolt tulajdonságok bármelyike alapján gonoszságot, romlottságot vagy rosszindulatú szándékot tulajdonítanak bizonyos egyéneknek vagy csoportoknak.
 • Egyének vagy csoportok alávetésére vagy elnyomására való felhívás a fentiekben felsorolt tulajdonságok bármelyike alapján.
 • Annak tagadása, hogy valamely jól dokumentált erőszakos esemény megtörtént.
 • Másik személy iránti érzelem, illetve romantikus és/vagy szexuális vonzódás támadása.
 • Gyűlöletkeltő, felsőbbrendűséget hirdető propagandát magában foglaló tartalom, ideértve az új tagok toborzását és az adott ideológia anyagi támogatására irányuló kérést is.
 • Olyan zenei videók, amelyek dalszövege, metaadatai vagy képi anyaga gyűlöletkeltő, felsőbbrendűséget hirdető tartalmat népszerűsít.

Oktatási célú tartalom

Olyan esetben engedélyezhetünk gyűlöletkeltést bemutató tartalmakat, ha azok elsődlegesen oktató, dokumentarista, tudományos vagy művészi célzatúak. Ez azonban nem jelent szabad jelzést bárminemű gyűlöletkeltés népszerűsítésére. Példák:

 • Gyűlöletcsoportról szóló dokumentumfilm: Olyan oktatási tartalom, amely nem támogatja a csoportot, és nem népszerűsíti annak elképzeléseit, engedélyezhető. Egy erőszakot vagy gyűlöletet népszerűsítő dokumentumfilm azonban nem lenne engedélyezhető.
 • Az emberek tudományos vizsgálatáról szóló dokumentumfilm: Olyan dokumentumfilm, amely azt mutatja be, hogyan változtak bizonyos elméletek a történelem során – még akkor is, ha egyes csoportok alsóbb- vagy felsőbbrendűségét hangoztató elméleteket mutat be –, engedélyezhető, mivel oktatási jellegű. Nem engedélyezünk azonban olyan dokumentumfilmet, amely azt állítja, hogy létezik olyan tudományos bizonyíték, amely szerint egy személy vagy csoport alsóbbrendű vagy az emberinél alacsonyabb szintű.
 • Valamely eseményről (pl. a második világháborúról) készített történelmi felvétel, amely nem ösztönöz erőszakra, és nem kelt gyűlöletet.

Ez az irányelv egyaránt érvényes a videókra, videóleírásokra, megjegyzésekre, élő közvetítésekre és minden más YouTube-termékre, illetve -funkcióra. A gyűlöletkeltést megjelenítő oktatási célú tartalmak esetében ezt a kontextust magában a videó képeiben vagy hanganyagában kell feltüntetni; a címben vagy a leírásban való megadása nem elegendő.

Példák

Az alábbiakban bemutatunk a YouTube-on nem engedélyezett gyűlöletkeltésre vonatkozó néhány példát.

 • „Örülök, hogy ez az [erőszakos esemény] megtörtént. Azt kapták, amit megérdemeltek [fentiekben felsorolt tulajdonságokkal rendelkező személyekre utalva].”
 • „[A fentiekben felsorolt tulajdonságokkal rendelkező személyek] kutyák”, vagy „[a fentiekben felsorolt tulajdonságokkal rendelkező személyek] olyanok, mint az állatok”.

További példák

 • „Álljatok a sarkatokra, és üssétek a [fentiekben felsorolt tulajdonságokkal rendelkező személyeket].”
 • „Minden [a fentiekben felsorolt tulajdonságokkal rendelkező csoportba tartozó személy] bűnöző vagy gengszter.”
 • „[A fentiekben felsorolt tulajdonságokkal rendelkező személy] a föld söpredéke.”
 • „[A fentiekben felsorolt tulajdonságokkal rendelkező személyek] olyanok, mint egy ragály.”
 • „[A fentiekben felsorolt tulajdonságokkal rendelkező személyek] nálunk kevésbé intelligensek, mivel kisebb az agyuk.”
 • „[A fentiekben felsorolt bármely tulajdonsággal rendelkező személyek csoportja] a létünket fenyegeti, így minden esélyt meg kell ragadnunk az elűzésükre.”
 • „[A fentiekben felsorolt bármely tulajdonsággal rendelkező csoportnak] az a terve, hogy uralja a világot, és megszabaduljon tőlünk.”
 • „[A fentiekben felsorolt tulajdonság] csupán egy mentális betegség, amelyet kezeltetni kell.”
 • „[A fentiekben felsorolt bármely tulajdonsággal rendelkező személyeket] nem szabad iskolában oktatni, mivel egyáltalán nem kellene oktatásban részesülniük.”
 • „Ennek az erőszakos eseménynek az összes úgynevezett áldozata csak színész. Senkit nem ért bántódás, és csak kitaláció az egész.”
 • „A fogyatékosok élősködők!” kiabálása valaki másnak, akkor is, ha az illető nem fogyatékkal élő. 
 • Nemi identitását kifejező személy megvádolása azzal, hogy csak színlel.
 • „Az összes úgynevezett áldozat csak színész. Senki sem sérült meg.”
 • A „[fent felsorolt tulajdonságokkal rendelkezők] férgek!” kiabálása valaki másnak, függetlenül attól, hogy az illető rendelkezik-e az állítólagos tulajdonságokkal.
 • A fent felsorolt tulajdonságok bármelyikével rendelkező csoport elleni erőszakra vagy gyűlöletre ösztönzés céljából készített vagy módosított videojáték-tartalom

Felhívjuk a figyelmet, hogy ezek csak példák, ezért ne tegyél közzé olyan tartalmat, amelyről úgy gondolod, hogy sértheti ezt az irányelvet.

Mi történik, ha egy tartalom sérti ezt az irányelvet?

Ha valamilyen tartalom sérti ezt az irányelvet, akkor a tartalmat eltávolítjuk, és a tulajdonost e-mailben értesítjük. Ha ez az első alkalom, hogy megsértetted közösségi irányelveinket, erre felhívjuk a figyelmedet, csatornád azonban nem kap büntetést. Ha nem ez az első, akkor a csatornád figyelmeztetést kap. 3 figyelmeztetés esetén csatornádat megszüntetjük. A figyelmeztetések rendszeréről itt található további információ.

Ha úgy ítéljük meg, hogy valamely tartalom közel áll a gyűlöletkeltéshez, akkor korlátozhatjuk az adott tartalomhoz rendelkezésre álló YouTube-szolgáltatásokat. A korlátozott funkciókról itt találsz további tájékoztatást.

  További információ az Alkotói Akadémiában

Szeretnéd inkább videókból és kvízekből megismerni Közösségi irányelveinket? Nézd meg az Alkotói Akadémia tanfolyamát.

Hasznosnak találta?
Hogyan fejleszthetnénk?