Creative Commons

Creative Commons-licenties zijn een standaardmethode waarmee creators iemand anders toestemming kunnen verlenen hun werk te gebruiken. YouTube-gebruikers kunnen hun video's markeren met een CC BY-licentie van Creative Commons.

Als je je video met een CC BY-licentie hebt gemarkeerd, behoud je je auteursrecht en mogen andere gebruikers je werk alleen volgens de licentievoorwaarden opnieuw gebruiken.

Creative Commons op YouTube

Alle gebruikers kunnen geüploade video's markeren met een Creative Commons-licentie.

De standaard YouTube-licentie blijft de standaardinstelling voor alle uploads. Je kunt de voorwaarden van je standaard YouTube-licentie raadplegen in onze Servicevoorwaarden.

Je kunt je video niet met de Creative Commons-licentie markeren als er een Content ID-claim voor de video is ingediend, omdat Creative Common-licenties voor je originele content zijn bedoeld.

Als je je originele video met een Creative Commons-licentie markeert, geef je de hele YouTube-community het recht die video opnieuw te gebruiken en te bewerken.

Welke video's in aanmerking komen voor een Creative Commons-licentie

Je mag je geüploade video alleen met een Creative Commons-licentie markeren als je video volledig bestaat uit content die door jou kan worden gelicentieerd onder de CC BY-licentie. Enkele voorbeelden van content die je kunt licentiëren:

  • Video's die je zelf hebt gemaakt
  • Andere video's die zijn gemarkeerd met een CC BY-licentie
  • Video's in het publieke domein
Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?