Wat is auteursrecht?

Wanneer iemand een oorspronkelijk werk maakt dat op een fysiek medium is vastgelegd, wordt deze persoon in veel landen automatisch de eigenaar van het auteursrecht op het werk. De auteursrechteigenaar heeft het exclusieve recht om het werk te gebruiken. Meestal mag alleen de auteursrechteigenaar zeggen of iemand anders toestemming heeft om het werk te gebruiken.

Welke typen werk vallen onder het auteursrecht?
  • Audiovisuele werken, zoals tv-programma's, films en online video's
  • Geluidsopnamen en muzikale composities
  • Geschreven werken, zoals lezingen, artikelen, boeken en muzikale composities
  • Visuele werken, zoals schilderijen, posters en advertenties
  • Videospellen en computersoftware
  • Dramatische werken, zoals toneelstukken en musicals

Ideeën, feiten en processen vallen niet onder het auteursrecht. Volgens de auteursrechtwetgeving moet een werk creatief zijn en op een tastbaar medium zijn vastgelegd om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen. Namen en titels zijn op zichzelf niet auteursrechtelijk beschermd.

Kan ik een auteursrechtelijk beschermd werk gebruiken zonder het auteursrecht te schenden?

Het is mogelijk een auteursrechtelijk beschermd werk te gebruiken zonder inbreuk te maken op het auteursrecht van de eigenaar. Hierbij moet het om redelijk gebruik gaan of moet je toestemming hebben gekregen om de content van anderen in je video te gebruiken.

Als je van plan bent de muziek van iemand anders in je video te gebruiken, vind je hier meer informatie over je opties voor het gebruik van muziek:

Opties voor het gebruik van muziek in je video's

 

Sommige creators kiezen ervoor hun werk onder bepaalde voorwaarden beschikbaar te stellen voor hergebruik. De content valt dan onder een Creative Commons-licentie.

Kan YouTube bepalen wie de auteursrechteigenaar is?

Nee. YouTube kan niet optreden als bemiddelaar bij geschillen over eigendomsrechten. Wanneer we een volledige en geldige verwijderingsmelding ontvangen, verwijderen we de content zoals de wet vereist. Wanneer we een geldig verweer ontvangen, sturen we dat door naar de persoon die om de verwijdering heeft gevraagd. Daarna moeten de betrokken partijen het probleem in de rechtbank oplossen.

Is auteursrecht hetzelfde als een handelsmerk?

Auteursrecht is maar één vorm van intellectueel eigendom. Het is niet hetzelfde als een handelsmerk, waarmee merknamen, slogans, logo's en andere bronaanduidingen worden beschermd tegen gebruik voor bepaalde doeleinden door anderen. Het is ook niet hetzelfde als het octrooirecht, waarmee uitvindingen worden beschermd.

YouTube biedt een afzonderlijke verwijderingsprocedure voor video's die inbreuk maken op handelsmerken of andere rechten.

Wat is het verschil tussen auteursrecht en recht op privacy?

Het feit dat jij voorkomt in een video, foto of geluidsopname, betekent niet dat jij de eigenaar van het bijbehorende auteursrecht bent. Als je vriendin bijvoorbeeld een gesprek tussen jullie tweeën heeft opgenomen, is zij de eigenaar van het auteursrecht op de video-opname die ze heeft gemaakt. De door jullie gesproken woorden vallen niet onafhankelijk van de video onder het auteursrecht, tenzij ze van tevoren waren vastgelegd.

Als een vriend of iemand anders een video, foto of opname van jou zonder je toestemming heeft geüpload, en je van mening bent dat je privacy of veiligheid hierdoor wordt geschonden, kun je een privacyklacht indienen.

Veelvoorkomende misvattingen over auteursrecht

Hieronder vind je een aantal veelvoorkomende misvattingen over auteursrecht en de werking daarvan op YouTube. Met de volgende methoden kun je auteursrechtclaims op je video's dus niet voorkomen.

Misvatting 1: Je mag content van anderen gebruiken als je de auteursrechteigenaar erkenning geeft

Wanneer je de auteursrechteigenaar erkenning geeft, heb je niet automatisch het recht om het auteursrechtelijk beschermde werk te gebruiken. Zorg dat je de rechten krijgt voor alle niet-gelicentieerde elementen in je video voordat je de video uploadt naar YouTube. Wees voorzichtig als je content wilt gebruiken op grond van redelijk gebruik. Ook als je zelfgemaakt materiaal aan auteursrechtelijk beschermd werk toevoegt, valt je video niet automatisch onder redelijk gebruik. Let dus goed op alle vier factoren en vraag zo nodig juridisch advies.

Misvatting 2: Als je claimt dat je upload voor 'non-profitdoeleinden' is, mag je alle content gebruiken

Ook als je geen geld probeert te verdienen met auteursrechtelijk beschermd werk, kun je auteursrechtclaims ontvangen. Het is niet genoeg om alleen te verklaren dat je upload bijvoorbeeld 'alleen voor entertainmentdoeleinden' of 'voor non-profitdoeleinden' is. Rechters kijken zorgvuldig naar de reden waarom je het materiaal hebt gebruikt om te bepalen of het gaat om redelijk gebruik. In de afweging of het om redelijk gebruik gaat, speelt gebruik voor 'non-profitdoeleinden' wel een rol, maar het is op zichzelf niet voldoende als verdediging.

Misvatting 3: Andere creators doen het, dus jij mag het ook doen

Kom je op de site video's tegen die sterk lijken op wat jij hebt geüpload? Dat betekent niet automatisch dat jij de rechten hebt om deze content ook te posten. Soms geeft een auteursrechteigenaar toestemming om een deel van het eigen werk (maar niet alles) op onze site te zetten. Bij video's die sterk op elkaar lijken maar die verschillende auteursrechteigenaren hebben, kan het ook voorkomen dat de ene eigenaar goedkeuring geeft en de andere niet.

Misvatting 4: Content die je via iTunes of op een cd/dvd hebt gekocht, mag je altijd gebruiken

Het feit dat je de content hebt gekocht, betekent niet dat je het recht hebt om deze naar YouTube te uploaden. Zelfs als je de auteursrechteigenaar erkenning geeft, kan het posten van video's die materiaal bevatten dat je hebt gekocht, nog steeds inbreuk maken op het auteursrecht.

Misvatting 5: Het is oké om content te posten die je hebt opgenomen van tv, in een bioscoop of van de radio

Het feit dat je zelf iets hebt opgenomen, betekent niet dat je het recht hebt om dit te uploaden naar YouTube. Als je opname auteursrechtelijk beschermde content van iemand anders bevat, zoals auteursrechtelijk beschermde muziek op de achtergrond, heb je nog steeds toestemming nodig van de rechthebbenden.

Misvatting 6: Het volstaat om te verklaren dat 'het niet je bedoeling is om het auteursrecht te schenden'

Teksten en disclaimers zoals 'alle rechten gaan naar de auteur', 'geen auteursrechtschending bedoeld' en 'ik ben niet de eigenaar' betekenen niet automatisch dat je toestemming hebt van de auteursrechteigenaar, en ook niet dat je op redelijke wijze gebruikmaakt van het materiaal.

Misvatting 7: Het is niet erg als je maar een paar seconden aan auteursrechtelijk beschermde content gebruikt

Het maakt niet uit hoeveel auteursrechtelijk beschermde content je zonder licentie gebruikt. Ook als het om maar een paar seconden gaat, kan je video worden geclaimd door Content ID of worden verwijderd door de auteursrechteigenaar. Je kunt aanvoeren dat er sprake is van redelijk gebruik, maar alleen de rechter kan bepalen of het ook echt om redelijk gebruik gaat.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?