Wat is auteursrecht?

Wanneer iemand een oorspronkelijk werk maakt dat is vastgelegd op een fysiek medium, wordt hij in veel landen automatisch de eigenaar van het auteursrecht op het werk. De auteursrechteigenaar heeft het exclusieve recht om het werk te gebruiken. Meestal kan alleen de auteursrechteigenaar aangeven of iemand anders toestemming heeft het werk te gebruiken.

Welke typen werk vallen onder het auteursrecht?
 • Audiovisuele werken, zoals tv-programma's, films en online video's

 • Geluidsopnamen en muzikale composities

 • Geschreven werken, zoals lezingen, artikelen, boeken en muzikale composities

 • Visuele werken, zoals schilderijen, posters en advertenties

 • Videospellen en computersoftware

 • Dramatische werken, zoals toneelstukken en musicals

Ideeën, feiten en processen vallen niet onder auteursrecht. Volgens de auteursrechtwetgeving moet een werk creatief zijn en op een tastbaar medium worden vastgelegd om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen. Namen en titels zijn op zichzelf niet auteursrechtelijk beschermd.

Kan ik een auteursrechtelijk beschermd werk gebruiken zonder het auteursrecht te schenden?

In bepaalde omstandigheden is het mogelijk een auteursrechtelijk beschermd werk te gebruiken zonder inbreuk te maken op het auteursrecht van de eigenaar. Hierop wordt nader ingegaan in onze informatie over redelijk gebruik.

Ook in de volgende gevallen kan een auteursrechteigenaar een claim indienen op je video:

 • Je hebt de eigenaar van het auteursrecht genoemd

 • Je hebt geen inkomsten gegenereerd met de inbreukmakende video

 • Je hebt vergelijkbare video's gevonden op YouTube

 • Je hebt de content gekocht op iTunes, een cd of een dvd

 • Je hebt de content zelf opgenomen op tv, in de bioscoop of op de radio

 • Je hebt verklaard dat 'het niet je bedoeling is om het auteursrecht te schenden'

Sommige creators kiezen ervoor hun werk beschikbaar te stellen voor hergebruik met bepaalde vereisten. Meer informatie hierover vind je in de licentie van Creative Commons.

Meer informatie over hoe je toestemming krijgt om content van iemand anders in je video te gebruiken.

Kan YouTube bepalen wie de auteursrechteigenaar is?

Nee. YouTube kan niet optreden als bemiddelaar bij geschillen over eigendomsrechten. Wanneer we een volledige en geldige verwijderingsmelding ontvangen, verwijderen we de content zoals de wet vereist. Wanneer we een geldig verweer ontvangen, sturen we dat door naar de persoon die om de verwijdering heeft gevraagd. Daarna moeten de betrokken partijen het probleem in de rechtbank oplossen.

Is auteursrecht hetzelfde als een handelsmerk?

Auteursrecht is maar één vorm van intellectueel eigendom. Het is niet hetzelfde als een handelsmerk, waarmee merknamen, slogans, logo's en andere bronaanduidingen worden beschermd tegen gebruik voor bepaalde doeleinden door anderen. Het is ook niet hetzelfde als octrooien, waarmee uitvindingen worden beschermd.

YouTube biedt een afzonderlijke verwijderingsprocedure voor video's die handelsmerken of andere wetten schenden.

Wat is het verschil tussen auteursrecht en privacy?

Het feit dat jij voorkomt in een video, foto of geluidsopname, betekent niet dat jij de eigenaar van het bijbehorende auteursrecht bent. Als je vriendin bijvoorbeeld een gesprek tussen jullie tweeën heeft opgenomen, is zij de eigenaar van het auteursrecht op de video-opname die ze heeft gemaakt. De door jullie gesproken woorden vallen niet onafhankelijk van de video onder auteursrecht, tenzij ze van tevoren waren vastgelegd.

Als een vriend of iemand anders een video, foto of opname van jou zonder je toestemming heeft geüpload, en je van mening bent dat je privacy of veiligheid hierdoor wordt geschonden, kun je een privacyklacht indienen.

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?