Hvad er ophavsret?

Når en person skaber et originalt værk, som er udtrykt fysisk, er den generelle regel i mange lande, at vedkommende automatisk ejer ophavsretten til værket. Som ejer af ophavsretten har vedkommende eneret til at bruge værket. I de fleste tilfælde kan kun ejeren af ophavsretten sige, om en anden person har tilladelse til at bruge værket. 

Hvilken type værker er underlagt ophavsret?
  • Audiovisuelle værker, f.eks. tv-udsendelser, film og onlinevideoer
  • Lydoptagelser og musikalske kompositioner
  • Skriftlige værker, f.eks. foredrag, artikler, bøger og musikkompositioner
  • Visuelle værker, f.eks. malerier, plakater og reklamer
  • Computerspil og computersoftware
  • Dramatiske værker, f.eks. skuespil og musicals

Idéer, fakta og processer er ikke underlagt ophavsret. For at være kvalificeret til ophavsretslig beskyttelse skal et værk i henhold til ophavsretslovgivningen være kreativt og udtrykt fysisk. Navne og titler er ikke i sig selv underlagt ophavsret.

Kan jeg bruge et ophavsretsligt beskyttet værk uden at krænke ophavsretten?

Det er muligt at bruge et ophavsretsligt beskyttet værk uden at krænke ejerens ophavsret. Det kan ske enten gennem rimelig brug eller ved at indhente tilladelse til at bruge andres indhold i din video.

Hvis du overvejer at bruge andres musik i din video, kan du her få flere oplysninger om dine muligheder for at bruge musik:

Muligheder for at bruge musik i dine videoer

 

Nogle indholdsskabere vælger at gøre deres arbejde tilgængeligt, så andre kan bruge det på visse betingelser. Dette kaldes en Creative Commons-licens.

Kan YouTube træffe afgørelse i sager om ejerskab af ophavsret?

Nej. YouTube er ikke i stand til at mægle i tvister om rettighedsejerskab. Når vi modtager en fuldstændig og gyldig notifikation om fjernelse, fjerner vi indholdet i overensstemmelse med loven. Når vi modtager en gyldig indsigelse, sender vi den videre til den person, der anmodede om fjernelsen. Derefter er det op til de involverede parter at løse problemet i retten.

Er ophavsret det samme som varemærke?

Ophavsret er blot én form for intellektuel ejendom. Det er ikke det samme som varemærke, som beskytter brandnavne, mottoer, logoer og andre kildeidentifikatorer imod at blive brugt af andre til visse formål. Ophavsret er heller ikke det samme som patentretten, der beskytter opfindelser.

YouTube tilbyder en separat proces til fjernelse af videoer, der krænker varemærker eller anden lovgivning.

Hvad er forskellen på ophavsret og privatliv?

Bare fordi du optræder i en video, på et billede eller i en lydoptagelse, betyder det ikke, at du ejer ophavsretten til materialet. Hvis din ven for eksempel har filmet en samtale mellem jer to, så ejer hun ophavsretten til den videooptagelse. Jeres ordvalg er ikke underlagt ophavsret særskilt fra videoen, medmindre samtalen er fysisk udtrykt på forhånd.

Hvis en ven eller andre har uploadet en video, et billede eller en optagelse af dig uden din tilladelse, og du føler, at materialet krænker dit privatliv eller din sikkerhed, kan du indsende en klage om krænkelse af privatliv.

Almindelige myter om ophavsret

Nedenfor er der nogle almindelige misforståelser om ophavsret, og om hvordan ophavsret fungerer på YouTube. Husk, at følgende handlinger ikke forhindrer et ophavsretskrav mod dit indhold.

Myte 1: Hvis du krediterer ejeren af ophavsretten, må du godt bruge vedkommendes indhold

Selvom du krediterer ejeren af ophavsretten, får du ikke automatisk rettigheder til at bruge vedkommendes ophavsretsligt beskyttede arbejde. Sørg for at sikre dig rettighederne til alle ikke-licenserede elementer i din video, før du uploader den til YouTube. Hvis du henholder dig til princippet om rimelig brug, selv hvis du tilføjer originalt materiale til andres ophavsretsligt beskyttede arbejde, er din video muligvis ikke kvalificeret, så sørg for at overveje alle fire faktorer nøje, og få juridisk rådgivning, hvis det er nødvendigt.

Myte 2: Hvis du angiver, at din video er "nonprofit", kan du bruge alt indhold

Selvom du ikke prøver på at tjene penge på ophavsretsligt beskyttet indhold, forhindrer det ikke ophavsretskrav. Det er ikke nok at angive, at det uploadede indhold f.eks. kun har et "underholdende formål", eller at det er "nonprofit". Når det gælder rimelig brug, kigger domstolene omhyggeligt på formålet med brugen, når de vurderer, om det er rimeligt. Brug i forbindelse med "nonprofit" er en fordel, når rimelig brug skal vurderes, men det betyder ikke, at brugen automatisk vurderes som rimelig.

Myte 3: Andre youtubere gør det, så det må du også

Selvom der stadig er videoer på websitet, der ligner de videoer, du har uploadet, betyder det ikke nødvendigvis, at du også har ret til at uploade indholdet. Nogle gange giver en ophavsretsejer tilladelse til, at nogle, men ikke alle værker, kan vises på vores website. På samme måde kan forskellige ophavsretsindehavere eje videoer, der ligner hinanden meget, men hvor én måske giver tilladelse, og en anden ikke gør.

Myte 4: Du må bruge indhold, du har købt på iTunes, en CD eller DVD

Bare fordi du har købt indhold, betyder det ikke, at du ejer rettighederne til at uploade det på YouTube. Selv hvis du krediterer ejeren af ophavsretten, overtræder du muligvis stadig ophavsretslovgivningen ved at uploade videoer med indhold, du har købt.

Myte 5: Indhold, du selv har optaget fra tv, radio eller i biografen, er OK

Bare fordi du selv har optaget noget, betyder det ikke altid, at du ejer alle rettighederne til at uploade det på YouTube. Hvis det, du har optaget, indeholder andres ophavsretsligt beskyttede indhold såsom ophavsretsligt beskyttet musik, der afspilles i baggrunden, skal du stadig have tilladelse fra de pågældende rettighedsejere.

Myte 6: Udsagn om, at du "ikke har til hensigt at krænke ophavsretten"

Sætninger og ansvarsfraskrivelser som "alle rettigheder tilhører forfatteren", "jeg har ikke til hensigt at krænke ophavsretten" eller "jeg ejer ikke" betyder ikke, at du har ophavsretsejerens tilladelse til at uploade indholdet – og heller ikke at du automatisk gør rimelig brug af materialet.

Myte 7: Det er i orden at have et par sekunder af ophavsretsligt beskyttet indhold med i din video

Enhver mængde af ophavsretsligt beskyttet indhold, der bruges uden tilladelse, også selvom det bare er et par sekunder, kan resultere i, at der gøres krav på din video via Content ID, eller at ophavsretsejeren fjerner den. Du kan argumentere med rimelig brug, men det er vigtigt at huske på, at afgørelser om rimelig brug kun kan træffes i retten.

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?
Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu
Søg i Hjælp
true
59
false