Co jsou to autorská práva?

V mnoha zemích platí, že když určitá osoba vytvoří původní dílo umístěné na fyzickém médiu, automaticky se stává vlastníkem autorských práv k tomuto dílu. Jako vlastník autorských práv má výhradní právo na používání díla. Většinou má pouze vlastník autorských práv právo říci, jestli může někdo jiný jeho dílo používat.

Jaké typy děl podléhají autorským právům?
  • Audiovizuální díla jako televizní pořady, filmy a online videa,
  • zvukové nahrávky a hudební skladby,
  • písemná díla jako přednášky, články, knihy a hudební skladby,
  • vizuální díla jako obrazy, plakáty a reklamy,
  • videohry a počítačový software,
  • divadelní díla, například hry nebo muzikály.

Autorskými právy nejsou chráněny nápady, fakta ani procesy. Podle zákona o autorských právech musí být dílo jak originální, tak umístěné na fyzickém médiu, aby se na něj mohla vztahovat ochrana autorských práv. Názvy a jména jako taková ochraně autorských práv nepodléhají.

Mohu použít dílo chráněné autorskými právy, aniž by došlo k porušení těchto práv?

Dílo chráněné autorskými právy je možné používat, aniž by došlo k porušení autorských práv vlastníka. Buď musíte využít princip fair use, nebo získat povolení použít ve svém videu obsah někoho jiného.

Pokud zamýšlíte použít ve svém videu hudbu někoho jiného, zjistěte více o možnostech použití hudby:

Možnosti používání hudby ve videích

 

Někteří tvůrci obsahu za určitých podmínek použití svého díla umožňují. K tomu slouží licence Creative Commons.

Může YouTube určit vlastnictví autorských práv?

Nikoli. YouTube nemůže řešit spory o vlastnictví autorských práv. Když obdržíme kompletní sdělení o zastavení šíření, odstraníme obsah tak, jak vyžaduje zákon. Když obdržíme platné protioznámení, předáme ho osobě, která o odstranění videa požádala. Je pak na obou stranách, aby spor vyřešily u soudu.

Jsou autorská práva totéž jako ochranná známka?

Autorská práva představují pouze jednu z forem duševního vlastnictví. Liší se od ochranných známek, které chrání názvy značek, motta, loga a jiné způsoby identifikace původu, aby je jiné osoby nepoužívaly k určitým účelům. Liší se i od patentového zákona, který chrání vynálezy.

U videí, která porušují ochrannou známku nebo jiné zákony, nabízí YouTube samostatný postup pro jejich odstranění.

Jaký je rozdíl mezi autorským právem a ochranou soukromí?

Skutečnost, že se objevíte ve videu, na fotografii nebo nahrávce, ještě neznamená, že k tomuto dílu máte autorská práva. Jestliže například váš přítel natočí rozhovor mezi vámi dvěma, bude autorská práva na pořízenou nahrávku vlastnit on. Slova, která v rozhovoru zazní, sama o sobě (na rozdíl od videa) autorským právům nepodléhají, pokud nebyla předem zapsána na fyzické médium.

Pokud váš přítel nebo někdo jiný bez vašeho souhlasu nahrál video, nahrávku nebo fotografii vaší osoby a vy máte pocit, že tím porušuje vaše soukromí nebo bezpečnost, můžete podat stížnost na porušení ochrany soukromí.

Běžné omyly v oblasti autorských práv

Níže uvádíme nejčastější mylné představy o autorských právech a jejich fungování na YouTube. Upozorňujeme, že budete-li postupovat, jak je uvedeno níže, nezabráníte tím vznesení stížnosti na porušení autorských práv vůči vašemu obsahu.

Mýtus č. 1: Když uvedete poděkování vlastníkovi autorských práv, znamená to, že jeho obsah smíte použít

Uvedení poděkování vlastníkovi autorských práv vám automaticky nedává práva k použití jeho díla chráněného autorskými právy. Než video nahrajete na YouTube, zajistěte si práva ke všem nelicencovaným prvkům. Pokud se spoléháte na princip „fair use“, na video se nemusí vztahovat, i když do díla třetí strany chráněného autorskými právy přidáte původní materiál. Proto pečlivě zvažte všechny čtyři faktory principu „fair use“ a v případě potřeby požádejte o radu právního poradce.

Mýtus č. 2: Když uvedete, že video má neziskový účel, můžete použít jakýkoli obsah

I když na díle chráněném autorskými právy nechcete vydělat, nezabráníte tím stížnostem na porušení autorských práv. Nestačí například prohlásit, že nahrané video je „určeno pouze pro zábavu“ nebo „má neziskový účel“. Při posuzování toho, zda je váš obsah v souladu s principem fair use, budou soudy pečlivě zvažovat účel, za kterým obsah používáte. „Neziskové“ využití je při analýze zohledněno, nelze je však použít jako automatickou omluvu.

Mýtus č. 3: Když to dělají jiní autoři, vy můžete také

I když jsou na webu videa podobná tomu, které jste nahráli vy, neznamená to, že máte právo tento obsah také zveřejnit. Někdy vlastník autorských práv povolí zobrazování některých (ale ne všech) svých děl na našem webu. Jindy se stane, že řadu velmi podobných videí vlastní různí vlastníci autorských práv, přičemž jeden povolení udělí, avšak jiný nikoli.

Mýtus č. 4: Obsah zakoupený na iTunes, CD nebo DVD používat smíte

To, že jste určitý obsah koupili, ještě neznamená, že vlastníte i práva potřebná k nahrání obsahu na YouTube. I když řádně uvedete vlastníka autorských práv, zveřejnění videí zahrnujících obsah, který jste koupili, může být stále porušením zákona o autorských právech.

Mýtus č. 5: Obsah, který jste sami nahráli z televize, kina nebo rádio, je v pořádku

Když něco nahrajete sami, nemusí to nutně znamenat, že máte veškerá práva k tomu, abyste tento obsah na YouTube zveřejnili. Pokud vaše nahrávka obsahuje materiály třetí strany chráněné autorskými právy, například hudbu na pozadí, budete potřebovat povolení od příslušných vlastníků práv.

Mýtus č. 6: Stačí uvést, že vaším cílem není porušit autorská práva

Když uvedete formulace a odmítnutí odpovědnosti, jako například „veškerá práva patří autorovi“, „cílem není porušování autorských práv“ nebo „nejsem vlastníkem obsahu“, neznamená to, že vám vlastník autorských práv povolil obsah publikovat, ani to automaticky neznamená, že materiál používáte v souladu s principem „fair use“.

Mýtus č. 7: Pokud používám jen pár sekund obsahu, na který má práva někdo jiný, je to v pořádku.

Autorská práva chrání veškerý obsah – i kdyby to bylo jen několik sekund, může být vaše video zařazeno do procesu Content ID nebo pozastaveno majitelem autorským práv. Můžete se snažit argumentovat principem fair use, ale měli byste vědět, že v této oblasti se rozhoduje jedině u soudu.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?