Co jsou to autorská práva?

V mnoha zemích platí, že když určitá osoba vytvoří původní dílo umístěné na fyzickém médiu, automaticky se stává vlastníkem autorských práv k tomuto dílu. Jako vlastník autorských práv má výhradní právo na užívání díla. Většinou má pouze vlastník autorských práv právo říci, jestli může někdo jiný jeho dílo užívat. 

Jaké typy děl podléhají autorskému právu?
  • Audiovizuální díla jako televizní pořady, filmy a online videa,
  • zvukové nahrávky a hudební skladby,
  • písemná díla jako přednášky, články, knihy a hudební skladby,
  • vizuální díla jako obrazy, plakáty a reklamy,
  • videohry a počítačový software,
  • divadelní díla, například hry nebo muzikály.

Autorským právem nejsou chráněny nápady, fakta ani procesy. V souladu s autorským právem musí být dílo jak originální, tak umístěné na fyzickém médiu, aby se na něj mohla vztahovat ochrana autorských práv. Názvy a jména jako taková ochraně autorských práv nepodléhají.

Mohu užít dílo chráněné autorským právem, aniž by došlo k porušení práv autora?

Dílo chráněné autorskými právy je možné užívat, aniž by došlo k porušení autorských práv vlastníka. Buď musíte využít princip fair use, nebo získat povolení použít ve svém videu obsah někoho jiného.

Pokud zamýšlíte použít ve svém videu hudbu někoho jiného, zjistěte více o možnostech použití hudby:

Možnosti používání hudby ve videích

 

Někteří tvůrci obsahu za určitých podmínek užití svého díla umožňují. K tomu slouží licence Creative Commons.

Může YouTube určit vlastnictví autorských práv?

Nikoli. YouTube nemůže řešit spory o vlastnictví autorských práv. Když obdržíme kompletní sdělení o zastavení šíření, odstraníme obsah tak, jak vyžadují právní předpisy. Když obdržíme platné protioznámení, předáme ho osobě, která o odstranění videa požádala. Je pak na obou stranách, aby spor vyřešily u soudu.

Jsou autorská práva totéž jako ochranná známka?

Autorská práva představují pouze jednu z forem duševního vlastnictví. Liší se od ochranných známek, které chrání názvy značek, motta, loga a jiné způsoby identifikace původu, aby je jiné osoby nepoužívaly k určitým účelům. Liší se i od patentového práva, které chrání vynálezy.

U videí, která porušují práva z ochranné známky nebo jiné právní předpisy, nabízí YouTube samostatný postup pro jejich odstranění.

Jaký je rozdíl mezi autorským právem a ochranou soukromí?

Skutečnost, že se objevíte ve videu, na fotografii nebo nahrávce, ještě neznamená, že k tomuto dílu máte autorská práva. Jestliže například váš přítel nebo přítelkyně natočí rozhovor mezi vámi dvěma, budou autorská práva na pořízenou nahrávku vlastnit oni. Slova, která v rozhovoru zazní, sama o sobě (na rozdíl od videa) autorským právům nepodléhají, pokud nebyla předem zapsána na fyzické médium.

Pokud váš přítel nebo někdo jiný bez vašeho souhlasu nahrál video, nahrávku nebo fotografii vaší osoby a vy máte pocit, že tím porušuje vaše soukromí nebo bezpečnost, můžete podat stížnost na porušení ochrany soukromí.

Běžné omyly v oblasti autorských práv

Níže uvádíme nejčastější mylné představy o autorských právech a jejich fungování na YouTube. Upozorňujeme, že pokud budete postupovat, jak je uvedeno níže, nezabráníte tím vznesení stížnosti na porušení autorských práv vůči vašemu obsahu.

Mýtus č. 1: Když uvedete autora práv, znamená to, že jeho obsah smíte použít

Uvedení informací o vlastníkovi autorských práv vám automaticky nedává práva k užití jeho chráněného díla. Než video nahrajete na YouTube, zajistěte si práva ke všem nelicencovaným prvkům. Pokud se spoléháte na princip „fair use“, na video se nemusí vztahovat, i když do díla třetí strany chráněného autorskými právy přidáte původní materiál. Proto pečlivě zvažte všechny čtyři faktory principu „fair use“ a v případě potřeby požádejte o radu právního poradce.

Mýtus č. 2: Když uvedete, že video má neziskový účel, můžete užít jakýkoli obsah

I když na díle chráněném autorskými právy nechcete vydělat, nezabráníte tím stížnostem na porušení autorských práv. Nestačí například prohlásit, že nahrané video je „určeno pouze pro zábavu“ nebo „má nekomerční účel“. Při posuzování toho, zda je váš obsah v souladu s principem fair use, budou soudy pečlivě zvažovat účel, za kterým obsah užíváte. „Neziskové“ využití je při analýze zohledněno, nelze je však použít jako automatickou omluvu.

Mýtus č. 3: Když to dělají jiní autoři, vy můžete také

I když jsou na webu videa podobná tomu, které jste nahráli vy, neznamená to, že máte právo tento obsah také zveřejnit. Někdy vlastník autorských práv povolí zobrazování některých (ale ne všech) svých děl na našem webu. Jindy se stane, že řadu velmi podobných videí vlastní různí vlastníci autorských práv, přičemž jeden povolení udělí, avšak jiný nikoli.

Mýtus č. 4: Obsah zakoupený na iTunes, CD nebo DVD užívat smíte

To, že jste určitý obsah koupili, ještě neznamená, že vlastníte i práva potřebná k nahrání obsahu na YouTube. I když řádně uvedete vlastníka autorských práv, zveřejnění videí zahrnujících obsah, který jste koupili, může být stále porušením autorského práva.

Mýtus č. 5: Obsah, který jste sami nahráli z televize, kina nebo rádia, je v pořádku

Když něco nahrajete sami, nemusí to nutně znamenat, že máte veškerá práva k tomu, abyste tento obsah na YouTube zveřejnili. Pokud vaše nahrávka obsahuje materiály třetí strany chráněné autorskými právy, například hudbu na pozadí, budete potřebovat povolení od příslušných vlastníků práv.

Mýtus č. 6: Stačí uvést, že vaším cílem není porušit autorská práva

Když uvedete formulace a odmítnutí odpovědnosti, jako například „veškerá práva patří autorovi“, „cílem není porušování autorských práv“ nebo „nejsem vlastníkem obsahu“, neznamená to, že vám vlastník autorských práv povolil obsah publikovat, ani to automaticky neznamená, že materiál užíváte v souladu s principem „fair use“.

Mýtus č. 7: Pokud používám jen pár sekund obsahu, na který má práva někdo jiný, je to v pořádku.

Autorská práva chrání veškerý obsah – i kdyby to bylo jen několik sekund, může být vaše video nárokováno na základě shody Content ID nebo pozastaveno majitelem autorským práv. Můžete se snažit argumentovat principem fair use, ale měli byste vědět, že v této oblasti se rozhoduje jedině u soudu.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
59
false