Zgłaszanie sprzeciwu wobec roszczenia z systemu Content ID

Jeżeli do Twojego filmu zostanie zgłoszone roszczenie z systemu Content ID, z którym się nie zgadzasz, możesz zgłosić wobec niego sprzeciw. Właściciel praw autorskich zostanie o nim powiadomiony i będzie mieć 30 dni na odpowiedź.

Jeżeli otrzymasz ostrzeżenie o naruszeniu praw autorskich, skorzystaj z procesu opisanego w podstawowych informacjach dotyczących ostrzeżeń o naruszeniu praw autorskich, a nie z tego, który jest opisany w tym artykule.

Możesz zgłosić sprzeciw wobec roszczenia z systemu Content ID, gdy stwierdzisz, że system mógł błędnie zidentyfikować treści w Twoim filmie, lub jeśli masz wszelkie prawa do wykorzystania treści chronionych przez prawo autorskie.

Zgłaszanie sprzeciwu

Co musisz wiedzieć przed zgłoszeniem sprzeciwu: dowiedz się, czym jest dozwolony użytek i domena publiczna. Dopiero potem zdecyduj, czy chcesz złożyć sprzeciw z jednego z tych powodów. YouTube nie może pomóc Ci w określeniu, czy wobec danego roszczenia należy zgłosić sprzeciw. Jeśli nie masz pewności, co zrobić, najlepszym wyjściem będzie prawdopodobnie uzyskanie porady prawnej.

Sprzeciw możesz zgłosić tylko wtedy, gdy masz wszystkie wymagane uprawnienia do treści użytych w Twoim filmie. Za powtarzające się lub celowe korzystanie z procesu zgłaszania sprzeciwu w niewłaściwy sposób grożą kary, które mogą zostać nałożone na Twój film lub kanał.

Jeśli masz włączone zarabianie na filmie, a strona wnosząca roszczenie w systemie Content ID także chce na nim zarabiać, nadal będziemy wyświetlać reklamy w filmie aż do momentu całkowitego rozwiązania sporu. Więcej informacji na temat zarabiania w trakcie sporu dotyczącego roszczenia z systemu Content ID
Jak złożyć sprzeciw
 1. Zaloguj się w YouTube Studio.
 2. Wybierz Filmy w menu po lewej stronie.
 3. Kliknij strzałkę w dół nad opcją „Roszczenie dotyczące praw autorskich”. Znajdziesz ją obok odpowiedniego filmu w kolumnie Zarabianie, jeśli jest dostępna. W przeciwnym razie zobaczysz tę opcję w kolumnie Widoczność.
 4. Kliknij Wyświetl informacje o roszczeniu dotyczącym praw autorskich.
 5. Spowoduje to przejście na stronę Informacje o prawach autorskich, która zawiera informacje m.in. o tym, jakich treści dotyczyło roszczenie zgłoszone do Twojego filmu i kto je zgłosił.
 6. Kliknij Zgłoś sprzeciw w sekcji WYBIERZ CZYNNOŚĆ.

Klasyczna wersja Studia twórców

 1. Zaloguj się w YouTube Studio.
 2. Na dole po lewej kliknij Klasyczna wersja Studia twórców.
 3. Wybierz kolejno Menedżer filmów potem Powiadomienia o prawach autorskich.
 4. Kliknij symbol  obok filmu, w sprawie którego chcesz zgłosić sprzeciw. Przekierujemy Cię do strony z informacjami o tym, jakich treści dotyczyło roszczenie zgłoszone do Twojego filmu i kto je zgłosił.
 5. Kliknij Złóż sprzeciw i wypełnij odpowiednie pola.
Co dzieje się po zgłoszeniu sprzeciwu

Gdy zgłosisz sprzeciw wobec roszczenia, właściciel praw autorskich będzie mieć 30 dni na odpowiedź. Właściciel praw autorskich może zrobić kilka rzeczy:

 • Rezygnacja z roszczenia: właściciel praw autorskich może zgodzić się z Twoim sprzeciwem i zrezygnować z roszczenia. Jeśli dany film był wcześniej włączony do programu zarabiania, ustawienia możliwości zarabiania zostaną automatycznie przywrócone po anulowaniu wszystkich roszczeń.
 • Podtrzymanie roszczenia: jeśli właściciel praw autorskich będzie uważać, że roszczenie jest zasadne, może je podtrzymać. Jeśli podtrzymanie jest według Ciebie pomyłką, możesz odwołać się od tej decyzji.
 • Usunięcie Twojego filmu: właściciel praw autorskich może przesłać żądanie usunięcia Twojego filmu z YouTube. Oznacza to, że na Twoje konto nałożymy ostrzeżenie o naruszeniu praw autorskich.
 • Niepodejmowanie żadnych działań: jeśli właściciel praw autorskich nie odpowie w ciągu 30 dni, jego roszczenie do filmu wygaśnie. W takim przypadku nie musisz nic robić.

Jeśli w filmach objętych roszczeniem wyświetlane były reklamy, dowiedz się więcej o zarabianiu w trakcie sporów dotyczących roszczeń z systemu Content ID.

Jeżeli została wybrana zasada blokowania (nie pozwalasz na oglądanie filmu w YouTube) lub monitorowania (pozwalasz na oglądanie filmu bez reklam), może ona zostać czasowo zawieszona do momentu rozwiązania sporu. Poznaj podstawowe informacje dotyczące zasad i roszczeń. W tym czasie zarabianie na filmie będzie wyłączone.

Jeśli sprzeciw zostanie odrzucony, można zgłosić odwołanie

Jeżeli mimo zgłoszonego sprzeciwu właściciel praw autorskich podtrzymał swoje roszczenie z systemu Content ID i Twoim zdaniem zrobił to niesłusznie, możesz odwołać się od tej decyzji.

Jak odwołać się od odrzuconych sprzeciwów

Na stronie „Informacje o prawach autorskich” w YouTube Studio w tym samym miejscu, w którym zgłaszasz sprzeciw wobec roszczenia, zobaczysz teraz opcję odwołania.

Klasyczna wersja Studia twórców

W Menedżerze filmów w tym samym miejscu, w którym zgłaszasz sprzeciw wobec roszczenia, zauważysz teraz opcję odwołania.

 Możliwość odwołania się może być ograniczona przez takie czynniki jak data założenia konta. Dodatkowo musisz też najpierw zweryfikować swoje konto (o ile nie zostało to zrobione wcześniej). Aby sprawdzić, czy możesz odwoływać się od odrzuconych sprzeciwów, otwórz stronę Stan i funkcje.

Co się stanie po zgłoszeniu odwołania

Gdy odwołasz się od decyzji o odrzuceniu sprzeciwu, właściciel praw autorskich będzie mieć 30 dni na odpowiedź. Po Twoim odwołaniu właściciel praw autorskich może zrobić kilka rzeczy:

 • Niepodejmowanie żadnych działań: jeśli właściciel praw autorskich nie odpowie w ciągu 30 dni, jego roszczenie do filmu wygaśnie. W takim przypadku nie musisz nic robić.
 • Wycofanie roszczenia: jeśli właściciel praw autorskich zaakceptuje Twoje odwołanie, może wycofać roszczenie. W takim przypadku nie musisz nic robić.
 • Żądanie natychmiastowego usunięcia Twojego filmu: jeśli właściciel praw autorskich uzna, że jego roszczenie nadal jest zasadne, może przesłać żądanie usunięcia Twojego filmu z powodu naruszenia praw autorskich. Oznacza to, że na Twoje konto nałożymy ostrzeżenie o naruszeniu praw autorskich. Jeśli nadal uważasz, że masz prawo do tych treści, możesz jeszcze przesłać roszczenie wzajemne.
 • Zaplanowane usunięcie Twojego filmu: jeśli właściciel praw autorskich zgłosi prośbę o opóźnione usunięcie filmu, możesz anulować odwołanie w ciągu 7 dni. Nie dojdzie wtedy do usunięcia treści, ale roszczenie dotyczące Twojego filmu pozostanie aktywne.

Jeśli chcesz, możesz wycofać złożone odwołanie. By to zrobić, kliknij Wycofaj odwołanie na stronie zgłoszenia odwołania. Pamiętaj, że jeśli wycofasz odwołanie, nie będziesz mieć możliwości, by zgłosić go ponownie.

Dodatkowa pomoc dotycząca systemu Content ID

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?