Bestrid et Content ID-krav

Hvis det er fremsatt et Content ID-krav mot videoen din, kan du bestride det hvis du har gyldig grunn – for eksempel følgende:

 • Du innehar alle de nødvendige rettighetene til innholdet i videoen.
 • Du bruker innholdet på en måte som kvalifiserer som unntak fra opphavsretten, for eksempel rimelig bruk («fair use»).
 • Du mener at videoen er feilidentifisert, eller at det har skjedd en annen feil.
Opphavsrettsadvarsler er ikke det samme som Content ID-krav. Hvis kanalen din har fått en opphavsrettsadvarsel, kan du finne ut mer i denne artikkelen.

Hvis du bestrider et Content ID-krav, varsles personen som har fremsatt kravet mot videoen din (fordringshaveren). Fordringshaveren har 30 dager på seg til å svare.

Før du bestrider

Før du bestrider et Content ID-krav, bør du finne ut mer om innhold uten opphavsrett og unntak fra opphavsretten, for eksempel rimelig bruk («fair use») eller rimelig behandling («fair dealing»). Husk at følgende IKKE er legitime grunner til å bestride et krav:

Hvis du ikke sender inn en bestridelse, finnes det andre måter å løse Content ID-krav på. Du kan for eksempel fjerne innholdet det er gjort krav på, fra videoen din.

YouTube kan ikke avgjøre om du skal bestride et krav. Det kan være lurt å søke juridisk bistand på egen hånd hvis du er usikker. 

Husk at du ikke skal bestride et krav med mindre du er helt sikker på at du innehar alle de nødvendige rettighetene til å bruke innholdet det er gjort krav på. Gjentatt eller forsettlig misbruk av bestridelsesprosessen kan føre til straffetiltak mot videoen eller kanalen din.

Send inn en bestridelse

Slik bestrider du et Content ID-krav:

 1. Logg på YouTube Studio.
 2. Velg Innhold  på menyen til venstre.
 3. Videoer-fanen finner du videoen med kravet du vil bestride.
  • Du kan enkelt finne videoen ved å klikke på filterlinjen og deretter Opphavsrett.
 4. I Begrensninger-kolonnen holder du markøren over Opphavsrett.
 5. Klikk på SE DETALJER.
 6. I delen om innholdet som ble identifisert i denne videoen, finner du det relevante kravet og klikker på Handlinger Three-dot menu verticalog deretter Bestrid.
Merk: Det kan hende du kan velge alternativet Eskaler til anke for Content ID-krav som blokkerer videoen din. Dette innebærer at du hopper over den første bestridelsen og starter med å sende inn en anke. Finn ut mer om alternativet Eskaler til anke.

Når du har bestridt et krav

Når du har bestridt et krav, har personen som fremsatte kravet mot videoen din (fordringshaveren), 30 dager på seg til å svare.

Dette kan fordringshaveren gjøre
 • Frafalle kravet: Hvis fordringshaveren godtar bestridelsen, kan hen frafalle kravet. Hvis du tidligere har tjent penger på videoen, gjenopprettes innstillingene dine for inntektsgenerering automatisk når alle krav mot videoen er frafalt. Finn ut mer om inntektsgenerering mens en Content ID-tvist pågår.
 • Gjenopprette kravet: Hvis fordringshaveren holder fast ved at kravet er gyldig, kan hen gjenopprette det. Dette betyr at bestridelsen din blir avvist, og at kravet mot videoen din opprettholdes. Det kan hende du kan anke denne avgjørelsen.
 • Sende inn en fjerningsforespørsel: Hvis fordringshaveren fortsatt mener at kravet er gyldig, kan hen sende inn en opphavsrettslig fjerningsforespørsel. Hvis fjerningsforespørselen er gyldig, blir videoen fjernet fra YouTube, og kanalen din får en opphavsrettsadvarsel. Finn ut mer om hvordan du kan omgjøre en opphavsrettsadvarsel.
 • La kravet utløpe: Hvis fordringshaveren ikke svarer innen 30 dager, utløper kravet mot videoen din. Dette betyr at det frafalles.

 

Se kapittelet om bestridelsesprosessen for Content ID i denne videoen for å finne ut mer:

Content ID-krav og -bestridelser: Administrer og svar på krav i Studio

 

Vanlige spørsmål

Hva skjer hvis bestridelsen min blir avvist?
Hvis bestridelsen din blir avvist, opprettholdes kravet mot videoen din. Hvis du fortsatt mener at kravet er ugyldig, kan du kanskje anke avgjørelsen. Finn ut mer om hvordan du anker et Content ID-krav.
Merk at fordringshaveren kan sende inn en opphavsrettslig fjerningsforespørsel når som helst i løpet av bestridelsesprosessen. Hvis dette skjer og fjerningsforespørselen er gyldig, blir videoen fjernet fra YouTube, og kanalen din får en opphavsrettsadvarsel.
Hvorfor går fordringshaveren gjennom både den opprinnelige bestridelsen og anken?

Både den opprinnelige bestridelsen og anken gjennomgås av fordringshaveren. Dette er fordi YouTube ikke kan ta avgjørelser om eierskap. YouTube vet ikke hvilket innhold som er lisensiert, og kan ikke fastslå hva som kvalifiserer som unntak fra opphavsretten – for eksempel rimelig bruk («fair use») eller rimelig behandling («fair dealing»).

Anketrinnet sikrer at fordringshaveren gjennomgår saken enda nøyere. Hvis hen velger å gjenopprette kravet, må hen nemlig sende inn en opphavsrettslig fjerningsforespørsel (en juridisk prosess) for å forhindre at videoen gjenopprettes. Hvis du bestemmer deg for å sende inn en innsigelse etter dette, må fordringshaveren sende inn et søksmål for å forhindre at videoen gjenopprettes.

Hva er forskjellen mellom alternativene Bestrid og Eskalér til anke?

Det kan ta opptil 30 dager før fordringshaveren svarer på den første bestridelsen. Hvis hen avviser bestridelsen, kan du kanskje anke avgjørelsen. Fordringshaveren får sju dager på seg til å svare på anken.

«Eskalér til anke»-alternativet er bare tilgjengelig for Content ID-krav som blokkerer videoen din. Med dette alternativet hopper du over den første bestridelsen, der fordringshaveren har 30 dager på seg til å svare. I stedet går du rett til ankeprosessen. Fordringshaveren får 7 dager på seg til å svare, slik at prosessen kan løses raskere.

Hvis fordringshaveren avviser anken, kan hen sende inn en opphavsrettslig fjerningsforespørsel. Hvis fjerningsforespørselen er gyldig, blir videoen fjernet fra YouTube, og kanalen din får en opphavsrettsadvarsel. Husk at du fortsatt kan sende inn en innsigelse hvis du er helt sikker på at fjerningsforespørselen er ugyldig.

Kan en video ha flere Content ID-krav?
Ja. Det kan finnes flere Content ID-krav mot en video. Merk at en video kan også ha flere fjerningsforespørsler, men den kan bare ha én opphavsrettsadvarsel om gangen.
Hvordan kan jeg få fjernet et Content ID-krav hvis jeg ikke bestrider det?
Hvis du velger ikke å bestride et Content ID-krav, finnes det andre måter å løse problemet på. Du kan for eksempel fjerne innholdet det er gjort krav på, fra videoen.
Kan jeg trekke tilbake en bestridelse etter at den er sendt inn?
Nei. Når du har sendt inn en bestridelse, kan den ikke trekkes tilbake. 
 

Mer informasjon

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
true
false
true
true
59
false
false