Een geschil openen voor een Content ID-claim

Als er volgens jou ten onrechte een Content ID-claim voor je video is ingediend, kun je een geschil openen voor de claim. Bijvoorbeeld als je alle rechten op de content in je video bezit of als je denkt dat het systeem jouw video onjuist heeft geïdentificeerd. Als je een geschil opent voor een Content ID-claim, wordt de auteursrechteigenaar op de hoogte gesteld en moet die binnen dertig dagen reageren.

Als je een waarschuwing vanwege een auteursrechtklacht hebt ontvangen, volg je in plaats van de procedure in dit artikel de procedure die wordt beschreven in het artikel Basisprincipes van waarschuwingen vanwege een auteursrechtklacht.

Content ID Dispute Process - Copyright on YouTube

Een geschil openen

Voordat je een geschil opent: Zorg dat je weet wat redelijk gebruik en het publieke domein inhouden. YouTube kan je niet adviseren of je wel of niet een geschil moet openen voor een claim. Als je niet zeker weet wat je moet doen, raden we je aan om juridisch advies in te winnen.

Geschillen zijn alleen bedoeld voor gevallen waarin je over alle vereiste rechten op de content van je video beschikt. Bij herhaaldelijk of opzettelijk misbruik van de geschilprocedure kunnen we maatregelen nemen tegen je video of je kanaal.

Als jij en de eiser allebei inkomsten genereren met de video, wordt er tijdens het geschilproces nog steeds opbrengst gegenereerd. Meer informatie over opbrengsten tijdens Content ID-geschillen.

Een geschil openen voor een claim

 1. Log in bij YouTube Studio.
 2. Selecteer Video's in het linkermenu en zoek je video.
 3. Plaats de muisaanwijzer op Auteursrechtclaim in de kolom Beperkingen en klik op DETAILS BEKIJKEN.
 4. Klik op ACTIES SELECTEREN en dan Geschil.

Wat er gebeurt nadat je een geschil hebt geopend

Nadat je het geschil hebt geopend, heeft de auteursrechteigenaar dertig dagen de tijd om te reageren. De auteursrechteigenaar kan een aantal stappen ondernemen:

 • De claim opheffen: Als de eigenaar het eens is met je argumenten, kan deze de claim opheffen. Als je inkomsten genereerde met de video, worden je instellingen voor het genereren van inkomsten automatisch hersteld op het moment dat alle claims op je video worden opgeheven.
 • De claim handhaven: Als de eigenaar van mening is dat de claim terecht is, kan deze de claim handhaven. Als je vindt dat de claim ten onrechte is gehandhaafd, kun je bezwaar maken tegen dit besluit.
 • Je video laten verwijderen: De eigenaar kan een verwijderingsverzoek wegens auteursrechtschending indienen om je video van YouTube te laten verwijderen. Je krijgt dan een waarschuwing vanwege een auteursrechtklacht voor je account. Er kunnen meerdere Content ID-claims en verwijderingsverzoeken worden ingediend voor één video. Je kunt echter maar één waarschuwing vanwege een auteursrechtklacht tegelijk krijgen voor een video.
 • Niets doen, de claim laten verlopen: Na dertig dagen verloopt de claim op je video en hoef je geen actie meer te ondernemen.

Als er advertenties bij de geclaimde video werden weergegeven, is het misschien verstandig om meer informatie in te winnen over het genereren van inkomsten tijdens Content ID-geschillen. Als de auteursrechteigenaar een beleid heeft ingesteld voor het blokkeren of monitoren van je video, wordt dat beleid mogelijk tijdelijk opgeheven totdat het geschil is opgelost.

Bezwaar maken

Als de auteursrechteigenaar je Content ID-geschil heeft afgewezen, kun je hiertegen bezwaar maken.

Bezwaar maken tegen afgewezen geschillen

 1. Log in bij YouTube Studio.
 2. Selecteer Video's in het linkermenu en zoek je video.
 3. Plaats de muisaanwijzer op Auteursrechtclaim in de kolom Beperkingen en klik op DETAILS BEKIJKEN.
 4. Klik op ACTIES SELECTEREN en dan Bezwaar.

Op je mogelijkheid om bezwaar te maken, kunnen beperkingen van toepassing zijn, zoals de bestaansduur van je account. Ook moet je je account verifiëren als je dit nog niet hebt gedaan. Controleer op de pagina met accountfuncties of je kanaal bezwaar kan maken tegen afgewezen geschillen.

Wat er gebeurt nadat je bezwaar hebt gemaakt

Nadat je bezwaar hebt gemaakt tegen een afgewezen geschil, moet de auteursrechteigenaar binnen dertig dagen reageren. De auteursrechteigenaar kan na je bezwaar een aantal stappen ondernemen:

 • Niets doen, de claim laten verlopen: Na dertig dagen verloopt de claim op je video en hoef je geen actie meer te ondernemen.
 • De claim opheffen: Als de auteursrechteigenaar het eens is met je bezwaar, kan deze de claim opheffen. Je hoeft dan niets te doen.
 • Verzoeken om verwijdering van je video: Als de auteursrechteigenaar de claim nog steeds geldig vindt, kan deze een verwijderingsverzoek voor je video indienen. Je krijgt dan een waarschuwing vanwege een auteursrechtklacht op je account. Als je nog steeds denkt dat je over de rechten voor de content beschikt, kun je een verweer indienen.
  Opmerking: Er kunnen meerdere Content ID-claims en verwijderingsverzoeken worden ingediend voor één video. Je kunt daarentegen maar één waarschuwing vanwege een auteursrechtklacht tegelijk krijgen voor een video.
 • Een verwijderingsverzoek voor je video inplannen: Als de auteursrechteigenaar een vertraagd verwijderingsverzoek vanwege auteursrechtschending indient, kun je je bezwaar binnen zeven dagen annuleren. Als je je bezwaar annuleert, voorkom je verwijdering en krijg je geen waarschuwing vanwege een auteursrechtklacht. De claim op je video blijft actief.

Als je van gedachten verandert, kun je je bezwaar intrekken nadat je het hebt ingediend. Klik op Bezwaar annuleren op de pagina waar je een geschil hebt geopend voor de claim. Als je je bezwaar eenmaal hebt geannuleerd, kun je niet opnieuw bezwaar maken tegen de claim.


Meer informatie over Content ID

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?