Een geschil openen voor een Content ID-claim

Als er volgens jou ten onrechte een Content ID-claim voor je video is ingediend, kun je een geschil openen voor de claim. Wanneer je een geschil opent voor een Content ID-claim, wordt de auteursrechteigenaar op de hoogte gesteld en moet deze binnen dertig dagen reageren.

Als je een waarschuwing vanwege een auteursrechtklacht hebt ontvangen, volg je in plaats van de procedure in dit artikel de procedure die wordt beschreven in het artikel Basisprincipes van waarschuwingen vanwege een auteursrechtklacht.

Je kunt een geschil openen voor een Content ID-claim als je denkt dat je video ten onrechte door het systeem is aangewezen als een schending, of als je over alle rechten beschikt om de auteursrechtelijk beschermde content te gebruiken.

Een geschil openen

Wat je moet weten voordat je een geschil opent: Zorg dat je weet wat redelijk gebruik en het publieke domein inhouden voordat je op een van deze gronden een geschil opent. YouTube kan je niet adviseren of je wel of niet een geschil moet openen voor een claim. Als je niet zeker weet wat je moet doen, kun je zelf juridisch advies inwinnen.

Geschillen zijn alleen bedoeld voor gevallen waarin je over alle vereiste rechten op de content van je video beschikt. Bij herhaaldelijk of opzettelijk misbruik van de geschilprocedure kunnen we maatregelen nemen tegen je video of je kanaal.

Als je het genereren van inkomsten hebt ingeschakeld voor je video en de Content ID-eiser ook inkomsten wil genereren met de claim op de video, gaan we door met de weergave van advertenties totdat de geschilprocedure is beëindigd. Meer informatie over inkomsten genereren bij een Content ID-geschil.
Een geschil openen
 1. Log in bij YouTube Studio.
 2. Selecteer Video's in het linkermenu.
 3. Klik naast de betreffende video op Auteursrechtclaim in de kolom Inkomsten genereren. Als deze kolom niet beschikbaar is, vind je de optie in de kolom Zichtbaarheid.
 4. Klik op Details van auteursrechtclaim bekijken.
 5. Je komt nu terecht op de pagina met informatie over auteursrecht op video's. Hier zie je onder andere welk onderdeel van je video is geclaimd en wie dat heeft gedaan.
 6. Klik onder ACTIE SELECTEREN op Geschil openen.

Instructies voor de klassieke versie van Creator Studio

 1. Log in bij YouTube.
 2. Klik rechtsboven op je accountpictogram.
 3. Klik op Creator Studio > Videobeheer > Auteursrechtmeldingen.
 4. Klik op het symbool voor auteursrecht naast de video met de claim waarvoor je een geschil wilt openen. Je krijgt dan informatie te zien over de geclaimde content in je video en over de persoon die deze claim heeft ingediend.
 5. Klik op Een geschil openen en vul de benodigde velden in om je geschil in te dienen.
Wat er gebeurt nadat je een geschil hebt geopend

Nadat je het geschil hebt geopend, heeft de auteursrechteigenaar dertig dagen de tijd om te reageren.De auteursrechteigenaar kan een aantal stappen ondernemen:

 • De claim vrijgeven: Als de eigenaar het eens is met je geschil, kan deze persoon de claim vrijgeven. Als je inkomsten genereerde met de video, worden je instellingen voor het genereren van inkomsten automatisch hersteld op het moment dat alle claims op je video worden opgeheven.
 • De claim handhaven: Als de eigenaar van mening is dat de claim nog steeds geldig is, kan hij deze handhaven. Als je vindt dat de claim ten onrechte is gehandhaafd, kun je bezwaar maken tegen dit besluit.
 • Je video laten verwijderen: De eigenaar kan een verwijderingsverzoek vanwege auteursrechtschending indienen om je video van YouTube te laten verwijderen. Je krijgt dan een waarschuwing vanwege een auteursrechtklacht op je account.
 • Niets doen, de claim laten verlopen: Na dertig dagen verloopt de claim op je video en hoef je geen actie meer te ondernemen.

Als je advertenties bij de geclaimde video weergaf, is het misschien verstandig om meer informatie in te winnen over het genereren van inkomsten tijdens Content ID-geschillen.

Een beleid dat is ingesteld op blokkeren (gebruikers mogen de video op YouTube niet bekijken) of monitoren (gebruikers mogen de video zonder advertenties bekijken), kan tijdelijk worden opgeheven totdat het geschil is opgelost. Meer informatie over de basisprincipes van het claimbeleid. Tijdens deze periode kun je geen inkomsten genereren met je video.

Bezwaar maken als je geschil wordt afgewezen

Als je voor een Content ID-claim al een geschil hebt geopend en van mening bent dat de claim ten onrechte door de auteursrechteigenaar is gehandhaafd, kun je bezwaar maken tegen dit besluit.

Bezwaar maken tegen afgewezen geschillen

Op dezelfde plek in Videobeheer waar je een geschil voor de claim hebt geopend, zie je nu de optie om bezwaar te maken.

Op je mogelijkheid om bezwaar te maken, kunnen beperkingen van toepassing zijn, zoals de bestaansduur van je account. Ook moet je je account verifiëren als je dat nog niet hebt gedaan. Controleer op de pagina met accountfuncties of je kanaal bezwaar kan maken tegen afgewezen geschillen.

Wat er gebeurt nadat je bezwaar hebt gemaakt

Nadat je bezwaar hebt gemaakt tegen een afgewezen geschil, moet de auteursrechteigenaar binnen dertig dagen reageren. De auteursrechteigenaar kan een aantal stappen ondernemen nadat je bezwaar hebt gemaakt:

 • Niets doen, de claim laten verlopen: Na dertig dagen verloopt de claim op je video en hoef je geen actie meer te ondernemen.
 • De claim opheffen: Als de auteursrechteigenaar het eens is met je bezwaar, kan deze de claim opheffen. Je hoeft dan niets te doen.
 • Een verzoek indienen om je video onmiddellijk te verwijderen: De auteursrechteigenaar kan een verwijderingsverzoek voor je video indienen als deze de claim nog steeds geldig vindt. Dit betekent dat je een waarschuwing vanwege een auteursrechtklacht op je account krijgt. Als je nog steeds denkt dat je over de rechten voor de content beschikt, kun je een verweer indienen.
 • Een verwijderingsverzoek voor je video inplannen: Als de auteursrechteigenaar een vertraagd verwijderingsverzoek vanwege auteursrechtschending indient, kun je je bezwaar binnen zeven dagen annuleren. Hierdoor voorkom je de verwijdering en blijft de claim voor je video actief.

Als je van gedachten verandert, kun je je bezwaar intrekken nadat je het hebt ingediend. Klik op Bezwaar annuleren op de pagina waar je een geschil voor de claim hebt geopend. Als je je beroep eenmaal hebt geannuleerd, kun je niet opnieuw bezwaar maken tegen de claim.

Meer hulp bij Content ID

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?