ערעור על תלונה של מערכת Content ID

אם לדעתכם קיבלתם בטעות תלונה באמצעות מערכת Content ID לגבי סרטון שלכם, תוכלו לערער על התלונה. אם תערערו על תלונה שהוגשה באמצעות מערכת Content ID, הבעלים של זכויות היוצרים יקבלו על כך התראה, ויעמדו לרשותם 30 יום להשיב.

אם קיבלתם פסילה בגין הפרת זכויות יוצרים, יש לפעול לפי התהליך המתואר בדף מידע בסיסי בנושא פסילות בגין הפרת זכויות יוצרים, ולא על פי התהליך המפורט במאמר הזה.

תוכלו לערער על התלונה שהוגשה באמצעות מערכת Content ID, אם לדעתכם המערכת זיהתה בטעות סרטון שלכם, או אם אתם מחזיקים בכל הזכויות לשימוש בתוכן הזה שמוגן בזכויות יוצרים.

שליחת ערעור

מה חשוב לדעת לפני ששולחים ערעור: צריך לוודא שאתם מבינים מה המשמעות של שימוש הוגן ושל נחלת הכלל, לפני שתבחרו לערער על בסיס אחת מהסיבות האלה. ל-YouTube אין אפשרות לעזור לכם להחליט אם לערער על תלונה. ייתכן שכדאי לקבל ייעוץ משפטי, אם עדיין אינכם יודעים כיצד לפעול.

ניתן לשלוח ערעורים רק במקרים שבהם אתם הבעלים של כל הזכויות הדרושות בתוכן של הסרטון. שימוש חוזר ונשנה, או שימוש לרעה בתהליך הערעור, עשויים לגרור עונשים נגד הסרטון או נגד הערוץ שלכם.

אם הופעלה מונטיזציה בסרטון, והטוען לבעלות באמצעות מערכת Content ID מעוניין לייצר רווחים גם בסרטון הזה, נמשיך להציג מודעות בסרטון עד שתהליך הערעור המלא יסתיים. למידע נוסף על הפעלת מונטיזציה כשמתנהל ערעור על תלונה שהוגשה באמצעות Content ID.
איך מגישים ערעור?
 1. נכנסים ל-YouTube Studio.
 2. מהתפריט הימני, בוחרים באפשרות סרטונים.
 3. לוחצים על תלונה על הפרת זכויות יוצרים לצד הסרטון הרלוונטי בעמודה מונטיזציה, אם היא זמינה. אם לא, תראו את האפשרות הזו בעמודה חשיפה.
 4. לוחצים על הצגת פרטים של תלונה על הפרת זכויות יוצרים.
 5. הלחיצה תעביר אתכם אל הדף 'מידע על זכויות יוצרים בסרטון' שמציג פרטים על התוכן בסרטון שנגדו נשלחה התלונה על הפרת זכויות יוצרים, וכן פרטים על מגיש התלונה.
 6. לוחצים על ערעור בקטע בחירת פעולה.

הוראות לגרסה הקלאסית של הסטודיו ליוצרים

 1. נכנסים ל-YouTube.
 2. בפינה השמאלית העליונה, לוחצים על סמל החשבון.
 3. לוחצים על סטודיו ליוצרים > מנהל הסרטונים > הודעות על זכויות יוצרים.
 4. לוחצים על הסמל  לצד הסרטון שבו רוצים לערער על התלונה בגין הפרת זכויות יוצרים. פעולה זו תעביר אתכם למידע על התוכן בסרטון שלגביו נשלחה התלונה, ולפרטים על זהות שולח התלונה.
 5. לוחצים על שליחת ערעור וממלאים את השדות הדרושים כדי לשלוח את הערעור.
מה יקרה אחרי שליחת הערעור?

אחרי שתשלחו את הערעור, יעמדו לרשות הבעלים של זכויות היוצרים 30 יום להשיב.יש מספר פעולות שבעלי זכויות היוצרים יכולים לעשות אחרי שתערערו:

 • לבטל את התלונה בגין הפרת זכויות יוצרים: אם הבעלים של זכויות היוצרים יסכימו לערעור שלכם, הם יוכלו לבטל את התלונה. אם ייצרתם רווחים מהסרטון קודם לכן, הגדרות המונטיזציה שלכם ישוחזרו באופן אוטומטי לאחר שיבוטלו כל התלונות נגד הסרטון.
 • לאשר את התלונה בגין הפרת זכויות יוצרים: אם הבעלים של זכויות היוצרים סבורים שהתלונה שלהם עדיין תקפה, הם יוכלו לאשר אותה. אם לדעתכם התלונה אושרה בטעות, תוכלו לערער על ההחלטה הזו.
 • להסיר את הסרטון שלכם: בעלי זכויות היוצרים יכולים לשלוח בקשת הסרה כדי להסיר את הסרטון שלכם מ-YouTube. המשמעות היא שתירשם בחשבון שלכם פסילה בגין הפרת זכויות יוצרים.
 • לא לעשות דבר, לתת לתוקף ההצהרה לפוג: אם בעלי התוכן לא יגיבו תוך 30 יום, תוקף התלונה נגד הסרטון יפוג, ולא תצטרכו לעשות דבר.

אם הצגתם מודעות בסרטון שלגביו הוגשה תלונה על הפרת זכויות יוצרים, אנחנו ממליצים לקרוא מידע נוסף על הפעלת מונטיזציה בזמן שמתנהל ערעור על תלונה באמצעות Content ID.

אם המדיניות שנקבעה היא לחסום את הסרטון (לא לאפשר למשתמשים לצפות בסרטון ב-YouTube) או לעקוב אחריו (לאפשר למשתמשים לצפות בסרטון בלי פרסומות), ייתכן שהמדיניות הזו תופסק באופן זמני עד שיסתיים הטיפול בערעור. למידע נוסף על המדיניות והעקרונות הבסיסיים לגבי שליחת תלונות על הפרת זכויות יוצרים. במשך תקופה זו לא תוכלו להפעיל מונטיזציה בסרטון.

אם הערעור שלכם נדחה, אפשר לערער גם על ההחלטה הזו

אם כבר ערערתם על תלונה שהוגשה באמצעות מערכת Content ID, ואתם סבורים שהיא אושרה בטעות על ידי בעלי זכויות היוצרים – תוכלו לערער על החלטה זו.

איך שולחים ערעור חוזר לאחר שערעור נדחה

באותו מקום במנהל הסרטונים שבו ערערתם על התלונה בגין הפרת זכויות יוצרים, תוצג עכשיו אפשרות לשלוח ערעור חוזר.

ייתכן שיהיו הגבלות שישפיעו על האפשרות שלכם לשלוח ערעור חוזר – למשל ותק החשבון. אם עדיין לא עשיתם זאת, יהיה עליכם גם לאמת את החשבון. בדף סטטוס ותכונות תוכלו לבדוק אם בערוץ שלכם יש אפשרות לשלוח ערעור חוזר לאחר שערעור נדחה.

מה יקרה אחרי שליחת הערעור החוזר?

כששולחים ערעור חוזר לאחר שערעור נדחה, יעמדו לרשות הבעלים של זכויות היוצרים 30 יום כדי להשיב. קיימים מספר צעדים שהבעלים של זכויות היוצרים יוכלו לעשות אחרי שתשלחו ערעור חוזר:

 • לא לעשות דבר, לתת לתוקף ההצהרה לפוג: אם בעלי התוכן לא יגיבו תוך 30 יום, תוקף התלונה נגד הסרטון יפוג, ולא תצטרכו לעשות דבר.
 • לבטל את התלונה: אם הבעלים של זכויות היוצרים יסכימו עם הערעור החוזר שלכם, הם יוכלו לבטל את התלונה, ולא תצטרכו לעשות דבר.
 • לבקש הסרה מיידית של הסרטון שלכם: אם הבעלים של זכויות היוצרים סבורים שהתלונה שלהם עדיין בתוקף, הם יכולים לשלוח בקשה להסרת הסרטון בגין הפרת זכויות יוצרים. המשמעות היא שתירשם פסילה בגין הפרת זכויות יוצרים בחשבון שלכם. אם אתם עדיין סבורים שאתם הבעלים של הזכויות בתוכן, תוכלו לשלוח התראה נגדית בשלב זה.
 • לתזמן הסרה של הסרטון: אם הבעלים של זכויות היוצרים שלחו בקשת הסרה מושהית, תוכלו לבטל את הערעור החוזר שלכם תוך 7 ימים. פעולה זו תמנע את ההסרה ותשאיר את התלונה בתוקף נגד הסרטון שלכם.

אם תשנו את דעתכם, תוכלו לחזור בכם מהערעור החוזר לאחר ששלחתם אותו. יש ללחוץ על ביטול ערעור בדף שבו ערערתם על התלונה. כדאי לזכור, לאחר שתבטלו את הערעור החוזר, לא ניתן לערער שוב על תלונה זו.

עזרה נוספת בנושא מערכת Content ID

האם המאמר היה מועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?