Vanliga frågor om upphovsrätt

Här får du svar på vanliga frågor om upphovsrätt.

Allmänna frågor om upphovsrätt

Vad innebär tillåten användning?

Tillåten användning (fair use) är en juridisk doktrin. Enligt den får du under vissa omständigheter återanvända upphovsrättsskyddat material utan tillåtelse från upphovsrättsinnehavaren.

I USA kan frågor om tillåten användning endast avgöras i en domstol. I ärenden som rör tillåten användning gör domstolar analyser baserat på fyra faktorer, från fall till fall. Analyserna omfattar användningens syfte och karaktär, det upphovsrättsskyddade materialets art, omfattningen och hur stor del av det upphovsrättsskyddade materialet som använts, användningens påverkan på det upphovsrättsskyddade materialets potentiella marknad och värdet för det upphovsrättsskyddade materialet.

Läs mer i våra vanliga frågor om tillåten användning.

Vad är allmän egendom?

Material förlorar så småningom sitt upphovsrättsskydd och kallas då ”allmän egendom”. Då kan vem som helst använda det. Det tar oftast många år innan material blir allmän egendom. Hur länge upphovsrättsskyddet gäller varierar beroende på var och när materialet publicerades, om det skapades på uppdrag av någon annan och andra faktorer. En del material som skapas av amerikanska myndigheter är allmän egendom direkt när det publiceras. Tänk på att reglerna för allmän egendom skiljer sig åt mellan olika länder.

Det är ditt ansvar att kontrollera att materialet du vill ladda upp på YouTube verkligen är allmän egendom. Det finns ingen officiell lista över material som är allmän egendom. Däremot finns det några användbara resurser på nätet som kan hjälpa dig. Columbia Universitys bibliotek och Copyright Information Center vid Cornell University har praktiska guider till material som kan tänkas vara allmän egendom. Varken YouTube eller universitetet garanterar att allt material i guiden saknar upphovsrättsskydd.

Vad är härledda verk?

Du behöver en upphovsrättsinnehavares tillstånd för att skapa nya verk som bygger på deras ursprungliga innehåll. Härledda verk kan omfatta fanfiction, uppföljare, översättningar, spin-offs, omarbetningar osv. Vi rekommenderar att du rådfrågar en juridisk expert innan du laddar upp videor som baseras på karaktärer, handling eller innehåller andra inslag av upphovsrättsskyddat material.

Var finns det mer information om upphovsrätt utanför USA?

På EU-kommissionens webbplats finns bra information och länkar om upphovsrätt i EU-länderna.

World Intellectual Property Organization (WIPO) har en lista över internationella immateriella rättigheter och upphovsrättskontor där du kan hitta information om upphovsrättslagar som gäller i ditt land.

Vi refererar bara till webbplatserna ovan i utbildningssyfte, och YouTube står inte bakom dem.

Frågor om uppladdning till YouTube

Hur får jag tillåtelse att använda någon annans innehåll i min video?

Om du tänker ha med upphovsrättsskyddat material i en video behöver du oftast söka tillstånd först. YouTube kan inte ge dig något sådant tillstånd, och vi kan inte hjälpa dig att hitta och kontakta de parter som kanske kan ge dig det. Det här är något du måste undersöka och hantera på egen hand eller med hjälp av en advokat.

Till exempel kan inte YouTube ge dig rättigheter att använda innehåll som redan har laddats upp på webbplatsen. Om du vill använda någon annans YouTube-video kan du prova att kontakta personen direkt.Vissa innehållsskapare anger hur man kan kontakta dem på sin kanal. Läs mer om hur du kontaktar andra här.

Vi erbjuder däremot funktioner som kan hjälpa dig att hitta material du kan använda i din video:

  • Ett enkelt sätt att hitta bakgrundsmusik eller ljudeffekter till YouTube-videor är att leta i YouTubes ljudbibliotek. Där finns musik du kan använda gratis.
  • Musikpolicykatalogen hjälper dig att få en förståelse för hur Content ID-policyerna tillämpas för musikens upphovsrättsinnehavare. Beroende på vilken policy det gäller kan videon fortfarande visas på YouTube med annonser, och intäkterna går till de personer som äger musiken. Läs mer om musikpolicyerna.

Funderar du på att använda någon annans musik i din video? Läs mer om alternativen för att använda musik:

Alternativ för att använda musik i dina videor

Hur licensierar jag innehåll från tredje part?

Innan du laddar upp en video på YouTube måste du få rättigheterna till allt innehåll i videon, som musik (även om den bara spelas i bakgrunden), korta klipp, bilder osv.

Börja med att kontakta upphovsrättsinnehavarna eller rättighetsinnehavarna direkt och förhandla om vilka licenser du kan använda.

Titta sedan på licensen. Licenser innehåller uttryckligt tillstånd för att använda innehållet och innehåller ofta begränsningar för hur innehållet får användas. Be ett juridiskt ombud om hjälp med licensavtal. Då kan du känna dig säker på vilka rättigheter som beviljas och vilka som enbart tillhör ägaren.

Du kan också använda YouTubes bibliotek med kostnadsfri musik och ljudeffekter som får användas i videor enligt specificerade villkor.

Obs! Om du väljer att framföra en coverlåt måste du ha tillstånd från upphovsrättsinnehavaren (låtskrivaren eller musikförläggaren). Det kan också behövas ytterligare licenser om du vill återge originalljudinspelningen, ha med låten i en video eller visa texten.

Varför har innehåll som jag har rätt att använda tagits bort eller blockerats?

Om du har beviljats rätten att använda ett visst upphovsrättsskyddat material i en video bör du informera den ursprungliga upphovsrättsinnehavaren om videons titel och webbadress på YouTube. Det är ett bra sätt att undvika att videon tas bort eller blockeras av misstag.

Om videon felaktigt tagits bort på grund av upphovsrättsliga skäl kan du

Om videon blockerats efter ett Content ID-anspråk som du anser är felaktigt kan du

Innan du bestrider ett Content ID-anspråk eller en borttagning av en video med ett upphovsrättsanspråk, kan du ställa dig följande frågor:

  1. Är du upphovsrättsinnehavare till materialet i din video?
  2. Har du tillstånd att använda allt material från tredje part i videon från upphovsrättsinnehavarna i fråga?
  3. Omfattas din användning av upphovsrättsskyddat material av tillåten användning eller något liknande undantag enligt gällande upphovsrättslag?

Om något av ovanstående villkor gäller för din video råder vi dig att undersöka vilken process för bestridande som passar bäst, eller att rådfråga ett juridiskt ombud. Om du inte gör det kanske du bryter mot upphovsrättslagen.

Varför togs innehåll bort som jag har spelat in eller köpt själv?

Du har inte nödvändigtvis rätt att ladda upp innehåll på YouTube bara för att du har köpt det. Även om du talar om vem som är upphovsrättsinnehavare kan det fortfarande utgöra ett brott mot lagen om upphovsrätt att lägga upp videor som innehåller material som du har köpt.

Bara för att du spelat in något själv betyder det heller inte att du äger alla rättigheter för att ladda upp det på YouTube. Om någon annans upphovsrättsskyddade material förekommer i det du själv spelat in, till exempel upphovsrättsskyddad bakgrundsmusik, måste du få tillåtelse av lämpliga upphovsrättsinnehavare att använda det. 

Varför lät YouTube en bedräglig anmälare ta bort min video?
YouTube vidtar åtgärder för att stävja missbruk av och felaktig användning i våra processer för borttagning av upphovsrättsskyddat material. Även om vi inte kan kommentera specifika fall eller våra processer, undersöker vi missbruk av våra upphovsrättsverktyg och -processer, och vi tillämpar en nolltoleranspolicy för personer som vi anser har agerat på ett bedrägligt sätt. Felaktig användning av upphovsrättsprocessen (både borttagningar och bestridanden) kan leda till att ett konto stängs av.

Frågor om begäran om borttagning på grund av upphovsrätt

Kan jag begära borttagning av en hel kanal eller spellista?

Nej, det går inte. Du måste identifiera allt innehåll som påstås göra intrång i upphovsrätten med hjälp av webbadresserna till de aktuella videorna.

Så här tar du reda på en videos webbadress:

  1. Leta upp den aktuella videon på YouTube.
  2. I adressfältet längst upp visas videons webbadress. Det ska se ut så här: www.youtube.com/watch?v=xxxxxxxxxxx.

Du kan skicka in en begäran om borttagning genom att logga in på YouTube och använda vårt webbformulär för borttagning på grund av upphovsrätt.

Varför bad YouTube om mer information om min upphovsrättsbegäran?

Upphovsrättsärenden är formella, juridiska begäranden. Vissa komponenter måste ingå för att de ska betraktas som fullständiga och för att åtgärder ska kunna vidtas.

Om vi tar emot en ofullständig eller på annat sätt ogiltig upphovsrättsbegäran – vare sig det är ett meddelande om borttagning eller ett bestridande av anmälan svarar vi avsändaren och ber om mer information för att kunna behandla begäran.

Om du har fått ett sådant här svar när du har skickat in en upphovsrättsbegäran måste du läsa det noga och svara därefter. I de flesta fall kan vi inte vidta några åtgärder utifrån din begäran förrän du har gjort det.

Varför måste jag bifoga all information varje gång jag skickar ett nytt upphovsrättsklagomål?

I enlighet med upphovsrättslagen kräver vi fullständiga och giltiga upphovsrättsanmälningar för varje begäran om borttagning.

Det enklaste sättet att skicka in ett annat klagomål är att logga in på YouTube och använda vårt webbformulär för upphovsrättsklagomål.

För innehållsägare med pågående behov av hantering av rättigheter godkänner vi anmälan till YouTubes program för innehållsverifiering och Content ID.

Jag kontaktade YouTube angående en video som gjorde intrång på min upphovsrätt. Då togs den bort. Varför fick jag ett e-postmeddelande om att den kan läggas upp på webbplatsen igen?

Någon har troligen bestridit din begäran om borttagning. Videon återställs om du inte skickar bevis på att du har anmält användaren till domstol i syfte att begränsa aktiviteten i fråga. Om vi inte får meddelandet från dig inom tio dagar kan vi återställa materialet på YouTube.

Hur kan jag rapportera videor med lösenord eller nyckelgeneratorer som tillåter obehörig åtkomst till mitt upphovsrättsskyddade material?

Om en video innehåller information om hur användarna kan kringgå åtkomstbegränsningar till din programvara, som lösenord, nyckelgeneratorer eller haverier är det mest lämpligt och effektivt att meddela YouTube om det via vårt formulär Andra juridiska problem.

 

Hur tar jag bort en kopia av min video från en annan webbplats?

Om någon har lagt upp din YouTube-video på en annan webbplats utan din tillåtelse ska du följa webbplatsens process för begäran om borttagning av videon. YouTube kan inte göra det åt dig.

De flesta webbplatserna som låter användare ladda upp videor följer Safe Harbor-systemet Digital Millennium Copyright Act (DMCA). Det innebär att de måste ta bort innehållet om de får en fullständig och giltig anmälan om upphovsrättsintrång från en innehållsägare. Det finns vissa undantag, men om du är säker på att ditt material inte skyddas av doktrinen för tillåten användning kan du begära borttagning.

Ta reda på vad som ska ingå i anmälan genom att läsa igenom krav vid anmälan av upphovsrättsintrång enligt DMCA.

De flesta webbplatserna kräver en specifik länk till videon. Om videon finns i ditt flöde eller på en sida med andra videor kan du visa webbadressen genom att högerklicka på videon eller klicka på tidsstämpeln.

Webbplatser som tillämpar DMCA måste ange kontaktuppgifter till en DMCA-agent inom en upphovsrättsmyndighet och på webbplatsen. Vi har satt ihop en liten lista med e-postadresser. Om videon finns på någon av nedanstående sidor utan din tillåtelse kan du skicka anmälan om upphovsrättsintrång till dem. Om du inte hittar webbplatsen i listan ska kontaktuppgifterna finnas i upphovsrättsmyndighetens databas.

 

Dailymotion: notifications@dailymotion.com

Facebook: ip@fb.com

Instagram: ip@instagram.com

Periscope: copyright@periscope.tv

Twitter: copyright@twitter.com

Vimeo: dmca@vimeo.com

 

Ansvarsfriskrivning: Informationen som presenteras här ska inte betraktas som juridisk rådgivning. Vi tillhandahåller bara information. Om du behöver juridisk rådgivning bör du kontakta en advokat.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?