Časté otázky o autorských právach

Získajte odpovede na najčastejšie otázky o autorských právach.

Všeobecné otázky o autorských právach

Čo je fair use?

Fair use je právny princíp, ktorý v niektorých prípadoch umožňuje opätovné použitie materiálu chráneného autorskými právami bez povolenia vlastníka autorských práv.

O tom, či je možné s dielom nakladať podľa princípu fair use, rozhoduje v Spojených štátoch súd. Pri analýze princípu fair use zvažujú súdy v jednotlivých prípadoch štyri faktory vrátane účelu a charakteru použitia, povahy diela chráneného autorskými právami, rozsahu a významu tohto diela, vplyvu použitia na potenciálnom trhu alebo hodnoty diela chráneného autorskými právami.

Ďalšie informácie nájdete v našich častých otázkach o princípe fair use.

Čo je voľné dielo?

Diela časom stratia ochranu autorských práv a považujú sa za voľné, takže ich môže používať ktokoľvek. Zvyčajne trvá mnoho rokov, kým sa dielo stane voľným. Doba trvania ochrany diela autorskými právami sa líši v závislosti od miesta a času zverejnenia diela, od toho, či bolo dielo vytvorené na objednávku, a ďalších faktorov. Niektoré diela vytvorené federálnymi vládnymi agentúrami USA sú voľnými dielami ihneď po zverejnení. Nezabúdajte, že pravidlá pre voľné diela sú v jednotlivých krajinách odlišné.

Za overenie, či je dielo skutočne voľným dielom, skôr ako ho nahráte na YouTube, nesiete zodpovednosť vy. Neexistuje žiadny oficiálny zoznam voľných diel. Na internete však môžete nájsť niekoľko užitočných zdrojov, ktoré vám pomôžu. Stránky Knižnice univerzity Columbia (Columbia University Libraries) a Centra pre informácie o autorských právach univerzity Cornell (Copyright Information Center at Cornell University) ponúkajú užitočné informácie o dielach, ktoré sa môžu považovať za voľné. Služba YouTube ani žiadna univerzita však nedokážu zaručiť, že všetky diela, na ktoré sa odkazuje, nie sú chránené autorskými právami.

Čo je odvodené dielo?

Ak chcete vytvoriť nové diela na základe pôvodného obsahu, musíte požiadať o povolenie vlastníka autorských práv na tento obsah. Odvodené diela môžu zahŕňať tzv. fanfiction, pokračovania, preklady, odvodeniny, adaptácie atď. Pred nahratím videí, ktoré sú založené na postavách, príbehoch a iných prvkoch materiálu chráneného autorskými právami, radšej požiadajte o právnu radu profesionála.

Kde nájdem ďalšie informácie o autorských právach mimo USA?

Na webe Európskej komisie nájdete mnoho užitočných informácií a odkazov o autorských právach v krajinách Európskej únie.

Na stránke Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO) nájdete zoznam medzinárodných úradov zaoberajúcich sa duševným vlastníctvom a autorskými právami, ktoré vám môžu poskytnúť informácie o zákonoch týkajúcich sa príslušných autorských práv platiacich vo vašej krajine.

Vyššie uvedené stránky sú určené len na vzdelávacie účely. YouTube neschvaľuje ich obsah.

Otázky o nahrávaní na YouTube

Ako získam povolenie na použitie cudzieho obsahu vo svojom videu?

Ak chcete vo svojom videu použiť materiál chránený autorskými právami, všeobecne platí, že najprv musíte požiadať o povolenie. Spoločnosť YouTube vám tieto práva nemôže udeliť a takisto vám nedokážeme pomôcť nájsť a kontaktovať strany, ktoré vám tieto práva udeliť môžu. Musíte sa informovať a vyriešiť túto situáciu vlastnými silami, prípadne s pomocou svojho právneho zástupcu.

YouTube vám napríklad nemôže udeliť práva na použitie obsahu, ktorý už je nahraný na jeho webe. Ak chcete použiť video, ktoré na YouTube nahral iný používateľ, skúste najprv kontaktovať priamo daného používateľa. Niektorí autori vo svojom kanáli uvádzajú, ako ich možno kontaktovať. Viac o tom, ako sa spojiť s ostatnými, si prečítajte tu.

Ponúkame však funkcie na uľahčenie vyhľadávania materiálov, ktoré môžete použiť vo svojom videu:

  • Zvukové efekty a hudbu do pozadia pre videá YouTube jednoducho získate z Audioknižnice YouTube. Nájdete v nej hudbu, ktorú môžete použiť zadarmo.
  • Adresár pravidiel hudby vám tiež pomôže pochopiť pravidlá systému Content ID, ktoré používajú vlastníci autorských práv na hudbu. V závislosti od pravidiel môže byť video na YouTube naďalej dostupné s reklamami, pričom výnosy budú vyplácané vlastníkom hudby. Ďalšie informácie o pravidlách pre hudbu.

Ak uvažujete nad použitím cudzej hudby vo svojom videu, získajte ďalšie informácie o možnostiach použitia hudby:

Možnosti používania hudby vo videách

Ako licencujem obsah tretej strany?

Skôr než do služby YouTube nahráte video, musíte získať práva na všetky prvky vo videu vrátane hudby (aj ak len hrá na pozadí), videoklipov, fotiek a podobne.

Najprv sa obráťte priamo na vlastníkov autorských práv alebo držiteľov autorských práv a dohodnite sa na vhodných licenciách, ktoré by ste mohli používať.

Potom si licenciu preštudujte. Licencie obsahujú explicitné povolenie na používanie obsahu a často zahŕňajú obmedzenia týkajúce sa používania daného obsahu. Ak chcete mať istotu, ktoré práva sú vám na základe licenčnej zmluvy udelené a ktoré si vyhradzuje vlastník, poraďte sa s právnikom.

Môžete tiež použiť knižnicu bezplatnej hudby a zvukových efektov služby YouTube, ktoré vo videách možno používať podľa stanovených podmienok.

Poznámka: Ak vystupujete s prevzatou verziou skladby, uistite sa, že máte povolenie od vlastníkov autorských práv (napr. od skladateľa alebo hudobného vydavateľa). Na reprodukciu pôvodného zvukového záznamu vrátane skladby vo videu alebo na zobrazenie textu môžete potrebovať ďalšie licencie.

Prečo bol odstránený alebo zablokovaný obsah, na ktorého použitie mám povolenie?

Ak máte vyjasnené práva na použitie materiálu chráneného autorskými právami vo svojom videu, možno by bolo dobré upovedomiť vlastníka pôvodného obsahu o názve a adrese tohto videa na YouTube. Predídete tak odstráneniu alebo blokovaniu videa nedopatrením.

Ak bolo vaše video odstránené prostredníctvom zastavenia šírenia pre porušenie autorských práv omylom, môžete:

Ak vaše video zablokoval nárok v systéme Content ID a myslíte si, že ide o chybu:

Skôr ako v rámci odpovede na zastavenie šírenia pre porušenie autorských práv podáte námietku voči nároku v systéme Content ID alebo odošlete odpor voči oznámeniu, položte si niekoľko otázok:

  1. Ste vlastníkom autorských práv k materiálu vo svojom videu?
  2. Máte povolenie na všetok materiál tretích strán vo svojom videu od príslušných vlastníkov autorských práv?
  3. Je vaše použitie materiálu chráneného autorskými právami v súlade s princípmi fair use, fair dealing alebo podobnou výnimkou v príslušnom zákone o autorských právach?

Ak sa vášho videa týka jeden z bodov uvedených vyššie, mali by ste vyhľadať najvhodnejší proces riešenia námietky alebo sa poradiť s právnikom. Ak sa vášho videa netýka žiadny z vyššie uvedených bodov, znamená to, že ste sa mohli dopustiť porušenia autorských práv.

Prečo bol odstránený obsah, ktorý som zaznamenal(a) alebo zakúpil(a)?

Samotná skutočnosť, že ste určitý obsah zakúpili, ešte neznamená, že vlastníte aj práva na jeho zverejnenie na YouTube. Aj keď riadne uvediete vlastníka autorských práv, zverejnenie videí zahŕňajúcich obsah, ktorý ste zakúpili, môže stále porušovať zákon o autorských právach.

Navyše to, že ste niečo zaznamenali, ešte neznamená, že máte všetky práva na nahranie takéhoto obsahu na YouTube. Ak váš zaznamenaný materiál obsahuje cudzí obsah chránený autorskými právami, napríklad ak na pozadí hrá hudba chránená autorskými právami, potrebujete povolenie od vlastníkov práv na daný obsah. 

Prečo tím YouTube povolil nárokujúcej strane zneužívajúcej svoje práva odstrániť moje video?
Spoločnosť YouTube podniká kroky pri riešení prípadov zneužitia a nesprávneho použitia prostredníctvom procesov zastavenia šírenia pre porušenie autorských práv. Konkrétne prípady alebo svoje procesy komentovať nemôžeme, kontrolujeme však zneužitie našich nástrojov a procesov na ochranu autorských práv a absolútne netolerujeme nárokujúce strany, ktoré tieto procesy zneužívajú. Zneužitie procesu na ochranu autorských práv (v prípade zastavení šírenia aj podaní odporu voči oznámeniu) môže viesť k zrušeniu účtu.

Otázky týkajúce sa žiadostí o zastavenie šírenia z dôvodu porušenia autorských práv

Môžem požiadať o odstránenie celého kanála alebo zoznamu videí?

Nie, nemôžete. Prostredníctvom webovej adresy videa musíte identifikovať obsah, ktorý údajne porušuje autorské práva.

Webovú adresu videa získate takto:

  1. Predmetné video vyhľadajte na YouTube.
  2. Na paneli s adresou v hornej časti prehliadača uvidíte webovú adresu videa. Mala by vyzerať takto: www.youtube.com/watch?v=xxxxxxxxxxx

Žiadosť o zastavenie šírenia môžete odoslať, keď sa prihlásite do služby YouTube a použijete náš webový formulár na odstránenie obsahu z dôvodu porušenia autorských práv.

Prečo služba YouTube požiadala o ďalšie informácie týkajúce sa mojej požiadavky vo veci autorských práv?

Zastavenie šírenia pre porušenie autorských práv je formálna právna žiadosť. Ako taká musí obsahovať určité náležitosti, aby bola úplná a bolo možné na základe nej konať.

Keď dostaneme neúplnú alebo z iného dôvodu neplatnú žiadosť týkajúcu sa autorských práv (či už ide o žiadosť o zastavenie šírenia alebo odpor voči oznámeniu), požiadame odosielateľa o doplňujúce informácie, ktoré nám pomôžu danú žiadosť spracovať.

Ak po odoslaní svojej žiadosti týkajúcej sa autorských práv dostanete takúto odpoveď, je dôležité dôkladne si ju prečítať a riadne odpovedať. Vo väčšine prípadov nebudeme môcť vo veci vašej žiadosti podniknúť žiadne kroky, kým neodpoviete a neposkytnete požadované informácie.

Prečo musím zadať všetky svoje údaje vždy, keď podávam sťažnosť na porušenie autorských práv?

V súlade so zákonom o autorských právach požadujeme pri každej žiadosti o odstránenie úplné a platné upozornenia na autorské práva.

Najjednoduchším spôsobom odoslania ďalšej sťažnosti je prihlásiť sa do služby YouTube a použiť náš webový formulár sťažnosti na porušenie autorských práv.

Pre vlastníkov obsahu s dlhotrvajúcimi potrebami správy autorských práv prijímame prihlášky do Programu overovania obsahu a systému Content ID služby YouTube.

Tím YouTube som upozornil(a) na video, ktoré porušovalo moje autorské práva, a video bolo odstránené. Prečo som dostal(a) správu s oznámením, že zrejme bude na webe obnovené?

Pravdepodobne sme vo veci vašej žiadosti o odstránenie dostali odpor voči oznámeniu. Pokiaľ nedoložíte, že ste proti tomuto používateľovi podali súdnu žalobu s cieľom zastaviť jeho aktivitu porušujúcu autorské práva, toto video znovu sprístupníme. Ak podanie takejto súdnej žaloby nedoložíte do desiatich dní, na YouTube môžeme daný materiál obnoviť.

Ako môžem nahlásiť videá, ktoré poskytujú heslá alebo generátory kľúčov, ktoré umožňujú nepovolený prístup k mojim dielam chráneným autorskými právami?

Ak video obsahuje informácie, ktoré ľuďom umožňujú obísť obmedzenia prístupu k vášmu softvéru, napr. heslá, generátory kľúčov alebo cracky, vhodným a najefektívnejším spôsobom, ako informovať YouTube o týchto problémoch, je vyplnenie nášho formulára Iné právne problémy.

 

Ako odstránim kópiu svojho videa z iného webu?

Ak svoje video YouTube nájdete uverejnené na inom webe bez vášho povolenia, budete musieť postupovať podľa postupu žiadosti o odstránenie videa platného na danom webe. YouTube to nemôže urobiť za vás.

Väčšina stránok, ktoré povoľujú používateľom nahrávať videá, sa riadi ochrannými ustanoveniami zákona Digital Millennium Copyright Act (DMCA). To znamená, že keď dostanú od vlastníka obsahu úplné a platné oznámenie o zastavení šírenia pre porušenie autorských práv, mali by mu vyhovieť a odstrániť obsah. Existujú aj výnimky, ale ak s určitosťou viete, že kópia vášho diela nie je chránená na základe princípu fair use, môžete požiadať o jej odstránenie.

Pozrite si požiadavky žiadosti o zastavenie šírenia podľa zákona DMCA, aby ste zistili, čo musí žiadosť o zastavenie šírenia pre porušenie autorských práv obsahovať.

Väčšina webov vyžaduje odkaz na konkrétnu webovú adresu videa. Ak sa video nachádza na vašom kanáli alebo stránke s ďalšími videami, konkrétnu webovú adresu videa získate, keď na video kliknete pravým tlačidlom alebo kliknete na jeho časovú pečiatku.

Weby, ktoré sa riadia zákonom DMCA, musia uvádzať kontaktné údaje ustanoveného zástupcu pre DMCA v databáze úradu Copyright Office a na príslušnom webe tohto úradu. Nižšie uvádzame krátky zoznam e‑mailových adries, na ktoré môžete poslať žiadosť o zastavenie šírenia pre porušenie autorských práv, ak na niektorom z týchto webov nájdete svoje video bez povolenia. Ak nižšie nenájdete web, ktorý hľadáte, príslušné kontaktné údaje nájdete v databáze úradu Copyright Office.

 

Dailymotion : notifications@dailymotion.com

Facebook : ip@fb.com

Instagram : ip@instagram.com

Periscope: copyright@periscope.tv

Twitter : copyright@twitter.com

Vimeo: dmca@vimeo.com

 

Vylúčenie zodpovednosti: Informácie poskytnuté na tomto mieste neplnia úlohu právneho poradenstva. Poskytujeme ich len na informačné účely. Ak potrebujete právnu radu, kontaktujte právneho zástupcu.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?