Najczęstsze pytania na temat praw autorskich

Poznaj odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące praw autorskich.

Ogólne pytania dotyczące praw autorskich

Co to jest dozwolony użytek?

Dozwolony użytek to zasada prawna, która w określonych okolicznościach pozwala wykorzystać cudze, chronione prawem autorskim materiały bez uzyskania wcześniejszej zgody właściciela praw do nich.

W Stanach Zjednoczonych dozwolony użytek stwierdza sąd. Sądy analizują każde użycie zasady dozwolonego użytku indywidualnie, biorąc pod uwagę cztery czynniki, w tym cel i charakter wykorzystania, charakter dzieła chronionego prawem autorskim, jego długość i istotność oraz efekt rynkowy, jaki wykorzystanie może mieć na dzieło objęte prawem autorskim lub jego wartość.

Więcej informacji znajdziesz w artykule Najczęstsze pytania na temat dozwolonego użytku.

Co to jest „domena publiczna”?

Dzieła chronione prawami autorskimi tracą z czasem tę ochronę i przechodzą do „domeny publicznej” – to znaczy, że każdy może z nich bezpłatnie korzystać. Dzieje się to zwykle po wielu latach. Długość tego okresu zależy od tego, gdzie i kiedy dzieło zostało opublikowane, czy było wykonane na zlecenie i od innych czynników. Niektóre dzieła tworzone przez agencje rządu federalnego USA przechodzą do domeny publicznej w momencie ich opublikowania. Pamiętaj, że przepisy dotyczące domeny publicznej mogą różnić się w zależności od kraju.

Do Ciebie należy obowiązek sprawdzenia, czy określone dzieło należy do domeny publicznej, zanim prześlesz je do YouTube. Chociaż nie istnieje oficjalna lista tego typu dzieł, to w sieci znajdziesz sporo pomocnych zasobów. W bibliotekach Uniwersytetu Columbia oraz w ośrodku informacji o prawach autorskich Uniwersytetu Cornella można znaleźć porady dotyczące identyfikacji dzieł, które mogą należeć do domeny publicznej. Jednak ani YouTube, ani żaden uniwersytet nie gwarantują, że dzieła, do których prowadzą linki w przewodniku, nie są objęte żadną formą ochrony prawami autorskimi.

Co to jest dzieło pochodne?

Tworzenie treści opartych na oryginalnym dziele wymaga posiadania pozwolenia właściciela praw autorskich. Do dzieł pochodnych zaliczają się opowiadania fanów (tzw. fan fiction), kontynuacje, tłumaczenia, nawiązania, adaptacje itp. Zanim prześlesz film, w którym wykorzystane zostały postacie, wątki czy inne elementy dzieł chronionych prawem autorskim, poproś eksperta w tej dziedzinie o poradę prawną.

Gdzie znajdę więcej informacji o prawach autorskich poza Stanami Zjednoczonymi?

Pomocne informacje i linki do zasobów związanych z prawem autorskim w krajach UE znajdziesz na stronie Komisji Europejskiej.

Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (World Intellectual Property Organization, WIPO) udostępnia listę instytucji zajmujących się prawem autorskim i własnością intelektualną w różnych państwach. Zapoznanie się z tą listą pozwala uzyskać informacje dotyczące wybranego kraju.

Powyższe strony podajemy tylko w celach informacyjnych. Nie są one promowane przez YouTube.

Pytania na temat przesyłania treści do YouTube

Jak mogę uzyskać pozwolenie na wykorzystanie w filmie treści, które należą do innej osoby?

Ogólna zasada mówi, że zanim użyjesz w swoim filmie materiałów chronionych prawem autorskim, musisz dostać pozwolenie. YouTube nie może Ci go udzielić. Nie możemy także pomóc Ci w odnalezieniu osób, które mogłyby udzielić takiego pozwolenia, ani w skontaktowaniu się z nimi. Jest to sprawa, którą musisz załatwić we własnym zakresie bądź z pomocą prawnika.

Pamiętaj, że YouTube nie może przyznać Ci prawa do wykorzystania treści, które wcześniej ktoś umieścił w serwisie. Jeśli chcesz skorzystać z cudzego filmu w YouTube, skontaktuj się bezpośrednio z jego właścicielem.Niektórzy twórcy podają na swoich kanałach informacje o tym, jak można się z nimi skontaktować. Tutaj dowiesz się więcej o tym, jak nawiązać kontakt z innymi użytkownikami

Poniżej przedstawiamy kilka metod znajdowania materiałów, które można wykorzystać w swoim filmie:

  • Jeśli szukasz podkładu muzycznego lub innych efektów dźwiękowych, które pomogą nadać Twoim filmom charakter, przeszukaj Bibliotekę audio. To miejsce, gdzie znajdziesz dużo bezpłatnej muzyki.
  • Katalog zasad związanych z muzyką również pomaga zrozumieć zasady systemu Content ID stosowane przez właścicieli praw autorskich. W zależności od zastosowanej zasady Twój film może pozostać w YouTube, ale będą przy nim wyświetlane reklamy, a właściciele praw autorskich do muzyki będą na nim zarabiać. Dowiedz się więcej o zasadach dotyczących muzyki.

Jeżeli chcesz wykorzystać czyjąś muzykę w swoim filmie, dowiedz się więcej o dostępnych opcjach:

Jaką muzykę można wykorzystywać w filmach

Jak można licencjonować treści należące do osób trzecich?

Zanim prześlesz film do YouTube, musisz uzyskać prawa do wszystkich zawartych w nim elementów, łącznie z muzyką (nawet jeśli jest tylko w tle), klipami wideo, zdjęciami itp.

Najpierw skontaktuj się bezpośrednio z właścicielami praw autorskich lub posiadaczami praw i wynegocjuj odpowiednie licencje dla siebie.

Następnie zapoznaj się z licencją. Licencje zawierają jasno określone uprawnienia do korzystania z treści, a często również ograniczenia dotyczące sposobów użytkowania tej treści. Podpisując każdą umowę licencyjną, konsultuj się z prawnikiem, aby mieć pewność, które prawa zostały Ci udzielone, a które są zarezerwowane dla właściciela.

Możesz też skorzystać z biblioteki YouTube z bezpłatną muzyką i efektami dźwiękowymi, które można wykorzystać w filmach zgodnie z określonymi warunkami.

Uwaga: jeśli wykonujesz cover utworu innego artysty, pamiętaj, że musisz mieć na to pozwolenie od właścicieli praw autorskich (np. autora tekstu lub wydawcy). Aby odtworzyć oryginalne nagranie dźwiękowe, np. umieścić w filmie piosenkę lub wyświetlić jej słowa, możesz potrzebować dodatkowych licencji.

Dlaczego treści zostały usunięte lub zablokowane, mimo że mam pozwolenie na ich wykorzystywanie?

Jeżeli masz pozwolenie na wykorzystanie materiałów chronionych prawem autorskim w swoim filmie, podaj właścicielowi praw autorskich tytuł i adres URL Twojego filmu w YouTube, aby uniknąć przypadkowego usunięcia lub zablokowania treści.

Gdy Twój film został niesłusznie usunięty w związku z naruszeniem praw autorskich, możesz:

Jeżeli Twój film został niesłusznie zablokowany z powodu roszczenia z systemu Content ID, możesz:

  • zgłosić sprzeciw do tego roszczenia.

Zanim zgłosisz sprzeciw do roszczenia z systemu Content ID lub prześlesz roszczenie wzajemne w odpowiedzi na usunięcie treści spowodowane naruszeniem praw autorskich, odpowiedz sobie na te pytania:

  1. Czy jesteś właścicielem praw autorskich do materiałów użytych w Twoim filmie?
  2. Czy masz pozwolenie na wykorzystanie w filmie wszystkich materiałów należących do innych osób udzielone przez odpowiednich właścicieli praw?
  3. Czy Twoje wykorzystanie materiałów chronionych prawem autorskim może być uznane za dozwolone użycie lub inny przypadek, który jest wyjątkiem od odpowiednich przepisów prawa autorskiego?

Jeśli Twoja odpowiedź na jeden z powyższych warunków jest pozytywna, zapoznaj się dokładnie z najbardziej odpowiednim procesem składania odwołania lub zasięgnij porady prawnika. Jeśli jednak tak nie jest, być może naruszasz prawa autorskie innych osób.

Dlaczego usunięto materiały zakupione lub nagrane osobiście przeze mnie?

Zakupienie pewnych treści nie oznacza, że masz prawo przesyłać je do YouTube. Publikowanie filmów zawierających kupione treści może naruszać prawa autorskie, nawet jeśli umieścisz w nich informację o ich właścicielu.

Nagranie treści własnoręcznie też nie zawsze daje Ci prawo do udostępniania ich w YouTube. Jeżeli nagrany przez Ciebie materiał zawiera treści chronione prawem autorskim, które należą do innej osoby (takie jak muzyka w tle), nadal musisz uzyskać pozwolenie od odpowiednich właścicieli praw. 

Dlaczego YouTube pozwala na usunięcie mojego filmu przez stronę wnoszącą roszczenie, która nadużywa prawa do ochrony praw autorskich?
Podejmujemy odpowiednie działania, by zapobiec naruszeniom i nadużyciom związanym z usuwaniem filmów. Nie możemy udzielać informacji na temat konkretnych sytuacji, jednak sprawdzamy przypadki nadużycia narzędzi i procesów ochrony praw autorskich, a wobec użytkowników, którzy ich nadużywają, stosujemy politykę zerowej tolerancji. Nadużycie tych procesów (zarówno w przypadku usunięć, jak i przesyłania roszczeń wzajemnych) może spowodować zamknięcie konta.

Pytania na temat żądań usunięcia treści w związku z naruszeniem praw autorskich

Czy mogę poprosić o usunięcie całego kanału lub playlisty?

Nie, to niemożliwe. Musisz wskazać konkretne filmy, co do których zachodzi podejrzenie, że naruszają prawa, podając ich adresy URL.

Aby uzyskać adres URL filmu:

  1. Znajdź film w YouTube.
  2. Na pasku adresu u góry zobaczysz URL tego filmu. Będzie miał taki format: www.youtube.com/watch?v=xxxxxxxxxxx

Możesz też wysłać żądanie usunięcia treści, logując się do YouTube i korzystając z internetowego formularza prośby o usunięcie treści z powodu naruszenia praw autorskich.

Dlaczego YouTube prosi mnie o podanie dalszych informacji na temat mojego zgłoszenia dotyczącego praw autorskich?

Żądania usunięcia związane z naruszeniem praw autorskich są formalnymi żądaniami prawnymi, które muszą zawierać określone elementy, by można było je uznać za kompletne i dające podstawę do działania.

Gdy otrzymujemy niepełny lub nieprawidłowy wniosek – niezależnie od tego, czy jest to żądanie usunięcia treści czy roszczenie wzajemne – informujemy nadawcę o tym, jakie dane powinien jeszcze podać.

Jeśli po przesłaniu zgłoszenia dotyczącego praw autorskich otrzymasz od nas taką odpowiedź, zapoznaj się z nią uważnie i podaj nam wymagane informacje. Dopóki tego nie zrobisz, w większości przypadków nie będziemy mogli podjąć żadnych działań.

Dlaczego muszę podawać wszystkie dane za każdym razem, gdy wysyłam nową skargę dotyczącą naruszenia praw autorskich?

Zgodnie z przepisami o prawie autorskim każde żądanie usunięcia treści wymaga przesłania pełnego i poprawnego powiadomienia o prawach autorskich.

Najłatwiejszym sposobem na przesłanie kolejnej skargi jest zalogowanie się do YouTube i skorzystanie z naszego formularza powiadomienia o naruszeniu praw autorskich.

Właściciele materiałów, którzy muszą mieć możliwość stałego zarządzania prawami, mogą zgłaszać się do Programu weryfikacji treści i systemu Content ID.

YouTube usunął film na podstawie mojego powiadomienia o naruszeniu moich praw autorskich. Dlaczego teraz dostaję e-maila z informacją, że ten film może zostać przywrócony?

Najprawdopodobniej otrzymaliśmy roszczenie wzajemne dotyczące Twojego żądania usunięcia. Zgodnie z prawem film zostanie przywrócony, chyba że prześlesz nam dowód, że przeciwko temu użytkownikowi zostało wszczęte postępowanie sądowe mające na celu powstrzymanie go od działań przypuszczalnie naruszających prawa innych osób. Jeśli nie otrzymamy takiego powiadomienia w ciągu 10 dni, będziemy mogli przywrócić film w YouTube.

Jak mogę zgłosić filmy, które pokazują hasła lub udostępniają generatory kluczy umożliwiające nieuprawniony dostęp do moich dzieł chronionych prawami autorskimi?

Jeśli w treści filmu znajdują się informacje umożliwiające innym osobom obejście ograniczeń dostępu do Twojego oprogramowania, takie jak hasła, generatory kluczy czy programy pozwalające złamać zabezpieczenia, najbardziej odpowiednią i najskuteczniejszą metodą poinformowania o tym YouTube jest skorzystanie z formularza Inne problemy prawne.

 

Jak mogę usunąć kopię mojego filmu z innych witryn?

Jeśli znajdziesz swój film z YouTube zamieszczony w innej witrynie bez Twojej zgody, musisz postępować zgodnie z procesem żądania usunięcia filmu, który jest stosowany w tej witrynie. YouTube nie może zrobić tego za Ciebie.

Większość witryn, które zezwalają użytkownikom na przesyłanie filmów, robi to zgodnie z zasadami wykluczenia odpowiedzialności (ang. Safe Harbor), które są określone w ustawie Digital Millennium Copyright Act (DMCA). Oznacza to, że gdy taka witryna otrzyma kompletne i prawidłowe żądanie usunięcia treści w związku z naruszeniem praw autorskich od właściciela tych treści, powinna się do niego zastosować i usunąć treści. Od tej zasady są wyjątki, ale jeśli masz pewność, że kopia Twojego dzieła nie jest objęta zasadą dozwolonego użytku, możesz zażądać jej usunięcia.

Zapoznaj się z wymaganiami dotyczącymi powiadomień o naruszeniu praw autorskich, aby dowiedzieć się, jakie informacje musisz podać w swoim żądaniu usunięcia treści.

Większość witryn wymaga podania URL-a konkretnego filmu. Jeśli film znajduje się w Twoim strumieniu lub na stronie z innymi filmami, możesz spróbować kliknąć go prawym przyciskiem myszy lub kliknąć jego sygnaturę czasową, aby uzyskać URL.

Witryny, które działają zgodnie z ustawą DMCA, są zobowiązane do podania informacji kontaktowych wyznaczonego przedstawiciela DMCA Urzędowi ds. Praw Autorskich USA (U.S. Copyright Office) oraz zamieszczenia ich w samej witrynie. Poniżej znajdziesz krótką listę adresów e-mail, na które możesz wysłać swoje zgłoszenie usunięcia treści w związku z naruszeniem praw autorskich, jeśli znajdziesz swój film zamieszczony w jednej z tych witryn bez Twojej zgody. Jeśli nie ma tam witryny, o którą Ci chodzi, odpowiednie informacje kontaktowe możesz znaleźć w bazie danych Urzędu ds. Praw Autorskich USA.

 

Dailymotion: notifications@dailymotion.com

Facebook: ip@fb.com

Instagram: ip@instagram.com

Periscope: copyright@periscope.tv

Twitter: copyright@twitter.com

Vimeo: dmca@vimeo.com

 

Wyłączenie odpowiedzialności: powyższych informacji nie należy traktować jako porady prawnej. Wskazówki podajemy tylko w celach informacyjnych. Jeśli potrzebujesz porady prawnej, skontaktuj się z prawnikiem.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?