Veelgestelde vragen over auteursrecht

Krijg antwoord op de belangrijkste vragen over auteursrechtproblemen.

Algemene vragen over auteursrecht

Wat is redelijk gebruik?

Redelijk gebruik is een juridisch beginsel dat stelt dat je auteursrechtelijk beschermd materiaal onder bepaalde omstandigheden mag gebruiken, zonder dat daarvoor toestemming van de auteursrechteigenaar is vereist.

In de Verenigde Staten kan redelijk gebruik alleen door een rechtbank worden bepaald. Rechtbanken kijken naar vier factoren om te bepalen of een specifieke zaak onder redelijk gebruik valt, zoals het doel en de aard van het gebruik, de aard van het auteursrechtelijk beschermde werk, de hoeveelheid en het aandeel van het auteursrechtelijk beschermd materiaal dat wordt gebruikt en het effect van het gebruik op de potentiële markt voor of waarde van het auteursrechtelijk beschermde werk.

Meer informatie vind je in onze veelgestelde vragen over redelijk gebruik.

Wat is het publieke domein?

Werken met auteursrechtelijke bescherming komen na verloop van tijd in het publieke domein, wat inhoudt dat iedereen er gebruik van mag maken. Het duurt doorgaans jaren voordat een werk in het publieke domein terechtkomt. De termijnlengte van de auteursrechtelijke bescherming is onder meer afhankelijk van waar en wanneer het werk is gepubliceerd, of het werk in opdracht is verricht als ingehuurd werk ('work for hire') en andere factoren. Bepaalde werken die door de federale overheid van de Verenigde Staten zijn gemaakt, vallen direct na publicatie onder het publieke domein. Houd er rekening mee dat de regels voor het publieke domein van land tot land verschillen.

Het is jouw verantwoordelijkheid om te controleren of een werk tot het publieke domein behoort voordat je het uploadt naar YouTube. Er is geen officiële lijst met werken in het publieke domein. Er is wel veel nuttige informatie online beschikbaar die je kunt raadplegen. Columbia University Libraries en het Informatiecentrum over auteursrecht van de Cornell University hebben nuttige gidsen samengesteld over werken die mogelijk onder het publieke domein vallen. YouTube noch deze universiteiten kunnen garanderen dat alle werken waarnaar wordt verwezen, daadwerkelijk vrij zijn van auteursrechtelijke bescherming.

Wat is een afgeleid werk?

Als je nieuwe werken op basis van oorspronkelijke content wilt maken, heb je toestemming van de auteursrechteigenaar nodig. Afgeleide werken zijn bijvoorbeeld fanfiction, vervolgdelen, vertalingen, spin-offs, bewerkingen en dergelijke. Het is raadzaam juridisch advies van een expert in te winnen voordat je video's uploadt die zijn gebaseerd op de personages, verhaallijnen en andere elementen van auteursrechtelijk beschermd materiaal.

Waar kan ik meer informatie vinden over auteursrecht buiten de VS?

De website van de Europese Commissie bevat nuttige informatie en links over auteursrecht in landen binnen de Europese Unie.

De Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom (WIPO) houdt een lijst bij van internationale bureaus voor intellectuele eigendom en auteursrecht waar je informatie kunt vinden over de auteursrechtwetgeving die in je land van toepassing is.

De bovenstaande sites dienen uitsluitend ter informatie en worden niet gesteund door YouTube.

Vragen over uploaden naar YouTube

Hoe krijg ik toestemming om de content van iemand anders in mijn video te gebruiken?

Als je van plan bent auteursrechtelijk beschermd materiaal in je video op te nemen, moet je hiervoor doorgaans eerst toestemming vragen. YouTube kan je deze rechten niet geven en we kunnen je niet helpen bij het vinden van en contact opnemen met de partijen die je deze rechten kunnen verlenen. Dit moet je zelf, of met de hulp van een advocaat, uitzoeken en afhandelen.

YouTube kan je bijvoorbeeld je geen rechten verlenen voor het gebruik van content die al is geüpload naar de site. Als je de YouTube-video van iemand anders wilt gebruiken, kun je rechtstreeks contact opnemen met deze persoon.Sommige creators geven op hun kanaal aan hoe je contact met ze kunt opnemen. Meer informatie over hoe je contact opneemt met anderen

Wel bieden we mogelijkheden om materiaal te vinden dat je in je video kunt gebruiken:

  • Met de audiobibliotheek van YouTube kun je gemakkelijk achtergrondmuziek of geluidseffecten voor je YouTube-video's vinden. Hier kun je naar muziek zoeken die je gratis mag gebruiken.
  • In het muziekbeleidbestand kun je zien welk Content ID-beleid wordt toegepast door auteursrechteigenaren van muziek. Afhankelijk van het beleid blijft je video live op YouTube, met advertenties. De opbrengst gaat dan naar de eigenaren van de muziek. Meer informatie over het muziekbeleid.

Als je van plan bent de muziek van iemand anders in je video te gebruiken, vind je hier meer informatie over je opties voor het gebruik van muziek:

Opties voor het gebruik van muziek in je video's

Hoe kom ik aan een licentie voor content van derden?

Voordat je een video naar YouTube uploadt, moet je de rechten op alle elementen in je video verkrijgen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om muziek (zelfs als die alleen op de achtergrond klinkt), videoclips en foto's.

De eerste stap is dat je rechtstreeks contact opneemt met de auteursrechteigenaren of rechthebbenden om de benodigde gebruikslicenties te bespreken.

Vervolgens evalueer je de licentie. In licenties wordt expliciet toestemming gegeven voor het gebruik van content, maar vaak bevatten ze ook beperkingen op de manier waarop de content mag worden gebruikt. Vraag bij het opstellen van een licentieovereenkomst altijd juridisch advies, zodat je zeker weet welke rechten je krijgt en welke rechten voorbehouden blijven aan de eigenaar.

Je kunt ook de gratis muziek en geluidseffecten uit de bibliotheek van YouTube gebruiken. Deze content mag je in video's gebruiken volgens de aangegeven voorwaarden.

Opmerking: Als je een cover van een nummer maakt, heb je toestemming nodig van de auteursrechteigenaren (dus de songwriter of muziekuitgever). Soms heb je ook aanvullende licenties nodig om de oorspronkelijke geluidsopname te mogen reproduceren, het nummer in een video te verwerken of de songtekst weer te geven.

Waarom is er content verwijderd of geblokkeerd hoewel ik toestemming heb om deze te gebruiken?

Als je de rechten hebt verkregen om auteursrechtelijk beschermd materiaal in je video te gebruiken, kun je de titel en URL van je video op YouTube aan de oorspronkelijke auteursrechteigenaar doorgeven om een foutieve verwijdering of blokkering te voorkomen.

Als je video ten onrechte is verwijderd wegens auteursrechtschending, kun je:

Als je vindt dat je video ten onrechte is geblokkeerd vanwege een Content ID-claim, kun je:

Voordat je een geschil voor een Content ID-claim opent of een verweer indient als reactie op een verwijderingsverzoek wegens auteursrechtschending, moet je jezelf een paar vragen stellen:

  1. Ben je de eigenaar van het auteursrecht op het materiaal in je video?
  2. Heb je toestemming ontvangen van de betreffende contenteigenaren om al het materiaal van derden in je video te gebruiken?
  3. Valt je gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal onder redelijk gebruik, redelijke distributie of een soortgelijke uitzondering op grond van toepasselijke auteursrechtwetgeving?

Als een van bovenstaande gevallen op je video van toepassing is, is het een goed idee om te onderzoeken wat de beste geschillenprocedure is of om juridisch advies in te winnen. Zo niet, dan schend je mogelijk de auteursrechtwetten.

Waarom is er een video verwijderd die ik zelf heb opgenomen of gekocht?

Het feit dat je de content hebt gekocht, betekent niet dat je het recht hebt om deze naar YouTube te uploaden. Zelfs als je de auteursrechteigenaar erkenning geeft, kan het plaatsen van video's die materiaal bevatten dat je hebt gekocht, nog steeds inbreuk maken op het auteursrecht.

Het feit dat je zelf iets hebt opgenomen, betekent ook niet dat je het recht hebt om dit te uploaden naar YouTube. Als je opname auteursrechtelijk beschermde content van iemand anders bevat, zoals auteursrechtelijk beschermde muziek op de achtergrond, heb je nog steeds toestemming nodig van de rechthebbenden. 

Waarom heeft YouTube mijn video laten verwijderen door een onrechtmatige eiser?
YouTube neemt maatregelen tegen dergelijke gevallen van misbruik en onrechtmatigheden in onze verwijderingsprocessen wegens auteursrechtschending. Hoewel we niet op specifieke gevallen kunnen ingaan, onderzoeken we misbruik van onze auteursrechtprogramma's en -processen. We hanteren een nultolerantiebeleid voor eisers die wij als onrechtmatig beschouwen. Misbruik van auteursrechtprocessen (voor zowel verwijderingen als verweren) kan tot accountbeëindiging leiden.

Vragen over verwijderingsverzoeken wegens auteursrechtschendingen

Kan ik een verwijderingsverzoek voor een volledig kanaal of een volledige afspeellijst indienen?

Nee, dat is niet mogelijk. Je moet vermeend inbreukmakende video's identificeren aan de hand van de bijbehorende video-URL.

Zo vind je de URL van een video:

  1. Zoek de betreffende video op YouTube.
  2. In de adresbalk bovenaan zie je de URL van de video, die er als volgt uitziet: www.youtube.com/watch?v=xxxxxxxxxxx

Je kunt een verwijderingsverzoek indienen door bij YouTube in te loggen en ons webformulier voor verwijdering wegens auteursrechtschending te gebruiken.

Waarom heeft YouTube om nadere informatie verzocht over mijn klacht wegens auteursrechtschending?

Een verwijderingsverzoek wegens auteursrechtschending is een officieel juridisch verzoek dat specifieke elementen moet bevatten. Alleen dan is een dergelijk verzoek volledig en kunnen er stappen worden ondernomen.

Wanneer we een onvolledig of anderszins ongeldig auteursrechtverzoek ontvangen, of het nu gaat om een verwijderingsverzoek of een verweer, sturen we de afzender een bericht en vragen we om meer informatie, zodat het verzoek kan worden voltooid.

Als je een dergelijke reactie hebt ontvangen nadat je een auteursrechtverzoek hebt ingediend, moet je de reactie nauwkeurig doornemen en ons de benodigde informatie sturen. In de meeste gevallen kunnen we geen actie ondernemen op basis van je verzoek totdat je dit hebt gedaan.

Waarom moet ik iedere keer dat ik een nieuwe klacht wegens een auteursrechtschending indien, al mijn gegevens verstrekken?

Overeenkomstig auteursrechtwetgeving is er voor ieder verzoek tot verwijdering een volledige en geldige melding van auteursrechtschending vereist.

De makkelijkste manier om nog een klacht in te dienen, is door in te loggen bij YouTube en ons webformulier voor auteursrechtklachten te gebruiken.

Rechthebbenden die hun rechten regelmatig moeten doen gelden, kunnen zich aanmelden voor het Programma voor videoverificatie van YouTube en Content ID.

Ik heb YouTube op de hoogte gesteld van een video die inbreuk maakte op mijn auteursrecht en de video is verwijderd. Waarom heb ik een e-mail gekregen waarin staat dat de video mogelijk wordt teruggezet op de site?

We hebben waarschijnlijk een verweer ontvangen met betrekking tot je verwijderingsverzoek. De video wordt teruggezet, tenzij je bewijs levert dat je een gerechtelijke procedure bent gestart tegen de gebruiker om de vermeend inbreukmakende activiteit tegen te houden. Als we dat bewijs niet binnen tien dagen ontvangen, kunnen we het materiaal terugzetten op YouTube.

Hoe kan ik video's melden waarin wachtwoorden of sleutelgeneratoren worden verstrekt waarmee anderen onrechtmatige toegang tot mijn auteursrechtelijk beschermde werken kunnen krijgen?

Als gebruikers aan de hand van een bepaalde video met wachtwoorden, sleutelgeneratoren of cracks beperkingen voor je software kunnen omzeilen, is ons formulier voor andere juridische problemen de meest gepaste en efficiënte manier waarop je YouTube van deze problemen op de hoogte kunt stellen.

 

Hoe verwijder ik een kopie van mijn video van een andere website?

Als je YouTube-video zonder je toestemming op een andere website is geplaatst, moet je de verwijderingsprocedure van deze website volgen. YouTube kan de video niet voor jou verwijderen.

De meeste sites waarnaar gebruikers video's kunnen uploaden, vallen onder de bescherming van de Digital Millennium Copyright Act (DMCA). Dit betekent dat zij gehoor moeten geven aan een volledig en geldig verwijderingsverzoek van de auteursrechthouder en de content moeten verwijderen. Er zijn enkele uitzonderingen, maar als je er zeker van bent dat de kopie van je werk niet onder redelijk gebruik valt, kun je een verzoek tot verwijdering van de kopie indienen.

Bekijk de vereisten voor een DMCA-verwijderingsverzoek voor informatie over de gegevens die je verzoek moet bevatten.

De meeste sites hebben een link naar een specifieke video (de URL) nodig. Als de video in je feed of op een pagina met andere video's staat, kun je de URL wellicht vinden door met de rechtermuisknop op de video te klikken of door op het tijdstempel van de video te klikken.

Sites die onder de bescherming van de DMCA vallen, moeten contactgegevens van een speciale DMCA-vertegenwoordiger hebben geregistreerd bij het Copyright Office en op hun website. Hieronder zie je een korte lijst met e-mailadressen waar je een verwijderingsverzoek naartoe kunt sturen als je video zonder je toestemming op een van deze sites is geplaatst. Als de site die je zoekt hieronder niet wordt vermeld, kun je de contactgegevens waarschijnlijk vinden in de database van het Copyright Office.

 

Dailymotion: notifications@dailymotion.com

Facebook: ip@fb.com

Instagram: ip@instagram.com

Periscope: copyright@periscope.tv

Twitter: copyright@twitter.com

Vimeo: dmca@vimeo.com

 

Disclaimer: De informatie die we hier bieden, is geen juridisch advies. De gegevens zijn alleen bedoeld ter informatie. Als je juridisch advies nodig hebt, kun je het best contact opnemen met een advocaat.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?