Nejčastější dotazy týkající se autorských práv

Získejte odpovědi na nejčastější otázky týkající se autorských práv

Obecné dotazy týkající se autorských práv

Co je princip „fair use“?

Fair use je právní princip, který stanoví, že za určitých podmínek je možné použít materiál chráněný autorskými právy, aniž byste získali povolení od vlastníka práv.

V USA je použití principu „fair use“ posuzováno soudem. Při posuzování vhodnosti použití principu fair use postupují soudy v každém jednotlivém případě individuálně a sledují především čtyři ukazatele: účel a způsob použití, podstatu zkopírovaného díla, jeho rozsah a význam a vliv této skutečnosti na potenciální využití či hodnotu původního díla.

Další informace naleznete v častých dotazech k principu fair use.

Co jsou volná díla?

Postupem času díla ztrácejí ochranu autorskými právy a jsou zařazena mezi tzv. „volná díla“, která může kdokoli zdarma používat. Než je dílo zařazeno do kategorie volných děl, trvá to obvykle řadu let. Délka doby ochrany autorskými právy se liší v závislosti na tom, kde a kdy bylo dílo publikováno, zda jde o dílo na zakázku určené k dalšímu použití za poplatek, a na dalších faktorech. Některá díla vytvořená federálními státními agenturami v USA spadají do kategorie volných děl ihned po svém zveřejnění. Je důležité si uvědomit, že pravidla vztahující se na volná díla se v různých zemích liší.

Před nahráním díla na YouTube je proto vaší povinností si ověřit, že se na dílo žádná autorská práva nevztahují. Žádný oficiální seznam volných děl však neexistuje. Nicméně dále je uvedeno několik užitečných zdrojů, které by vám mohly pomoci. Přínosné průvodce díly, která spadají do kategorie volných děl, nabízejí knihovny Kolumbijské univerzity a centrum informací o autorských právech při Cornellově univerzitě. Ani společnost YouTube, ani Kolumbijská univerzita však nemohou zaručit, že žádné z jimi uváděných děl skutečně nepodléhá ochraně autorskými právy.

Co je to odvozené dílo?

Chcete-li vytvořit nové dílo s využitím originálního obsahu někoho jiného, potřebujete oprávnění vlastníka autorských práv k tomuto obsahu. Odvozená díla zahrnují například pokračování, překlady, volně navazující díla, adaptace atd. Než nahrajete videa, která vycházejí z postav, příběhů či jiných prvků materiálu chráněného autorskými právy, bude rozumné vyhledat radu zkušeného právníka.

Kde mohu najít více informací o autorských právech mimo území USA?

Užitečné informace a odkazy týkající se autorských práv v zemích Evropské unie naleznete na webových stránkách Evropské komise.

Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO) disponuje mezinárodním seznamem úřadů duševního vlastnictví a autorských práv, kde můžete najít informace o autorských právech platných ve vaší zemi.

Výše uvedené weby jsou zde použity pouze pro vzdělávací účely a YouTube je žádným způsobem nepodporuje.

Otázky ohledně nahrávání na YouTube

Jak získám povolení použít ve svém videu obsah někoho jiného?

Pokud máte v plánu použít ve videu materiál chráněný autorským právem, zpravidla k tomu budete muset nejprve získat oprávnění. YouTube vám nemůže tato práva udělit a ani vám nejsme schopni pomoci najít a kontaktovat strany, které vám tato práva udělit mohou. To je něco, co si musíte zjistit a dojednat sami, případně s asistencí svého právního zástupce.

YouTube vám například nemůže udělit práva na používání obsahu, který byl již na web nahrán. Pokud chcete použít video z YouTube, které patří někomu jinému, můžete ho kontaktovat přímo.Někteří autoři ve svém kanálu uvádějí způsob, jakým mohou být kontaktováni. Další informace o tom, jak se spojit s ostatními, najdete zde.

Nabízíme vám ale funkce, které vám pomohou určit, jaký materiál do svého videa můžete vložit.

  • Hudbu na pozadí a zvukové efekty pro vaše videa na YouTube snadno najdete ve Zvukové knihovně YouTube. Můžete vyhledat hudbu, jejíž použití je bezplatné.
  • Adresář zásad použití hudby vám pomůže pochopit zásady systému Content ID, které používají vlastníci obsahu. Při uplatnění některého typu zásad může vaše video zůstat YouTube aktivní, bude se však zobrazovat s reklamami a tržby budou vypláceny vlastníkům hudby. Podívejte se na další informace o zásadách týkajících se hudby.

Pokud zamýšlíte použít ve svém videu hudbu někoho jiného, zjistěte více o možnostech použití hudby:

Možnosti používání hudby ve videích

Jak mám licencovat obsah třetích stran?

Než na YouTube nahrajete video, musíte získat práva na všechny prvky, které obsahuje – včetně jakékoli hudby (i když hraje pouze na pozadí), videoklipů, fotografií atd.

Nejprve kontaktujte přímo vlastníky nebo držitele autorských práv a vyjednejte s nimi licence, které k použití díla potřebujete.

Potom se na licenci podívejte. Licence mají explicitní oprávnění k používání obsahu a často obsahují omezení týkající se použití obsahu. Jakoukoli licenční smlouvu byste měli konzultovat s právním poradcem, abyste si byli jisti, která práva vlastník uděluje a která si vyhrazuje.

Můžete také využít knihovnu YouTube s hudbou a zvukovými efekty, které lze ve videích za konkrétních podmínek používat zdarma.

Poznámka: Pokud vytváříte převzatou skladbu, zajistěte si oprávnění od vlastníků autorských práv (tzn. autora skladby nebo hudebního vydavatele). Možná budete potřebovat další licence k reprodukci původního zvukového záznamu, zahrnutí skladby do videa nebo zobrazení textu.

Proč byl obsah, na jehož použití mám povolení, odebrán nebo zablokován?

Pokud jste si obstarali práva k použití materiálu chráněného autorským právem ve svém videu, doporučujeme upozornit původního vlastníka autorských práv a sdělit mu název a adresu vašeho videa na YouTube. Vyhnete se tak mylnému odstranění nebo zablokování videa.

Jestliže bylo vaše video omylem odebráno kvůli porušení autorských práv, máte k dispozici tyto možnosti:

Pokud bylo vaše video nárokováno systémem Content ID a vy se domníváte, že se jedná o omyl:

Než však podáte námitku proti nároku v systému Content ID nebo zašlete protioznámení kvůli postihu z důvodu porušení autorských práv, nejprve si položte několik otázek:

  1. Jste vlastníkem autorských práv k materiálu ve videu?
  2. Máte povolení k veškerému materiálu třetích stran ve vašem videu od příslušných vlastníků autorských práv?
  3. Vztahuje se na vaše použití materiálu chráněného autorskými právy princip fair use (správné používání), fair dealing (poctivé využití) či podobná výjimka na základě platného zákona o autorských právech?

Pokud se některá z výše uvedených podmínek vašeho videa týká, možná bude rozumné se obeznámit s nejvhodnějším doporučeným postupem vznesení námitky, případně konzultovat právníka. Pokud pro vás žádná z podmínek neplatí, mohli jste se dopustit porušení zákona o autorských právech.

Proč byl obsah, který jsem osobně zaznamenal(a) nebo zakoupil(a), odebrán?

To, že jste určitý obsah koupili, ještě neznamená, že vlastníte i práva potřebná k nahrání obsahu na YouTube. I když řádně uvedete vlastníka autorských práv, zveřejnění videí zahrnujících obsah, který jste koupili, může být stále porušením zákona o autorských právech.

Dokonce ani když něco nahrajete sami, nemusí to nutně znamenat, že máte veškerá práva k tomu, abyste tento obsah na YouTube zveřejnili. Pokud vaše nahrávka obsahuje materiály třetí strany chráněné autorskými právy, například hudbu na pozadí, budete potřebovat povolení od příslušných vlastníků práv. 

Jak je možné, že moje video na YouTube bylo odebráno na základě neoprávněné žádosti?
V případech zneužívání a pochybení v procesu odstraňování videí z důvodu porušení autorských práv sjednává YouTube nápravné kroky. Nemůžeme sice poskytovat informace o konkrétních případech nebo jednotlivých procesech, zneužívání našich nástrojů a postupů však důkladně prošetřujeme a u nároků, které podle našeho závěru systém zneužívají, uplatňujeme nulovou toleranci. Při zneužití našich procesů týkajících se autorských práv (žádosti o zastavení šíření nebo podání protioznámení) může dojít k ukončení účtu daného uživatele.

Otázky ohledně žádostí o zastavení šíření z důvodu porušení autorských práv

Mohu požádat o odstranění celého kanálu nebo seznamu videí?

Ne, to nemůžete. Pomocí adresy URL videa musíte identifikovat obsah, který údajně porušuje autorská práva.

URL videa získáte tímto způsobem:

  1. Vyhledejte zmíněné video na YouTube.
  2. V adresním řádku nahoře v prohlížeči uvidíte adresu URL videa. Měla by vypadat asi takto: www.youtube.com/watch?v=xxxxxxxxxxx.

Chcete-li podat žádost o zastavení šíření, přihlaste se na YouTube a použijte webový formulář pro odstranění obsahu z důvodu porušení autorských práv.

Proč mě YouTube žádá o další informace ve věci autorských práv?

Zastavení šíření z důvodu porušení autorských práv je formální právní požadavek, který musí mít konkrétní náležitosti, aby byl úplný a vymahatelný.

Pokud obdržíme neúplnou nebo jinak neplatnou žádost o uplatnění autorských práv, ať už oznámení o zastavení šíření, nebo protioznámení, požádáme odesílatele o více informací za účelem dokončení jeho žádosti.

Pokud po odeslání svého požadavku týkajícího se autorských práv dostanete takovou odpověď, je důležité si ji důkladně přečíst a řádně odpovědět. Ve většině případů nebudeme moci ve věci vašeho požadavku nic podniknout, dokud neodpovíte a nedodáte požadované informace.

Proč musím zadávat veškeré informace, které se mě týkají, pokaždé, když předkládám novou stížnost týkající se porušení autorských práv?

V souladu se zákonem o autorských právech požadujeme u každé žádosti o odstranění kompletní a platné oznámení o porušení autorských práv.

Nejjednodušší způsob, jak podat další stížnost, je přihlásit se na YouTube a použít náš webový formulář stížnosti na porušení autorských práv.

Od vlastníků obsahu, kteří potřebují spravovat svá práva průběžně, přijímáme přihlášky do Programu ověřování obsahu a systému Content ID služby YouTube.

Nahlásil(a) jsem na YouTube video, které porušovalo má autorská práva, a video bylo odstraněno. Proč jsem obdržel(a) e-mail s oznámením, že video může být na stránkách obnoveno?

Pravděpodobně jsme ve věci vaší žádosti o odstranění obdrželi protioznámení. Video bude obnoveno, pokud nedoložíte, že jste proti danému uživateli podali soudní žalobu s cílem zabránit aktivitě, která údajně porušuje vaše autorská práva. Pokud od vás do 10 dnů neobdržíme příslušné oznámení, můžeme daný materiál na YouTube obnovit.

Jak mohu nahlásit videa, která uvádějí hesla nebo generátory klíčů a umožňují tak neoprávněný přístup k mým dílům chráněným autorským právem?

Pokud video obsahuje informace, které umožňují lidem obcházet přístupová omezení vašeho softwaru, například hesla, generátory klíčů nebo jiné návody na prolomení ochrany, nejvhodnější a nejefektivnější způsob, jak tuto záležitost nahlásit YouTube, je prostřednictvím našeho formuláře Další právní záležitosti.

 

Jak odstraním kopii svého videa z jiného webu?

Pokud objevíte své video na jiném webu, aniž byste k tomu dali oprávnění, musíte se držet postupu žádosti o odstranění videa na daném webu. YouTube to nemůže udělat za vás.

Většina webových stránek, které umožňují uživatelům nahrávat videa, spoléhá na ustanovení „Safe Harbor“ zákona DMCA (Digital Millennium Copyright Act), což znamená, že když jejich provozovatelé obdrží od vlastníka obsahu kompletní a platné oznámení o zastavení šíření z důvodu porušení autorských práv, měli by žádosti vyhovět a obsah odstranit. Tato zásada má několik výjimek, ale pokud jste si jisti, že se na kopii vašeho díla nevztahuje princip fair use, můžete požádat o její odstranění.

Pro lepší pochopení, co musíte zahrnout do žádosti o zastavení šíření z důvodu porušení autorských práv, si přečtěte požadavky na oznámení o zastavení šíření na základě zákona DMCA.

Většina webových stránek požaduje adresu URL daného videa. Pokud je video ve vašem zdroji nebo na stránce s jinými videi, může stačit kliknout na video pravým tlačítkem myši nebo na časové razítko videa, aby se vám adresa URL videa zobrazila.

Webové stránky, které vycházejí ze zákona DMCA, musí uvádět na webu kontaktní údaje jmenovaného zástupce pro otázky zákona DMCA evidovaného v registru amerického úřadu pro ochranu autorských práv (Copyright Office). Dále uvádíme stručný seznam e-mailových adres, na které můžete zaslat oznámení o zastavení šíření z důvodu porušení autorských práv v případě, že objevíte své video na jedné z následujících webových stránek, aniž jste k tomu dali oprávnění. Pokud stránky, které hledáte, v seznamu nejsou, měli byste dohledat příslušné kontaktní údaje v databázi úřadu Copyright Office.

 

Dailymotion: notifications@dailymotion.com

Facebook: ip@fb.com

Instagram: ip@instagram.com

Periscope: copyright@periscope.tv

Twitter: copyright@twitter.com

Vimeo: dmca@vimeo.com

 

Odmítnutí odpovědnosti: Zde prezentované informace nelze považovat za právní radu. Poskytujeme je jen pro informační účely. Pokud hledáte právní radu, kontaktujte svého právního zástupce.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?