Nejčastější dotazy týkající se autorských práv

Získejte odpovědi na nejčastější otázky týkající se autorských práv

Copyright Permissions - Copyright on YouTube

Obecné dotazy týkající se autorských práv

Co je princip „fair use“?

Fair use je právní princip, který stanoví, že za určitých podmínek je možné použít materiál chráněný autorským právem, aniž byste získali povolení od vlastníka práv.

V USA může rozhodnout pouze soud, co spadá pod princip „fair use“.

Při rozhodování o fair use soudy v jednotlivých případech zohledňují čtyři faktory:

 • Účel a povaha použití
 • Charakter díla chráněného autorským právem
 • Rozsah a význam použitého díla chráněného autorským právem
 • Vliv na potenciální hodnotu díla chráněného autorským právem nebo tržní zájem o něj

Další informace naleznete v častých dotazech k principu fair use.

Co jsou volná díla?

Díla ochranu autorským právem časem ztrácejí a stanou se tzv. „volnými díly“, která může kdokoli používat zdarma. Než se dílo stane volným dílem, trvá to obvykle řadu let.

Délka doby ochrany autorským právem závisí na různých faktorech, jako jsou například tyto:

 • Kdy a kde bylo dílo zveřejněno
 • Zda šlo o dílo na zakázku určené k dalšímu použití za poplatek

Některá díla vytvořená federálními státními agenturami v USA spadají do kategorie volných děl ihned po svém zveřejnění. Je důležité si uvědomit, že pravidla vztahující se na volná díla se v různých zemích liší.

Před nahráním díla na YouTube je proto vaší povinností si ověřit, že se na dílo žádná autorská práva nevztahují. Neexistuje žádný oficiální seznam volných děl. Nicméně dále je uvedeno několik užitečných zdrojů, které by vám mohly pomoci. Přínosné průvodce díly, která spadají do kategorie volných děl, nabízejí knihovny Kolumbijské univerzity a centrum informací o autorských právech při Cornellově univerzitě. Žádný z těchto subjektů včetně YouTube nemůže zaručit, že žádné z jimi uváděných děl skutečně nepodléhá ochraně autorským právem.

Co je to odvozené dílo?

Chcete-li tvořit díla s využitím originálního obsahu někoho jiného, potřebujete oprávnění vlastníka autorských práv k tomuto obsahu. Odvozená díla mohou zahrnovat fanouškovskou tvorbu, pokračování, překlady, volně navazující díla, adaptace atd. Než nahrajete videa, která vycházejí z postav, příběhů či jiných prvků materiálu chráněného autorským právem, zkuste vyhledat odbornou radu právníka.

Kde mohu najít více informací o autorských právech mimo území USA?

Užitečné informace a odkazy týkající se autorských práv v zemích Evropské unie naleznete na webových stránkách Evropské komise.

Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO) disponuje mezinárodním seznamem úřadů duševního vlastnictví a autorských práv, kde můžete najít informace o autorských právech platných ve vaší zemi.

Výše uvedené weby jsou zde použity pouze pro vzdělávací účely a YouTube je žádným způsobem nepodporuje.

Otázky ohledně nahrávání na YouTube

Jak získám povolení použít ve svém videu obsah někoho jiného?

Pokud máte v plánu použít ve videu materiál chráněný autorským právem, zpravidla k tomu budete muset nejprve získat oprávnění. YouTube vám nemůže pomoci tato práva získat, ale můžeme vám pomoci najít subjekty, které vám je mohou poskytnout. Tento proces musíte vyřešit sami nebo s pomocí právníka.

YouTube vám například nemůže udělit práva na používání obsahu, který byl již na web nahrán. Pokud chcete použít video z YouTube, které patří někomu jinému, můžete ho kontaktovat přímo. Někteří autoři ve svém kanálu uvádějí způsob, jakým mohou být kontaktováni. Další informace o tom, jak se spojit s ostatními, najdete zde.

Hudbu na pozadí a zvukové efekty pro vaše videa na YouTube snadno najdete ve Zvukové knihovně YouTube. Můžete vyhledat hudbu, jejíž použití je bezplatné.

Pokud zamýšlíte použít ve svém videu hudbu někoho jiného, zjistěte více o možnostech použití hudby:

Možnosti používání hudby ve videích

Jak mám licencovat obsah třetích stran?

Než nahrajete video na YouTube, musíte si sehnat práva ke všem prvkům svého videa. Mezi tyto prvky patří veškerá hudba (i když hraje pouze na pozadí), videoklipy, fotografie atd.

Nejprve kontaktujte přímo vlastníky nebo držitele autorských práv a vyjednejte s nimi licence, které k použití díla potřebujete.

Poté se podívejte na licenci. Licence zahrnují explicitní oprávnění k používání obsahu a často obsahují omezení týkající se jeho použití. Jakoukoli licenční smlouvu byste měli konzultovat s právním poradcem, abyste si byli jisti, která práva vlastník uděluje a která si vyhrazuje.

Můžete také využít knihovnu YouTube s hudbou a zvukovými efekty, které lze ve videích za konkrétních podmínek používat zdarma.

Poznámka: Pokud vytváříte převzatou skladbu, zajistěte si oprávnění od vlastníků autorských práv (tzn. autora skladby nebo hudebního vydavatele). Možná budete potřebovat další licence k reprodukci původního zvukového záznamu, zahrnutí skladby do videa nebo zobrazení textu.

Proč byl obsah, na jehož použití mám povolení, odebrán nebo zablokován?

Pokud máte právo použít ve videu materiál chráněný autorskými právy, poskytněte název a adresu URL videa původnímu vlastníkovi obsahu. Tak se snáze vyhnete odebrání nebo zablokování nedopatřením.

Jestliže bylo vaše video omylem odebráno kvůli porušení autorských práv, máte k dispozici tyto možnosti:

Pokud je v důsledku nároku v systému Content ID zablokováno vaše video a vy se domníváte, že jde o nárok neoprávněný:

Než však podáte námitku nebo zašlete protioznámení, nejprve si položte několik otázek:

 1. Jste vlastníkem autorských práv k materiálu ve videu?
 2. Máte od příslušného vlastníka autorských práv oprávnění používat veškerý materiál třetích stran, který je ve videu použit?
 3. Vztahuje se na video princip fair use či princip poctivého využití nebo jiná výjimka z platné ochrany autorských práv?

Pokud se některá z výše uvedených podmínek vašeho videa týká, možná bude rozumné se obeznámit s nejvhodnějším doporučeným postupem vznesení námitky, případně konzultovat právníka. Pokud pro vás žádná z podmínek neplatí, mohli jste se dopustit porušení zákona o autorských právech.

Proč byl obsah, který jsem osobně zaznamenal(a) nebo zakoupil(a), odebrán?

To, že jste určitý obsah koupili, ještě neznamená, že vlastníte i práva potřebná k nahrání obsahu na YouTube. I když řádně uvedete vlastníka autorských práv, zveřejnění videí zahrnujících obsah, který jste koupili, může být stále porušením zákona o autorských právech.

Zároveň platí, že když něco nahrajete sami, nemusí to nutně znamenat, že máte veškerá práva k tomu, abyste tento obsah na YouTube zveřejnili. Pokud vaše nahrávka obsahuje něčí obsah chráněný autorskými právy, například hudbu na pozadí, budete potřebovat povolení od příslušných vlastníků práv.

Jak je možné, že moje video na YouTube bylo odebráno na základě neoprávněné žádosti?
V případech zneužívání a pochybení v procesu odstraňování videí z důvodu porušení autorských práv sjednává YouTube nápravné kroky. Nemůžeme sice poskytovat informace o konkrétních případech nebo jednotlivých procesech, zneužívání našich nástrojů a postupů však důkladně prošetřujeme. U nároků, které podle našeho závěru systém zneužívají, uplatňujeme nulovou toleranci. Při zneužití našich procesů týkajících se autorských práv (žádosti o zastavení šíření nebo podání protioznámení) může dojít k ukončení účtu daného uživatele.

Otázky ohledně žádostí o zastavení šíření z důvodu porušení autorských práv

Mohu požádat o odstranění celého kanálu nebo seznamu videí?

Ne, to nejde. Jste povinni označit veškerý obsah domněle porušující autorská práva adresou URL videa.

URL videa získáte tímto způsobem:

 1. Vyhledejte zmíněné video na YouTube.
 2. V adresním řádku nahoře je uvedena adresa URL videa v tomto formátu: www.youtube.com/watch?v=xxxxxxxxxxx

Chcete-li podat žádost o zastavení šíření, přihlaste se na YouTube a použijte webový formulář pro odstranění obsahu z důvodu porušení autorských práv.

Proč mě YouTube žádá o další informace ve věci autorských práv?

Zastavení šíření z důvodu porušení autorských práv je formální právní požadavek, který musí mít konkrétní náležitosti, aby byl úplný a vymahatelný.

Pokud obdržíme neúplnou nebo jinak neplatnou žádost o uplatnění autorských práv, požádáme odesílatele o více informací za účelem dokončení jeho žádosti. Toto se týká jak oznámení o zastavení šíření, tak protioznámení.

Pokud po odeslání svého požadavku týkajícího se autorských práv dostanete takovou odpověď, je důležité si ji důkladně přečíst a řádně odpovědět. Než to uděláte, zpravidla se nemůžeme vašemu požadavku věnovat.

Proč musím zadávat veškeré informace, které se mě týkají, pokaždé když předkládám novou stížnost týkající se porušení autorských práv?

V souladu se zákonem o autorských právech požadujeme u každé žádosti o odstranění kompletní a platné oznámení o porušení autorských práv.

Nejjednodušší způsob, jak podat další stížnost, je přihlásit se na YouTube a použít náš webový formulář stížnosti na porušení autorských práv.

Od vlastníků obsahu, kteří potřebují spravovat svá práva průběžně, přijímáme přihlášky do Programu ověřování obsahu a systému Content ID služby YouTube.

Nahlásil(a) jsem na YouTube video, které porušovalo má autorská práva, a video bylo odstraněno. Proč jsem dostal(a) e-mail s oznámením, že video může být na stránkách obnoveno?

Pravděpodobně jsme ve věci vaší žádosti o odstranění obdrželi protioznámení. Video bude obnoveno, pokud nedoložíte, že jste proti danému autorovi podali soudní žalobu s cílem zabránit aktivitě, která údajně porušuje vaše autorská práva. Pokud od vás toto oznámení neobdržíme do 10 dnů, můžeme materiál na YouTube obnovit.

Jak mohu nahlásit videa, která uvádějí hesla nebo generátory klíčů a umožňují tak neoprávněné používání mých děl chráněných autorským právem?

Pokud video vysvětluje, jak obcházet omezení vašeho softwaru, například hesla, generátory klíčů nebo jiné návody na prolomení ochrany, informujte nás prostřednictvím našeho formuláře Další právní záležitosti.

 

Jak odstraním kopii svého videa z jiného webu?

Pokud objevíte své video na jiném webu, aniž byste k tomu dali oprávnění, musíte se držet postupu žádosti o odstranění videa na daném webu. YouTube nemůže o odebrání požádat za vás.

Většina webových stránek, které umožňují autorům nahrávat videa, spoléhá na ustanovení „Safe Harbor“ zákona DMCA (Digital Millennium Copyright Act). Když obdrží kompletní a platné oznámení o zastavení šíření z důvodu porušení autorských práv, měly by obsah odstranit. Existuje několik výjimek, ale pokud jste si jisti, že se na kopii vašeho díla nevztahuje princip fair use, můžete požádat o její odstranění.

Pro lepší pochopení, co musíte zahrnout do žádosti o zastavení šíření z důvodu porušení autorských práv, si přečtěte požadavky na oznámení o zastavení šíření na základě zákona DMCA.

Většina webových stránek požaduje adresu URL daného videa. Pokud adresu URL nenajdete, zkuste kliknout na video pravým tlačítkem myši nebo kliknout na časové razítko videa.

Webové stránky, které vycházejí ze zákona DMCA, musí uvádět na webu kontaktní údaje jmenovaného zástupce pro otázky zákona DMCA evidovaného v registru amerického úřadu pro ochranu autorských práv (Copyright Office). Pokud na takovém webu objevíte své video, aniž byste k tomu dali oprávnění, můžete zaslat oznámení o zastavení šíření z důvodu porušení autorských práv na příslušnou e-mailovou adresu níže. Pokud web, který hledáte, není uveden níže, můžete se také podívat do databáze úřadu pro autorská práva.

 

Dailymotion: notifications@dailymotion.com

Facebook: ip@fb.com

Instagram: ip@instagram.com

Periscope: copyright@periscope.tv

Twitter: copyright@twitter.com

Vimeo: dmca@vimeo.com

 

Odmítnutí odpovědnosti: Zde prezentované informace nelze považovat za právní radu. Poskytujeme je pro informační účely. Pokud potřebujete právní pomoc, měli byste se obrátit na právního zástupce.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
59
false