Thay đổi về trạng thái tài khoản

Trước đây, tài khoản YouTube có cảnh cáo Nguyên tắc cộng đồng, cảnh cáo bản quyền hoặc chặn Content ID sẽ mất quyền truy cập vào một nhóm tính năng và chương trình của tài khoản.

Chúng tôi đã thay đổi cách hoạt động này, vì vậy hãy đọc thông tin bên dưới để biết thay đổi có thể ảnh hưởng đến tài khoản YouTube của bạn như thế nào nếu tài khoản có cảnh cáo Nguyên tắc cộng đồng, cảnh cáo bản quyền và chặn Content ID

Nguyên tắc cảnh cáo

Nếu bạn nhận được cảnh cáo bản quyền hoặc cảnh cáo Nguyên tắc cộng đồng, bạn vẫn có quyền truy cập vào hầu hết các tính năng và chương trình của YouTube. Nếu bạn không có quyền truy cập vào một số tính năng nhất định, có thể bạn phải xác minh tài khoản của mình.

Ghi nhớ các nguyên tắc sau:

Nếu bạn đang gặp sự cố, hãy tìm hiểu cách nhận trợ giúp với tư cách là người sáng tạo trên YouTube.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?