Cách hoạt động của Content ID

Chủ sở hữu bản quyền có thể sử dụng một hệ thống có tên là Content ID để dễ dàng xác định và quản lý nội dung của họ trên YouTube. Các video tải lên YouTube được quét đối chiếu với cơ sở dữ liệu tệp mà chủ sở hữu nội dung đã gửi cho chúng tôi.

Chủ sở hữu bản quyền quyết định điều gì sẽ xảy ra khi nội dung trong một video trên YouTube khớp với tác phẩm mà họ sở hữu. Khi điều này xảy ra, video sẽ nhận được một thông báo xác nhận quyền sở hữu qua Content ID.

Câu hỏi thường gặp về Content ID

Chủ sở hữu bản quyền có những tùy chọn nào?

Chủ sở hữu bản quyền có thể chọn nhiều hành động đối với tư liệu khớp với tư liệu của họ:

  • Chặn toàn bộ video để không ai có thể xem
  • Kiếm tiền từ video đó bằng cách chạy quảng cáo trên video, đôi khi còn chia sẻ doanh thu với người tải video đó lên
  • Theo dõi số liệu thống kê lượng người xem video

Mỗi một hành động trong số trên đều có thể áp dụng riêng cho từng quốc gia cụ thể. Một video có thể được kiếm tiền ở quốc gia/khu vực này nhưng lại bị chặn hoặc bị theo dõi ở quốc gia/khu vực khác.

Ai có thể sử dụng Content ID?

YouTube chỉ cấp Content ID cho chủ sở hữu bản quyền đáp ứng được tiêu chí cụ thể. Để được phê duyệt, họ phải có độc quyền sở hữu đối với phần lớn nội dung của tư liệu gốc thường do cộng đồng người sáng tạo trên YouTube tải lên.

YouTube cũng đặt ra các nguyên tắc rõ ràng về cách sử dụng Content ID. Chúng tôi liên tục theo dõi việc sử dụng và kháng nghị qua Content ID để đảm bảo mọi người tuân thủ những nguyên tắc này.

Những chủ sở hữu nội dung nhiều lần đưa ra thông báo xác nhận quyền sở hữu không chính xác có thể bị mất quyền sử dụng Content ID và chấm dứt mối quan hệ đối tác với YouTube.

Nếu là chủ sở hữu nội dung và cho rằng nội dung của mình đáp ứng được tiêu chí, thì bạn có thể điền vào biểu mẫu này.

Chủ đề có liên quan
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?