Cách hoạt động của Content ID

Chủ sở hữu bản quyền có thể sử dụng một hệ thống có tên là Content ID để dễ dàng xác định và quản lý nội dung của họ trên YouTube. Các video tải lên YouTube được quét dựa vào cơ sở dữ liệu tệp mà chủ sở hữu nội dung đã gửi cho chúng tôi.

Chủ sở hữu bản quyền quyết định điều gì sẽ xảy ra khi nội dung trong một video trên YouTube khớp với tác phẩm mà họ sở hữu. Khi điều này xảy ra, video sẽ nhận được một thông báo xác nhận quyền sở hữu qua Content ID.

Câu hỏi thường gặp về Content ID

Chủ sở hữu bản quyền có những tùy chọn nào?

Chủ sở hữu bản quyền có thể chọn nhiều hành động đối với tài liệu khớp với tài liệu của họ:

  • Chặn khả năng xem của toàn bộ video
  • Kiếm tiền từ video đó bằng cách chạy quảng cáo trên đó; trong một số trường hợp chia sẻ doanh thu với người tải lên
  • Theo dõi số liệu thống kê lượng người xem video

Bất kỳ hành động nào trong số này đều phụ thuộc vào từng quốc gia cụ thể. Một video có thể được kiếm tiền ở một quốc gia nhưng bị chặn hoặc bị theo dõi ở một quốc gia khác.

Ai có thể sử dụng Content ID?

YouTube chỉ cấp Content ID cho chủ sở hữu bản quyền đáp ứng được tiêu chí cụ thể. Để được phê duyệt, họ phải có độc quyền sở hữu đối với phần lớn nội dung của tài liệu gốc thường do cộng đồng người dùng YouTube tải lên.

YouTube cũng đặt ra các nguyên tắc rõ ràng về cách sử dụng Content ID. Chúng tôi liên tục theo dõi cách sử dụng và các kháng nghị Content ID để đảm bảo những nguyên tắc này được tuân thủ.

Những chủ sở hữu nội dung nhiều lần đưa ra thông báo xác nhận quyền sở hữu không chính xác có thể bị mất quyền sử dụng Content ID và chấm dứt mối quan hệ đối tác với YouTube.

Nếu là chủ sở hữu nội dung và cho rằng nội dung của mình đáp ứng được tiêu chí, thì bạn có thể điền vào biểu mẫu này.

Chủ đề liên quan
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?