Cách Content ID hoạt động

Một số chủ sở hữu bản quyền có thể sử dụng một hệ thống gọi là Content ID để dễ dàng xác định và quản lý nội dung của họ trên YouTube.

Những video được tải lên YouTube sẽ được quét theo một cơ sở dữ liệu gồm những video mà các chủ sở hữu bản quyền gửi cho chúng tôi. Các chủ sở hữu bản quyền có thể chọn nhiều biện pháp xử lý đối với các video trùng khớp với video của họ:

  • Chặn toàn bộ video để không ai xem được
  • Kiếm tiền từ video bằng cách chạy quảng cáo trên video đó và đôi khi chia sẻ doanh thu với người tải video lên
  • Theo dõi số liệu thống kê về lượng người xem video

Khi được phát hiện, video trùng khớp sẽ nhận một thông báo xác nhận quyền sở hữu qua Content ID và 1 trong 3 biện pháp nêu trên sẽ được áp dụng cho video đã được xác nhận quyền sở hữu.

Mỗi biện pháp nêu trên đều có thể áp dụng theo khu vực địa lý, tức là một video có thể được kiếm tiền ở một quốc gia này nhưng bị chặn hoặc bị theo dõi ở một quốc gia khác.

YouTube chỉ cấp quyền sử dụng Content ID cho những chủ sở hữu bản quyền đáp ứng các tiêu chí cụ thể. Để được phê duyệt, họ phải có quyền độc hữu đối với phần lớn nội dung nguyên gốc thường được cộng đồng nhà sáng tạo trên YouTube tải lên.

YouTube cũng đặt ra các nguyên tắc rõ ràng về cách sử dụng Content ID. Chúng tôi liên tục theo dõi việc sử dụng và kháng nghị qua Content ID để đảm bảo những người dùng Content ID tuân thủ các nguyên tắc đó.

Những chủ sở hữu bản quyền nhiều lần xác nhận quyền sở hữu không chính xác có thể bị mất quyền sử dụng Content ID và bị chấm dứt quan hệ đối tác với YouTube.

Nếu bạn là chủ sở hữu bản quyền và cho rằng nội dung của mình đáp ứng các tiêu chí để sử dụng trong Content ID, thì bạn có thể bắt đầu bằng cách điền vào biểu mẫu này để cho chúng tôi biết thêm về nhu cầu quản lý bản quyền của bạn.

Chủ đề có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
59
false