Jak funguje systém Content ID

Vlastníci autorských práv mohou využívat systém nazvaný Content ID, který jim umožňuje snadnou identifikaci a správu jejich obsahu na YouTube. Videa nahraná na YouTube jsou porovnávána s databází souborů, které nám vlastníci obsahu odeslali.

Vlastníci autorských se musí rozhodnout, co se má stát, když obsah ve videu na YouTube odpovídá dílu, které vlastní. V takovém případě je video nárokováno v systému Content ID.

Časté dotazy ohledně systému Content ID

Jaké mají vlastníci autorských práv možnosti?

Vlastníci autorských práv mají několik možností, jak naložit s materiálem, který se shoduje s jejich dílem:

  • Zablokovat zobrazování celého videa.
  • Zpeněžit video pomocí zobrazení reklamy. V některých případech je možné sdílet tržby s uživatelem, který video nahrál.
  • Sledovat u videa statistiku sledovanosti.

Jakýkoli z těchto kroků může být specifický pro danou zemi. Video lze například v jedné zemi (či jednom regionu) zpeněžit a v jiné zablokovat nebo sledovat.

Kdo může používat systém Content ID?

YouTube umožňuje využívat systém Content ID pouze vlastníkům autorských práv, kteří splňují daná kritéria. Podmínkou jejich schválení je, že musí vlastnit výhradní práva k významnému souboru původních materiálů, které komunita autorů YouTube často nahrává.

YouTube dále vymezuje jednoznačná pravidla, jak službu Content ID používat. Používání služby Content ID a námitky průběžně sledujeme, abychom se ujistili, že jsou tato pravidla dodržována.

Vlastníkům obsahu, kteří opakovaně vznesou neoprávněné nároky, můžeme přístup ke službě Content ID deaktivovat a ukončit jejich partnerství s YouTube.

Pokud jste vlastníkem obsahu a domníváte se, že váš obsah daná kritéria splňuje, můžete vyplnit tento formulář.

Související témata
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?