Översikt av MCN-nätverk (Multi-Channel Network) för innehållsskapare på YouTube

MCN-nätverk är tredjepartsleverantörer som är anslutna till flera YouTube-kanaler i syfte att erbjuda tjänster som målgruppsutveckling, innehållsprogrammering, samarbeten mellan innehållsskapare, hantering av digitala rättigheter, intäktsgenerering och/eller försäljning. 

Alla kanaler som ingår i ett MCN-nätverk måste också få sin kanal granskad och följa YouTubes policyer för intäktsgenerering.

Partnerkanaler och Ägs och drivs-kanaler

MCN-nätverk kan ha två typer av kanaler i sina YouTube-nätverk:

 • Partnerkanaler hanteras i stort av sitt MCN-nätverk och finns hos en partnerinnehållsägare.
 • Ägs och drivs-kanaler (Owned & Operated, O&O) ägs och drivs av MCN-nätverket. Det innebär att MCN-nätverket äger rättigheterna till kanalens YouTube-innehåll, bär det fulla ansvaret för innehållet på YouTube och hanterar O&O-kanalens dagliga verksamhet.

Genom att skilja på de här två typerna av kanaler kan vi på YouTube tillämpa våra policyer och kanalfunktioner på ett tydligt och rättvist sätt.

MCN-nätverk och andra tredjepartsleverantörer har inte godkänts av YouTube eller Google, men du kan se en lista över YouTube-certifierade tjänsteleverantörer i tjänstekatalogen för innehållsskapare.

Viktiga aspekter av att arbeta med MCN-nätverk

Att gå med i ett MCN-nätverk är ett viktigt val för alla innehållsskapare på YouTube. Därför är det viktigt att du är införstådd med vilka tjänster och/eller resultat du betalar för innan du går med.  Du bör också känna till när dina betalningar kommer att distribueras och vilka skydd du har om ditt MCN-nätverk inte betalar dig i tid, eller inte betalar det de är skyldiga dig.Du måste inte bli partner med ett MCN-nätverk för att lyckas på YouTube.

YouTube-resurser för alla innehållsskapare

Ta reda på hur du får hjälp som innehållsskapare på YouTube och använd de supportalternativ som är tillgängliga för dig oavsett om du är med i ett MCN-nätverk eller inte.

Innehållsskapare på YouTube är berättigade till programmet YouTube för innehållsskapare med resurser som workshops, träffar, kanalkonsultationer, tillgång till produktionsresurser i YouTube Studio och mycket annat – allt är gratis och baserat på kanalens specifika behov.

Ingå avtal med ett MCN-nätverk

Eftersom MCN-avtal är juridiskt bindande är det viktigt att du fattar ett genomtänkt beslut. Du kanske vill anlita ett eget juridiskt ombud.

Innan du går med i ett MCN-nätverk bör du läsa igenom avtalet och se till att du är införstådd med minst följande:

 • Vilka avgifter nätverket tar ut
 • Vilka specifika tjänster och support som din kanal erbjuds
 • Dina skyldigheter gentemot nätverket
 • Avtalets längd
 • Hur du säger upp avtalet
Intäkter och få betalt

När du går med i ett MCN-nätverk överförs alla dina intäkter via MCN-nätverkets AdSense-konto och MCN-nätverket får tillgång till din intäktsdata i YouTube Analytics.

Ett MCN-nätverk har ingen inverkan på intäktsdelningen med YouTube – se användarvillkoren. MCN-nätverken brukar ta ut en procentandel av innehållsskaparens intäkter innan de betalar ut dem.

Vissa MCN-nätverk erbjuder även ytterligare intäktsmöjligheter, till exempel varumärkessponsring eller dedikerade säljteam som kan ge din kanal högre totala intäkter. Om ett nätverk erbjuder dessa tjänster kan du begära att de anges i avtalet.

Varningar och borttagningar

Ett MCN-nätverk kan hjälpa dig att förstå eller lösa upphovsrättsanspråk, varningar eller borttagningar på din kanal, men kan inte förhindra dem. Kanaler som bryter mot YouTubes riktlinjer för communityn eller upphovsrättspolicyer, och till exempel laddar upp innehåll de inte äger, beläggs med varningar eller andra påföljder oavsett om de ingår i ett MCN-nätverk eller inte.

Läs mer om hur du håller kanalen fri från varningar och borttagningar i policy- och säkerhetscentret och YouTubes upphovsrättscenter.

Ta bort MCN-nätverkets åtkomst på kanalen

Om du är en partnerinnehållsskapare och ditt avtal med MCN-nätverket tillåter det kan du begära att MCN-nätverkets åtkomst tas bort från din kanal.

Bra metoder för MCN-nätverk

Alla MCN-nätverk är ansvariga för att ge innehållsskaparna värde genom att följa YouTubes bästa metoder:

 • Undvika vilseledande språk när de rekryterar kanaler till ett MCN-nätverk.
 • Tydligt redogöra för tjänster och support i ett avtal.
 • Agera på ett ärligt och öppet sätt när det gäller tjänster som erbjuds och avtalsförpliktelser.
 • Lägga till och släppa kanaler i enlighet med avtalen.

Om ett MCN-nätverk inte följer de bästa metoderna kan de förlora kontofunktioner och intäktsgenerering. Om du misstänker att ett MCN-nätverk inte följer YouTubes policyer kontaktar du supportteamet för innehållsskapare.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?