Tips för att skapa en transkriptionsfil

Transkriptioner är ett enkelt sätt att skapa textning. De innehåller inga tidskoder, utan bara texten till det som sägs i videoklippet. Du kan ange en transkription direkt i videoklippet eller följa stegen nedan och skapa en transkriptionsfil.

Transkriptioner fungerar bäst med videoklipp som är mindre än en timme långa, har bra ljudkvalitet och tydligt tal. Tänk på att transkriptionsfilen måste vara på samma språk som det som talas i videoklippet. När du har skapat en fil kan du följa instruktionerna för att ladda upp den till videoklippet.

Formatera en transkriptionsfil

Skriv en text med det som sägs i videoklippet och spara den som en vanlig textfil (.txt). Du kan konvertera andra format (som Microsoft Word, HTML eller PDF) till en textfil, eller så kan du använda inbyggda program i datorn som TextEdit eller Anteckningar.

För bästa resultat kan du följa de här formateringstipsen:

  • Använd en tom rad för att forcera start av en ny undertext.
  • Använd hakparenteser till att ange bakgrundsljud. Exempelvis [musik] eller [skratt].
  • Lägg till >> för att identifiera talare eller för att ange att en annan person talar.

Här är ett exempel på hur din transkriptionsfil kan se ut:

>> ALICE: Hej, jag heter Alice Miller, och det här är John Brown

>> JOHN: Vi äger Miller Bakery.

>> ALICE: Idag ska vi lära dig att baka
våra berömda chocolate chip cookies!

[Intromusik]

Okej, här har vi alla ingredienser som behövs

Spara filer på andra språk än engelska

För transkriptionsfiler på andra språk än engelska kan du förbättra visningen genom att spara filen med UTF-8-kodning:

Instruktioner för PC-datorer
  1. Öppna Anteckningar.
  2. Klicka på Arkiv och sedan på Spara som.
  3. Välj Textdokument (*.txt) under Filformat och välj UTF-8 under Kodning.
Instruktioner för Apple-datorer
  1. Öppna TextEdit (Redigera text).
  2. Klicka på Format och välj Make Plain Text (Vanlig text).
  3. Klicka på File (Fil) och sedan på Save (Spara).
  4. Välj Unicode (UTF-8).
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?