Wskazówki dotyczące tworzenia pliku listy dialogowej

Utworzenie listy dialogowej to prosty sposób na przygotowanie napisów. Taka lista zawiera tylko tekst kwestii wypowiadanych na filmie i nie wymaga podawania kodów czasu. Listę dialogową można wpisywać bezpośrednio w filmie lub zapisać w postaci pliku, wykonując opisane niżej czynności.

Listy dialogowe najlepiej działają z filmami trwającymi nie dłużej niż godzinę, o dobrym dźwięku i wyraźnie słyszalnych wypowiedziach. Pamiętaj, że plik listy dialogowej musi być w tym samym języku co język filmu. Po utworzeniu pliku trzeba przesłać go i dołączyć do filmu zgodnie z instrukcją.

Format pliku listy dialogowej

Wypowiedzi padające w filmie trzeba zapisać jako zwykły tekst (.txt). Możesz w tym celu użyć systemowego programu do obsługi zwykłego tekstu, takiego jak TextEdit lub Notatnik, albo przekonwertować plik z innego formatu (np. dokumentu Worda, pliku HTML albo PDF).

Poniżej znajdziesz kilka przydatnych wskazówek dotyczących formatowania:

  • Aby wymusić rozpoczęcie nowego napisu, użyj pustej linii.
  • Dźwięki w tle możesz opisywać w nawiasach kwadratowych. Na przykład [muzyka] lub [śmiech].
  • Aby wskazać osobę mówiącą lub zaznaczyć jej zmianę, użyj znaków >>.

Oto przykład pliku listy dialogowej:

>> ALICJA: Cześć, jestem Alicja Kowalska, a to jest Jan Malinowski.

>> JAN: Jesteśmy właścicielami piekarni Pyszne pieczywo.

>> ALICJA: Dzisiaj nauczymy Was piec
nasze słynne czekoladowe ciasteczka.

[muzyka]

Tu mamy wszystkie potrzebne składniki.

Zapisywanie plików w języku innym niż angielski

W przypadku plików listy dialogowej w językach innych niż język angielski zalecamy zapisanie pliku z kodowaniem UTF-8, aby napisy były prawidłowo wyświetlane:

Instrukcje dla komputerów PC
  1. Otwórz Notatnik.
  2. Kliknij Plik, a potem Zapisz jako.
  3. W menu „Zapisz jako typ” wybierz Dokumenty tekstowe (*.txt), a w polu „Kodowanie” zaznacz UTF-8.
Instrukcje dla komputerów Apple/Mac
  1. Uruchom program TextEdit.
  2. Kliknij Format, a potem wybierz Make Plain Text (Zwykły tekst).
  3. Kliknij File (Plik), a potem Save (Zapisz).
  4. Wybierz kodowanie Unicode (UTF-8).
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?