เพิ่มคำบรรยายของคุณเอง

คำบรรยายจะช่วยให้วิดีโอของคุณเข้าถึงผู้ชมในวงกว้างยิ่งขึ้นได้ ซึ่งรวมถึงผู้ชมที่หูหนวกหรือมีปัญหาในการได้ยิน และผู้ชมที่พูดภาษาอื่น หากคุณมีคำบรรยายอยู่แล้ว ดูการแก้ไขหรือการนำคำบรรยายที่มีอยู่ออก

สร้างคำบรรยาย

 1. ลงชื่อเข้าใช้ YouTube Studio
 2. เลือกคำบรรยายจากเมนูด้านซ้าย
 3. คลิกวิดีโอที่ต้องการแก้ไข
 4. คลิกเพิ่มภาษา แล้วเลือกภาษา
 5. คลิกเพิ่มใต้คำบรรยาย
อัปโหลดไฟล์

ไฟล์คำบรรยายประกอบด้วยข้อความของคำพูดในวิดีโอ นอกจากนี้ ยังมีการประทับเวลาสำหรับระบุเวลาที่จะแสดงข้อความแต่ละบรรทัด ไฟล์บางไฟล์อาจระบุข้อมูลตำแหน่งและรูปแบบไว้ด้วย ซึ่งจะมีประโยชน์มากสำหรับผู้ชมที่หูหนวกหรือมีปัญหาในการได้ยิน

โปรดตรวจสอบว่า YouTube รองรับประเภทไฟล์ของคุณก่อนที่จะเริ่ม

 1. เลือกอัปโหลดไฟล์
 2. เลือกระหว่างกำกับเวลาหรือไม่กำกับเวลา แล้วเลือกดำเนินการต่อ
 3. เลือกไฟล์ที่จะอัปโหลด
 4. เลือกบันทึก
ซิงค์อัตโนมัติ

คุณสร้างคำบรรยายโดยป้อนคำบรรยายลงไปในขณะที่ดูวิดีโอได้ ซึ่งจะต้องตั้งเวลาเพื่อให้ซิงค์กับวิดีโอ

หมายเหตุ: ระบบจะซิงค์ข้อความถอดเสียงกับวิดีโอโดยอัตโนมัติ ข้อความถอดเสียงจึงต้องเป็นภาษาที่เทคโนโลยีการจดจำคำพูดของเรารองรับและเป็นภาษาเดียวกับที่พูดในวิดีโอ ข้อความถอดเสียงจะไม่เหมาะกับวิดีโอที่มีความยาวเกิน 1 ชั่วโมงหรือมีคุณภาพเสียงต่ำ

 1. เลือกซิงค์อัตโนมัติ
 2. ป้อนข้อความลงในวิดีโอ หรืออัปโหลดไฟล์ข้อความถอดเสียง 
 3. เลือกกำหนดเวลา แล้วคลิกบันทึกและปิด

การตั้งค่าเวลาจะใช้เวลา 2-3 นาที ขณะรอ ระบบจะนำคุณกลับมายังรายการแทร็กของวิดีโอ เมื่อพร้อมใช้งานแล้ว ข้อความถอดเสียงจะเผยแพร่บนวิดีโอโดยอัตโนมัติ

พิมพ์ด้วยตนเอง

คุณจะเลือกพิมพ์หรือวางข้อความถอดเสียงของคำบรรยายวิดีโอได้ เมื่อใช้ตัวเลือกนี้ ระบบจะกำหนดเวลาของคำบรรยายโดยอัตโนมัติ
 1. เลือกพิมพ์ด้วยตนเอง 
 2. จากนั้นเล่นวิดีโอและป้อนคำบรรยายวิดีโอ อย่าลืมเพิ่มข้อความ เช่น [เสียงปรบมือ] หรือ [เสียงฟ้าร้อง] เพื่อให้ผู้ชมทราบว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นในวิดีโอ นอกจากนี้ คุณยังหยุดวิดีโอไว้ชั่วคราวขณะพิมพ์ได้ด้วย 
 3. ทำตามขั้นตอนที่ 5 ซ้ำเพื่อเพิ่มคำบรรยายวิดีโอเพิ่มเติม จากนั้นคลิกเผยแพร่

หากต้องการดำเนินการให้รวดเร็วยิ่งขึ้น คุณใช้แป้นพิมพ์ลัดต่อไปนี้ได้

 • Shift + ลูกศรซ้าย: ย้อนกลับไป 1 วินาที 
 • Shift + ลูกศรขวา: กรอไปข้างหน้า 1 วินาที 
 • Shift + Space: หยุดวิดีโอชั่วคราวหรือเล่นวิดีโอ
 • Shift + Enter: เพิ่มบรรทัดใหม่
 • Shift + ลูกศรลง: แก้ไขคำบรรยายถัดไป
 • Shift + ลูกศรขึ้น: แก้ไขคำบรรยายก่อนหน้า
 • Enter: เพิ่มคำบรรยาย

 

แปลอัตโนมัติ

YouTube จะใช้เทคโนโลยีการจดจำคำพูดเพื่อสร้างคำบรรยายสำหรับวิดีโอโดยอัตโนมัติ หากคำบรรยายอัตโนมัติพร้อมใช้งาน ระบบจะเผยแพร่ในวิดีโอดังกล่าวโดยอัตโนมัติ ดูวิธีใช้คำบรรยายอัตโนมัติ
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร