เพิ่มคำบรรยายของคุณเอง

คำบรรยายทำให้เนื้อหาของคุณเข้าถึงผู้ชมกลุ่มใหญ่ขึ้น ซึ่งรวมถึงผู้ชมที่หูหนวกหรือมีปัญหาในการได้ยิน หรือผู้ชมที่พูดภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาที่ใช้ในวิดีโอ หากคุณมีคำบรรยายอยู่แล้ว ดูการแก้ไขหรือการนำคำบรรยายที่มีอยู่ออก

สร้างคำบรรยาย

 1. ลงชื่อเข้าใช้ YouTube Studio
 2. เลือกคำบรรยายจากเมนูด้านซ้าย
 3. คลิกวิดีโอที่ต้องการแก้ไข
 4. คลิกเพิ่มภาษา แล้วเลือกภาษา
 5. คลิกเพิ่มใต้คำบรรยาย จากนั้นเล่นวิดีโอและป้อนคำบรรยายวิดีโอ อย่าลืมเพิ่มข้อความอธิบายเสียงอื่นๆ ที่อยู่ในวิดีโอด้วย เช่น [เสียงปรบมือ] หรือ [เสียงฟ้าร้อง] เพื่อให้ผู้ชมทราบว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นในวิดีโอ
 6. ทำตามขั้นตอนที่ 5 ซ้ำเพื่อเพิ่มคำบรรยายวิดีโอเพิ่มเติม จากนั้นคลิกเผยแพร่

หากต้องการดำเนินการให้รวดเร็วยิ่งขึ้น คุณใช้แป้นพิมพ์ลัดต่อไปนี้ได้

 • Shift + ลูกศรซ้าย: ย้อนกลับไป 1 วินาที 
 • Shift + ลูกศรขวา: กรอไปข้างหน้า 1 วินาที 
 • Shift + Space: หยุดวิดีโอชั่วคราวหรือเล่นวิดีโอ
 • Shift + Enter: เพิ่มบรรทัดใหม่
 • Shift + ลูกศรลง: แก้ไขคำบรรยายถัดไป
 • Shift + ลูกศรขึ้น: แก้ไขคำบรรยายก่อนหน้า
 • Enter: เพิ่มคำบรรยาย
อัปโหลดไฟล์

หากคุณมีไฟล์คำบรรยาย คุณสามารถอัปโหลดไฟล์นั้นไปยังวิดีโอได้ ไฟล์ประเภทนี้มีทั้งข้อความและรหัสเวลาที่ข้อความแต่ละบรรทัดจะปรากฏบนวิดีโอ ไฟล์บางไฟล์อาจระบุข้อมูลตำแหน่งและรูปแบบไว้ด้วย ซึ่งจะมีประโยชน์มากสำหรับผู้ชมที่หูหนวกหรือมีปัญหาในการได้ยิน

โปรดตรวจสอบว่า YouTube รองรับประเภทไฟล์ของคุณก่อนที่จะเริ่ม

 1. ลงชื่อเข้าใช้ YouTube Studio
 2. เลือกวิดีโอจากทางด้านซ้าย
 3. คลิกชื่อหรือภาพขนาดย่อของวิดีโอ
 4. เลือกตัวเลือกเพิ่มเติม
 5. เลือกอัปโหลดคำบรรยาย
 6. เลือกระหว่างกำกับเวลาหรือไม่กำกับเวลา แล้วเลือกดำเนินการต่อ
 7. เลือกไฟล์ที่จะอัปโหลด
 8. เลือกบันทึก
ถอดเสียงและซิงค์อัตโนมัติ (เฉพาะภาษาต้นฉบับของวิดีโอเท่านั้น)

คุณสามารถถอดเสียงวิดีโอและจัดข้อความให้ตรงกับคำพูดในวิดีโอโดยอัตโนมัติ ข้อความถอดเสียงจะมีข้อความของคำพูดในวิดีโอแต่ไม่มีข้อมูลรหัสเวลา คุณจึงต้องตั้งเวลาเพื่อให้ซิงค์กับวิดีโอ

หมายเหตุ: เนื่องจากระบบจะซิงค์ข้อความถอดเสียงกับวิดีโอโดยอัตโนมัติ ข้อความถอดเสียงจึงต้องเป็นภาษาที่เทคโนโลยีการจดจำคำพูดของเราสนับสนุนและเป็นภาษาเดียวกับที่พูดในวิดีโอ การถอดเสียงเป็นคำไม่เหมาะกับวิดีโอที่มีความยาวเกิน 1 ชั่วโมงหรือมีคุณภาพเสียงต่ำ

 1. ลงชื่อเข้าใช้ YouTube Studio
 2. เลือกคำบรรยายจากเมนูด้านซ้าย
 3. คลิกวิดีโอที่ต้องการแก้ไข

การตั้งค่าเวลาจะใช้เวลา 2-3 นาที ขณะรอ ระบบจะนำคุณกลับมายังรายการแทร็กของวิดีโอ เมื่อพร้อมใช้งานแล้ว ข้อความถอดเสียงจะเผยแพร่บนวิดีโอโดยอัตโนมัติ

ใช้คำบรรยายอัตโนมัติ

YouTube จะใช้เทคโนโลยีการจดจำคำพูดเพื่อสร้างคำบรรยายสำหรับวิดีโอโดยอัตโนมัติ หากคำบรรยายอัตโนมัติพร้อมใช้งาน ระบบจะเผยแพร่ในวิดีโอดังกล่าวโดยอัตโนมัติ เรียนรู้วิธีตรวจสอบ แก้ไข หรือยกเลิกการเผยแพร่คำบรรยายอัตโนมัติ

คำบรรยายอัตโนมัติใช้ได้ในภาษาอังกฤษ ดัตช์ ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี ญี่ปุ่น เกาหลี โปรตุเกส รัสเซีย และสเปน
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร