เพิ่มคำบรรยายของคุณเอง

คำบรรยายทำให้เนื้อหาของคุณเข้าถึงผู้ชมกลุ่มใหญ่ขึ้น ซึ่งรวมถึงผู้ชมที่หูหนวกหรือมีปัญหาในการได้ยิน หรือผู้ชมที่พูดภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาที่ใช้ในวิดีโอ หากคุณมีคำบรรยายอยู่แล้ว ดูการแก้ไขหรือการนำคำบรรยายที่มีอยู่ออก

หมายเหตุ: หากคุณกำลังใช้ YouTube Studio เบต้า ให้เลือก Creator Studio เวอร์ชันคลาสสิกในเมนูทางด้านซ้ายเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้
 1. ไปที่เครื่องมือจัดการวิดีโอโดยคลิกบัญชีของคุณที่ด้านขวาบน > Creator Studio > เครื่องมือจัดการวิดีโอ > วิดีโอ
 2. ข้างวิดีโอที่ต้องการเพิ่มคำบรรยาย ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงถัดจากปุ่มแก้ไข
 3. เลือกคำบรรยาย
 4. คลิกปุ่มเพิ่มคำบรรยายใหม่
 5. เลือกวิธีเพิ่มหรือแก้ไขคำบรรยายสำหรับวิดีโอ ดังนี้
สร้างคำบรรยาย
หมายเหตุ: หากคุณกำลังใช้ YouTube Studio เบต้า ให้เลือก Creator Studio เวอร์ชันคลาสสิกในเมนูทางด้านซ้ายเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้

คุณสามารถสร้างคำบรรยายใหม่ตั้งแต่ต้น หรือแก้ไขฉบับร่างที่กำลังดำเนินการได้ หากคุณได้เปิดการสนับสนุนคำบรรยายของชุมชนสำหรับช่องของคุณแล้ว

ดูวิดีโอเกี่ยวกับการสร้างคำบรรยายหรือทำตามวิธีการต่อไปนี้

 1. เลือกภาษาของคำบรรยายที่ต้องการสร้าง ใช้แถบค้นหาเพื่อค้นหาภาษาที่ไม่ได้ปรากฏในรายการโดยอัตโนมัติ หากได้เริ่มแปลเป็นภาษานั้นไว้แล้ว คุณสามารถเลือกภาษานั้นได้จากฉบับร่างของฉัน
 2. ในฉบับร่างของภาษาที่ต้องการทำงาน ให้เล่นวิดีโอ หากแฟนๆ ได้เพิ่มการอัปเดตหลังจากเวอร์ชันล่าสุดของคุณ คุณจะเห็นข้อความแจ้ง "แฟนๆ ส่งการอัปเดต" ที่ด้านบนสุดของหน้าจอฉบับร่างของภาษานั้น
 3. เมื่อถึงตำแหน่งที่ต้องการเพิ่มข้อความบางอย่าง ให้พิมพ์เนื้อหาลงในกล่อง อย่าลืมเพิ่มข้อความอธิบายเสียงอื่นๆ ที่อยู่ในวิดีโอด้วย เช่น คุณอาจเพิ่มเสียงอย่างเช่นเสียงปรบมือหรือฟ้าร้องในรูปแบบ [เสียงปรบมือ] หรือ [เสียงฟ้าร้อง] เพื่อให้ผู้ดูทราบว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นในวิดีโอ
 4. หากจำเป็น ให้ปรับเวลาที่คำบรรยายเริ่มต้นและสิ้นสุดด้วยการลากเส้นขอบรอบข้อความที่อยู่ใต้วิดีโอ
 5. ทวนซ้ำขั้นตอนนี้สำหรับทุกคำพูดในวิดีโอ หากคุณไม่มีเวลาสร้างคำบรรยายจนเสร็จทั้งวิดีโอ การเปลี่ยนแปลงที่ทำจะบันทึกในฉบับร่างและคุณสามารถกลับมาทำต่อได้ภายหลัง
 6. เมื่อสร้างคำบรรยายเสร็จแล้ว ให้เลือกเผยแพร่

หากต้องการดำเนินการให้รวดเร็วยิ่งขึ้น คุณใช้แป้นพิมพ์ลัดต่อไปนี้ได้

 • Shift + ลูกศรซ้าย: ย้อนกลับไป 1 วินาที 
 • Shift + ลูกศรขวา: กรอไปข้างหน้า 1 วินาที 
 • Shift + Space: หยุดวิดีโอชั่วคราวหรือเล่นวิดีโอ
 • Shift + Enter: เพิ่มบรรทัดใหม่
 • Shift + ลูกศรลง: แก้ไขคำบรรยายถัดไป
 • Shift + ลูกศรขึ้น: แก้ไขคำบรรยายก่อนหน้า
 • Enter: เพิ่มคำบรรยาย
อัปโหลดไฟล์

หากคุณมีไฟล์คำบรรยาย คุณสามารถอัปโหลดไฟล์นั้นไปยังวิดีโอได้ ไฟล์ประเภทนี้มีทั้งข้อความและรหัสเวลาที่ข้อความแต่ละบรรทัดจะปรากฏบนวิดีโอ ไฟล์บางไฟล์อาจระบุข้อมูลตำแหน่งและรูปแบบไว้ด้วย ซึ่งจะมีประโยชน์มากสำหรับผู้ชมที่หูหนวกหรือมีปัญหาด้านการได้ยิน

ก่อนที่จะเริ่ม โปรดตรวจสอบว่า YouTube รองรับประเภทไฟล์ของคุณ

 1. ลงชื่อเข้าใช้ YouTube Studio เบต้า
 2. เลือกวิดีโอจากทางด้านซ้าย
 3. คลิกที่ชื่อหรือภาพขนาดย่อของวิดีโอ
 4. เลือกแท็บขั้นสูง
 5. เลือกอัปโหลดคำบรรยาย
 6. เลือกกำกับเวลาหรือไม่กำกับเวลา แล้วเลือกดำเนินการต่อ
 7. เลือกไฟล์ที่จะอัปโหลด
 8. เลือกบันทึก

วิธีการสำหรับ Creator Studio แบบคลาสสิก

 1. เลือกเพิ่มคำบรรยายใหม่ จากนั้นเลือกภาษาสำหรับคำบรรยายที่ต้องการสร้าง คุณสามารถใช้แถบค้นหาเพื่อค้นหาภาษาที่ไม่ได้แสดงในรายการโดยอัตโนมัติ
 2. เลือกอัปโหลดไฟล์ แล้วเลือกประเภทของไฟล์ที่คุณมีเพื่ออัปโหลด
 3. เลือกเลือกไฟล์ > อัปโหลด
 4. ใช้ตัวแก้ไขเพื่อปรับข้อความและการตั้งค่าเวลาของคำบรรยายใหม่
 5. เลือกเผยแพร่
ถอดเสียงและซิงค์อัตโนมัติ (เฉพาะภาษาต้นฉบับของวิดีโอเท่านั้น)

คุณสามารถถอดเสียงวิดีโอและจัดข้อความให้ตรงกับคำพูดในวิดีโอโดยอัตโนมัติ ข้อความการถอดเสียงจะมีข้อความที่พูดในวิดีโอแต่ไม่มีข้อมูลรหัสเวลา คุณจึงต้องตั้งค่าเวลาเพื่อให้ซิงค์กับวิดีโอ

หมายเหตุ: เนื่องจากข้อความการถอดเสียงจะซิงโครไนซ์กับวิดีโอโดยอัตโนมัติ การถอดเสียงจึงต้องเป็นภาษาที่เทคโนโลยีการจดจำเสียงของเราสนับสนุนและเป็นภาษาเดียวกับที่พูดในวิดีโอ การถอดเสียงไม่เหมาะกับวิดีโอที่มีความยาวเกิน 1 ชั่วโมงหรือมีคุณภาพเสียงต่ำ

หมายเหตุ: หากคุณกำลังใช้ YouTube Studio เบต้า ให้เลือก Creator Studio เวอร์ชันคลาสสิกในเมนูทางด้านซ้ายเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้
 1. เลือกเพิ่มคำบรรยายใหม่ จากนั้นเลือกภาษาสำหรับคำบรรยายที่คุณต้องการสร้าง คุณสามารถใช้แถบค้นหาเพื่อค้นหาภาษาที่ไม่ได้แสดงในรายการโดยอัตโนมัติ
 2. เลือกเพิ่มคำบรรยายใหม่
 3. ใต้วิดีโอ ให้คลิกถอดเสียงและซิงค์อัตโนมัติ
 4. พิมพ์เสียงพูดทั้งหมดในช่องข้อความ เมื่อสร้างคำบรรยาย อย่าลืมใส่คิวเสียง เช่น [เสียงดนตรี] หรือ [เสียงปรบมือ] เพื่อแสดงเสียงแบ็กกราวด์
 5. คลิกตั้งเวลาเพื่อซิงค์การถอดเสียงกับวิดีโอ

การตั้งค่าเวลาจะใช้เวลา 2-3 นาที ขณะรอ ระบบจะนำคุณกลับมายังรายการแทร็กของวิดีโอ เมื่อพร้อมใช้งานแล้ว การถอดเสียงจะเผยแพร่บนวิดีโอของคุณโดยอัตโนมัติ

ใช้คำบรรยายอัตโนมัติ

YouTube จะใช้เทคโนโลยีการจดจำเสียงเพื่อใส่คำบรรยายสำหรับวิดีโอของคุณโดยอัตโนมัติ หากคำบรรยายอัตโนมัติพร้อมใช้งาน ระบบจะเผยแพร่ในวิดีโอดังกล่าวโดยอัตโนมัติ เรียนรู้วิธีตรวจสอบ แก้ไข หรือยกเลิกการเผยแพร่คำบรรยายอัตโนมัติ

คำบรรยายอัตโนมัติใช้ได้ในภาษาอังกฤษ ดัตช์ ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี ญี่ปุ่น เกาหลี โปรตุเกส รัสเซีย และสเปน

 

ดูเคล็ดลับจากครีเอเตอร์ในการเข้าถึงผู้ชมทั่วโลกผ่านคำบรรยาย
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร