Lägga till egna undertexter

Med undertexter når du ut med ditt innehåll till en större publik, inklusive döva personer, personer med nedsatt hörsel och personer som talar andra språk. Om du redan har textning eller undertexter kan du få hjälp med att redigera eller ta bort befintlig textning.

Obs! I YouTube Studio klickar du på Klassiska Studio på menyn till vänster och följer de här stegen.
 1. Öppna Videohanteraren genom att klicka på ditt konto högst upp till höger > Studio > Videohanteraren > Videor.
 2. Klicka på rullgardinsmenyn bredvid knappen Redigera för videon du vill lägga till undertexter i.
 3. Välj Undertexter.
 4. Klicka på Lägg till ny undertext.
 5. Välj hur du vill lägga till eller redigera undertexter i videon:
Skapa undertexter
Obs! I YouTube Studio klickar du på Klassiska Studio på menyn till vänster och följer de här stegen.

Du kan skapa helt nya undertexter. Du kan också redigera utkast om du har aktiverat bidrag från publiken för din kanal.

Titta på vår video om hur man skapar undertexter eller följ instruktionerna nedan:

 1. Välj språk för undertexterna du skapar. Använd sökfältet för att hitta språk som inte visas automatiskt i listan. Om du redan har börjat jobba med ett språk finns det bland Mina utkast.
 2. Spela upp videon för utkastet du vill jobba med. Om dina fans har lagt till innehåll efter att du gjorde din senaste version visas meddelandet ”Dina fans skickade en uppdatering” längst upp på utkastskärmen för det språket.
 3. När du kommer till delen där du vill ha undertext skriver du in texten i rutan. Glöm inte att lägga till text som beskriver andra ljud i videon. Du kan till exempel lägga till ljud som [applåder] eller [åska] för att tittarna ska veta vad som händer i videon.
 4. Justera när undertexten börjar och slutar genom att dra i kanterna kring texten under videon.
 5. Gör samma sak för allt tal i videon. Om du inte har tid att göra klart hela videon kan du gå tillbaka senare och fortsätta från ditt sparade utkast.
 6. När du är klar väljer du Publicera.

Du kan använda följande kortkommandon för att jobba snabbare:

 • Skift + vänsterpil: Hoppa en sekund bakåt. 
 • Skift + högerpil: Hoppa en sekund framåt. 
 • Skift + mellanslag: Pausa eller spela upp videon.
 • Skift + retur: Lägg till en ny rad.
 • Skift + nedåtpil: Redigera nästa undertext.
 • Skift + uppåtpil: Redigera föregående undertext.
 • Retur: Lägg till undertexten.
Ladda upp en fil

Om du har en textningsfil kan du ladda upp den till din video. Den här typen av filer innehåller både text och tidskoder för när varje textrad ska visas. Vissa filer kan också innehålla information om position och format, vilket är särskilt bra för tittare med nedsatt hörsel.

Innan du börjar ska du se till att filtypen stöds av YouTube.

 1. Logga in på YouTube Studio-betan.
 2. Välj Videor till vänster.
 3. Klicka på titeln eller miniatyren för en video.
 4. Välj fliken Avancerat.
 5. Välj Ladda upp undertexter.
 6. Välj Med tidkodning eller Utan tidkodning och välj sedan Fortsätt.
 7. Välj en fil att ladda upp.
 8. Välj Spara.

Instruktioner för klassiska Studio

 1. Välj Lägg till ny undertext. Välj språk för undertexterna du vill skapa. Använd sökfältet för att hitta språk som inte visas automatiskt i listan.
 2. Välj Ladda upp en fil och ange filtypen du vill ladda upp.
 3. Välj Välj fil > Ladda upp.
 4. Med redigeraren kan du göra justeringar i de nya undertexternas text och tidskoder.
 5. Välj Publicera.
Transkribera och synkronisera automatiskt (bara på videons originalspråk)

Du kan transkribera videon och synkronisera texten med talet automatiskt. En transkription innehåller texten till det som sägs i videon, men ingen information om tidskoder. Därför måste du synkronisera tiderna med videon.

Obs! Eftersom transkriptionstexten synkroniseras med videon automatiskt måste den vara på ett språk som stöds av vår taligenkänning och på samma språk som talas i videon. Transkription rekommenderas inte för videor som är längre än en timme eller som har dålig ljudkvalitet.

Obs! I YouTube Studio klickar du på Klassiska Studio på menyn till vänster och följer de här stegen.
 1. Välj Lägg till ny undertext. Välj språk för undertexterna du vill skapa. Använd sökfältet för att hitta språk som inte visas automatiskt i listan.
 2. Välj Lägg till ny undertext.
 3. Klicka på Transkribera och synkronisera automatiskt under videon.
 4. Skriv in allt som sägs i videon i textfältet. Om undertexten riktar sig till personer med nedsatt hörsel bör du ange bakgrundsljud som [musik] eller [applåder].
 5. Klicka på Ange tider så synkroniseras transkriptionen med videon.

Det kan ta några minuter att ange tidskoderna. Medan du väntar visas listan med videor igen. När det är klart publiceras transkriptionen automatiskt i videon.

Använda automatisk textning

YouTube kan använda taligenkänningsteknik och skapa videotextning automatiskt. Om automatiskt textning är tillgänglig publiceras den automatiskt i videon. Läs mer om hur du granskar, redigerar eller tar bort automatisk textning.

Automatisk textning är tillgänglig på engelska, franska, holländska, italienska, japanska, koreanska, portugisiska, ryska, spanska och tyska.

 

Kolla in kreativa tips för att nå en global publik med undertexter.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?