Lägga till egna undertexter

Med undertexter når du ut med ditt innehåll till en större publik, inklusive döva personer, personer med nedsatt hörsel och personer som talar andra språk. Om du redan har textning eller undertexter kan du få hjälp med att redigera eller ta bort befintlig textning.

Skapa undertexter

 1. Logga in på YouTube Studio.
 2. Välj Undertexter i menyn till vänster.
 3. Klicka på videon du vill redigera.
 4. Klicka på Lägg till språk och välj ditt språk.
 5. Klicka på Lägg till. Spela upp videon och textning. Glöm inte att lägga till text som beskriver andra ljud som hörs i videon, till exempel [applåder] eller [åska], så att tittarna vet vad som händer i videon.
 6. Upprepa steg 5 för att lägga till mer textning och klicka sedan påPublicera.

Du kan använda följande kortkommandon för att jobba snabbare:

 • Skift + vänsterpil: Hoppa en sekund bakåt. 
 • Skift + högerpil: Hoppa en sekund framåt. 
 • Skift + mellanslag: Pausa eller spela upp videon.
 • Skift + retur: Lägg till en ny rad.
 • Skift + nedåtpil: Redigera nästa undertext.
 • Skift + uppåtpil: Redigera föregående undertext.
 • Retur: Lägg till undertexten.
Ladda upp en fil

Om du har en textningsfil kan du ladda upp den till din video. Den här typen av filer innehåller både text och tidskoder för när varje textrad ska visas. Vissa filer kan också innehålla information om position och format, vilket är särskilt bra för tittare med nedsatt hörsel.

Innan du börjar ska du se till att filtypen stöds av YouTube.

 1. Logga in på YouTube Studio.
 2. Välj Videor till vänster.
 3. Klicka på titeln eller miniatyren för en video.
 4. Välj Fler alternativ.
 5. Välj Ladda upp undertexter.
 6. Välj Med tidkodning eller Utan tidkodning och välj sedan Fortsätt.
 7. Välj en fil att ladda upp.
 8. Välj Spara.
Transkribera och synkronisera automatiskt (bara på videons originalspråk)

Du kan transkribera videon och synkronisera texten med talet automatiskt. En transkription innehåller texten till det som sägs i videon, men ingen information om tidskoder. Därför måste du synkronisera tiderna med videon.

Obs! Eftersom transkriptionstexten synkroniseras med videon automatiskt måste den vara på ett språk som stöds av vår taligenkänning och på samma språk som talas i videon. Transkription rekommenderas inte för videor som är längre än en timme eller som har dålig ljudkvalitet.

 1. Logga in på YouTube Studio.
 2. Välj Undertexter i menyn till vänster.
 3. Klicka på videon du vill redigera.

Det kan ta några minuter att ange tidskoderna. Medan du väntar visas listan med videor igen. När det är klart publiceras transkriptionen automatiskt i videon.

Använda automatisk textning

YouTube kan använda taligenkänningsteknik och skapa videotextning automatiskt. Om automatisk textning är tillgänglig publiceras den automatiskt i videon. Läs mer om hur du granskar, redigerar eller tar bort automatisk textning.

Automatisk textning är tillgänglig på engelska, franska, holländska, italienska, japanska, koreanska, portugisiska, ryska, spanska och tyska.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?