Lägga till egen textning

Med textning kan du nå ut med dina videor till en större publik, till exempel tittare med hörselnedsättning eller personer som talar andra språk. Om du redan har textning kan du få hjälp med att redigera eller ta bort befintlig textning.

Skapa textning

 1. Logga in på YouTube Studio.
 2. Välj Undertexter i menyn till vänster.
 3. Klicka på videon du vill redigera.
 4. Klicka på LÄGG TILL SPRÅK och välj ditt språk.
 5. Klicka på LÄGG TILL.
Ladda upp en fil

En textningsfil innehåller textversionen av det som sägs i videon. Den innehåller också tidsstämplar för när varje textrad ska visas. Vissa filer kan också innehålla information om position och format, vilket är särskilt bra för tittare med nedsatt hörsel.

Innan du börjar behöver du se till att filtypen stöds av YouTube.

 1. Välj Ladda upp fil.
 2. Välj Med tidkodning eller Utan tidkodning och välj sedan Fortsätt.
 3. Välj en fil att ladda upp.
 4. Välj Spara.
Automatisk synkronisering

Du kan skapa textning genom att skriva texten medan du tittar på videon. Om du väljer det här alternativet behöver du synkronisera tiderna med videon.

Obs! Eftersom transkriptionstexten synkroniseras med videon automatiskt måste den vara på ett språk som stöds av vår taligenkänning och på samma språk som talas i videon. Transkription rekommenderas inte för videor som är längre än en timme eller som har dålig ljudkvalitet.

 1. Välj Automatisk synkronisering.
 2. Skriv orden i videon eller ladda upp en transkriptionsfil
 3. Välj ANGE TIDSKODER och klicka sedan på SPARA OCH STÄNG.

Det kan ta några minuter att ange tidskoderna. Medan du väntar visas listan med videor igen. När det är klart publiceras transkriptionen automatiskt i videon.

Ange manuellt

Du kan välja att skriva texten manuellt eller klistra in en transkription av videotextningen. Om du väljer det här alternativet ställs undertexternas tidskoder in automatiskt.
 1. Välj Ange manuellt
 2. Spela upp videon och skapa textning. Glöm inte att lägga till text som [applåd] eller [åska], så att tittarna vet vad som händer i videon. Du kan pausa när du skriver. 
 3. Upprepa steg 5 för att lägga till mer textning och klicka sedan på PUBLICERA.

Du kan använda följande kortkommandon för att jobba snabbare:

 • Skift + vänsterpil: Hoppa en sekund bakåt. 
 • Skift + högerpil: Hoppa en sekund framåt. 
 • Skift + mellanslag: Pausa eller spela upp videon.
 • Skift + retur: Lägg till en ny rad.
 • Skift + nedåtpil: Redigera nästa undertext.
 • Skift + uppåtpil: Redigera föregående undertext.
 • Retur: Lägg till undertexten.

 

Översätt automatiskt

YouTube kan använda taligenkänningsteknik och skapa videotextning automatiskt. Om automatisk textning är tillgänglig publiceras den automatiskt i videon. Läs mer om hur du använder automatisk textning.
Automatisk textning är tillgänglig på följande språk: 
 • engelska
 • holländska
 • franska
 • tyska
 • italienska
 • japanska
 • koreanska
 • portugisiska
 • ryska
 • spanska
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?