Pridanie titulkov a popisov

Vďaka titulkom a popisom sprístupníte svoje video širšiemu publiku vrátane nepočujúcich alebo slabo počujúcich divákov a divákov, ktorí hovoria iným jazykom. Prečítajte si viac o upravovaní alebo odstraňovaní existujúcich titulkov.

Tvorba titulkov a popisov

 1. Prihláste sa do Štúdia YouTube.
 2. V ponuke vľavo vyberte Titulky.
 3. Kliknite na video, ktoré chcete upraviť.
 4. Kliknite na PRIDAŤ JAZYK a vyberte jazyk.
 5. Pod titulkami kliknite na PRIDAŤ.
Poznámka: Titulky a popisy tiež môžete pridať počas procesu nahrávania.
Nahranie súboru

Súbory s titulkami a popismi obsahujú text, ktorý sa hovorí vo videu. Obsahuje tiež časové pečiatky, ktoré určujú, kedy sa jednotlivé riadky textu zobrazia. Niektoré súbory obsahujú aj informácie o umiestnení a štýle, ktoré sú užitočné najmä pre nepočujúcich alebo slabo počujúcich divákov.

Skôr než začnete, uistite sa, že YouTube podporuje váš typ súboru.

 1. Vyberte Nahrať súbor.
 2. Vyberte S časovaním alebo Bez časovania a potom vyberte Pokračovať.
 3. Vyberte súbor, ktorý chcete nahrať.
 4. Vyberte Uložiť.
Automatická synchronizácia

Titulky a popisy môžete vytvoriť písaním počas pozerania videa. V takom prípade musíte nastaviť časovanie tak, aby sa synchronizovalo s videom.

Poznámka: Text prepisu sa s videom synchronizuje automaticky. Prepis musí byť v jazyku, ktorý podporuje naša technológia rozpoznávania reči, a v rovnakom jazyku, akým sa hovorí vo videu. Neodporúča sa robiť prepisy pre videá, ktoré majú viac než hodinu alebo slabú kvalitu zvuku.

 1. Vyberte možnosť Automatická synchronizácia.
 2. Píšte slová vo videu alebo nahrajte súbor s prepisom
 3. Vyberte PRIDELIŤ ČASOVANIA a potom kliknite na ULOŽIŤ A ZAVRIEŤ.

Nastavenie časovania môže trvať niekoľko minút. Kým budete čakať, presmerujeme vás späť na zoznam stôp videa. Keď bude prepis pripravený, automaticky sa zverejní vo videu.

Manuálne zadanie

Titulky a popisy môžete napísať alebo môžete vložiť prepis videa. Pri výbere tejto možnosti sa časovanie titulkov a popisov nastaví automaticky.

 1. Vyberte Zadať manuálne
 2. Spustite prehrávanie videa a zadajte svoje titulky alebo popisy. Nezabudnite pridať text ako [potlesk] alebo [hrom], aby diváci vedeli, čo sa vo videu deje. Pri písaní môžete video aj pozastaviť. 
 3. Piaty krok zopakujte aj pri ďalších titulkoch a potom kliknite na ZVEREJNIŤ.

Na urýchlenie práce môžete používať aj tieto klávesové skratky:

 • Shift + šípka doľava: posunúť späť o jednu sekundu
 • Shift + šípka doprava: posunúť dopredu o jednu sekundu
 • Shift + medzerník: pozastaviť alebo prehrať video
 • Shift + Enter: pridať nový riadok
 • Shift + šípka nadol: upraviť ďalší titulok
 • Shift + šípka nahor: upraviť predchádzajúci titulok
 • Enter: pridať titulok

Automatický preklad

YouTube dokáže pomocou technológie rozpoznávania reči automaticky vytvárať titulky k vašim videám. Ak sú automatické titulky k dispozícii, vo videu sa zverejnia automaticky. Prečítajte si, ako používať automatické titulky.

Pozrite si, ako pridať titulky a popisy

Ak potrebujete návod, ako pridať titulky a popisy, pozrite si nasledujúce video z kanála YouTube Creators.

How to Add Captions While Uploading & Editing Your Videos

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
59
false