Přidávání vlastních skrytých titulků

Skryté titulky vám umožní sdílet videa s širším okruhem diváků, včetně neslyšících či nedoslýchavých, nebo s těmi diváky, kteří mluví jiným jazykem. Pokud již titulky u videa máte, možná vás bude zajímat nápověda k jejich úpravě nebo odstranění.

Vytvoření skrytých titulků

 1. Přihlaste se do Studia YouTube.
 2. V nabídce vlevo vyberte možnost Titulky.
 3. Klikněte na video, které chcete upravit.
 4. Klikněte na možnost PŘIDAT JAZYK a vyberte svůj jazyk.
 5. Pod titulky klikněte na možnost PŘIDAT.
Nahrát soubor

Soubor se skrytými titulky obsahuje text mluveného slova ve videu. Obsahuje také časová razítka, která udávají, kdy se mají jednotlivé řádky souboru zobrazit. V souboru s titulky mohou být i informace o pozici a stylu titulků. To je důležité zejména pro neslyšící nebo nedoslýchavé diváky.

Nejprve však zkontrolujte, zda je daný typ souboru na YouTube podporován.

 1. Vyberte možnost Nahrát soubor.
 2. Zvolte možnost S načasováním nebo Bez načasování a stiskněte tlačítko Pokračovat.
 3. Vyberte soubor, který chcete nahrát.
 4. Klikněte na Uložit.
Automatická synchronizace

Skryté titulky můžete zadávat přímo během sledování videa. Pokud zvolíte tuto možnost, budete muset časování vytvořit a text s obrazem synchronizovat.

Poznámka: Synchronizace textu přepisu s videem probíhá automaticky. Jazyk přepisu proto musí být stejný jako jazyk, kterým se ve videu mluví, a musí patřit mezi jazyky, které podporuje naše technologie rozpoznávání řeči. Nedoporučujeme používat přepis u videí, která jsou delší než hodinu nebo mají špatnou kvalitu zvuku.

 1. Vyberte možnost Automatická synchronizace.
 2. Zadejte text přímo do videa nebo nahrajte soubor přepisu.
 3. Vyberte možnost PŘIŘADIT ČASOVÁNÍ, a klikněte na ULOŽIT A ZAVŘÍT.

Nastavení časování může trvat několik minut. V mezičase se vrátíte na stránku seznamu stop videa. Až bude časování dokončeno, přepis bude u vašeho videa automaticky zveřejněn.

Zadat ručně

Přepis titulků videa můžete také napsat ručně nebo vložit ze schránky. V takovém případě se časování titulků nastaví automaticky.
 1. Vyberte možnost Zadat ručně
 2. Přehrajte video a vložte své titulky. Nezapomeňte přidat text, jako je [potlesk] nebo [hrom], aby diváci věděli, co se ve videu děje. Zadávání textu můžete také kdykoli pozastavit.
 3. Opakujte krok 5 pro další titulky a poté klikněte na možnost ZVEŘEJNIT.

Pokud si práci chcete urychlit, můžete používat klávesové zkratky:

 • Shift + šipka doleva: Posun o jednu sekundu zpět.
 • Shift + šipka doprava: Posun o jednu sekundu vpřed.
 • Shift + mezerník: Pozastavení nebo opětovné spuštění přehrávání videa.
 • Shift + Enter: Vložení nového řádku
 • Shift + šipka dolů: Úprava dalšího titulku.
 • Shift + šipka nahoru: Úprava předchozího titulku.
 • Enter: Vložení titulku.

 

Automatický překlad

YouTube může vytvořit titulky pro vaše video automaticky pomocí technologie rozpoznávání řeči. Pokud jsou k dispozici automatické titulky, budou u vašeho videa automaticky zveřejněny. Přečtěte si, jak používat automatické titulky.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?