Přidání vlastních titulků

Titulky váš obsah přiblíží širšímu okruhu diváků, například lidem se sluchovými problémy nebo lidem, kteří jazyk vašeho videa neovládají. Pokud již titulky u videa máte, můžete si nechat pomoci s jejich úpravou nebo odstraněním.

Upozornění: Pokud používáte Studio YouTube, klikněte v levé nabídce na možnost Klasické Studio pro autory a postupujte podle těchto pokynů.
 1. Otevřete Správce videí kliknutím na svůj účet v pravém horním rohu > Studio pro autory > Správce videí > Videa.
 2. Klikněte na rozevírací nabídku vedle tlačítka Upravit u videa, ke kterému chcete přidat titulky.
 3. Vyberte možnost Titulky.
 4. Klikněte na tlačítko Přidat nové titulky.
 5. Vyberte způsob, jakým chcete titulky do videa vložit:
Vytvoření titulků
Upozornění: Pokud používáte Studio YouTube, klikněte v levé nabídce na možnost Klasické Studio pro autory a postupujte podle těchto pokynů.

Můžete si sami vytvořit vlastní titulky. Pokud u svého kanálu povolíte příspěvky komunity, můžete také upravovat rozpracované koncepty jiných uživatelů.

Podívejte se na naše instruktážní video ohledně tvorby titulků nebo postupujte podle těchto pokynů:

 1. Vyberte jazyk titulků, které chcete vytvořit. Pokud se požadovaný jazyk nezobrazí v seznamu automaticky, použijte vyhledávací pole. Jestliže jste již začali na některém jazyku pracovat, můžete jej vybrat na kartě Moje koncepty.
 2. Na stránce konceptu daného jazyka si spusťte přehrávání videa. Pokud fanoušci od vaší poslední návštěvy provedli úpravy konceptu, zobrazí se v horní části stránky zpráva „Fanoušci přidali aktualizaci“.
 3. Když se dostanete k části, kam chcete něco vložit, napište požadovaný text do pole. U skrytých titulků nezapomeňte přidat text popisující zvuky ve videu. Můžete například vložit poznámku [potlesk] nebo [hrom], aby divák věděl, co se ve videu děje.
 4. Podle potřeby můžete upravit začátek a konec titulku posunutím ohraničení textu pod videem.
 5. Celý proces opakujte u veškerého mluveného slova ve videu. Pokud nemáte dostatek času na práci na celém videu, uložte změny do konceptů a můžete pokračovat později.
 6. Až budete hotovi, klikněte na tlačítko Publikovat.

Pokud si práci chcete urychlit, můžete používat klávesové zkratky:

 • Shift + šipka doleva: Posun o jednu sekundu zpět. 
 • Shift + šipka doprava: Posun o jednu sekundu vpřed. 
 • Shift + mezerník: Pozastavení nebo opětovné spuštění přehrávání videa.
 • Shift + Enter: Vložení nového řádku
 • Shift + šipka dolů: Úprava dalšího titulku.
 • Shift + šipka nahoru: Úprava předchozího titulku.
 • Enter: Vložení titulku.
Nahrání souboru

Pokud máte k dispozici soubor titulků, můžete je do videa nahrát. Tyto typy souborů obsahují text titulků a časové kódy, které udávají, kdy se mají jednotlivé řádky souboru zobrazit. Některé soubory mohou obsahovat i informace o pozici a stylu titulků. To je důležité zejména pro neslyšící nebo špatně slyšící diváky.

Nejprve však zkontrolujte, zda je daný typ souboru na YouTube podporován.

 1. Přihlaste se do verze beta Studia YouTube.
 2. Vlevo vyberte možnost Videa.
 3. Klikněte na název nebo miniaturu videa.
 4. Přejděte na kartu Upřesnit.
 5. Vyberte možnost Nahrát titulky.
 6. Zvolte možnost S načasováním nebo Bez načasování a stiskněte tlačítko Pokračovat.
 7. Vyberte soubor, který chcete nahrát.
 8. Klikněte na Uložit.

Pokyny pro klasické Studio pro autory

 1. Vyberte možnost Přidat nové titulky a zvolte jazyk, ve kterém chcete titulky vytvořit. Pokud se požadovaný jazyk nezobrazí v seznamu automaticky, použijte vyhledávací pole.
 2. Zvolte možnost Nahrát soubor a vyberte soubor, který chcete nahrát.
 3. Zvolte nabídku Vybrat soubor > Nahrát.
 4. V editoru proveďte potřebné úpravy textu a časování nových titulků.
 5. Klikněte na tlačítko Publikovat.
Přepis a automatická synchronizace (pouze původní jazyk videa)

Můžete vytvořit přepis videa a nechat jej automaticky načasovat podle mluveného slova. Přepis obsahuje text zvuku ve videu, nejsou v něm však uvedeny žádné informace o časových kódech. Je proto potřeba kódování nastavit a text s obrazem synchronizovat.

Upozornění: Synchronizace textu s videem probíhá automaticky. Jazyk přepisu proto musí být stejný jako jazyk, kterým se ve videu mluví, a musí patřit mezi jazyky, které podporuje naše technologie rozpoznávání řeči. Nedoporučujeme používat přepis u videí, která jsou delší než hodinu nebo mají špatnou kvalitu zvuku.

Upozornění: Pokud používáte Studio YouTube, klikněte v levé nabídce na možnost Klasické Studio pro autory a postupujte podle těchto pokynů.
 1. Vyberte možnost Přidat nové titulky a zvolte jazyk, ve kterém chcete titulky vytvořit. Pokud se požadovaný jazyk nezobrazí v seznamu automaticky, použijte vyhledávací pole.
 2. Vyberte možnost Přidat nové titulky.
 3. Klikněte na možnost Pořídit přepis a automaticky synchronizovat pod videem.
 4. Do textového pole zadejte přepis celého zvuku videa. Pokud vytváříte skryté titulky, nezapomeňte vložit popisy zvuku na pozadí, například [hudba] nebo [potlesk].
 5. Kliknutím na tlačítko Nastavit časování proveďte synchronizaci přepisu s videem.

Nastavení časování může trvat několik minut. V mezičase se vrátíte na stránku seznamu stop videa. Až bude nastavení časování dokončeno, přepis bude u vašeho videa automaticky zveřejněn.

Používání automatických titulků

YouTube může vytvořit titulky pro vaše video automaticky pomocí technologie rozpoznávání řeči. Pokud jsou k dispozici automatické titulky, budou u vašeho videa automaticky zveřejněny. Zjistěte, jak zkontrolovat, upravit nebo zrušit publikování automatických titulků.

Automatické titulky jsou k dispozici v angličtině, francouzštině, italštině, japonštině, korejštině, němčině, nizozemštině, portugalštině, ruštině a španělštině.

 

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?