Přidání vlastních titulků

Titulky váš obsah přiblíží širšímu okruhu diváků, například lidem se sluchovými problémy nebo lidem, kteří jazyk vašeho videa neovládají. Pokud již titulky u videa máte, můžete si nechat pomoci s jejich úpravou nebo odstraněním.

Vytvoření titulků

 1. Přihlaste se do Studia YouTube.
 2. V levé nabídce vyberte možnost Titulky.
 3. Klikněte na video, které chcete upravit.
 4. Klikněte na možnost PŘIDAT JAZYK a vyberte svůj jazyk.
 5. Pod titulky klikněte na možnost PŘIDAT. Přehrajte video a vložte své titulky. Nezapomeňte přidat text, který popisuje ostatní zvuky ve videu, jako je [potlesk] nebo [hrom], aby diváci věděli, co se ve videu děje.
 6. Opakujte krok 5 pro dodatečné titulky a poté klikněte na možnost ZVEŘEJNIT.

Pokud si práci chcete urychlit, můžete používat klávesové zkratky:

 • Shift + šipka doleva: Posun o jednu sekundu zpět. 
 • Shift + šipka doprava: Posun o jednu sekundu vpřed. 
 • Shift + mezerník: Pozastavení nebo opětovné spuštění přehrávání videa.
 • Shift + Enter: Vložení nového řádku
 • Shift + šipka dolů: Úprava dalšího titulku.
 • Shift + šipka nahoru: Úprava předchozího titulku.
 • Enter: Vložení titulku.
Nahrát soubor

Pokud máte k dispozici soubor titulků, můžete je do videa nahrát. Tyto typy souborů obsahují text titulků a časové kódy, které udávají, kdy se mají jednotlivé řádky souboru zobrazit. V souboru s titulky mohou být i informace o pozici a stylu titulků. To je důležité zejména pro neslyšící nebo špatně slyšící diváky.

Nejprve však zkontrolujte, zda je daný typ souboru na YouTube podporován.

 1. Přihlaste se do Studia YouTube.
 2. Vlevo vyberte možnost Videa.
 3. Klikněte na název nebo miniaturu videa.
 4. Zvolte Další možnosti.
 5. Vyberte možnost Nahrát titulky.
 6. Zvolte možnost S načasováním nebo Bez načasování a stiskněte tlačítko Pokračovat.
 7. Vyberte soubor, který chcete nahrát.
 8. Klikněte na Uložit.
Přepis a automatická synchronizace (pouze původní jazyk videa)

Můžete vytvořit přepis videa a nechat jej automaticky načasovat podle mluveného slova. Přepis obsahuje text zvuku ve videu, nejsou v něm však uvedeny žádné informace o časových kódech. Je proto potřeba časování vytvořit a text s obrazem synchronizovat.

Upozornění: Synchronizace textu s videem probíhá automaticky. Jazyk přepisu proto musí být stejný jako jazyk, kterým se ve videu mluví, a musí patřit mezi jazyky, které podporuje naše technologie rozpoznávání řeči. Nedoporučujeme používat přepis u videí, která jsou delší než hodinu nebo mají špatnou kvalitu zvuku.

 1. Přihlaste se do Studia YouTube.
 2. V levé nabídce vyberte možnost Titulky.
 3. Klikněte na video, které chcete upravit.

Nastavení časování může trvat několik minut. V mezičase se vrátíte na stránku seznamu stop videa. Až bude časování dokončeno, přepis bude u vašeho videa automaticky zveřejněn.

Používání automatických titulků

YouTube může vytvořit titulky pro vaše video automaticky pomocí technologie rozpoznávání řeči. Pokud jsou k dispozici automatické titulky, budou u vašeho videa automaticky zveřejněny. Zjistěte, jak zkontrolovat, upravit nebo zrušit publikování automatických titulků.

Automatické titulky jsou k dispozici v angličtině, francouzštině, italštině, japonštině, korejštině, němčině, nizozemštině, portugalštině, ruštině a španělštině.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?