Přidávání titulků

Titulky vám umožní sdílet videa s širším okruhem diváků, včetně neslyšících či nedoslýchavých, nebo s těmi diváky, kteří mluví jiným jazykem. Další informace o upravování a odstranění stávajících titulků.

Vytvoření titulků

 1. Přihlaste se do Studia YouTube.
 2. V nabídce vlevo vyberte možnost Titulky.
 3. Klikněte na video, které chcete upravit.
 4. Klikněte na možnost PŘIDAT JAZYK a vyberte svůj jazyk.
 5. Pod titulky klikněte na možnost PŘIDAT.
Poznámka: Titulky můžete také přidat během nahrávání videa.
Nahrát soubor

Soubory s titulky obsahují text mluveného slova ve videu. Dále jsou v nich časová razítka, která udávají, kdy se mají jednotlivé řádky zobrazit. V souboru s titulky mohou být i informace o pozici a stylu titulků. To je důležité zejména pro neslyšící nebo nedoslýchavé diváky.

Nejprve však zkontrolujte, zda je daný typ souboru na YouTube podporován.

 1. Vyberte možnost Nahrát soubor.
 2. Zvolte možnost S načasováním nebo Bez načasování a stiskněte tlačítko Pokračovat.
 3. Vyberte soubor, který chcete nahrát.
 4. Klikněte na Uložit.
Automatická synchronizace

Titulky můžete zadávat přímo během sledování videa. Pokud zvolíte tuto možnost, budete muset časování vytvořit a text s obrazem synchronizovat.

Poznámka: Synchronizace textu přepisu s videem probíhá automaticky. Jazyk přepisu proto musí být stejný jako jazyk, kterým se ve videu mluví, a musí patřit mezi jazyky, které podporuje naše technologie rozpoznávání řeči. Nedoporučujeme používat přepis u videí, která jsou delší než hodinu nebo mají špatnou kvalitu zvuku.

 1. Vyberte možnost Automatická synchronizace.
 2. Zadejte text přímo do videa nebo nahrajte soubor přepisu.
 3. Vyberte možnost PŘIŘADIT ČASOVÁNÍ, a klikněte na ULOŽIT A ZAVŘÍT.

Nastavení časování může trvat několik minut. V mezičase se vrátíte na stránku seznamu stop videa. Až bude časování dokončeno, přepis bude u vašeho videa automaticky zveřejněn.

Zadat ručně

Titulky můžete napsat ručně nebo je vykopírovat z jiného souboru. Pokud zvolíte tuto možnost, časování titulků se nastaví automaticky.

 1. Vyberte možnost Zadat ručně.
 2. Spusťte video a zadávejte své titulky. Nezapomeňte přidat text, jako je [potlesk] nebo [hrom], aby diváci věděli, co se ve videu děje. Zadávání textu můžete také kdykoli pozastavit.
 3. Opakujte krok 5 pro další titulky a poté klikněte na možnost ZVEŘEJNIT.

Pokud si práci chcete urychlit, můžete používat klávesové zkratky:

 • Shift + šipka doleva: Posun o jednu sekundu zpět.
 • Shift + šipka doprava: Posun o jednu sekundu vpřed.
 • Shift + mezerník: Pozastavení nebo opětovné spuštění přehrávání videa.
 • Shift + Enter: Vložení nového řádku
 • Shift + šipka dolů: Úprava dalšího titulku.
 • Shift + šipka nahoru: Úprava předchozího titulku.
 • Enter: Vložení titulku.

Automatický překlad

YouTube může vytvořit titulky pro vaše video automaticky pomocí technologie rozpoznávání řeči. Pokud jsou k dispozici automatické titulky, budou u vašeho videa automaticky zveřejněny. Přečtěte si, jak používat automatické titulky.

Podívejte se, jak k videu přidat titulky

Podívejte se na video z kanálu YouTube Creators, ve kterém se naučíte, jak k videu přidat titulky.

How to Add Captions While Uploading & Editing Your Videos

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?