Добавяне на субтитри и надписи

Чрез субтитрите и надписите можете да споделяте видеоклиповете си с по-широка аудитория, включително зрители, лишени от слух или с увреден слух, или такива, които говорят други езици. Научете повече за редактирането или премахването на съществуващи надписи.

Създаване на субтитри и надписи

 1. Влезте в профила си в YouTube Studio.
 2. От менюто вляво изберете Субтитри.
 3. Кликнете върху видеоклипа, който искате да редактирате.
 4. Кликнете върху ДОБАВЯНЕ НА ЕЗИК и изберете езика си.
 5. Кликнете ДОБАВЯНЕ под субтитрите.
Забележка: Можете също да добавяте субтитри и надписи по време на процеса на качване.
Качване на файл

Файлът със субтитри и надписи съдържа текста на казаното във видеоклипа, както и клеймата за дата и час за показване на всеки текстов ред. Някои файлове включват също информация за позиция и стил, която е особено полезна за зрителите със слаб или увреден слух.

Преди да започнете, проверете дали типът файл се поддържа в YouTube.

 1. Изберете Качване на файл.
 2. Изберете между С времеви интервал или Без времеви интервал и след това Напред.
 3. Изберете файл за качване.
 4. Изберете Запазване.
Автоматично синхронизиране

Можете да създавате субтитри и надписи, като ги въвеждате, докато гледате видеоклипа. Чрез тази опция трябва да зададете времевия интервал, за да ги синхронизирате с видеоклипа.

Забележка: Текстът на преписа се синхронизира автоматично с видеоклипа. Преписът трябва да е на език, поддържан от технологията ни за разпознаване на говор, както и на същия език, на който се говори във видеоклипа. Преписите не се препоръчват за видеоклипове с продължителност над един час или с лошо качество на звука.
 1. Изберете Автоматично синхронизиране.
 2. Въведете думите във видеоклипа или качете файл с препис.
 3. Изберете РЕДАКТИРАНЕ и след това кликнете върху ЗАПАЗВАНЕ И ЗАТВАРЯНЕ.

Задаването на времевите интервали може да отнеме няколко минути. Докато чакате, ще се отвори списъкът с видеозаписи.Когато е готов, преписът ще се публикува автоматично във видеоклипа.

Ръчно въвеждане

Можете да намерите „Ръчно въвеждане“ в секцията „Добавяне на субтитри“ за даден език.

Можете да изберете да въведете или поставите препис от надписите и субтитрите. Чрез тази опция времевите интервали за субтитри и надписи се задават автоматично.

 1. Изберете Ръчно въвеждане.
 2. Пуснете видеоклипа и въведете надписите или субтитрите. Не забравяйте да добавите текст като [аплодисменти] или [гръмотевица], така че зрителите да разберат какво се случва във видеоклипа. Също така можете да го поставяте на пауза, докато въвеждате.
 3. Изберете ПУБЛИКУВАНЕ.

За да ускорите работата си, можете също да използвате следните клавишни комбинации:

 • Windows/Command + стрелка за наляво: придвижване с 1 секунда назад.
 • Windows/Command + стрелка за надясно: придвижване с 1 секунда напред.
 • Windows/Command + интервал: поставяне на пауза или пускане на видеоклипа.
 • Windows/Command + Enter: добавяне на нов ред.
 • Windows/Command + стрелка за надолу: редактиране на следващите субтитри.
 • Windows/Command + стрелка за нагоре: редактиране на предходните субтитри.
 • Enter: добавяне на субтитрите.

Автоматичен превод

YouTube може да използва технология за разпознаване на говор, за да създава автоматично надписи за видеоклиповете ви. Ако са налице, автоматичните надписи ще се публикуват във видеоклипа автоматично. Научете как да използвате автоматичните надписи.
Забележка: Автоматичните надписи ще бъдат само на основния език на видеоклипа.

Видеоклип относно добавянето на субтитри и надписи

Гледайте посочения по-долу видеоклип от канал за създатели в YouTube относно добавянето на субтитри и надписи.

How to Add Captions While Uploading & Editing Your Videos

Абонирайте се за канала за създатели в YouTube и най-актуалните новини, актуализации и съвети.

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
9593145704979705169
true
Търсене в Помощния център
true
true
true
true
true
59