แก้ไขหรือนำคำบรรยายออก

หมายเหตุ: หากคุณกำลังใช้ YouTube Studio เบต้า ให้เลือก Creator Studio เวอร์ชันคลาสสิกในเมนูทางด้านซ้ายเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้

แก้ไขคำบรรยาย

คุณสามารถใช้ตัวแก้ไขคำบรรยายเพื่อแก้ไขข้อความและรหัสเวลาของคำบรรยาย และสามารถใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการแก้ไขคำบรรยายได้อีกด้วย

แก้ไขข้อความคำบรรยาย

หมายเหตุ: หากกำลังแก้ไขคำบรรยายที่สร้างโดยอัตโนมัติ จะมีการสร้างแทร็กคำบรรยายใหม่ที่มีการแก้ไขของคุณ

 1. ไปที่เครื่องมือจัดการวิดีโอ
 2. ถัดจากวิดีโอที่ต้องการแก้ไขคำบรรยาย คลิกแก้ไข > คำบรรยาย
 3. คลิกแทร็กคำบรรยายที่ต้องการแก้ไข
 4. คลิกภายในแผงแทร็กคำบรรยายบรรทัดใดก็ได้และแก้ไขข้อความ
 5. คลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลง
แก้ไขการกำหนดเวลาคำบรรยาย

คุณสามารถแก้ไขการกำหนดเวลาในคำบรรยายได้โดยตรงในตัวแก้ไขคำบรรยายของ YouTube หรือโดยการดาวน์โหลดไฟล์คำบรรยาย

ใช้ตัวแก้ไขคำบรรยายของ YouTube

 1. ไปที่เครื่องมือจัดการวิดีโอ
 2. ถัดจากวิดีโอที่ต้องการแก้ไขคำบรรยาย คลิกแก้ไข > คำบรรยาย
 3. คลิกแทร็กคำบรรยายที่ต้องการแก้ไข
 4. เลือกบรรทัดที่เฉพาะเจาะจงในแผงแทร็กคำบรรยาย
  • บนแป้นพิมพ์ กดลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อปรับการกำหนดเวลา
  • บนแป้นพิมพ์ กดลูกศรซ้ายหรือขวาเพื่อเปลี่ยนระยะเวลา
 5. คลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลง

ดาวน์โหลดและแก้ไขไฟล์คำบรรยาย

คุณยังสามารถแก้ไขรหัสเวลาได้โดยการดาวน์โหลดไฟล์คำบรรยายและใช้โปรแกรมแก้ไขข้อความธรรมดา (.txt) เช่น TextEdit หรือ Notepad เพื่อแก้ไขคำบรรยาย 

 1. ไปที่เครื่องมือจัดการวิดีโอ
 2. ถัดจากวิดีโอที่ต้องการแก้ไขคำบรรยาย ให้คลิกแก้ไข > คำบรรยาย
 3. เลือกแทร็กคำบรรยายที่ต้องการดาวน์โหลด
 4. คลิกที่เมนูแบบเลื่อนลงการทำงาน
 5. คลิกรูปแบบไฟล์คำบรรยายที่ต้องการ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์คำบรรยาย 
 6. เบราว์เซอร์ของคุณจะดาวน์โหลดไฟล์ที่มีแทร็กคำบรรยาย ให้แก้ไขไฟล์และบันทึก
 7. ทำตามคำแนะนำในการอัปโหลดคำบรรยายลงในวิดีโอของคุณอีกครั้ง

ลบคำบรรยาย

หากต้องการหยุดแสดงคำบรรยายในวิดีโอ คุณสามารถปิดหรือลบคำบรรยายออกจากวิดีโอและบัญชี YouTube โดยสิ้นเชิงได้

นำคำบรรยายที่คุณเพิ่มออก

หากคุณได้เพิ่มคำบรรยายลงในวิดีโอ คุณสามารถลบออกได้โดยทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้

 1. ไปที่เครื่องมือจัดการวิดีโอ
 2. ถัดจากวิดีโอที่ต้องการแก้ไขคำบรรยาย คลิกแก้ไข > คำบรรยาย
 3. คลิกที่ภาษาที่ต้องการลบ
 4. คลิกที่เมนูแบบเลื่อนลงการทำงาน
 5. เลือกลบและยืนยันว่าคุณต้องการลบแทร็กดังกล่าวอย่างถาวร
นำคำบรรยายที่เพิ่มโดยอัตโนมัติออก

คุณไม่สามารถลบคำบรรยายที่สร้างโดยอัตโนมัติของ YouTube ออกจากบัญชี YouTube ได้ แต่สามารถซ่อนไม่ให้ผู้ดูเห็นได้ด้วยวิธีการด้านล่างนี้

 1. ไปที่เครื่องมือจัดการวิดีโอ
 2. ถัดจากวิดีโอที่ต้องการแก้ไขคำบรรยาย คลิกแก้ไข > คำบรรยาย
 3. คลิกภาษาที่ต้องการปิดใช้ (ควรมีการระบุไว้ว่า "อัตโนมัติ")
 4. เลือกไม่เผยแพร่

หากเปลี่ยนใจ เพียงคลิกเผยแพร่เพื่อเปิดใช้คำบรรยายอีกครั้ง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร