แก้ไขหรือนำคำบรรยายวิดีโอออก

แก้ไขคำบรรยายวิดีโอ

คุณเปลี่ยนข้อความและการประทับเวลาของคำบรรยายวิดีโอได้ ทั้งยังใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการแก้ไขคำบรรยายวิดีโอได้อีกด้วย

แก้ไขข้อความคำบรรยายวิดีโอ

หมายเหตุ: หากคุณแก้ไขคำบรรยายวิดีโอที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ ระบบจะสร้างแทร็กคำบรรยายวิดีโอที่มีการแก้ไขขึ้นมาใหม่

 1. ลงชื่อเข้าใช้ YouTube Studio
 2. เลือกคำบรรยายจากเมนูด้านซ้าย
 3. คลิกวิดีโอที่ต้องการแก้ไข
 4. เลือกแก้ไขในคอลัมน์ "คำบรรยาย" สำหรับภาษาที่ต้องการแก้ไข
 5. สำหรับคำบรรยายอัตโนมัติ ให้เลือกทำซ้ำและแก้ไข จากนั้น ดำเนินการต่อเพื่อเขียนทับฉบับร่างที่มีอยู่ 
 6. คลิกภายในบรรทัดใดก็ได้ในแผงแทร็กคำบรรยายวิดีโอและแก้ไขข้อความ
 7. เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกเผยแพร่
แก้ไขการกำหนดเวลาคำบรรยายวิดีโอ

คุณสามารถแก้ไขการกำหนดเวลาในแทร็กคำบรรยายวิดีโอได้โดยตรงในเครื่องมือแก้ไขคำบรรยายวิดีโอของ YouTube หรือโดยการดาวน์โหลดไฟล์คำบรรยายวิดีโอ

ใช้เครื่องมือแก้ไขคำบรรยายวิดีโอของ YouTube

 1. ลงชื่อเข้าใช้ YouTube Studio
 2. เลือกคำบรรยายจากเมนูด้านซ้าย
 3. คลิกวิดีโอที่ต้องการแก้ไข
 4. เลือกแก้ไขในคอลัมน์ "คำบรรยาย" สำหรับภาษาที่ต้องการแก้ไข
 5. เลือกบรรทัดที่เฉพาะเจาะจงในแผงแทร็กคำบรรยายวิดีโอ
  1. กดลูกศรขึ้นหรือลงบนแป้นพิมพ์เพื่อปรับการกำหนดเวลา
  2. กดลูกศรซ้ายหรือขวาบนแป้นพิมพ์เพื่อเปลี่ยนระยะเวลา
 6. เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกเผยแพร่

ดาวน์โหลดและแก้ไขไฟล์คำบรรยายวิดีโอ

คุณแก้ไขการประทับเวลาได้โดยการดาวน์โหลดไฟล์คำบรรยายวิดีโอและใช้โปรแกรมแก้ไขข้อความธรรมดา (.txt) เช่น TextEdit หรือ Notepad เพื่อแก้ไขคำบรรยาย 

 1. ลงชื่อเข้าใช้ YouTube Studio
 2. เลือกคำบรรยายจากเมนูด้านซ้าย
 3. คลิกวิดีโอที่ต้องการแก้ไข
 4. ใต้คำบรรยาย ให้คลิกแก้ไขข้างภาษาที่ต้องการแก้ไข
 5. คลิกตัวเลือก  แล้วเลือกดาวน์โหลดคำบรรยาย ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์คำบรรยายวิดีโอ 
 6. เบราว์เซอร์ของคุณจะดาวน์โหลดไฟล์ที่มีแทร็กคำบรรยายวิดีโอ ให้แก้ไขไฟล์และบันทึก
 7. ทำตามวิธีการเพื่ออัปโหลดคำบรรยายวิดีโอลงในวิดีโออีกครั้ง

นำคำบรรยายวิดีโอออก

หากไม่ต้องการให้แสดงคำบรรยายวิดีโอในวิดีโอ คุณจะลบคำบรรยายวิดีโอออกจากวิดีโอและบัญชี Google ได้

 1. ลงชื่อเข้าใช้ YouTube Studio
 2. เลือกคำบรรยายจากเมนูด้านซ้าย
 3. เลือก "ตัวเลือก"  ในคอลัมน์ "คำบรรยาย" จากนั้น ลบ สำหรับภาษาที่ต้องการลบ
 4. ระบบจะขอให้คุณยืนยันว่าต้องการลบคำบรรยายวิดีโอ คลิกลบคำบรรยายวิดีโอ

หมายเหตุ: เมื่อลบคำบรรยายอัตโนมัติในวิดีโอแล้ว คุณจะเปิดใช้คำบรรยายดังกล่าวไม่ได้อีก

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร