แก้ไขหรือนำคำบรรยายวิดีโอออก

หมายเหตุ: หากคุณกำลังใช้ YouTube Studio เบต้า ให้เลือก Creator Studio เวอร์ชันคลาสสิกในเมนูทางด้านซ้ายเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้

แก้ไขคำบรรยายวิดีโอ

คุณใช้โปรแกรมแก้ไขคำบรรยายวิดีโอเพื่อแก้ไขข้อความและรหัสเวลาของคำบรรยายได้ และยังใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการแก้ไขคำบรรยายวิดีโอได้อีกด้วย

แก้ไขข้อความคำบรรยายวิดีโอ

หมายเหตุ: หากคุณแก้ไขคำบรรยายวิดีโอที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ ระบบจะสร้างแทร็กคำบรรยายวิดีโอที่มีการแก้ไขขึ้นมาใหม่

 1. ไปที่เครื่องมือจัดการวิดีโอ
 2. ข้างวิดีโอที่ต้องการแก้ไขคำบรรยายวิดีโอ ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงถัดจาก "แก้ไข" แล้ว คำบรรยาย
 3. คลิกแทร็กคำบรรยายวิดีโอที่ต้องการแก้ไข
 4. คลิกแก้ไขเหนือวิดีโอ
 5. คลิกเผยแพร่การแก้ไข
แก้ไขการกำหนดเวลาคำบรรยายวิดีโอ

คุณสามารถแก้ไขการกำหนดเวลาในคำบรรยายได้โดยตรงในตัวแก้ไขคำบรรยายของ YouTube หรือโดยการดาวน์โหลดไฟล์คำบรรยาย

ใช้ตัวแก้ไขคำบรรยายวิดีโอของ YouTube

 1. ไปที่เครื่องมือจัดการวิดีโอ
 2. ข้างวิดีโอที่ต้องการแก้ไขคำบรรยายวิดีโอ ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงถัดจาก "แก้ไข" แล้ว คำบรรยาย
 3. คลิกแทร็กคำบรรยายวิดีโอที่ต้องการแก้ไข
 4. หากต้องการเปลี่ยนการกำหนดเวลา ให้คลิกแก้ไขเหนือวิดีโอ แล้วลากแถบบนแทร็กคำบรรยายวิดีโอ
 5. คลิกเผยแพร่การแก้ไข

ดาวน์โหลดและแก้ไขไฟล์คำบรรยายวิดีโอ

คุณจะแก้ไขรหัสเวลาได้โดยการดาวน์โหลดไฟล์คำบรรยายวิดีโอและใช้โปรแกรมแก้ไขข้อความธรรมดา (.txt) เช่น TextEdit หรือ Notepad เพื่อแก้ไขคำบรรยาย 

 1. ไปที่เครื่องมือจัดการวิดีโอ
 2. ข้างวิดีโอที่ต้องการแก้ไขคำบรรยายวิดีโอ ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงถัดจาก "แก้ไข" แล้ว คำบรรยาย
 3. เลือกแทร็กคำบรรยายวิดีโอที่ต้องการดาวน์โหลด
 4. คลิกการดำเนินการที่เมนูแบบเลื่อนลง
 5. คลิกรูปแบบไฟล์คำบรรยายวิดีโอที่ต้องการ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์คำบรรยายวิดีโอ 
 6. เบราว์เซอร์ของคุณจะดาวน์โหลดไฟล์ที่มีแทร็กคำบรรยายวิดีโอ ให้แก้ไขไฟล์และบันทึก
 7. ทำตามคำแนะนำเพื่ออัปโหลดคำบรรยายวิดีโอลงในวิดีโออีกครั้ง

นำคำบรรยายวิดีโอออก

หากไม่ต้องการให้แสดงคำบรรยายวิดีโอในวิดีโอ คุณจะปิดคำบรรยายวิดีโอหรือลบออกจากวิดีโอและช่อง YouTube ได้

นำคำบรรยายวิดีโอที่คุณเพิ่มออก

หากคุณได้เพิ่มคำบรรยายลงในวิดีโอ คุณจะลบคำบรรยายดังกล่าวได้โดยทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้

 1. ไปที่เครื่องมือจัดการวิดีโอ
 2. ข้างวิดีโอที่ต้องการแก้ไขคำบรรยายวิดีโอ ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงถัดจาก "แก้ไข" แล้ว คำบรรยาย
 3. คลิกภาษาที่ต้องการลบ
 4. คลิกการดำเนินการที่เมนูแบบเลื่อนลง
 5. เลือกลบและยืนยันว่าคุณต้องการลบแทร็กดังกล่าวอย่างถาวร
นำคำบรรยายวิดีโอที่เพิ่มโดยอัตโนมัติออก

คุณจะลบคำบรรยายที่สร้างโดยอัตโนมัติของ YouTube จากช่อง YouTube ไม่ได้ แต่จะซ่อนคำบรรยายเพื่อไม่ให้ผู้ชมเห็นได้โดยทำตามขั้นตอนด้านล่าง

 1. ไปที่เครื่องมือจัดการวิดีโอ
 2. ข้างวิดีโอที่ต้องการแก้ไขคำบรรยายวิดีโอ ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงถัดจาก "แก้ไข" แล้ว คำบรรยาย
 3. เลือกภาษาที่ต้องการปิด (ซึ่งควรระบุไว้ว่า "อัตโนมัติ")
 4. เลือกยกเลิกการเผยแพร่

หากเปลี่ยนใจ ให้เลือกเผยแพร่เพื่อเปิดใช้คำบรรยายอีกครั้ง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร